ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ - ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΑΠΑΛΑΧΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΜΑ

 Σε συνέχεια της μηνυτήριας αναφοράς και της άσκησης ποινικής δίωξης  η υπόθεση πήγε στο συμβούλιο πλημμελειοδικών.
Εκεί την υπόθεση ανέλαβε η Εισαγγελέας Ουρανία Σταθέα...


Το συμβούλιο πλημμελειοδικών όμως διατάσει εκ νέου πραγματογνωμοσύνη από τον Κο Φίσσερ...
και ο Φίσσερ τους κάνει την παρακάτω πραγματογνομωσύνη

Το συμπληρωματικό πόρισμα λοιπόν επιστρέφει στην Εισαγγελέα Ουρανία Σταθέα η οποία δείτε τι απαντά (προσέχτε το ύφος της επιστολής):


 

και κατόπιν αυτού εκδίδεται η απόφαση της Εισαγγελέως:

 

και το παρακάτω απαλλακτικό βούλευμα:

 
ΒΟΥΛΕΥΜΑ
Βούλευμα ονομάζεται η απόφαση Δικαστικού Συμβουλίου στην Ποινική Δικονομία. Στη διαδικασία ενώπιον Δικαστικών Συμβουλίων δεν ισχύει η αρχή της δημοσιότητας, γι’ αυτό και κατά κανόνα τα βουλεύματα δε δημοσιεύονται, απλά εκδίδονται. Στο πλαίσιο της ποινικής προδικασίας, αφού ο ανακριτής ολοκληρώσει το έργο του, το δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει μετά από πρόταση του εισαγγελέα την περάτωση της ανάκρισης και αν από τα συλλεγέντα στοιχεία προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη ή όχι. Ανάλογα ονομάζεται το βούλευμα που εκδίδεται παραπεμπτικό ή απαλλακτικό.

Κατά των βουλευμάτων επιτρέπεται η άσκηση ενδίκων μέσων. Κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών μπορεί να ασκηθεί έφεση ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών ή αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου. Κατά των βουλευμάτων του Συμβουλίου Εφετών μπορεί να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, ο οποίος αποφασίζει και αυτός σε συμβούλιο. Επειδή όμως το Δκαστικό Συμβούλιο αποφασίζει συνήθως για διαδικαστικά ζητήματα ή για την παραπομπή της υπόθεσης σε δικαστήριο (δε δικάζει δηλαδή το ίδιο την υπόθεση), τα ένδικα μέσα είναι περιορισμένα, για να μην επιμηκύνεται υπέρμετρα η προδικασία. Τα βουλεύματα που επιλύουν διαφορές που ανακύπτουν κατά την ανάκριση ονομάζονται παρεμπίπτοντα και κατά αυτών δεν χωρεί έφεση ή αναίρεση. Κατά των οριστικών βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που αποφασίζουν την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δίκη ή όχι μπορεί να ασκηθεί έφεση μόνο αν αφορούν κακούργημα. Έφεση μπορεί να ασκήσει ο κατηγορούμενος, ο εισαγγελέας ή ο πολιτικώς ενάγων (το θύμα του εγκλήματος). Το ίδιο ισχύει και για την αναίρεση κατά βουλευμάτων, μόνο που αυτήν μπορούν να την ασκήσουν μόνο ο κατηγορούμενος ή ο εισαγγελέας.

Ο εισαγγελέας Εφετών έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά όλων των βουλευμάτων όλων των ειδών (οριστικών και παρεμπιπτόντων και ανεξάρτητα από τη βαρύτητα του εγκλήματος που αφορούν) και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αναίρεση κατά όλων των βουλευμάτων όλων των ειδών.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ
Η αναίρεση και στις τρεις δικαιοδοσίες (πολιτική, ποινική, διοικητική) έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Επιτρέπεται μόνο κατά τελεσιδίκων αποφάσεων, αποφάσεων δηλαδή κατά των οποίων δεν χωρεί πλέον έφεση (στις πολιτικές αποφάσεις και ανακοπή ερημοδικίας). Μια απόφαση είναι τελεσίδικη είτε επειδή ο νόμος δεν προβλέπει δυνατότητα έφεσης (π.χ. μικροδιαφορές) είτε όταν έχει εκδοθεί κατ’ έφεσιν, οπότε δεν χωρεί δεύτερη έφεση (κανόνας της άπαξ ασκήσεως των ενδίκων μέσων).

Με την αναίρεση επιδιώκεται ο έλεγχος της προσβαλλόμενης απόφασης για νομικές πλημμέλειες. Έτσι στην αναιρετική δίκη δεν ελέγχονται τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, παρά θεωρούνται δεδομένα έτσι όπως τα δέχτηκε το δικαστήριο της ουσίας. Στην αναιρετική δίκη δεν υπάρχει αποδεικτική διαδικασία (μάρτυρες κλπ.) ούτε εξετάζονται πραγματικοί ισχυρισμοί (αν όντως συνέβη κάτι, αν τα μέρη λένε την αλήθεια κλπ.). Ο έλεγχος περιορίζεται μόνο στο αν το εκδόν την προσβαλλόμενη απόφαση δικαστήριο με βάση τα πραγματικά περιστατικά που δέχτηκε ως ισχύοντα (και τα οποία δεν αμφισβητούνται πλέον) εφάρμοσε σωστά τον νόμο. Ελέγχεται δηλαδή αν τα πραγματικά περιστατικά υπήχθησαν στον σωστό κανόνα δικαίου. Στην αναιρετική δίκη ελέγχεται η εφαρμογή των νόμων τόσο του ουσιαστικού όσο και του δικονομικού δικαίου (των κανόνων της διαδικασίας).

Γι’ αυτό και το δικαστήριο που εκδικάζει την αναίρεση ονομάζεται ακυρωτικό (επειδή δεν μπορεί να δικάσει παρά μόνο να ακυρώσει απόφαση άλλου δικαστηρίου) σε αντιδιαστολή με τα δικαστήρια που δικάζουν την υπόθεση σε όλη της την έκταση, τα οποία ονομάζονται δικαστήρια ουσίας. Αν το ακυρωτικό κάνει την αναίρεση δεκτή, εξαφανίζει την προσβαλλόμενη απόφαση και αναπέμπει την υπόθεση στο δικαστήριο της ουσίας, προκειμένου να την ξαναδικάσει με νέα σύνθεση (άλλους δικαστές). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η διόρθωση του νομικού σφάλματος δεν απαιτεί νέα δίκη μπορεί να κρατήσει και το ακυρωτικό την υπόθεση και να εκδώσει το ίδιο απόφαση.

Ο διάδικος που ασκεί την αναίρεση ονομάζεται αναιρεσείων. Ο αναιρεσείων είναι λογικά ο ηττηθείς διάδικος στο προηγούμενο δικαστήριο. Ο διάδικος υπέρ του οποίου ήταν η προσβαλλόμενη απόφαση και κατά του οποίου στρέφεται τώρα η αναίρεση ονομάζεται αναιρεσίβλητος.

Σκοπός της αναίρεσης, εκτός από τη διόρθωση δικαστικών σφαλμάτων, είναι η ενοποίηση της νομολογίας, η εξασφάλιση με άλλα λόγια της ενιαίας εφαρμογής του δικαίου από όλα τα δικαστήρια. Γι' αυτό και όλες οι αναιρέσεις σε κάθε κλάδο της δικαιοσύνης (πολιτικό, ποινικό, διοικητικό) δικάζονται από ένα δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο του οικείου κλάδου.

Ειδική περίπτωση αναίρεσης είναι η αναίρεση υπέρ του νόμου.

[Επεξεργασία] Αρμόδιο δικαστήριο Οι αναιρέσεις κατά αποφάσεων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων δικάζονται από τον Άρειο Πάγο, ενώ οι αναιρέσεις κατά αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων από το Συμβούλιο της Επικρατείας

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ...

11 σχόλια:

 1. Κε ή Κα ΚΠ, ορίστε τα υπόλοιπα στοιχεία...μπορείτε να τα πάρετε και να πάτε στον Δικηγόρο σας.
  Εάν πάλι θέλετε μπορούμε να σας ετοιμάσουμε πακέτο με αντίγραφα... αυτά αλλά και της δικογραφίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΤΣΙ ΜΠΡΑΒΟ ΜΙΛΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΜΠΑΚΕΡΑ
  Έτσι μπράβο Κύριοι, Κύριοι "σωτήρες" δείξτε όλοι την αλήθεια στους δημότες, έως την τεράστια δικαστική ήττα που προκαλέσατε (ηθελημένα ή όχι σημασία έχει το αποτέλεσμα) και μην κάνετε τους επαναστάτες και τους αυτόκλητους δικηγόρους, εισαγγελείς και τοποτηρητές μας, κρίνοντας τους πάντες και τα πάντα αφήνοντας τους εαυτούς σας στο απυρόβλητο. Γιατί μη μας πείτε ότι δεν καταλαβαίνετε τι δώρο κάνατε με τη δικαστική σας ήττα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο υπ’ αριθ: 2473/09 Βούλευμα, που αφορά στην περίπτωση της μηνυτήριας αναφοράς σας κατά του αεροδρομίου. Το υπ’ αριθ. 2473/09 Βούλευμα που επιμελώς μας κρύβατε, αποτελεί ταφόπλακα στην υπόθεση των διεκδικήσεων κατά του αεροδρομίου, για νομιμότητα λειτουργίας, κατά νόμο περιβαλλοντική πειθαρχία, αντιμετώπιση του θορύβου, κλπ. Συνειδητοποιήσατε ότι όποιος σηκώνει πλέον κεφάλι κατά των παραλειτουργιών του αεροδρομίου η διοίκησή του όσο και η ΥΠΑ θα μας τρίβουν στη μούρη την δικαστική αυτή απόφαση – κόλαφο, που εσείς με τον ένα ή άλλο τρόπο προκαλέσατε. Κύριοι, σκεφθήκατε καλά το 2003 όταν αναλάβατε αυτή την βαριά ευθύνη για τον τόπο; Τώρα βεβαίως πρέπει να απολογηθείτε για το αποτέλεσμα; Να πείτε και ποιοι άλλοι ενδεχομένως φταίνε. Ίσως αν κάποιοι σας σαμπόταραν. Γιατί ο τότε Δήμαρχος κ. Γ. Κασίμης και ο Δήμος δεν ήλθε αρωγός στην προσπάθειά σας, δηλώνοντας παράσταση ενώπιον της Δικαιοσύνης; Ήθελε να σας σαμποτάρει και τα έκανε πλακάκια με το αεροδρόμιο (βλέπετε δωράκια και πάρκο «ντροπής» παραλίας) ή έβλεπε ότι πάτε για αποτυχία και φιάσκο και δεν ήθελε να σας χρεωθεί; Όπως και να έχουν τα πράγματα θα πρέπει να συζητηθούν δημόσια και υπεύθυνα και να αποδοθούν ευθύνες. Η ζημιά που έγινε είναι μετρήσιμη και θα έχει οδυνηρές συνέπιες για εμάς, για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Οι όποιες προσπάθειες στο μέλλον σχετικά με την υπόθεση του αεροδρομίου θα είναι δύσκολες, ένεκα αυτών των απερίσκεπτων ενεργειών σας, εκτός κι αν πίσω από αυτά υπήρξαν και άλλα που εμείς οι απλοί πολίτες δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Προς Ανώνημο/η 10:23 Καλό θα είναι να είμαστε πιο προσεχτικοί στις εκφράσεις μας και όχι αυτές να στάζουν χολή.
  Πέστε μου κάτι,εσείς:

  Α) Γνωρίζετε τίποτα για εφήμερους διορισμούς…;

  Β) Γνωρίζετε τίποτα για κατασκευές δρόμων…;

  Γ) Γνωρίζετε τίποτα για δωρεάν εισιτήρια…;

  Δ) Γνωρίζετε τίποτα για… προσωπικά οφέλη…;

  Σταματήστε λοιπόν εδώ, διότι εκτίθεστε πάρα πολύ σοβαρά….!
  Άλλωστε στην μικρή κοινωνία της Αρτέμιδας που ζούμε, όλοι γνωριζόμαστε………!
  Ως εδώ λοιπόν, πριν ανοιχτεί το κουτί της "Πανδώρας" … και τότε ….!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητέ/ή 10:24.
  Ποίοι απέκρυπταν και τι;
  Όλα θα βγούν στην φόρα...μην στεναχωριέστε.
  Το λέμε από την πρώτη μέρα....υπομονή.
  Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε την χαρά σας που η κα Σταθέα με το έτσι θέλω προκάλεσε το απαλακτικό βούλευμα...ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ.
  Εκτός και εάν εσείς γνωρίζατε από την αρχή ότι θα βρεθεί κάποια ΣΤΑΘΕΑ...αλλά αν είναι έτσι τότε γιατί σας χάλασε το "πάρκο της ντροπής" ;;;;
  Μήπως γιατί δεν σας βάλανε στο παιχνίδι;;;;
  Άρα τα όσα κάνατε τότε ήταν "ο Αγώνας της Ντροπής";;;
  Λοιπόν υπομονή κύριε/α γιατί και το παρελθόν έχει συνέχεια και το μέλλον έχει συνέχεια.
  Ομως τέτοια χαρά;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. χαχαχα θέλει η .... να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τελικά όλα σ`αυτή την χώρα γίνονται με το έτσι θέλω;
  Άσχετα όμως από το τότε αποτέλεσμα πιστεύω ότι πρέπει να διεκδικίσουμε το δίκηο μας απέναντι στις παρανομίες του αεροδρομίου. Αυτό όμως που μου έκανε εντύπωση είναι γιατί πήραν σαν βάση μετρήσεων δύο συγκεκριμένες κατοικίες. Μόνο αυτοί ήταν οι πληγέντες από το αεροδρόμιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. APANTISH STON/HN 1:07 – 11-8-11

  AN DIABASETE KALA , TOSO THN EKTHESI FISSER ,OSO KAI TOYS
  CHARTES “SID”POY ANARTITHIKAN,THA DIAPISTOSETE OTI OI DYO
  KATOIKIES POY ANAFERONTE (MARKOY &STATHOPOYLOY)EINAI, KATA TON PRAGMATOGNOMONA & TOYS DIKASTES,TO EPIMACHO
  SHMEIO OPOY DIERCHONTE OI PARANOMES PTISIS.
  PISTEYO AGAPITE/H,NA LITHIKE H APORIASOY.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ
  Αγαπητέ κ. 11:38 πμ της 11.8.2011, μα και βέβαια πρέπει να ανοίξει διάπλατα το κουτί της Πανδώρας για να δούμε όλα τα "παιχνίδια", τους βίους και τις πολιτείες όλων των "σωτήρων" μας. Να μάθουμε τα πραγματικά τους κίνητρα και οφέλη (ιδίως τα οικονομικά και το πόθεν έσχες), για να διευκρινισθεί το υπερβάλλον ζήλο να μας σώσουν μέσα από τις αδιαφανείς προσωπικές – μη συλλογικές - λειτουργίες τους που περιέργως μένουν ανεξέλεγκτες και προστατευόμενες από το «Σύστημα». ΝΑΙ, να μάθει ο κόσμος τις διασυνδέσεις τους, τους «πληροφοριοδότες» τους, τους εφήμερους διορισμούς, τις κατασκευές δρόμων, τα δωρεάν εισιτήρια, τα προσωπικά οφέλη και ιδίως τα βαθύτερα κίνητρα των υποκινητών (όχι όλων όσων υπέγραψαν) την αστήρικτη μηνυτήρια αναφορά - μπούμερανγκ κατά της Αρτέμιδος, για την αποτυχημένη κατάληξη της οποίας, δήθεν «φταίει η Δικαιοσύνη» (η Σταθέα) !! την τελική απόφαση της οποίας (Βούλευμα: 2473/09), όχι τυχαία, μας απέκρυβαν όπως είδατε επιμελώς οι «σωτήρες» εμφανίζοντας (αναρτώντας) αρχικά όσα και όπως ήθελαν με σκοπό να συνεχίσουν να μας εξαπατούν με το ίδιο «παραμύθι».
  ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ. Να λογοδοτήσουν όλοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΧΑΧΑ ΣΑΣ ΚΑΙΕΙ ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΣΟΥΡΟΥΦΛΑΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΑΤΑ ΠΑΡΤΕΤΕΣ ΓΛΥΤΩΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΙ ΕΙΔΑΜΕ Ο ΚΟΣ ΜΑΡΚΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ + ΑΝΑΠΤΥΞΗ15 Σεπτεμβρίου 2011 - 9:59 π.μ.

  Λοιπόν βλέπουμε ότι άξιος ο μισθός σας. Στον τρόμο σας μην έχουμε νέο δικαστικό αγώνα με μαζικές αγωγές, προσπαθείτε να περάσετε στον κόσμο την άποψη ότι δικαστικά δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Μόνο έρποντας και γλύφοντας τα πόδια του αφέντη μπορεί να ασχοληθούν μαζί μας; Αυτό πιστεύετε εσείς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας