ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 05/12/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ             κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 05 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.      Λήψη απόφασης, λόγω ύψους του ποσού, για τον εξώδικο συμβιβασμό συμψηφισμού αποζημίωσης στην 3η Π.Ε. στο Ο.Τ.77-78-79 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος (αρ.αποφ.Ο.Ε.542/2013).
2.      Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.αποφ.Ο.Ε.567/2013).
3.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.αποφ.Ο.Ε.568/2013).
4.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (σχετ.αρ.αποφ.Ο.Ε.2013).
5.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” οικονομικού έτους 2014 (αρ.αποφ.Ν.Π.Δ.Δ.29/2013).
6.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» οικονομικού έτους 2014 (αρ.αποφ.Ν.Π.Δ.Δ.123/2013).
7.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.14/2013).
8.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.16/2013).
9.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2011 της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.15/2013).
10.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.17/2013).
11.  Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 29.630,86€ από την 4η κατανομή ΚΑΠ έτους 2013 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών κλπ. αναγκών των σχολείων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης του Δήμου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.23/2013).
12.  Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 5.280,00€ από επιχορήγηση KAΠ για την υλοποίηση Προγράμματος εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 2013 (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.24/2013).
13.  Λήψη απόφασης για μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2014-2015 (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.22/2013).
14.  Λήψη απόφασης αναφορικά με τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση.
15.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μή της εθελοντικής εργασίας τεσσάρων (4) Ιατρών στην Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας (Δημοτικά Ιατρεία).
16.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 10ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2013.
17.  Λήψη απόφασης για τη μεταστέγαση του Κ.Ε.Π Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος.
18.  Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου για στέγαση της 1ης αίθουσας του 1ου Κ.Α.Π.Η Δημοτικής Ενότητας Σπάτων.
19.  Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης 2ου οικοπέδου για στέγαση 7ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος.
20.  Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου για στέγαση Α΄ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος.
21.  Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης 1ου οικοπέδου για στέγαση 7ου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος.
22.  Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης Υδατοδεξαμενής Γκαραβέλλου.
23.  Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος (ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ).
24.  Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων (ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ & ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ).
25.  Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος (ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ).
26.  Λήψη απόφασης περί απαλλαγής οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ).
27.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής και επαναβεβαίωσης οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
28.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο από τέλη παρατάσεως 2012 λόγω λάθους οφειλέτη (αριθμ. καταλόγου 813/04-10-2013).
29.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο από τέλη παρατάσεως 2012 για τον λόγο ότι έχει εξοφληθεί.
30.  Λήψη απόφασης περί μείωσης τελών εκταφής και χωνευτηρίου που αφορά τη θανούσα ΦΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ λόγω αναπηρίας 67% σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κ.Δ.Κ.
31.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής η μή βεβαιωμένου ποσού στον κ. Μεναγιά Παυλοδιονύσιο του Ανδρέα, από τα δικαιώματα Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου από 4/2011 έως 4/2012.
32.  Λήψη απόφασης περί κοπής δέντρων σε κοινοχρήστους χώρους.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας