ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Νικόλαος: Η Παιδεία μας δεν εμπνέει, δεν καλλιεργεί


Mitropolitis-Mesogaias-Nikolaos


Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος έστειλε ένα μήνυμα ουσίας για την πραγματικότητα την οποία βιώνουν γονείς, μαθητές και καθηγητές, τη στρεβλωμένη πορεία που ακολουθεί ο χώρος της εκπαίδευσης στη χώρα μας, και το πως θα μπορούσε η Ελλάδα να ξαναβρεί την Παιδεία που θα της επέτρεπε να καλλιεργήσει ένα καλύτερο μέλλον.

Αναλυτικά, το μήνυμα του Μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικόλαου έχει ως εξής:
“Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ἡ 1η Σεπτεμβρίου κάθε ἔτους ὀνομάζεται ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου καὶ ἑορτάζεται στὴν Ἐκκλησία μας ὡς ἡ ἀρχὴ τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Μὲ τὴν εὐκαιρία λοιπὸν αὐτήν, εὔχομαι σὲ ὅλους σας ἡ νέα ἐκκλησιαστικὴ χρονιὰ νὰ εἶναι καρποφόρα καὶ εὐλογημένη.
Οἱ μέρες ποὺ βρίσκονται μπροστά μας διαγράφονται δύσκολες. Οὔτε οἱ συνθῆκες καὶ οἱ ὅροι τῶν τελευταίων ἐτῶν δικαιολογοῦν αἰσιοδοξία οὔτε ἡ παγκόσμια κατάσταση μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἐλπίζουμε σὲ ἀνώδυνη ἀναστροφὴ τοῦ κλίματος. Κρίσιμα γεγονότα στὴν Εὐρώπη, προκλητὲς ἐξεγέρσεις στὴ γεωγραφικὴ γειτονιά μας ἀλλὰ καὶ λάθος ἐπιλογὲς σὲ ὁλόκληρο τὸν πλανήτη ρυθμίζουν τὶς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς μας σὲ κοινωνικό, οἰκονομικό, ἐθνικὸ ἀλλὰ καὶ πνευματικὸ ἐπίπεδο. Ὁ πόλεμος ποὺ διεξάγεται παγκοσμίως καὶ στὸν ὁποῖο ὀφείλεται ἡ ὅλη ἀναταραχὴ εἶναι καὶ οἰκονομικός, εἶναι ὅμως κυρίως πνευματικός. Καὶ στὴν πατρίδα μας, τὸ ξήλωμα τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς πίστης, τὸ ξέφτισμα τῶν παραδόσεων καὶ τῶν συνηθειῶν μας, ἡ ἀλλοίωση τῆς νοοτροπίας καὶ τοῦ ἤθους ἐξελίσσονται μὲ ἐπιταχυνόμενους ρυθμούς.
Ἡ μόνη ἐλπίδα μας θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Ὄχι βέβαια ἡ ἐκκλησία τῆς ἐκκοσμίκευσης καὶ τοῦ συμβιβασμοῦ, ὄχι ἡ ἐκκλησία τῶν νεκρῶν συνηθειῶν καὶ τῆς τυπολατρίας, ὄχι ἡ ἐκκλησία τῆς βίας καὶ τοῦ ἐμπαθοῦς ζηλωτισμοῦ, ὄχι ἡ ἐκκλησία τῆς ἀδράνειας καὶ τοῦ ἐφησυχασμοῦ, ὄχι ἡ ἐκκλησία ὡς ἐξάρτημα τοῦ κοσμικοῦ κράτους. Ἡ μόνη λύση εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς ὁμολογίας καὶ τοῦ ἡρωισμοῦ, ἡ Ἐκκλησία τοῦ συνεποῦς βίου καὶ τοῦ ἀληθοῦς ἁγιασμοῦ, ἡ Ἐκκλησία τῆς γνήσιας ἀγάπης καὶ τῆς αὐθεντικῆς προσευχῆς, ἡ Ἐκκλησία τῆς εὐλογημένης μας παράδοσης καὶ τοῦ καινοτόμου λόγου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ σταυρωμένου καὶ ἀναστημένου Χριστοῦ.
Γιὰ αὐτὸ καὶ σᾶς προτρέπω ὅλους, ὅπου συναντήσετε ζωντανό λόγο, καθαρὴ μαρτυρία, τίμιο ἱερέα, ἀληθινὴ ζωή, νὰ τὰ στηρίξετε μὲ ὅλη σας τὴ δύναμη ὡς ὅ,τι πολυτιμότερο ὑπάρχει. Παράλληλα ὅμως σᾶς καλῶ νὰ ἀγωνιστοῦμε μαζὶ γιὰ τὴν ἐξυγίανση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς. Ὅπου δεῖτε ψέμα, συμφέρον, τεμπελιά, ἀδιαφορία, ἀνηθικότητα, ἐκμετάλλευση, πρόκληση, ἀσέβεια στὴ ζωὴ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στιγματῆστε το μέσα σας καὶ μὴ διστάσετε διακριτικὰ νὰ τὸ μοιρασθεῖτε μαζί μας. Δὲν θὰ φερθοῦμε σκληρὰ σὲ κανένα πρόσωπο, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ ἐπιτρέψουμε τὸν πνευματικὸ ἐκφυλισμό μας σὲ κανέναν ἀπολύτως. Πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε ὅλοι. Δὲν ὑπάρχουν περιθώρια ἀνοχῆς στὴν ἀσέβεια καὶ στὸ γκρέμισμα τῆς πίστης. Ἡ ἐξυγίανση καὶ τὸ ζωντάνεμά μας εἶναι μονόδρομος. Καὶ πρέπει νὰ τὸν βαδίσουμε ὅλοι μαζί.
Ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου ὅμως συνδυάζεται καὶ μὲ τὴν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς. Εἴθισται μὲ αὐτὴ τὴν ἀφορμή, κάθε χρόνο ὁ Μητροπολίτης νὰ στέλνει μιὰ ἐγκύκλιο στὰ παιδιά. Ἐγὼ φέτος δὲν θὰ τὸ κάνω, γιατὶ οὔτε ἡ κραυγή μου θὰ ἀκουστεῖ οὔτε ἡ φωνή μου θὰ γίνει κατανοητὴ ἐκείνη τὴ στιγμή.
Ἀπευθύνομαι ὅμως σὲ σᾶς, ὡς πιστοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ὡς ἁγνοὺς πολῖτες τῆς τσακισμένης κοινωνίας μας. Ἡ πρώτη αἰτία τοῦ παγκόσμιου διασυρμοῦ μας καὶ τῆς κοινωνικο-οικονομικῆς κρίσης μας εἶναι ἡ ἀπονεύρωση καὶ ἴσως ἀπονέκρωση τῆς παιδείας μας. Αὐτὴ εἶναι ἡ σπονδυλικὴ στήλη τῆς ἐθνικῆς μας ὑπόστασης. Ἀσυγχώρητα ἐπιπόλαιες ἢ καὶ καταστροφικὲς πολιτικὲς στὸν χῶρο τῆς παιδείας, ἐδῶ καὶ χρόνια, προσπάθησαν συστηματικὰ νὰ μᾶς ἀποξενώσουν ἀπὸ τὴ γλῶσσα μας, νὰ ξεθωριάσουν τὴν ἱστορία μας, νὰ γελοιοποιήσουν τὴν πίστη μας, νὰ ἀλλοιώσουν τὶς διαχρονικὲς ἀρχές μας, νὰ καταργήσουν τὴν ἠθική μας, νὰ ἀμφισβητήσουν τὶς ἱστορικὲς σταθερές μας, νὰ γκρεμίσουν τὰ θεμέλια τῆς κοινωνίας μας. Ἡ αἰδὼς ἐξαφανίστηκε ἀπὸ τὸ στερέωμα τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν μας, ὁ σεβασμός, ἡ ἐπιδίωξη τῆς ἀρετῆς, ὁ στόχος τῆς ἀξιοκρατίας, ἡ ἀγάπη στὴν πατρίδα ἔχουν πλέον ἀποκτήσει ἄλλη σημασία ἀπὸ τὴν πρωταρχική τους.
Πρέπει μὲ πόνο νὰ ποῦμε τὴν ἀλήθεια. Ἡ παιδεία μας δὲν ἐμπνέει, δὲν ἀσκεῖ ἀγωγή, δὲν καλλιεργεῖ. Τὸ σημερινὸ σχολεῖο δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὸ σχολεῖο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ. Ἐκεῖνο συγκρινόταν μὲ ναό, τὸ σημερινὸ μὲ ἐργαστήρι πληροφόρησης καὶ μόνον∙ ἐκεῖνο ἔδινε φτερὰ στὴν καρδιὰ καὶ ἔφτιαχνε ἐλεύθερους ἀνθρώπους· τὸ σημερινό κατασκευάζει ἐπίπεδα μυαλὰ καὶ μονοδιάστατες ἀνθρώπινες ὀντότητες·∙ ἐκεῖνο εἶχε στόχο τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ προσώπου, τὸ σημερινό τὴν ἰσοπέδωσή του στὸ ἐπίπεδο τοῦ μηδενισμοῦ καὶ τοῦ ἀτομισμοῦ.
Τί νὰ τὴν κάνουμε τέτοια παιδεία, τί μᾶς προσφέρει αὐτὸ τὸ σχολεῖο, τί νὰ ἐλπίζουμε ἀπὸ ἕνα τέτοιο ἐκπαιδευτικὸ μηχανισμό; Οὔτε τὴν ψυχή μας ζωντανεύει οὔτε τὸν νοῦ μας φωτίζει. Δὲν εἶναι ἱκανὸ οὔτε ἐργασιακὴ προοπτικὴ νὰ μᾶς ἐξασφαλίσει. Προβάλλει ὡς καινούργια ἰδέα τὴν διὰ βίου μάθηση, καὶ μᾶς ὁδηγεῖ νομοτελειακὰ στὴ διὰ βίου ἀνεργία. Ἐκεῖ φτάσαμε!
Kάποιοι πάλι ἔφτασαν νὰ ἐπιμένουν στὴν κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν ἐνῶ ἀρκετοὶ ὑπερασπίζονται τὴ διατήρησή του. Ἡ λύση ὅμως δὲν εἶναι οὔτε τὸ ἕνα οὔτε τὸ ἄλλο. Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται ἡ παιδεία μας εἶναι ἕνα ἀνανεωμένο μάθημα καὶ μία διδαχὴ ποὺ θὰ ξαναζωντανέψει τὴν πίστη καὶ θὰ ἐπαναφέρει τὴν ἐμπειρία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν μας.
Καιρὸς νὰ ἀπαιτήσουμε τὴν ἀναγκαία ἀλλαγή. Αὐτὴν ποὺ ἐπιβάλλει ἡ λογικὴ τῆς ἐθνικῆς ἐπιβίωσης καὶ ἀρνεῖται νὰ υἱοθετήσει δυστυχῶς τὸ σύνολο τῶν πολιτικῶν φορέων μας. Ἂς ὑψώσουμε τὴ φωνή μας. Ἂς τὸ ποῦμε ἐμεῖς στὰ παιδιά μας καὶ στοὺς δασκάλους τους. Ἂς τὸ φωνάξουμε στὰ αὐτιὰ τῶν κυβερνώντων, ἂς κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε. Ἂς ἀποφύγουμε τὸν ἐφησυχασμό, τὴ σιωπή, τὴν ἀδράνεια, τὴν ἀναβολή. Ἡ παιδεία μας πρέπει νὰ ἀναστηθεῖ. Καὶ αὐτὸ δὲν θὰ γίνει μὲ θαῦμα οὔτε ἀπὸ μόνο του. Θὰ τὸ πετύχουμε μὲ ἀγῶνα καὶ προσπάθεια.
Καλῶ καὶ ὅσους ἐκ τῶν ἐκπαιδευτικῶν μας συμμερίζονται αὐτὴ τὴ διαπίστωση σὲ μιὰ συμπόρευση ἀναγεννητική. Ἡ τιμὴ ποὺ θὰ ἀπολαύσουν εἶναι ἀσύγκριτα μεγαλύτερη ἀπὸ τὸ ὅποιο τίμημα θὰ καταβάλουν. Ἐμεῖς προσευχόμαστε γι’ αὐτοὺς καὶ εὐχόμαστε.
Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ ὅλους, ἀδελφοί μου, καὶ νὰ μᾶς φωτίζει.

http://ysterografa.gr

24 σχόλια:

 1. ΕΞΟΧΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
  ΣΥΓΚΙΝΗΘΗΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΨΗΛΕΣ ΚΑΙ ΔΑΣΕΙΕΣ ΤΙΣ ΟΞΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗ.
  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
  ΑΞΙΟΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΠΙΚΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ.
  ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ .....
  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το θέμα είναι να καταλάβουμε το πνεύμα των λόγων του πεφωτισμένου Ιεράρχη μας και να παλέψουμε για αυτό.
  Και προφανώς ο αγώνας αυτός δε δίνεται στις καφετέριες και στα Ριβιέρα.
  Θέλει προσπάθεια και θυσίες, πρώτα απο όλα προσωπικές.
  Ο Θεός να του χαρίζει δύναμη και υγεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. εμαθα οτι και οι κληρικοι θα μπουν σε διαθεσιμοτητα ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχισμένε άνθρωπε: "μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι"

   Διαγραφή
 4. KAI οι ιερωμένοι θα πρέπει να τεθούν σε διαθεσιμότητα.
  Τί χρειάζονται δέκα παπάδες να ευλογούν τα γένια τους και υπέρ του εαυτού τους και υπέρ του φιλοχρίστου στρατού και σωμάτων ασφαλείας και κουβέντα για το λαό που υποφέρει και αυτοί ντυμένοι στα χρυσά τους άμφια με το μάγουλο ροδοκόκκινο απο την καλοπέραση σήμερα πρωί-πρωί απο τη Θεσσαλονίκη στην ΔΤ με τον Άνθιμο των καναλιών επι σκηνής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΒΡΕ ΧΙΩΤΗ ΕΙΠΑΜΕ ...ΕΝΑ ΚΛΙΚ,ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΟ.
  Βρηκαμε μητροπολιτη να θαψουμε ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ?
  Μην ψελνεις ΟΤΙ ΝΑΝΑΙ ΟΠΟΥ ΝΑΝΑΙ...
  τωρα μιλανε για τα του ΘΕΟΥ,ΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΑΛΛΟΥ.ΣΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ.
  Δεν καταλαβαινεις την διαφορα?
  Για laicite,στην Γαλλια, στην εγκυκλιο που εστειλε το γαλλικο κρατος στα σχολεια για τα θεματα θρησκειων.ΑΡΘΡΑ 16 .Εκει ξεχωριζουν τα θεματα,εδω ειμαστε μακρια.....ειδες ρασο και μπηκες με φορα.....ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΙΔΑ ΦΩΣ ΚΑΙ ΜΠΗΚΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ετυμολογείτε το ΒΡΕ κριτή των πάντων να μάθουμε και εμείς οι αδαείς;
   οι διαγραφές δουλειά του διαχειριστή.

   Διαγραφή
  2. Πρωτα να μαθετΕ οτι κατι, ΤΟ ΒΡΕ εν προκειμενω ,ετοιμολογει ΤΑΙ.Μετα πατε παρακατω,Ετυμολογια στο δημοτικο δεν γινεται .Ειπαμε προχωραμε, οσοι φθασαμε στο γυμνασιο.ΑΦΗΣΑΜΕ ΠΙΣΩ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ..Σιγα μην και δεν ξεραμε τινος δουλεια ειναι. οι διαγραφες.Το λοιπον, οταν τελειωσεις το Δημοτικο τα ξαναλεμε......

   Διαγραφή
 6. και εδω ηταν το πετεινο του ουρανου ....αλλα πεταξε αλλου και εγινε δημοτης.....
  ΒΡΕ ΑΝΑΡΤΗΣΙΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΒΓΑΛΑΤΕ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΣΧΟΛΙΟ ?
  ΕΣΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΩΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ?
  ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΧΑΘΗΚΕ ?
  ΜΑΖΕΨΑΤΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ?
  Ο μπλογκιτης δεν μπορει να σβυσει σχολιο ποιος το εσβυσε?
  Αν υποψιαστω......τι γινεται με τα σχολια.....και χανονται.....ΘΑ ΤΟ ΥΠΟΨΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ....ΔΗΜΟΤΕΣ.....ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ.....ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΜΕΙΛ ΤΟΥΣ.To μειλ παντως που μου στελνετε ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ,ΟΠΟΤΕ ....ΓΡΑΨΤΕ ΛΑΘΟΣ....ΣΕΡΒΕΡ .....αλλου τα στελνετε....
  ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΠΕΣ ΤΕ ΤΟ ΕΥΘΕΩΣ.Στειλτε το μου στο γνωστο σας μειλ.....

  ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΧΥΠΟΠΤΟΣ..ΟΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΤΕ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είχα στείλει σχόλιο (χωρίς βωμολοχία) εδώ, επικριτικό για το θεσμό των ιεραρχών και ότι θεωρώ λάθος να πληρώνονται από μας και το έσβησαν! Επίσης κάποιος άλλος αναγνώστης αναφερόταν με καλά λόγια για τον προηγούμενο μητροπολίτη, τον Αγαθόνικο και κάποιος απαντούσε αναφέροντας ότι υπήρξε ιερέας στη Μακρόνησο, αλλά τα έχουν σβήσει όλα! Αντί να σβήνουν τα χυδαία, σβήνουν την πληροφόρηση!

   Διαγραφή
  2. ΕΔΩ ΕΙΧΑ ΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΤΕΙΝΑ. ΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΔΗΛΑΔΗ ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΑΝ ΚΟΤΣΙΛΙΣΑΝ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑΝ.ΕΧΕΙ μεινει.μπλογκιτη που με ΝΟΜΙΖΕΣ ....ΕΞΥΠΝΟ . ΕΓΩ ΣΕ ΝΟΜΙΖΑ ....ΠΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΙΚΟ..

   Διαγραφή
 7. ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ .Αν θελετε να το κλεισετε το μαγαζι, ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΡΑΦΗΝΑ, που δεν εχει πλεον κανενα σχολιο ΚΑΙ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ.Μπορειτε να το δειτε ολοι, rafinastage ....τεως μπλογκ γνωμης....με 1000 χτυπηματα την ημερα και τωρα ποθαμενο......
  ο θεοφραστος εχει δικιο .ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΩΝΙΑ.Εδω γραφουν τις βωμολοχιες τα φασιστοειδη ,και σας ενοχλησαν οι πληροφοριες?
  τι παιχνιδακια ειναι αυτα?ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ Η ΚΑΡΑ ΔΕΞΙΑ Η ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ.....ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ.....
  υπαρχουν και αλλου πορτοκαλιες να τα πουμε .....ωστε να μεινετε ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ.....ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.
  ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΠΑΙΔΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΟΥΜΕ ΑΛΛΟΥ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΝΑ ΣΤΗΛΙΤΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ.
  Καμμια αναγκη δεν εχει η εκκλησια απο ΚΑΙΑΔΕΣ να βριζουν εξω απο τα θεατρα.
  ΤΟ ΚΥΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΛΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ.ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΙΚΗ ΚΡΑΥΓΗ ΜΙΣΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ.
  Εγω περιμενω απο εναν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ,ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ,ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.
  ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ,ΕΘΕΛΟΤΥΦΛΕΙ ,ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ.Δεν υπαρχει πλεον δικαιολογια ΚΑΜΜΙΑ.ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ.ΟΠΟΙΟΣ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΥΠΟΘΑΛΠΤΕΙ .
  Εκκλησια,Φορεις πολιτισμου,Ακαδημια Αθηνων ,ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ,ΒΟΥΛΗ ,ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ,αλλα και μεμονωμενοι πολιτες οφειλουν να συστρατευθουν ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΚΥΡΗΓΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ,ΤΩΝ ΒΙΑΙΩΝ ΠΡΑΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΔΙΚΑΗ ΤΙΜΩΡΙΑ.
  Το αιμα αυτου του παιδιου ειναι και θα μπορουσε να ειναι το αιμα του δικου μας παιδιου,του φιλου μας του γειτονα μας ,ειναι ΑΙΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. συνήθως οι υψηλής παιδείας μένουν στη σιωπή τους,στους ακαδημαικούς τους τίτλους και παρακολουθούν ΚΑΙ αυτοί τη χώρα να βαδίζει στον εμφύλιο.
  Θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά.
  Ας είμαστε επιφυλακτικοί προς όλους.Οι καιροί είναι εκτός απο δύσκολοι και πονηροί.
  Ακαδημία Αθηνών.
  Άλλο ανέκδοτο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. συνήθως οι υψηλής παιδείας μένουν στη σιωπή τους,στους ακαδημαικούς τους τίτλους και παρακολουθούν ΚΑΙ αυτοί τη χώρα να βαδίζει στον εμφύλιο.
  Θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά.
  Ας είμαστε επιφυλακτικοί προς όλους.Οι καιροί είναι εκτός απο δύσκολοι και πονηροί.
  Ακαδημία Αθηνών.
  Άλλο ανέκδοτο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΟΤΑΝ Η ΒΡΩΜΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ.Δεν φοβασαι μην λερωσουν τα χερακια σου ουτε φωναζεις την καθαριστρια.Θελεις να εισαι σιγουρος οτι θα γινει απολυμανση σωστα.ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ υπαρχουν και σοβαρα μυαλα,δεν ειναι ολοι ανεκδοτο.Οι καιροι ειναι οντως πονηροι,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΜΥΑΛΟ, πρεπει να ανασυρθει απο την απαθεια και την αυταρεσκεια της διανοησης,η της ομφαλοσκοπησης αν θελετε ,ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΤΟΥ.Κανεις δεν περισσευει, πολλω δε μαλλον η εγγραμματοι, οταν πλημυριζει την κοινωνια η χυδαιοτητα η βια ,η περιφρονηση του μυαλου και η αποθεωση της βιας.Θα σας στεναχωρησω αλλα δεν συμφωνω με τον μακαριστο Χριστοδουλο οτι διαβαζε και δεν αντεληφθη την χουντα.Δηλαδη εμεις δεν διαβαζαμε?Δεν πηραμε πτυχια και ενα και δυο?Δεν καναμε διδακτορικο? ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΣ ΔΙΑΒΑΖΕ? ΔΕΝ ΤΑ ΕΠΑΙΡΝΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΦ ΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΤΟΥ ΑΦ ΕΤΕΡΟΥ?Αυτα δεν λεγονται απο ιεραρχη..ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ.Δεν ανηκω σε τετοιους κυκλους, αλλα και δεν τους μαχομαι .Εινα δικαιωμα τους ,και το συνταγμα μας προβλεπει ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ.Προβλεπει... ακομα και την ελευθερη εκφραση,ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΙ.Την ελευθερια της δικης μου αλλα και της δικης σας γνωμης ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗ.Ομως οταν μιλαμε για συλλογικη βια ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΔΙ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΑΛΟΓΗ ΒΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΗ.
  Η βια ειναι μια ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΔΙΟΛΟΥ ΠΟΙΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΝΟΥΝ .Μονον η πολιτεια με συντεταγμενο τροπο, ΜΕ το συνταγμα,ΜΕ τους νομους και ΜΕ την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ μπορει να ασκησει βια εντος συγκεκριμμενων πλαισιων.Αυτα δεν ειναι ουτε ληγμενα ασφυξιογονα απαγορευμενα αερια ,ΦΑΓΑΜΕ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ,ουτε ξυλο και ποδοπατημα ,ουτε ζαρντινιερες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. το ΚΡΑΤΟΣ με συμμάχους τη βία και τους νόμους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. το ΚΡΑΤΟΣ με συμμάχους τη βία και τους νόμους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. H πολιτεια ειμαστε εμεις.Το κρατος ποιοι εναι?οι κρατικοι φερεις μονο ειναι κρατος;?θΑ ΗΜΟΥΝ ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΑΝ ΜΟΥ ΟΡΙΖΑΤΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΚΡΑΤΟΣ.,ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΓΡΑΨΑΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΑΝΑΛΥΣΗ.Αυτο το συνθημα θα μπορουσε καλλιστα να εκπροσωπει τουλαχοιστον 3 ιδεολογιες.
  1 φασιστικη
  2 κομμουνιστικη
  3 αναρχικη.
  ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΡΗΜΑ ΚΡΑΤΩ,ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΛΑΚΩΝΙΚΑ ,ΤΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΡΑΤΑΤΕ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Kρατική βία έχουμε όταν ΝΟΜΙΜΩΣ το ΚΡΑΤΟΣ δέρνει άγρια τους αναπήρους έξω απο το ΝΑΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

   Διαγραφή
  2. Kρατική βία έχουμε όταν ΝΟΜΙΜΩΣ το ΚΡΑΤΟΣ δέρνει άγρια τους αναπήρους έξω απο το ΝΑΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

   Διαγραφή
 15. Δεν μου απαντησατε ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΣ..?Μηπως εμπλεκετε το κρατος με το παρα κρατος?
  ΤΗΥΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ?Πολυ αριστεριστικη η αποψη σας ιδεολογικα.
  Νομιμο ξυλο δεν προβλεπεται απο την νομοθεσια..Εχουν γινει δικες και δικες γι αυτο το θεμα.ΟΧΙ ΟΤΙ ΜΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ αλλα να καταλαβαινουμε για τι μιλαμε και να μην πεταμε συνθηματα.ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.Με συνθηματα συζητηση δεν γινεται. .Εδω ,ελπιζω, δεν ειναι διαδηλωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. δηλαδή το ξύλο των ΜΑΤ είναι παρακρατικό; πολύ ωραία .Τότε γιατί τους πληρώνουμε απο τους φόρους για να έχουν παρακρατική συμπεριφορά;υπέρβαση εξουσίας κάνουν οι αστυνομικοί και αν αυτό συμβαίνει γιατί δεν διώκονται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΜΕ ΑΓΓΕΛΑΚΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟ.ΒΡΕΣ ΤΟ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΕ ΤΟ.


  Επισης απο τον δισκο του ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΠΑΝΩ
  Σου αφιερωνω το μοτο που γραφει.
  Επειδη μπορει να μην τον εχεις ειναι τεσσερα χρονια πριν.γραφει.
  απο δω και πανω σταματα;ω ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ
  απο δω και πανω ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ.
  Αν δεν καταλαβες τι θελει να πει ο ποιητης,,,δεν θα καταλαβεις ουτε τι σου λεω.
  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΣ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ.
  ουτε βεβαια συντηρητικος.Απλα με ενδιαφερει να μενω ΟΡΘΙΟΣ και να μην μπουσουλαω κραυγαζοντας .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας