ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2013

Γιατί οι έντιμοι και ικανοί συνήθως δεν ασχολούνται με την Πολιτική;

Ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Πλάτων (427-347 π.Χ.) γύρω στο 374 π.Χ. έγραψε  το κορυφαίο έργο του Πολιτεία, μέσω του οποίου σχεδίασε την εικόνα του ιδα-νικού πολιτεύματος με επίγνωση του πόσο δύσκολη είναι η πραγματοποίησή του.

Στο έργο αυτό μέσα από την αφήγηση του Σωκράτη αναφέρεται και η συζήτηση που έγινε με θέμα τη φύση της δικαιοσύνης, αλλά κυρίως για τη δημιουργία ενός ιδανικού κράτους, στο οποίο θα κυριαρχεί η ιδέα του αγαθού και το οποίο κράτος θα υφίσταται  για να παρέχει την αληθινή ευτυχία στους πολίτες του. Για να επιτευχθεί όμως αυτό οι άρχοντες πρέπει να εργάζονται για το καλό των άλλων (των αρχομένων) και όχι το δικό τους! Ένα τέτοιο κράτος όμως βρίσκεται στη σφαίρα της ουτοπίας.
Ας δούμε τι ακριβώς γράφει ο Πλάτων για την εξουσία (άρχοντες - πολιτικούς) και τους εξουσιαζόμενους (αρχόμενους - πολίτες) [Πολιτεία, Βιβλίο Α, 346-347].
Αφηγείται ο Σωκράτης:
 «Καμιά τέχνη και καμιά εξουσία δεν έχει ως αντικείμενο της ασχολίας της την δική της προσωπική ωφέλεια, αλλά […] το αντικείμενο της εξουσίας και των προσταγών της είναι η ωφέλεια του εξουσιαζομένου, και το κάνει αυτό έχοντας εμπρός στα μάτια της το συμφέρον του εξουσιαζομένου που είναι ασθενέστερος και όχι το συμφέρον του ισχυροτέρου.
Γι’ αυτό ακριβώς […] κανένας δεν αποφασίζει με τη θέλησή του να γίνεται άρχων [μηδένα ἐθέλειν  ἑκόντα ἄρχειν] και να έχει στα χέρια του την ξένη αθλιότητα, προσπαθώντας να τη διορθώσει, αλλά ζητά μισθό, επειδή όποιος έχει την πρόθεση να δουλέψει ως σωστός τεχνίτης,  όταν οι προσταγές του είναι σύμφωνες με την τέχνη, δεν πράττει ούτε προστάζει ό,τι συμφέρει αυτόν τον ίδιον, αλλά ό,τι συμφέρει τον αρχόμενο. Γι’ αυτήν ακριβώς την αιτία, για όσους πρόκειται να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, πρέπει να εξασφαλιστεί ως μισθός, ή χρήματα ή τιμή ή τιμωρία, εάν κανένας δεν θέλει να αναλάβει την εξουσία [μισθὸν δεῖν ὑπάρχειν τοῖς μέλλουσιν ἐθελήσειν ἄρχειν, ἢ ἀργύριον ἢ τιμήν, ἢ ζημίαν ἐὰν μὴ ἄρχῃ]».
Τι θέλεις να ειπείς μ’ αυτό Σωκράτη; είπε ο Γλαύκων. Τα δύο είδη του μισθού που ανέφερες μπορώ να τα καταλάβω• δεν αντιλαμβάνομαι όμως πώς εννοείς την τιμωρία και πώς την έχεις βάζεις στην ίδια μοίρα με τον μισθό.
Από την ερώτησή σου εικάζεται ότι δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο μισθός των εντίμων ανθρώπων, αυτός δηλαδή που παρακινεί τους ενάρετους ανθρώπους να φορτώνονται τα βάρη της εξουσίας, όταν αποφασίζουν να γίνονται άρχοντες, Μήπως δεν γνωρίζεις πως το να αγαπά κάποιος τις τιμές και τα χρήματα, όχι μόνο κατά την γνώμη του λαού, αλλά και στην πραγματικότητα είναι όνειδος;
Αυτό τουλάχιστον το γνωρίζω, είπε.
Γι’ αυτό ακριβώς, είπα εγώ, οι καλοί δεν παρακινούνται ούτε από χρήματα ούτε από τιμές να γίνονται άρχοντες [οὔτε χρημάτων ἕνεκα ἐθέλειν ἄρχειν οἱ ἀγαθοί οὔτε τιμῆς]• γιατί δεν τους αρέσει ούτε λαμβάνοντας φανερά τον μισθό του αξιώματός τους να χαρακτηρίζονται ως έμμισθοι, ούτε να στιγματίζονται ως κλέφτες επωφελούμενοι κρυφά από την άσκηση της εξουσίας [οὔτε γὰρ φανερῶς πραττόμενοι τῆς ἀρχῆς ἕνεκα μισθὸν μισθωτοὶ βούλονται κεκλῆσθαι, οὔτε λάθρᾳ αὐτοὶ ἐκ τῆς ἀρχῆς λαμβάνοντες κλέπται], ούτε πάλι η δόξα μπορεί να είναι κίνητρο γι’ αυτούς, αφού δεν αγαπούν τη δόξα. Δεν πρόκειται λοιπόν αυτοί να αποφασίσουν να γίνουν άρχοντες, αν δεν αναγκαστούν και απειληθούν με τιμωρία. Εξ αιτίας αυτού έχει επικρατήσει σχεδόν η γνώμη ότι είναι ντροπή να θέλει κανείς από μόνος του να αναλάβει εξουσία,  χωρίς να υπάρχει η απειλή του εξαναγκασμού. Και η πιο βαριά τιμωρία (για κάποιον έντιμο) είναι το να εξουσιάζεται από κάποιον χειρότερό του, στην περίπτωση που δεν αποφασίζει ο ίδιος να αναλάβει την εξουσία. Επειδή αυτή την τιμωρία, πιστεύω ότι φοβούνται οι ενάρετοι άνθρωποι, δέχονται να αναλάβουν την εξουσία, όταν γίνονται άρχοντες, και ασκούν τότε την εξουσία, όχι με την ιδέα ότι κάνουν κάτι καλό ούτε για να τους δοθεί μέσω των αξιωμάτων η ευκαιρία να περάσουν καλά, αλλά ενεργούν από ανάγκη, αφού δεν θα βρίσκεται καλύτερό τους ή όμοιός τους, για να παραλάβει την εξουσία. Γιατί υπάρχει κίνδυνος πως, αν υπήρχε μια πόλη κατοικημένη από εναρέτους (έντιμους) ανθρώπους, θα ήταν μέσα σ’ αυτή περιζήτητο πράγμα η μη ανάληψη της εξουσίας, σε όσο βαθμό είναι σήμερα (περιζήτητο) η ανάληψή της [ἐπεὶ κινδυνεύει πόλις ἀνδρῶν ἀγαθῶν εἰ γένοιτο, περιμάχητον ἂν εἶναι τὸ μὴ ἄρχειν ὥσπερ νυνὶ τὸ ἄρχειν]. Και στην περίπτωση αυτή θα γινόταν ολοφάνερο ότι πραγματικά στον χαρακτήρα του σωστού άρχοντα δεν είναι να επιδιώκει το συμφέρον του, αλλά το συμφέρον των αρχομένων (δηλ. των πολιτών). Έτσι κάθε γνωστικός άνθρωπος θα προτιμούσε να ωφελείται αυτός από άλλον και να μην έχει σκοτούρες εργαζόμενος προς όφελος των άλλων”.
Το ανωτέρω κείμενο του Πλάτωνα είναι πολύ επίκαιρο σήμερα. Οι έντιμοι και ικανοί συνήθως απέχουν από τα κοινά και δεν επιδιώκουν να αναλάβουν εξουσίες για τους ίδιους ακριβώς λόγους που αναφέρει ο Πλάτων. Όσοι το επιχείρησαν ή αφομοιώθηκαν από το κρατούν σάπιο πολιτικό σύστημα ή τα παράτησαν γρήγορα. Αλλά έως τώρα τουλάχιστον και ο πολύς λαός δεν προτιμά τους έντιμους και ικανούς.
Οι έντιμοι (αγαθοί - ενάρετοι, κατά τον Πλάτωνα) δεν επιδιώκουν τα αξιώματα και τις τιμές, ούτε έχουν ανάγκη από την εφήμερη δόξα που προσφέρει η ανάληψη εξουσίας. Ούτε φυσικά θα καταδεχτούν να γυρίζουν στην αγορά και στα καφενεία, ή και στα μνη-μόσυνα ακόμα, για να ζητήσουν την ψήφο του οποιουδήποτε. Οι ικανοί, επίσης, δεν αφήνουν την εργασία τους για να ασχοληθούν με την πολιτική για να λάβουν διάφορα αξιώματα, τα οποία φέρνουν εύκολο χρήμα και πρόσκαιρες τιμές. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τον καταργηθέντα, ευτυχώς, νόμο για το ασυμβίβαστο του βουλευτικού αξιώμα-τος και της ασκήσεως επαγγέλματος εισηγήθηκαν και υποστήριξαν επαγγελματίες πολιτικοί, οι οποίοι δεν άσκησαν  ποτέ οποιοδήποτε επάγγελμα στη ζωή τους!

22 σχόλια:

 1. EEEEEEE πια..Ο Πλατων ΜΕΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΛΥΣΑΡΙ.....ΠΑΚΕΤΟ .ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ.Σαν κυριακατικο εντυπο ετεροχρονισμενο....
  στην κοσμαρα μας επαναλαμβανω.
  πω πω περασε η ωρα ....τι το ηθελα το κλικ ..ΚΑΛΑ ΕΚΑΝΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΙΣΧΥΛΟ ,ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΝΑ ΠΕΦΤΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ....ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΤΥΦΛΟΣ ΘΕΟΤΥΦΛΟΣ....ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ ΚΑΛΥΥΥΥΥΥΥΤΕΡΑ.... ΕΚΛΑΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΛΟΓΚ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Φυσικά και ασχολήθεκε ενεργά με την πολιτική γιατί είναι υποχρέωση του σκεπτόμενου πολίτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ποιος ασχοληθηκε ενεργα με την πολιτικη?Η προταση δεν εχει υποκειμενο.
  Τι γραψιμο ειναι αυτο?Ειπαμε Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΡΗΜΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.ΑΛΙΩΣ ΚΟΒΕΣΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΝΟΗΜΑ.Στον Πλατωνα βρηκες να την κανεις?εεεεεεε μπαστα....
  ΑΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΑ αφορα τον Πλατωνα(υποκειμενο) ειναι εντελως λαθος ΙΣΤΟΡΙΚΟ.Ασχοληθηκε μονο απο φιλοσοφικη αποψη και αυτο δεν ειναι ενεργα.ΕΝΕΡΓΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ Ο ΚΠ .
  Αν αφορα το μπλογκ εεεεεεε εκει εχει περισσοτερους λογους που να σας γραφω ..ΤΩΡΑ ....
  ΑΝ αφορα τον γραφοντα....ως αντικειμενο.....ΜΕΛΕΤΗΣ.... ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ...ΕΚΕΙ ΣΥΜΦΩΝΩ .ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΑ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Kύριε Αριστογείτων έλεος για τον ΠΛάτωνα μιλάμε.Τα ρήματα αποφεύγονται για την οικονομία του λόγου όταν ΕΝΝΟΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ.Λέτε πολλά σωστά αλλά με πολλά παραπάνω από τα αναγκαία για την κατανόηση.


  Ενδεικτικά για την ασχολία του με την πολιτική
  http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/filosofia/page_044.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ο ΠΛΑΤΩΝ ΛΟΙΠΟΝ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ..ΕΝΕΡΓΑ ...ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.ΕΓΡΑΨΕ ΑΠΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ. ΟΘΕΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Η ΟΛΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ .Το site ,που με παραπεμπετε το λεει FILOSOFIA. Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΕΝΕΡΓΑ ...ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΤΟ ιντερνετ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
  Την παρατηρηση σας οπως βλεπετε την ελαβα υπ οψιν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή καθότανε στη Σικελία και καλοπέρναγε και δεν ασχολήθηκε με την εφαρμογή της πολιτικής του και οι τύρανοι τον διώχνανε γιατί βαριόντουσαν τη φιλοσοφία του;
   Ενασχόληση με την πολιτική δεν είναι μόνο το κυνήγι της ψήφου ή της καρέκλας ή των διοικητικών αξιωμάτων αγαπητέ μου.Πάλι ενεργείτε σαν δοκησίσοφος και αδικείτε όσα σωστά παρουσιάζετε.Το ίντερνετ έχει όλα τα έργα του Πλάτωνα και δεκάδες χιλιάδες γραπτά σε όλες τις γλώσσες του κόσμου καθώς και εκατομμύρια πλήρη έργα ,επίσης και εκατοντάδες ψηφιακές ελεύθερες βιβλιοθήκες
   όλων των χωρών και αρκετές ελληνικές.Είναι η επανάστση της γνώσης, η μεγαλύτερη στην ιστορία της ανθρωπότητας Έλεος περιοριστείτε σε όσα γνωρίζετε.

   Διαγραφή
 6. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ Ο ΑΡΑΦΙΝΕΥΣ23 Σεπτεμβρίου 2013 - 10:16 π.μ.

  ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΠΛΟΓΚΙΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΠΛΑΤΩΝΑ.
  Απο αρθρο μου για το ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΑΜΑ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ. Το αρχαιο ελληνικο θεατρο,δεν γινοταν αντιληπτο ως τεχνη οπως την εννοει η συγχρονη ορολογια.Το θεατρο αποτελουσε αναποσπαστο τμημα της ΑΦΗΝΑΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ,η οποια ειχε αξιες και πρακτικες,ριζικα διαφορετικες απο τον συγχρονο δυτικο κοσμο.
  Οι μοναδικες ιδιοτητες της Ελληνικης δραματικης μορφης, ειναι αρρηκτα συνδεδεμενες με την μοναδικοτητα του Ελληνικου πολιτικου εγχειρηματος, το οποιο ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΒΙΟΥ,μεσα στις οποιες εντασσοταν και το θεατρο.
  Οι θεοι των αρχαιων Ελληνων ηταν ενα μεσον περιγραφης και εξηγησης του κοσμου με ανθρωπομορφικο τροπο.Η γυναικεια εμπειρια συνδεεται με μια σειρα απο θεες Αφροδιτη με την ερωτικη ελξη,Εστια με το σπιτι κλπ κλπ
  Η ανδρικη με τον Δια ως αρχοντα ισχυος,τον Ηφαιστο ως χειρονακτα,τον Αρη ως πολεμιστη κλπ κλπ
  Ο Διονυσος λατρευοταν στους Δελφους,τουςτεσσερις χειμερινους μηνες.Ο Απολλων συνδεεται με το φως,ο Διονυσος με το σκοταδι.Ο Απολλωνμε πνευματικη φωτιση ο Διονυσος με συναισθηματικη εξαρση και απωλεια οριων.Ο Απολλων ειναι ο θεος της της επικης ποιησης, ο Διονυσος του θεατρου.Λεγεται συχνα οτι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ.Ο Χριστιανισμος θεωρει οτι ο θεος ειναι καλος και δεν υποπιπτει σε αντιφασεις.Στην αρχαιοελληνικη θρησκεια οι θεοι δεν εχουν ηθικηκαι μπορουν να αντιπροσωπευουν μεγαλες αντιθεσεις.πχ η Ηρα.

  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ.


  Αυτα τα ολιγα ισως σας διαφωτισουν γιατι δικαστηκε καΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ.
  Επισης θα σας διαφωτισουν τι δουλεια κανω ,τοσες ωρες στον κομπιουτερ πραγμα που μου εχουν προσαψει κατα καιρους.
  ΑΝ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ μπορω να σας την στειλω, γιατι αυτα δεν ειναι δικα μου συμπερασματα ειναι αποτελεσματα μελετων μεγαλων ΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ.
  Επισης ΑΥΤΑ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ,γιατι δεν θα καταλαβουν τιποτα.Ειναι για εσας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ .
  Καποιοι εφεραν τον Πλατωνα στο top five.Aρα ,κυριοι διαχειριστες ,ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΕΒΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥ.Ετσι για ποικιλια ,οχι μονον αποβλητα.συνεχως.Αποβλητα της πολιτικης,αποβλητα του κελ ,και ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ,Εκει εντασσω και την τοπικη οργανωση του Τρισαλοιμονο. ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΣΣΙΔΙΑΡΗΔΩΝ.ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ,ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΩ ΒΡΕ ΠΑΙΔΕΣ..Επι ποιου θεματος θελετε κειμενα ?ΓΛΩΣΣΑ?,ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ? ΛΥΡΙΚΟ ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ ?ΙΣΤΟΡΙΑ?ΜΟΥΣΙΚΗ?ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ?ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ?ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ?
  Ποδοσφαιρο μην μου ζητησετε δεν εχω και υστερω στα αθλητικα.ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΕΝ ΓΡΑΦΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ.ΤΗΝ ΕΦΑΓΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ..Οθεν για πολιτικη στους οικονομολογους,δεν εχει σχεση πλεον με την διανοηση .Εγινε εφαρμοσμενα οικονομικα.
  Παω να συνεχισω με τον Σοφοκλη
  Καλη σας ημερα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/searchresults?q=plato

   Διαγραφή
 8. http://el.wikisource.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. http://gallica.bnf.fr/Search?ArianeWireIndex=index&p=1&lang=FR&q=plato

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. http://www.gutenberg.org/ebooks/search/?query=plato

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εχετε δικιο για την ΣΙΚΕΛΙΑ,Εκει τον φωναξε ο επι κεφαλης ΤΥΡΑΝΝΟΣ ,να εφαρμοσει τις αρχες του..ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ?Συμβουλος τυραννου ειναι ασκηση πολιτικης στην δημοκρατια? Σαν να μην μου τα λετε καλα,Απο την μια οι ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟΙ .απο την αλλη ο Πλατων ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, η εχετε συγχιση, Η ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ.Στο τελος βεβαια ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ του απαγορευσε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΤΑΤΑ να αποχωρησει.Εγυγε κρυφα ,.αλλα το πλοιο που τον μετεφερε ,,χτυπηθηκε απο πειρατες,πωληθηκε ως ΔΟΥΛΟΣ .,ομως ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ,ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ.Αυτος ο μεγαλος διανοητης ΑΝΗΚΕ ΣΤΗΝ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ .Ο ΘΕΙΟΣ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΤΥΡΑΝΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ.Δεν θεωρειται ο εκφραστης της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και η πολιτεια του εχει ολιγαρχικα στοιχεια .ΠΧ τα παιδια τα μεγαλωνει ολα μαζι το κρατος.Οι ταξεις στην πολιτεια ,ειναι σαφως διαχωρισμενες κλπ κλπ Αυτο δεν μειωνει την αξια του σαν διανοητη ,ΑΛΛΑ ΠΟΡΩ ΑΠΕΧΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΑΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΣ. .Ο Αριστοκλης λοιπον μου εφαγε δυο χρονια απο την ζωη μου.ΕΣΑΣ ΠΟΣΑ ΣΑΣ ΕΦΑΓΕ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ?Αδυνατω ,μετα δυο χρονια που τον διδαχτηκα ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.Ειναι πολυ λιγος χρονος για εναν τοσο μεγαλο φιλοσοφο.ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΜΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ..ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣ Ο ΔΟΚΗΣΙΣΟΦΟΣ που δεν διαβαζει οτι βρει στο ιντερετ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ Ο ΗΜΙΜΑΘΗΣ, που που ασχολειται με Λασκαρατο και τον Αριστοκλη στο ιντερνετ....Μονον με αριστοκρατες ασχολεισθε?.Ξερετε υποτιθεται οτι οτι ειμαι Αριστοκρατης......μαγκας....ασε που ειμαι και στο ιντερνετ.ΤΙ ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΡΕΙΤΕ.....Να γιατι εχω ψευδωνυμο....οχι ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ (αριστον κλεος)αλλα Αριστογειτων.
  Καλημερα σας και να προσεχετε τι γραφετε ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΠΩΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΤΕ γιατι στα ματια ενος επαγγελματια της γραφης ΚΑΝΕΙ ΜΠΑΜ ο ερασιτεχνισμος του γραπτου λογου.Ουδεμια σχεση εχει με το ΠΩΣ ΜΙΛΑΤΕ,,ΤΟ ΠΩΣ ΓΡΑΦΕΤΕ.Οταν ξεπερασουμε το COPY PASTE ΑΥΤΟ ΔΑ ΚΑΙ Ο ΚΠ ΤΟ ΚΑΝΕΙ,ειναι ορατη Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,πχ Ετσι εεεε?καθοτανε......δεν γραφεται ποτε.μονον του Κιτσου η μαννα ΚΑΘΟΤΑΝΕ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΛΙΑΖΟΤΑΝΕ.
  Διαβαστε αυτο που σας εστειλα και βρες ΤΕ ΜΟΥ ΤΑ ΛΑΘΗ .Ειμαι επαγγελματιας της γραφης και θα σας ημουν υποχρεος,να με διορθωνατε.Για τα ελληνικα του ιντερνετ.....ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟΝ.Διαστρεβλωση της γλωσσας.,κακιστες μεταφρασεις,ασυνταξιες κλπ κλπ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑ ΚΑΚΑ ΤΟΥΣ.Αλλη φορα θα σας πω κατι απο τον Φαιδρο.,κατι για την γραφη που ειπε ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ,εκτος αν διαβασετε ολο τον Φαιδρο και το βρειτε μονος σας. ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΔΙΠΛΟ ΚΕΡΔΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΞΕΧΑΣΑ ΝΑ ΣΑΣ ΠΩ ΟΤΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ δεν θεωρουσε το θεατρο παιδευτικο μεσον της δημοκρατιας.
  Ο Αριστοτελης ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ,που εχασε την αρχηγια της Πλατωνικης ακαδημιας ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΡΟΛΟ ..Μιμηση πραξεως σπουδαιας και τελειας .κλπ κλπ κλπ την των τοιουτων παθηματων καθαρση κλπ κλπ Θα σας απογοητευσω, λεγοντας σας απλως,,οτι πεσατε ακριβως στα δικα μου επαγγελματικα χωραφια. ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΩ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΡΙΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ.Δηλαδη μου προτεινετε να αλλαξω επαγγελμα?ΜΕ ΤΙ ΦΟΝΤΑ ΜΟΥ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ?Με τους καταχθονιους και τον δημοκρατη Πλατωνα?ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΕ ΜΟΥ ......ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙ ΑΥΤΑ .ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΒΡΗΚΑΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ?Τετοια κανει η ημιμαθεια και το ιντερνετ.....Εχουν πολυ ωραιο σχολιασμο οι εκδοσεις Ζητρος ...ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ διαβαζουμε σχολιαστες.Ειναι πολυ δυσκολος ο Πλατων κυριε μου και για πολυ προχωρημενους στην σκεψη . και δεν συναδει με διαβασμα ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΑΣΣΑΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ .ΣΑΤΥΡΙΚΩΝ ΠΩΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ?...ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΧΤΥΠΩΝΤΑΣ ΤΥΧΑΙΑ?Σας τα ειπα και με τους καταχθονιους αλλα ,,,,,,,,φαινεται ,εισθε πολυ σιγουρος για τις επιλογες σας ,αφου προτεινετε και σε επαγγελματιες, να σεβασθουν την ιντερνετικη παιδεια σας ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.
  ΕΓΩ ΞΕΡΩ ,ΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ,ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΞΕΡΕΤΕ .και αυτο κανει τεραστια την διαφορα μας.ΑΓΕΦΥΡΩΤΗ ΘΑ ΕΛΕΓΑ.Παντως διαβαστε τον Φαιδρο ,με καλο σχολιαστη ,μπορει και να συναντηθουν τα δαιμονια μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καθάρισες και με τον Πλάτωνα .Τον έστειλες στα Τάρταρα κι αυτόν.
   Και τώρα αφού μελέτησες κάπως περιορίζεις την πολιτική στην "Δημοκρατία".
   Δοκησίσοφος αμετανόητος.

   Διαγραφή
 13. Οποιος δεν ξερει να γραψει ,,λατρευει τα λακωνικα σχολια ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ..ΤΟ ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ .ΑΛΛΟ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ, ΥΠΟΧΘΟΝΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΣ.Φαινεται οτι τα δυο χρονια μελετη του Αριστοκλη ο ανωνυμος θεωρει οτι τα πηρα σε ενα βραδυ απο το ιντερνετ.ΕΕΕΕΕΕ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ ΕΞΥΠΝΟΣ....να αποφαινομαι με δυο ασυντακτες σειρες για μεγαλους διανοητες.Τον Αριστοκλη η ΠΛΑΤΩΝΑ εν προκειμενω,Γραψτε δυο σειρες παραπανω ,που να μην ειναι για τον Αριστογειτονα ,,ετσι να δουμε κατι ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΚΑΤΑΔΙΚΟ ΣΑΣ,ΟΧΙ COPY PASTE..Αυτα ειναι μονοπωλιο αλλου.Κατεβασατε ολοκληρες σελιδες του καταχθονιου για να τα βαλετε μαζι μου?Δεν αξιζω τοσο κοπο που κανετε ουτε τοοοοοοοσο copy paste,αδικα ταλαιπωρεισθε να βρειτε στο ιντερνετ επιχειρημματα.Τα εχετε μπροστα σας, στο γραπτο μου, με το οποιο δεν ασχολεισθε διολου , ΝΑ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΩ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΕΚΕΙ?Παντως σε περιοδικο ειναι...αυτη την φορα,σε βιβλια ειναι αλλα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ ΟΝΤΩΣ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ, για την οικονομια του λογου.Εδω ομως μιλαμε για ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ. ,τουτεστιν ΤΖΙΦΟΣ .....
  ΤΟ ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ ΔΕΝ ΕΣΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ.
  Μονον οι Σπαρτατες το ισχυριζονταν ,γιατι δεν ειχαν ιδεα απο πολιτισμο και δεν αφησαν ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ,Αφησαν για κληρονομια μονον ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝ..
  ΔΟΚΗΣΙΣΟΦΟΣ Ο ......ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ. (εφ οσον ειμαι εγω χρειαζεται οριστικο αρθρο)
  ΔΟΚΗΣΙΣΟΦΟΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ.ΔΟΚΗΣΙΣΟΦΟΣ .ΧΩΡΙΣ ΡΗΜΑ που κατ εσας παλι για την οικονομια το φαγατε.ΣΑΝ ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΗ?Εως τσιγκουνια θα ελεγα.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Οι φιλοι μου ολοι που ειναι απο τον κοσμο της επιστημης και της τεχνης με ερωτουν.Καλα τι κανεις εσυ στα μπλογκς?ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΠΙΑΝΕΣΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΜΟΡΦΩΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΣΟΥ ?
  Εγω τους εχω απαντησει ,οτι δεν προκειται για καποια διαστοφη ,ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ.Χτυπαω το κουδουνι του κινδυνου τους απαντω.Αυτο που εσεις περνατε για κριτικη των παντων ειναι ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,ΣΗΜΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ,ΣΗΜΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΛΑΜΟΓΙΑΣ ,ΣΗΜΑ ΨΕΥΤΙΑΣ ΣΗΜΑ ΘΟΛΟΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ..
  Θα μου πειτε και δικαιως ,ΚΑΛΑ ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ?ΕΜΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΜΠΛΟΓΚΙΤΕΣ ΜΟΥ ,οι περισσοτεροι δεν εισθε.Ειστε αφελως καλοπροαιρετοι η εμπαθως κακοπιστοι.. Χρειαζεσθε τους αριστους και ελλειψη τετοιων σας δινω ΑΡΙΣΤΟ ΓΕΙΤΟΝΑ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΤΙ ΚΑΝΑΜΕ.Μετα θα προχωρησετε μονοι σας και εγω θα παω καλια μου που ελεγε και η γιαγια μου.Θα μπορουσα να ζω μια χαρα στην κοσμαρα μου και να κανω σκετη διανοηση .Ομως τα παιδια τα κατευθυνεις αν θελεις καλους πολιτες αυριο,Δεν μπορειτε να φαντασθειτε ποσες φορες μου θυμισατε τον γιο μου μικρο.ΙΔΙΑ ΣΚΕΨΗ ΙΔΙΑ ΔΡΑΣΗ.Με τον γιο μου τα καταφερα τελικα και ας ηταν πολυ δυσκολο.Με σας ,δεν ξερω γιατι εκτος των αλλων ΜΙΣΩ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΙΣΤΙΚΟ.Η ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΡΙΧΝΕΙΣ ΤΟΝ ΣΠΟΡΟ, ΑΦΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ.Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ,ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ .Για σας ,θελω να ελπιζω τα καλυτερα ,Θελω να πιστευω ΟΤΙ σκαλισα , το εδαφος της σκεψης.Και αν αποκαλυψα καποιους ,δεν εχω τιποτα προσωπικο μαζι τους,ουτε φιλοδοξω τιποτα.ΟΛΕΣ ΜΟΥ ΤΙΣ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΤΙΣ ΕΧΩ ΕΥΤΥΧΩΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ.Αν αυτο προξενει φθονο και εκει σας κατευθυνουν ,στα πιο ταπεινα ενστικτα ,ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ ΤΙΠΟΤΑ.Αγωνιστηκα για το 100 και πηρα το 60.ΕΙΜΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΜΕΝΟΣ.ΔΕΝ ΚΛΑΙΓΟΜΑΙ ΟΤΙ ΜΕ ΑΔΙΚΗΣΑΝ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.Με μεγαλυτερη γνωση επιμονη και υπομονη.Αυτο θα το εχετε αντιληφθει ...στον ενα χρονο.Γινομαι κουραστικος ισως στην επιμονη μου ομως πιστευω οτι πρεπει να επιμενεις μεχρι να βγαλεις αποτελεσμα.

  ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΟΚΗΣΙΣΟΦΟ.....ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟ ΓΕΙΤΟΝΑ ΟΧΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟ ΚΛΗ που ειχε nik ΤΟ ΠΛΑΤΩΝ,λογω πλατεως μετωπου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Δεν θα τα εγραφα ολα αυτα ,αν ΔΕΝ ΕΙΧΑΤΕ ΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ.ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ, για να αναδειχθουν θελει να μπορουν να τους διακρινουν οι πολιτες,ΧΩΡΙΣ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ δεν μπορεις να διακρινεις τις διαφορες.μεταξυ αριστων και ΑΧΡΗΣΤΩΝ.ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ο λογος κατα τον Πλατωνα ,ειναι η ΦΟΒΕΡΟΤΕΡΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.Ειναι οπλο ανικητο,γιαυτο η λαικη σοφια το διατυπωσε ωε εξης.
  Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΤΣΑΚΙΖΕΙ.
  Οταν ημουν μικρος μου ελεγαν ...να γινεις δικηγορος.Εχαμε και δικηγορους στην οικογενεια ,,,οποτε.....Η γιαγια μου ,σοφη γυναικα,,μου ειπε το εξης.
  ΜΗΝ ΧΑΡΑΜΙΣΘΕΙΣ ΠΑΙΔΑΚΙ ΜΟΥ .....εσυ δεν μπορεις να πεις ουτε ενα ψεμμα στην μανα σου και καθεσαι και σε τιμωρουν λεγοντας εγω το εκανα ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΣ ΝΑ ΜΠΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ?Υπηρχαν και τοτε φιλοι μου, επαγγελματιες του ψευδους.Ομως ηταν δακτυλοδεικτουμενοι .Τωρα θεωρουμε ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΝΑ ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ,Αυτο ειναι ηθικος ξεπεσμος.Η παιδεια ακονιζει την σκεψη και την κριση.Ανακαλυπτει και αποκαλυπτει.Ανθρωπος αγραμματος ξυλο απελεκητο ελεγαν τοτε.Τωρα οι αγραμματοι κατεκλυσαν τα δημοσια αξιωματα.Ειναι το χειροτερο προβλημα,Χειροτερο απο τροικες και τροικανους.Η ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, τρωει τις σαρκες της Ελλαδας.Υπαρχει μερος του κοσμου που η κουλτουρα να ειναι σχεδον βρισια?ΕΔΩ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ.
  Μην μιλατε λοιπον για αριστους, γιατι μονοι μας σκοτωσαμε το καλο καγαθο και καναμε τον αγαθο ΑΓΑΘΙΑΡΗ .Τετοια διαστρεβλωση των λεξεων(σημαινον) και της συνεπαγομενης εννοιας τους(σημαινομενο).δεν ξερω αν ειναι ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ ΠΛΕΟΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Για να παρακολουθησω λοιπον την επικαιροτητα. ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΧΕΙΡΟΣ .Στο Α βιβλιο των Μακκαβαιων ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ, που πραγματευεται την μετα Μ Αλεξανδρο εποχη των Σελευκιδων(Σελευκος ηταν ενας απο τους επιγονους του Μ.Αλεξανδρου και κληρονομος μερους της Αυτοκρατοριας),γραφεται το εξης,Ο ΒΑΣΙΛΕΑΣ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ....ΑΡΕΙΟΣ Ο Α.....περιπου το 290 ΠΧ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ .....κρατηθειτε......ΕΒΡΑΙΟΥΣ.,Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.ΤΑ ΗΜΑ ΚΑΙ ΥΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ.
  Η ΙΔΙΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΗΣ.Ακου Αρειος ο Α......ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΤΩΣΗ...ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΟΥΣ.Το η ειναι για ΕΜΑΣ το υ ειναι εσας.Γιατι η ορθογραφια εχει σημασια οταν γραφεις,ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΧΟΙΡΟΣ (ΓΟΥΡΟΥΝΙ)ενω μπορει να εισαι χηρος,γιατι εχασες την γυναικα σου.και η χειρα σου (χερι)να κανει λαθος ,χειριστον.Σε μεταγενεστερα κειμενα θα το ξερετε απο την εκκλησια ,αποδιδεται ως τα σα εμα.και τα εμα, σα.ΤΑ ΣΑ ΕΚ ΤΩΝ ΣΩΝ ΣΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ .....κλπ κλπ Ολα ειναι ελληνικα σε διαφορετικες εποχες,Δεν ειναι πατριωτικο να μην τα γνωριζουμε και ουτε επωφελες,να τα σνομπαρουμε για να κρυψουμε την ΑΓΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας