ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος εξέλεξε Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που έγινε σήμερα 29/10/2014 εξελέγη από την πρώτη ψηφοφορία και για πρώτη φορά στην ιστορία του δήμου Σπάτων Αρτέμιδος συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης.  Ένας θεσμός αναγκαίος για έναν δήμο, ο οποίος ταλανίζεται από την κακοδιαχείριση και την κακοδιοίκηση. 

Ο εκλεκτός του δημοτικού συμβουλίου είναι ο κος Χρήστος Ποθουλάκης. Η εκλογή του κου Ποθουλάκη χαρακτηρίζεται και ως ψήφος εμπιστοσύνης του δημοτικού συμβουλίου προς την νέα διοίκηση του δήμου καθώς είχε υπάρξει υποψήφιος με τον συνδυασμό του Δημάρχου και είναι γνωστό ότι σε πολλά θέματα έχει τον ρόλο του άτυπου συμβούλου του.

Του ευχόμαστε να αναλάβει σύντομα τα καθήκοντά του και να προσφέρει υπηρεσίες χρήσιμες για τον τόπο, πέρα από εμπάθειες του παρελθόντος. Η κακοδιοίκηση και η κακοδιαχείριση στον δήμο μας είναι μεγάλη πληγή και για να γιατρευτεί πρέπει οι δημότες να νοιώσουν ότι κατοικούν σε έναν ευνομούμενο δήμο.

Λίγα λόγια για τον θεσμό:
 
Με την θεσμοθέτηση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης εισάγεται στην διάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης η δυνατότητα διαμεσολαβητικής επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακοδιοίκηση κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων των δημοτικών υπηρεσιών. Πρόκειται για εισαγωγή στην ελληνική δημόσια τάξη του θεσμού του “δημοτικού συνηγόρου του πολίτη” (municipal/local ombudsman) που ήδη λειτουργεί εδώ και δεκαετίες σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
“Ombudsman” είναι ο όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για τους θεσμικούς ανεξάρτητους διαμεσολαβητές που αναλαμβάνουν την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Πρόκειται για όρο του σκανδιναβικού λεξιλογίου που αρχικά σήμαινε “εκπρόσωπος”. Στο θηλυκό χρησιμοποιείται ο όρος “Ombudswoman” και, για τα δύο, φύλα ο όρος “Ombudspersons”.
H έννοια της κακοδιοίκησης (maladministration) είναι περισσότερο ένας όρος της διοικητικής πρακτικής και λιγότερο ένας όρος με προκαθορισμένο νομικά περιεχόμενο. Η κακοδιοίκηση δεν είναι ταυτόσημη με την παράβαση της αρχής της νομιμότητας, διότι αφενός υπάρχουν και παραβάσεις που μπορεί να μην έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις διοικητικές διαδικασίες, αφετέρου ο νόμος δεν προβλέπει όλες τις προϋποθέσεις για την ορθή διοικητική συμπεριφορά απέναντι στον πολίτη. Η κακή συμπεριφορά ενός υπαλλήλου λ.χ. απέναντι σε έναν πολίτη μπορεί να μην είναι νομικά κολάσιμη, συνιστά όμως φαινόμενο κακοδιοίκησης.
Η υπέρ το δέον καθυστέρηση, αν ο νόμος δεν προβλέπει προθεσμίες ενέργειας για τη διοίκηση, συνιστάφαινόμενο κακοδιοίκησης. Η ταλαιπωρία, οι άσκοπες διοικητικές απαιτήσεις, οι υπερβολικές προϋποθέσεις για την έκδοση ενός πιστοποιητικού, η υπέρβαση των κανόνων της λογικής και των αρχών της διοικητικής επιστήμης, συνιστούν φαινόμενα κακοδιοίκησης.
 
Συμβούλιο της Ευρώπης
To 1975 με τη Σύσταση 757 του 1975, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης συνέστησε στην Επιτροπή Υπουργών να καλέσει τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να εξετάσουν την δυνατότητα διορισμού προσώπων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τις αρμοδιότητες των Ombudsmen.
Πλήρες κείμενο της Σύστασης 757 (1975)
To 1985 η Επιτροπή Υπουργών των κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης ψηφισε την Σύσταση R (85) 13 “για τον θεσμό του Ombudsman”, καλώντας τα κράτη να διορίσουν Ombudsmen σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ή σε ειδικούς τομείς της δημόσιας διοίκησης.
Πλήρες κείμενο της Σύστασης
To ίδιο έτος, η Επιτροπή Υπουργών θέσπισε το Ψήφισμα (85)8 για την συνεργασία μεταξύ των Ombudsmen και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος
Το 1999, το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης θέσπισε το Ψήφισμα 80, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι Αρχές που διέπουν τον θεσμό του Τοπικού Ombudsman. 
Το 2013, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης θέσπισε το Ψήφισμα 1959, "Ενισχύοντας τον θεσμό του Συνηγόρου στην Ευρώπη".
Πλήρες κείμενο του Ψηφίσματος
Οmbudspersons στην Ελλάδα
Το 1997, ο θεσμός εισήχθη στην Ελληνική διοικητική διάρθρωση με τον Ν.2477/1997, με τον οποίο ιδρύθηκε ο “Συνήγορος του Πολίτη”. Με την συνταγματική αναθεώρηση του έτους 2001, ο Συνήγορος του Πολίτη κατοχυρώθηκε στο άρθρο 103 παρ. 9 του Συντάγματος, ως μια από τις πέντε συνταγματικά προβλεπόμενες ανεξάρτητες αρχές. Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε και τις αρμοδιότητες “Συνηγόρου του Παιδιού”.
Το 2010, το Πρόγραμμα “Καλλικράτης” εισάγει τον θεσμό σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, με την θεσμοθέτηση του “Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης” και του “Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης”. Στο αρχικό σχέδιο νόμου, ο όρος ήταν “Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης”. Σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα σήμερα έχουν εκλεγεί περί τους 25 Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακούς Συμπαραστάτες του Πολίτη και της Επιχείρησης. Η ανεξαρτησία του Συμπαραστάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος “Καλλικράτη”, θεμελιώνεται στις εξής συνθήκες:
 • εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία και αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου,
 • δεν υπόκειται σε διοικητικό ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από τις άλλες δημοτικές αρχές,
 • απολύεται μόνο με αιτιολογημένη απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας 2/3 του δημοτικού συμβουλίου,
 • δεσμεύεται από κώλυμα εκλογιμότητας για την θέση του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, του εκπροσώπου ή συμβούλου δημοτικής κοινότητας.
Το τεκμήριο αρμοδιότητας για την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων που αναγνωρίζει το Σύνταγμα στο άρθρο 102 παρ. 1, δίνει το προβάδισμα στον Συμπαραστάτη, έναντι άλλων θεσμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.


Η αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης συνοψίζεται στην διαμεσολαβητική επίλυση διαφορών που προκύπτουν ανάμεσα σε άμεσα θιγόμενους πολίτες ή επιχειρήσεις και στις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου. Ο νόμος εξοπλίζει τον Συμπαραστάτη με δύο αρμοδιότητες για την επίτευξη της αποστολής του.
 1. Χειρισμός καταγγελιών (άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

Οι άμεσα θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον Συμπαραστάτη καταγγελίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης, εφόσον λάβει καταγγελία που συγκεντρώνει τις παραπάνω προϋποθέσεις, έχει την αρμοδιότητα να διαμεσολαβήσει για να επιλυθούν τα προβλήματα κακοδιοίκησης και είναι υποχρεωμένος να απαντήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους εντός τριάντα (30) ημερών. Για την εκπλήρωση αυτής της αρμοδιότητας, ο Συμπαραστάτης, εφόσον διαπιστώσει τη βασιμότητα της καταγγελίας, επικοινωνεί με την καταγγελλόμενη πλευρά και επιδιώκει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. 1. Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης (άρθρο 77 παρ. 5 Ν.3852/2010)

Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Για την διαμεσολαβητική επίλυση διαφορών από προβλήματα κακοδιοίκησης που δημιουργούνται από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις άλλων Δήμων, αρμόδιοι είναι οι κατά Δήμους εκλεχθέντες Συμπαραστάτες του Δημότη και της Επιχείρησης.

Αρμόδιοι για την διαμεσολαβητική επίλυση διαφορών από προβλήματα που δημιουργούνται από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Περιφερειών είναι οι αντίστοιχοι “Περιφερειακοί Συμπαραστάτες του Πολίτη και της Επιχείρησης” (άρθρο 179 Ν.3852/2010).

Για τους Δήμους και τις Περιφέρειες που δεν έχουν εκλεγεί Συμπαραστάτες, οι θιγόμες και οι θιγόμενες μπορούν να προσφύγουν για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους στον Συνήγορο του Πολίτη.

155 σχόλια:

 1. Καλή επιτυχία κύριε Ποθουλάκη για το καλό όλων μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καλη επιτυχια και δυναμη στο νεο εργο σας

   Διαγραφή
  2. Το ερργο ολοκληρωθηκε.Αφου εβαλαν στις επιτροπες μονο δικους τους συμβουλους,αφου εβαλαν στο προεδριο του Δ Σ μονο δικους τους συμβουλους, τωρα εβαλαν Σ Δ εναν δικο τους υποψηφιο στις δημοτικες εκλαγες και καθαρισαν.Δ Ο Ξ Α Σ Τ Ε ΤΟΥΣ

   Διαγραφή
  3. Mπραβο βρε μπλοκιτη 6 11 Εκανες και το καπαπιδι ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ...
   ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΜΑΓΚΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΠΑΠΙΔΙΑ Ας προσεχατε ανασσοπουλα
   εγω δοξαζω μονον ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ,,,,,

   Διαγραφή
 2. Ποθουλάκη περιμένουμε πολλά από εσένα. Να είαι δυνατός όπως πάντα για να βοηθήσεις το Δήμο και ιδιαίτερα την αδικημένη Αρτέμιδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΘΕΣΗ αν του δωσετε νημα μπορει να ξετυλιξει τον μητο της Αριαδνης αφου μπηκε και επισημως στο ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ ΤΟΥ ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  Αυτο εχει μεγαλη σημασια και του ευχομαι ΚΑΙ ΕΓΩ να μεινει ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ.Αυτο που εχει δειξει ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ειναι υπερ ΑΡΚΕΤΟ.
  ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συγχαρητήρια στον κ. Ποθουλάκη, ο οποίος έχει δείξει τα δείγματα γραφής του και το τι μπορεί να κάνει. Τώρα είναι η ευκαιρία να ξετυλιχτεί επιτέλους το κουβάρι από την εποχή του Κασίμη και μετά. Γιατί η αθλιότητα της Αρτέμιδας ξεκινάει από εκείνη την εποχή.
  Τι έφταιγε λοιπόν από τότε μέχρι σήμερα που η Αρτέμιδα θα έπρεπε να είχε μπει σε τροχιά ανάπτυξης? Σίγουρα κάτι έφταιγε. Γιατί τόσα χρήματα που πέρασαν από τα ταμεία του δήμου δεν αξιοποιήθηκαν? Ποιος έκανε την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος χωρίς να γίνει κανένα έργο στην περιοχή? Που κατέληξαν όλα αυτά τα χρήματα?
  Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν. Κι όσοι ασέλγησαν πάνω σ' αυτή την όμορφη πόλη για προσωπικό του όφελος, θα πρέπει να καταλήξει στη φυλακή!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. συγχαρητηρια σε σας κε ποθουλακη

  συλλυπητηρια σε μας.

  Να μας πειτε, ας ηταν ποιο μαγκες οι προηγουμενοι σωστο...

  ανεξ.κιν.πολιτ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παλι κουτσουλησες παναθεμα σε....
   πως θα το αντεξεις μωρε γιατρο ποθο και δημητρη μαζι?
   ΘΑ ΣΚΑΣΕΙΣ ΕΤΣΙ ΟΛΟΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ.

   Διαγραφή
 6. 10.43 άντε να πας πρώτα σχολείο να μάθεις γράμματα, και μετά γράψε. Αμόρφωτε και απαίδευτε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Θα κοιμηθώ ήσυχα απόψε, μιας και έμαθα ότι αποκτήσαμε συμπαραστάτη τον Ποθουλάκη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρίξε κι ένα πάπλωμα καλού κακού.....

   Διαγραφή
  2. ΜΗΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΤΕ, ΗΡΕΜΗΣΑΜΕ ΑΠΟ ΠΡΟΧΤΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΥΤΣΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΑΤΑ.....

   Διαγραφή
 8. ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΤΟ ΒΑΡΕΜΜΕΝΟ ΝΑ ΨΑΧΝΕΙ ΨΥΛΛΟΥΣ ΣΤΑ ΑΧΥΡΑ.....
  ολη του η εγνοια ειναι ποιος ειναι ο Αριστοειτονας.Εχει κατεβασει οτι μπουρδα ..βρει στις κωλο φυλλαδες που διαβαζει ο αριστερος του κ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. εξασφαλησε ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΤΟΥ Ο ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ θα ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ . ΘΡΑΚΗ,ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ,ΣΠΑΤΑΡΤΕΜΙΔΑ, ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ.....ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΛΙΓΑ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τί εταιρια ; Με τί αντικειμενο;

   Διαγραφή
  2. ΠΟΝΕΣΑΝ ΠΟΛΥ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΥΝ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΓΚΟΝΤΖΙΛΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΣΠΟΝΔΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ "ΦΙΛΟΙ" ΤΟΥ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ. ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΚΟΝΤΖΙΛΑ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ. ΣΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ Ο ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΥΤΕ ΑΝΕΡΓΟΣ, ΟΥΤΕ ΤΕΜΠΕΛΗΣ, ΟΥΤΕ ΑΣΧΕΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΚΑΤΕΧΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΣΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΥ ΕΚΑΜΕ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ (2008) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (ΟΧΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΗΚΕ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΧΥΤΑ ΣΤΟ «ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ» ΚΕΡΑΤΕΑΣ. ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΗ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΑΦΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΥΤΗ ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ. ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΑΡΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙ ΓΥΡΩ ΔΗΜΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ 1% ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ. ΕΔΩ ΤΙ ΕΚΑΜΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΙ ΓΚΟΝΤΖΙΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΑΝ; ΑΣ ΣΩΠΑΣΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΦΤΗΝΟΙ ΛΑΣΠΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΔΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο Χ.Π. ΕΠ’ ΑΜΟΙΒΗ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΟΤΕ ΣΑΦΩΣ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΟΥΝ. ΑΝ ΔΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΟΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ Ο ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΧΕΙ ΘΙΞΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ. ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΑΠΕΙΛΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ. ΜΑΣ ΤΑ ΕΧΕΙ ΠΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΦΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑ. ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ

   Διαγραφή
  3. Μήπως είσαι "Πεινασμένος συκοφάντης"

   Διαγραφή
  4. Αναφέρομαι στον 6:24 μμ

   Διαγραφή
 10. Πράγματι ο σωστοτερος άνθρωπος γι αυτη τη θέση,μια θέση-καρεκλα ΕΠΙΤΈΛΟΥΣ γι αυτόν τον απελπισμενο -αποτυχημένο ανθρωπακο που τοοοοοσα χρόνια βολοδερνει μ´ενα ντοσιε παραμασχαλα,παρατρεχάμενοσ της εξουσίας....Ευτυχως που τα πασοκικα κατάλοιπα με τις επιτροπές και τις θέσεις με τους μεγαλοσχημους τίτλους φροντίζουν για την αποκατάσταση των γνησιων τέκνων τους ώστε να συνεχίζουν την αοκνη ανυπαρξία τους....αλλιμονο μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έγραψες!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  2. Καλά το ανέντιμο ΠΑΣΟΚ ξέρουμε που το είχε γράψει από ανέκαθεν ο Χ.Π. μην τον ταυτίζουμε λοιπόν μ' αυτόν τον πολιτικό χώρο. Εσύ 6:36 μμ μάλλον από ΠΑΣΟΚ μεριά μιλάς και αναπολείς. Έτσι φαίνεσαι. Όμως για τόσα και τόσα λαμόγια που κυκλοφορούν δίπλα μας και κατάντησαν έτσι τα δημοτικά μας πράγματα δεν είδαμε αντιδράσεις. Για τον Χ.Π. εκτοξεύετε λάσπη και ταυτίζεστε με το γκοντίλι και άλλους, πραγματικά απελπισμένους και αποτυχημένους

   Διαγραφή
  3. Υπέγραφε με το όνομα σου δυστυχισμενε Χ.Π. Αφού κάνει μπαμ η απελπισία και τα κόμπλεξ σου....όσο για τα λαμόγια της πόλης,μην ανησυχείς ,περίοπτη θέση κατέχεις ανάμεσα τους....

   Διαγραφή
  4. Ως φίλος του Ποθουλάκη δεν μπορώ να υπογράφω για λογαριασμό του, όμως αν ο Ποθουλάκης είναι λαμόγιο τότε οι λέξεις και οι έννοιες έχουν χάσει την αξία και το νόημά τους. Κατά τα άλλα ως ανώνυμος μη προκαλείς ανώνυμο γιατί πρώτος παίζεις το «κρυφτούλι», αν και μάλλον …… εντοπισμένος (τουλάχιστον πολιτικά). Εσύ 10:26 μμ εμφανώς είσαι κάποιος δυστυχισμένος και με κόμπλεξ, όταν κατηγορείς κάποιον που συμμετείχε αξιοπρεπώς σε μια εκλογή συμπαραστάτη, εκλέχθηκε δημοκρατικά με μυστική ψηφοφορία και αυξημένο ποσοστό 2/3 και άρα γιατί να νιώθει κόμπλεξ; Μήπως συμβαίνει το αντίθετο; Μήπως κρίνεις εξ ιδίων ….; Μήπως δεν μπορείς να χωνέψεις ότι ο Π.Χ. εκλέχθηκε στη θέση αυτή. Εκλέχθηκε δεν διορίσθηκε δεν επιβαρύνει κανέναν. Θα κριθεί βέβαια ανάλογα με το έργο του. Αυτό να το δεχθώ.

   Διαγραφή
 11. Κύριοι εγώ διαβάζω το προσφάτως δημοσιευμένο με στοιχεία και έγγραφα βιογραφικό του Ποθουλάκη. Το συμέρασμά μου είναι ότι είναι Αξιος με "Α" καφαλαίο. Τι μου λέτε εσείς ορισμένοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Βρε συμπολίτες, μα για να πολεμήσετε τον Ποθουλάκη ταυτίζεστε με τον Γκοντζίλα; Έλεος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν κάποιος ΤΑΥΤΙΣΤΗΚΕ επι σειρά ετών με τον Γκονζ-ιλα είναι ο συνεργάτης του ο Ποθουλακης ...βασική παράλειψη απο το βαρύγδουπο βιογραφικο του!

   Διαγραφή
  2. Ξέχασες ..... πάντως πρόκειται για πραγματικό βιογραφικό. Αν το είχες διαβάσει θα έβλεπες ότι μνημονεύει επακριβώς τα επώνυμα τεκμηριωμένα δημοσιεύματά του στην εφημερίδα του γκοντζίλα. Αυτό δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ταύτιση. Ο κάθε αρθρογράφος σε οποιοδήποτε έντυπο δεν σημαίνει ότι συμφωνεί με όσα υπόλοιπα πράττει ο κάθε εκδότης. Ούτε όσοι επώνυμα έγραψαν στην εφημερίδα του γκοντζίλα ταυτίζονται με τα γκοντζίλια κατορθώματα. Νομίζω ότι τον φίλο Χ.Π. τιμούν τα εμπεριστατωμένα - υπογεγραμμένα επώνυμα άρθρα του, που ουδείς μπόρεσε ποτέ να διαψεύσει, ούτε κατάφεραν ορισμένοι μηνυτές του να τον φιμώσουν, αφού πάντα δικαιώθηκε από τη δικαιοσύνη. Καμία σχέση όμως με τον εκδότη. Ιδίως καμία σχέση οικονομική. Αρθρογραφούσε πάνω σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και είναι πραγματικότητα αυτό. Έγγραψε για το αεροδρόμιο πολλά. Για την παραλία πάμπολα, για τη διοίκηση στο Δήμο επίσης. Ποτέ όμως δεν εξύμνησε τα γκοντζίλια ….. Άλλοι το πράττουν αυτό.

   Διαγραφή
  3. Αγαπητε φιλε του Χ.Π.,ο επι σειρα ετων βασικος συνεργατης του Γκοντζ-ιλα-βασικος αρθρογραφος κατ'εσε-ΑΣΦΑΛΩΣ και χαρακτηριζεται γι αυτην την επιλογη του!Το ποιους και γιατι κατα καιρους ''εξυμνισε''ο φιλος σου Χ.Π.στην Γκοντζιλια φυλλαδα....ψαξτο λιγο καλυτερα ....θα παραδεχτω ωστοσο οτι τα πολιτικαντικα κολπα τα ''παιζει στα δακτυλα'',ελλισσεται επιτυχως-το διευκρινιζεις αλλωστε κι εσυ ''τα επωνυμα δημοσιευματα του'' γιατι υπηρχαν φυσικα και τα υπο ψευδωνυμο,εγραψε-γραφει πολλα...παμπολα!ΕΡΓΑ βεβαια ακομα ψαχνουμε γιατι ο φιλος σου Χ.Π.,δικομανης ειναι,γυρολογος ειναι,ανεμοδουρα ολκης ειναι,εμπαθης και απροσδιοριστου προσανατολισμου ειναι....μονο αποτελεσματικος ΔΕΝ ειναι....ιδιον βλεπεις των ανερματιστων ψευτοοραματιστων της πενταρας....

   Διαγραφή
  4. Ο Γκόντζος πάντως ελάμβανε έξωθεν (το γνωρίζεις εσύ 12:25 πμ) ανώνυμα παραπολιτικά και άλλα και τα δημοσίευε. Όσο για την Γκοντζίλια φυλλάδα μη ξεχνάς ότι έχει αναδείξει τα πιο δυνατά τοπικά σκάνδαλα όσο ουδείς άλλος "κονδυλοφόρος". Εγώ πάντως διαβάζω και κρίνω τα επώνυμα κείμενα και εκεί ο κρινόμενος είναι και αποτελεσματικός και τεκμηριωμένος και άπαιχτος.

   Διαγραφή
  5. ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΤΕ ...
   Το παιχνιδι Γυρω Γυρω ολοι στην μεση ο Γκονζιλας παιζετε ?
   ΑΝΤΕ ΝΑ ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΕΙΤΕ ΠΙΑ.
   Η θεση για την οποια ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ο ποθος ειναι ΠΟΛΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑ ΧΑΖΟΣΥΜΒΟΥΛΑΚΙΑ που ψηφισατε.ΟΠΟΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΜΑΥΡΙΣΑΤΕ.
   ΟΣΟ ΤΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΣΘΕ ΜΕ ΓΚΟΝΖΙΛΕΣ που σας γραφουν κιολας αποκαλωντας σας ΚΟΡΟΙΔΑ τι να πω πια.....ΒΡΩΜΙΣΕ ΒΟΘΡΟΣ ΣΤΗΝ ΛΟΥΤΣΑ ..ΚΑΙ ΠΗΓΑΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΣΗΚΩΣΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ.....σιγα τα ωα......ο Γκονζιλας ΕΠΑΙΖΕ ΚΑΙ ΠΑΙΖΕΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΠΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΧΑΖΟΠΟΥΛΙΑ....Αν τον βολευει κατι το βγαζει αν οχι το μουλωχνει ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΥ ΜΥΑΛΟ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ?

   Διαγραφή
 13. Ποθουλάκη κάνε τη δουλειά σου ως Συμπαραστάτης και μην ασχολείσαι με σκουπίδια ....... Περιμένουμε πολλά από εσένα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 10:45 μμ, εκφράζεις ακραία εμπάθεια, οπότε γιατί να σε πιστεψω;

   Διαγραφή
 14. Ποθουλάκη τους είχες τρελάνει, τώρα θα σο-τρελαθούν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Βρε, είδατε σήμερα τον Γκόντζο στο art TV; Σε κάποιο σημείο στην αρχή τα "έχωσε" στον Άδωνη και στον Βορίδη και προς το τέλος έσπευσε να εξυμνήσει τον Βορίδη. Σύγχυση το άτομο. Επίσης αγωνιωδώς έσπευσε να πει για κάποια "Κωσταντοπούλου" και για την "Μπάρμπη". Γιωργάκη τα έβαλες και με την Μπάρμπη; Ξέχασες τι "χαρτζιλίκι" έχεις λάβει από εκεί; Θα σε πουν αχάριστο ξανά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Τα.....ραχή !!! Διακρίνω πολύ ταραχή, παίδες. Γιατί; Ποθουλάκης – συμπαραστάτης βρε δεν μπορούν να το χωνέψουν. Δεν μπορούν και δεν κρατιούνται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ναι!αστα...εχουμε ταραχτει πολυυυυυυ και δεν κρατιομαστε με τιποτα....απ'τα γελια!!!! που αν μας προσεξεις καλυτερα,κλαυσιγελως ειναι....γιατι αυτη η δολια πολη μας θα σηκωσει κι αλλο απο-βλητο στην καμπουρα της.....εμμισθο απο-βλητο!

   Διαγραφή
  2. Το φαιδρό είναι η παρουσία του Γιάννη Τούντα στο ΑΡΤ .Γιατί πήγε ; Τι είπε ; Ο Μυλωνάκης ,που παριστάνει τον δημοσιογράφο, είναι κολλητός φίλος του Γκόντζου. Ας σκεφτεί ο Δήμαρχος πώς πρέπει να χειριστεί κάποια άτομα που οι συμπεριφορές τους τον εκθέτουν. Εγώ πάντως πιστεύω ότι είναι καιρός να πάρει τον "βούρδουλα" για όσους προβάλλονται στις πλάτες του δήμου , για προσωπικές φιλοδοξίες.

   Διαγραφή
  3. Ο κ. Μυλωνάκης πριν δεχθεί τον κάθε ένα από αυτούς στην εκπομπή του καλό θα ήταν να κάνει μια βόλτα στα μέρη μας να ρωτήσει τυχαία για Γκόντζο και Ιωάννη Τούντα. Μάλλον θα βγάλει πολύ ...... δυνατό ρεπορτάζ

   Διαγραφή
  4. ΤΙ ΜΑΘΑΙΝΩ?Ανοιξε τον τvβοθρο του ο γκονζιλας ?Και πηγατε να μυρισετε βοθριλα?ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ πανε και συμβουλοι της συμπολιτευσης?Βρε δεν εχετε καταλαβει εκει στο σεραι οτι ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΤΑΙ με τα πιτουρα ΤΟΝ ΤΡΩΝΕ ΟΙ ΚΟΤΕΣ?Δημητρη μαζεψε τιςκοτες τρωνε απο ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ.και θα κολλησετε ασθενειες.
   και..γ ......την ανοησια....

   Διαγραφή
 17. Υποκρισίες και συκοφαντίες 12:32 πμ. Αν ο εν λόγω είναι από-βλητο τότε αυτοί που λιβανίζεις τόσα χρόνια τι είναι. Βρε νομίζετε ότι χάσαμε τα λογικά μας; Τελικά κι αν δεν συμπαθούσαμε τον κ. Χ η στάση σας μας προβληματίζει τουλάχιστον να τον γνωρίσουμε, γιατί μόνο έτσι θα κρίνουμε αντικειμενικά τα πράγματα. Όσο για το σχόλιό σας για "έμμισθος" που θα επιβαρύνει το Δήμο (πόλη μας) προφανώς δεν ευσταθεί αφού όπως άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα πληρώνει ο Δήμος μας, αλλά η υπηρεσία του. Ήμουν εκεί ως ενδιαφερόμενος - εκπρόσωπος συλλόγου για άλλο θέμα (Επιτρ. Διαβούλευσης) και άκουσα τι υπόθηκε και ξεκαθαρίσθηκε στο Δ.Σ. της Τετάρτης. Όχι λοιπόν άλλα ψέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ας ελπισουμε οτι αυτα που ''ειπωθηκαν'' τα καταλαβατε καλα....και η ΥΠΗΡΕΣΙΑ του- να υποθεσω ΔΗΜΟΣΙΑ...-θα τον πληρωνει ,δι ημας!!!!!Παντως ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ αγαπητε,ας ελπισουμε ....ΟΧΙ ΑΔΙΚΑ κι !εχουμε ''χορτασει'' τοσα χρονια ,εθελοντισμους,σωτηρες,ψευτοηρωες......διαπλεκομενους.

   Διαγραφή
 18. Εγώ πάντως συγχαίρω τον Γκοντζίλα. Έχει βγει μπροστά και δίνει τροφή εμπάθειας σε όλα τα πικραμένα "παιδιά" της πιάτσας, που ουδέποτε είχαν το ανάστημα να βγουν δημόσια να πουν τις απόψεις τους, ιδίως απέναντι στον Χ.Π. Τώρα κρύβονται πίσω από τον Γκοντζίλα και βυσσοδομούν βγάζοντας το άχτι τους, ξεχνώντας ότι έχουν ξανακάνει το ίδιο λάθος και ξεφτιλίστηκαν κατά το παρελθόν. Μπράβο Γκόντζο συνέχισε το παιχνίδι ώσπου να γίνουν ξεφτίλα και κράτα «χαρτιά και ντοκουμέντα». Όσο για την Νπάρμπη, ας πρόσεχε. Όσο για τον ευτραφή κύριο ας …… ξαναπρόσεχε. Ο Γκοντζίλας καταγράφει και στην κατάλληλη στιγμή επανέρχεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο γκονζιλας εβαλε στο τρυπακι την ανασσα με το καρφακι της.ΑΥΤΑ ΣΑΝ ΧΑΖΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΜΠΗΣΑΝ.Αρχισαν λοιπον τις αναρτησεις με ΧΑΖΟΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ που σχολιαζαν οι ιδιοι ΜΑΙΜΟΥΔΟΕΙΔΩΣ.Εκανα τοπ τεν και λαληξαν νομιζοντας οτι με τα μπλογκ και τις μαιμουδες γκονζιλες ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ.Δυστυχως τους προδωσε ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥΣ.Χυδαια σχολια σε καφρικη διαλεκτο με απιστευτες ασυνταξιες ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΜΥΑΛΩΝ ΠΟΥ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΥΝ.
   Τα ιδια που εκαναν ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ και χειροτερα.
   Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΟΥ ΓΚΟΝΖΙΛΑ
   Και τα τσιμπαμε και εχουμε κλικαρισματα (ποιος θα χασει τετοιο γελιο τωρα που χασαμε τον κατσαλιρο) και ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ.
   Κοινως εγιναν τα ΤΣΙΚΟ και οι μαζορεττες στο γκονζιλογηπεδο.
   Κατα την γνωμη μου η ανασσα καταξευτηλιζεται εξ αιτιας του προβληματος της.
   Δεν εχει ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ οτι δεν την συμφερει να την ταυτιζουν με ΤΗΝ ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΓΚΟΝΖΙΛΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ...
   Τωρα αν καποιοι ΑΦΕΛΕΙΣ απο το στρατοπεδο συμπολιτευση πανε να παιξουν μοναχικο παιχνιδι ΣΤΟ ΓΚΟΝΖΙΛΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΚΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥΣ.Θα τους φτυσουν και οι δικοι τους στο τελος.
   Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΡΕΝΑ Δεν ειναι ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΜΠΑΙΔΙΖΟΝΤΕΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ .Θα τους φανε τα ΓΚΟΝΖΙΛΟ ΘΗΡΙΑ.ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ
   Ας προσεχαν και ας προσεχει και ο δημητρης.Υπο στηριζετε μαγκεςδεν ΑΠΟ ΣΤΗΡΙΖΕΤΕ.

   Διαγραφή
 19. Eσεις,οι καλα πληροφορημενοι φιλοι του Χ.Π.ενημερωστε κι εμενα....εχουν τσακωθει Γκοντζ-ιλας και Χ.Π;;;;Που;ποτε;γιατι;;;;;;και τωρα ποιος θα γραφει την αποκαλυπτικη φυλλαδα;;;;;;Θα μεινει η πολη ΧΩΡΙΣ ''ΑΛΗΘΕΙΑ'';;;;;;;;ΔΡΑΜΑ!ΤΙ ΔΡΑΜΑ!!!!!!!ΠΟΣΑ ΣΟΥΡΓΕΛΑ ΘΕΕ ΜΟΥ ''ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ'' ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ, δεν ξέρεις, ότι η Λούτσα έχει θάλασσα και η θάλασσα ξεβράζει διάφορα; Επίσης η Λούτσα έχει και λιμάνι, οπότε φτάνουν εδώ πάσης φύσεως ξέμπαρκοι και μέχρι να τους πάρουμε χαμπάρι, όλοι αυτοί έχουν προλάβει να καταστούν ..παράγοντες, να μη σου πω και ..ελπίς του έθνους!
   Τέλος πάντων, συστήνω να τα δούμε όλα αυτά με χιούμορ και να επικεντρωθούμε με σοβαρότητα στα προβλήματά μας. Όσο για τους επίδοξους σωτήρες, ιδού η Ρόδος! Ευκαιρία να μας διαψεύσουν!

   Διαγραφή
  2. O ΠΟΘΟΣ επαιξε στο γκονζιλο γηπεδο και ειναι Ο ΜΟΝΟΣ που δεν καταξευτηλιστηκε.Αυτο γιατι επαιξε ΚΑΘΑΡΑ .ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΓΚΟΝΖΙΛΑ για να βγαλει στα καγκελα τον κατσαλιρο και ΜΕΧΡΙΣ ΕΚΕΙ .Αντιθετα αλλοι αφησαν τον γκονζιλα να οδηγει το παιχνιδι και δεν εβαλαν ΟΡΙΑ.Αποτελεσμα χρεωνονται και τα Γκονζιλοκολπα που ειναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΟΛΠΑ .
   Τωρα πια ο Ποθος δεν χρειαζεται την δημοσιοτητα για ασπιδα στο κατσαλιροκυνηγι.Οθεν θα τον αφησει συξυλο τον Γκονζιλα .ΜΠΡΑΒΟ ΒΡΕ ΠΟΘΕ..μπηκες στην αρενα με τον γκονζιλα και τον εβγαλες νοκ αουτ Αφησε τον τωρα να χτυπιεται καινα φωναζει ΟΥΑΟΥ ΟΥΑΟΥ ΟΥΑΟΥ.....και ριξε και καμμια σφαλιαρα οπου πρεπει να ξυπνησουν και αλλοι.....πχ ο ανωθεν μου που ΒΑΤΡΑΧΙΖΕΙ....

   Διαγραφή
  3. Ουτε η θεια Λενα αγαπητε Αριστογειτονα δεν μας ελεγε τετοια παραμυθια-δικαιολογιες!!!Αν ο κυριος που τοσο θαυμαζεις ''χρησιμοποιησε'' το αθλιο γκοντζιλογηπεδο για να εξοντωσει αντιπαλους και να το εκμεταλευτει για να εκλεγει ο ιδιος και η παραταξη του....ε!δεν ειναι και αξιος θαυμασμου!ΕΡΓΟ ουσιας στην πολη παντως ΔΕΝ εχουμε δει....Ως εκ τουτου συμφωνω απολυτως με τον προλαλησαντα 10:43 ψυχραιμο συμπολιτη μας που προκαλει τους επιδοξους σωτηρες να μας διαψευσουν...κι εδω που τα λεμε αν εμεις που γκρινιαζουμε ειμαστε ...Κασσανδρες,εσεις οι τοσο φανατικοι υποστηρικτες του ''ωδινεν ορος κι ετεκεν μυν'' εισαστε οπαδοι...κερκιδα ...κι αυτο καλο ΔΕΝ το λες......καλο σαββατοκυριακο φιλοι συμπλογκιτες....

   Διαγραφή
  4. ΤΟ «ΠΑΡΑΜΥΘΙ» ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
   Εσύ 7:02 μμ μας λες παραμύθια έξω από την πραγματικότητα. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Είναι παραμύθια αυτά τα στοιχεία που δημοσίευε επώνυμα και ενυπόγραφα ο Πόθος στην εφημερίδα του Γκοντζίλα; Ήταν παραμύθια το στρίμωγμα που τους έκανε με μερικές προσφυγές για παράνομες και άδικες σε βάρος όλων μας αποφάσεις. Εγώ τα διάβαζα όλα και τα έχω κρατήσει αρχείο. Ο μόνος που μίλησε για τα 19.000.000 ευρώ που μας φόρεσαν φέσι για το απλήρωτο νερό από Τυράκη, Κασίμη, Αλτιπαρμάκη και Χρ. Μάρκου, ήταν ο Πόθος. Τώρα μας τα κρατάνε σε δόσεις έως το 2020 από τους κεντρικούς πόρους οπότε ο Δήμος ανεβάζει τα δημοτικά τέλη, κλπ και τα ξαναπληρώνουμε εμείς. Ο μόνος που μαζί με τον Γιαννάτο κάνανε προσφυγές το 2012 για τις χωροθετήσεις του ΚΕΛ στο πλατύ χωράφι. Ο μόνος που το 2013 (μόνος του) κατήγγειλε στον εισαγγελέα το Κράτος για τις παρανομίες του στο θέμα του βιολογικού και για τις καθυστερήσεις που δεν έχουμε αποχέτευση (Τον κάλυψε μόνο ο Δημήτρης Μάρκου και γι’ αυτό πήγε μαζί του). Ο μόνος που αποκάλυψε τις παρανομίες στην παραλία (πλην και του Συλλόγου Αγ, Νικολάου, για να είμαστε δίκαιοι) με δυο άρθρα του που σπάνε κόκαλα και τα έχω φυλάξει στο αρχείο μου και γράφει για τους 47 καταπατητές, τα αυθαίρετα, κλπ, κλπ, όταν γύρω μας όλοι σιωπούν γι’ αυτά και για το σκοτεινό παιχνίδι της παραλίας και την ηχορύπανση που καλά κρατεί. Ο μόνος που εμπόδισε το δάνειο των 5.000.000 ευρώ αποκαλύπτοντας ότι η δημοτική αρχή συγκάλυπτε και δεν εισέπραττε χρέη προς το Δήμο ύψους 18.000.000 ευρώ. Αυτά είναι μερικά από αυτά που εγώ έχω διαβάσει και κρατήσει και γι’ αυτά του βγάζω το καπέλο. Δεν πολέμαγε λοιπόν τους αντιπάλους άδικα, αλλά δικαιολογημένα και με πραγματικά στοιχεία. Γι’ αυτό και όσοι των μήνυσαν κατά καιρούς την πάτησαν. Γνωστά τα γεγονότα.
   ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
   Ούτε με παιχνίδια εξόντωσης των αντιπάλων, αφού δίκαια, τίμια και καθαρά είπε, προσέφυγε και δημοσίευσε τις ενέργειες και τις λεπτομέρειες των υποθέσεων. Όσο για το σχόλιό σου 7:02 μμ που λέει «ΕΡΓΟ ουσίας στην πόλη πάντως ΔΕΝ έχουμε δει....», αυτό δεν μπορεί να απευθύνεται στον Πόθο…, αφού ως τώρα άλλα «τζιμάνια» διοικούν το Δήμο. Ούτε τώρα αυτός διοικεί, θα κριθεί όμως όσον αφορά τη λειτουργία του ως Συμπαραστάτη μας. Αυτό ναι. Δεν θα κριθεί όμως για «Παραμύθια» που εσύ θες να λες.

   Διαγραφή
 20. Ο Χ. Ποθουλάκης θα κάνει έργο στο δήμο. Έχει και τις γνώσεις και τα "κότσια". Καλύτερα όλοι εσείς που γράφετε εναντίον του, να τον κρίνετε σε κανένα εξάμηνο που θα έχει δείξει τι μπορεί να κάνει.
  Ψηφίσατε συμβούλους που είναι για τα "μπάζα" και σας έφταιξε ο Ποθουλάκης? Σας ξεβόλεψε? Κάντε λίγο υπομονή, και θα δείτε τι σκάνδαλα θα βγουν. Σκάνδαλα που θα φέρει πολλούς από κει μέσα αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη.
  Γι' αυτό να είστε σίγουροι!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Ενας δικομανης ειναι και τιποτα αλλο.Το μεγαλυτερο του εργο ειναι που εμποδισε ναγινει το γηπεδο.Ενας υποψηφιος του Δ Μαρκου που πηρε μολις και με τα βιας 170 σταυρυς.ολο για εισαγγελεις και ολο για αστυνομιες μιλαει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο κόσμος ξέρει πλέον και στο θέμα του γηπέδου την αλήθεια. Ο Πόθος απλά δημοσίευσε τα έγγραφα που πήρε με εισαγγελική παραγγελία από την Κτηματική Υπηρεσία και έτσι αποκάλυψε τις ψεύτικες υποσχέσεις του δήμου για να πάρουν απλά τους ψήφους κάποιοι. Αυτό τους πόνεσε. Το Φλεβάρη 2014 τους τα είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά ήταν μόνος. Πήγαν να τον φάνε ιδίως όταν αποκάλυψε ότι με έγγραφό του ο ίδιος ο Δήμος έχει καταγγείλει το γήπεδο ως παράνομο και αυθαίρετο στον εισαγγελέα, αλλά παρόλα αυτά εκείνοι υποκριτικά και υποσχέθηκαν τότε στους αφελείς, ότι εκείνοι θα έφτιαχναν το γήπεδο σε 2 μήνες. Εσείς το είδατε; Γιατί δεν το έφτιαξαν όσο ήταν στην εξουσία και αφού γινόταν όπως έλεγαν ότι μπορούσαν; Τα έγγραφα δημοσιεύθηκαν από τον Πόθο… και η υπόθεση είναι ξεκάθαρη για το ποιοι φταίνε.

   Διαγραφή
  2. ΚΑΛΑ, ΚΑΛΑ....... ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ Ο ΠΟΘΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ "ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ" ΚΛΠ. ΚΛΠ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ Β1 ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΓΗΠΕΔΑ ΕΧΕΙ ΠΑΛΕΨΕΙ ΚΟΣΜΟΣ, ΠΟΛΥΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΕΞΟΔΑ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΜΠΟΛΕΣ.

   Διαγραφή
  3. Σωστά λες 10:10 μμ, δεν είναι ο μόνος και μάλιστα προς τιμή του το λέει πάντα. Απλά εγώ πιστεύω εκείνος βγαίνει πιο δυνατά απέναντι στη γραφειοκρατία. Κάνει αυτό που λέμε "τους τυλίγει σε μια κόλλα χαρτί"

   Διαγραφή
  4. Σώπα ρε που βγαίνεις πιο δυνατά! Θαυματοποιέ, που τους τυλίγεις όλους σε μια κόλλα χαρτί!!! Μη χειρότερα. Με τί φόντα; Τελευταίος και καταϊδρωμένος έρχεσαι. Μόλις ακούς ότι γίνεται κάτι, τρέχεις τάχα μου, παριστάνοντας τον ....μπροστάρη. Μετά παίρνεις μπάλλα τα μπλογκς και τις εφημερίδες και διαλαλείς τον ...εαυτό σου! Όμως η δουλειά, οι τρεχάλες και τα έξοδα γίνανε και γίνονται από σοβαρούς και ενεργούς πολίτες και ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΟΠΩΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ κλπ. Μόνο που αυτοί οι πολίτες αγωνίζονται για να λύσουν τα προβλήματα της πόλης που ζούνε. Ούτε άλλο όφελος προσδοκούνε ούτε να διοριστούνε θέλουνε.
   Άει τώρα να δεις τί θα κάνεις, μιας και μας έλαχε να σε λουστούμε στη νέα σου θέση και άσε τα μπλά - μπλά, γιατί αρκετά μας απασχόλησες.

   Διαγραφή
  5. Γεμισε η Λουτσα σεμνους αγωνιστες.....ΘΕΣΗ ΕΧΕΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΛΕΦΤΑ ΘΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΕΧΕΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΧΕΙ εσυ τι εχεις πλην της ΣΕΜΝΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥ ανωνυμε ?12 02 ???
   Ασε σε καταλαβαμε μην κουραζεσαι ΑΔΙΚΑ.........ΣΙΩΠΗΡΕ .ΑΓΩΝΙΣΤΗ......ΤΩΝ ΜΠΛΟΓΚΣ....
   Το τι εχετε λουστει ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ 5 ΧΡΟΝΑΚΙΑ .Εσυ γιατι κοπτεσαι? ΤΙ ΖΟΡΙ ΤΡΑΒΑΣ μηπως λουστουμε παλι και ξεβρωμισουμε ?

   Διαγραφή
  6. Καλα,ΟΛΟΙ τον έχουμε καταλάβει ότι απαντάει μόνος του;;;;;;;σαν "φίλος","οπαδός ΌΠΑΣ","Χ.Π"......άντε και σέρνονται και ψυχοπαθειες λόγω κρίσης,ΠΟΣΑ να αντέξουμε;;;;;

   Διαγραφή
  7. εδω αντεχετε τα ΚΑΠΑΠΙΔΙΑ και τα βγαλατε και συμβουλους και τι μου λες τωρα?
   Καπαπηδια και πασης λουτσας...
   ΤΟ ΚΟΥΦΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΗΓΗΣ ΤΟ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ?
   Αλλη μια κωλοτουμπιτσα....μετα γελιου ολου του ΔΣ ,ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΓΕΛΑΣΕ....

   Διαγραφή
  8. Αριστογείτων, τί προϋπηρεσία εννοείς; Στους διαδρόμους των υπουργείων; Τί μεταπτυχιακό; Σιγά. Ούτε ο ίδιος δεν έχει ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Το μόνο που λέει είναι ότι έβγαλε κάποτε τη .... Γεωπονική. Έχει όμως και ένα κάρρο ..........βεβαιώσεις και π/κά από υπουργεία για να παίρνει κάτι παραπάνω στο μισθό του από το δημόσιο κορβανά, άπαντα επί πασοκοκρατίας. Υποκλίνομαι!

   Διαγραφή
  9. Αν δεν σου κανει η προυπηρεσια στο Δημοσιο ΒΓΑΛΕ ΠΟΥΛΑΚΑ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΑΝΕΠΑΓΓΕΛΤΟ και με προυπηρεσια σε ξενυχταδικα .
   Βρε αμοκ εχεις παθει Τι σου εκανε και γραφεις γραφεις ....
   ΠΑΝΤΩΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΞΕΝΥΧΤΑΔΙΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ. ΣΕ ΧΤΙΣΙΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ
   Οποτε δεν σας κανει γιατι τετοιους ψηφιζετε .και μονον .....αντε και καπαπιδια.....βοηθεια σας

   Διαγραφή
  10. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗ ΠΑΣΟΚΙΚΟ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΟΧΙ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑ

   Διαγραφή
  11. Ε, όχι και ψέματα κ.κ. 2:00 και 4:32 μμ. Μάλλον δεν διαβάζεις καλά ή είσαι τόσο προκατειλημμένος ή διαβάζεις ανάποδα οπότε δεν βλέπεις καν. Στο βιογραφικό του ο Πόθος έχει τρεις κορυφαίες ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ τις οποίες έλαβε το 1990, το 1992 και το 1994 για καινοτόμες λύσεις. Αν δεν ξέρεις ποιες κυβερνήσεις ήταν τότε να σου θυμίσω. Στα δυο πρώτα Βραβεία που πήρε τα έτη 1990 και 1992 ήταν η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυβέρνηση (Δες ποιοι υπογράφουν) και το 1994 ήταν το ΠΑΣΟΚ Κυβέρνηση (υπέγραφε ο Πεπονής). Για πιο ΠΑΣΟΚικό και άλλα κουραφέξαλα μιλάς λοιπόν ή μήπως νομίζεις ότι εμείς δεν διαβάσαμε το βιογραφικό του Ποθου.... και θα μας πιάσεις αδιάβαστους; Βραβεύθηκε σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς με κριτές καθηγητές Πανεπιστημίου και από διαφορετικές (τότε τουλάχιστον) Κυβερνήσεις. Αν δεν μπορείς να το χωνέψεις ή δεν σε συμφέρει να το παραδεχτείς τι να γίνει; Όσο για τις βεβαιώσεις που λες για να υποβαθμίσεις τα πράγματα, διάβασε πρώτα σε τι αναφέρονται αυτές οι ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (Α' Βραβεία) σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς και τα λέμε.

   Διαγραφή
  12. ΗΜΑΡΤΟΝ άνθρωπε μου βάλε την υπογραφή σου και ΑΣΕ μας με τις περγαμηνές σου.Ξεκινα να λύσεις κανά πρόβλημα κι ΑΣΕ την παρελθοντολαγνεια....

   Διαγραφή
 22. Ο Πουλάκης που κατέστρεψε κυριολεκτικά την Αρτέμιδα πήρε 700 σταυρούς. Επαναλαμβάνω 700 σταυρούς. Και ο Ποθουλάκης που έτρεξε για να μη γίνει το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι πήρε 170 σταυρούς. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει? Επιβραβεύονται οι εγκληματίες. Τέτοιοι υπάρχουν αρκετοί και οπωσδήποτε δεν τα έχουν καλά με τους Εισαγγελείς. Γιατί αν είσαι λαμόγιο πως θα απευθυνθείς σε Εισαγγελέα?
  5.49 για να απευθυνθείς σε Εισαγγελέα δεν είναι εύκολο πράγμα. Εκτός του ότι πρέπει να έχεις "κότσια", πρέπει να είσαι καθόλα "καθαρός". Γιατί μετά την "έβαψες".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί σου κάνει εντύπωση; Η επιλογή των ψηφοφόρων δεν είναι πάντα λαθεμένη. Π.χ. στη μία περίπτωση πράγματι κακώς ψηφίστηκε ο Πουλάκης, αλλά στην άλλη δεν έπεσαν οι ψηφοφόροι πολύ έξω. Όχι, όσο και να πάσχισε ο Ποθουλάκης, δεν έπεισε. Ορθώς κατ' εμέ. Μην το αναλύσουμε. Τον ξέρουμε χρόνια.

   Διαγραφή
  2. Εσένα 10.04 ο Ποθουλάκης σου έχει κάνει κανένα κακό? Τι εννοείς τον ξέρουμε χρόνια? Αμφισβητείς ότι έχει παλέψει με τα "θηρία" του δήμου για το καλό της πόλης? Αν ξέρεις κάτι γι' αυτόν που εμείς οι υπόλοιποι δεν το ξέρουμε, γράψε το και μην πετάς υπονοούμενα....

   Διαγραφή
  3. Για 1/11, 11.22 μ.μ.:
   Τί να μου 'χει κάνει άνθρωπέ μου. Για προσωπικά θέματα μιλάμε; Κανένα υπονοούμενο. Ξεκάθαρα, απλώς δεν έπεισε. Για τις προθέσεις του, για τη συγκρότησή του, για τις ικανότητές του. Δεν πείθει, χρόνια τώρα.. Τί να κάνουμε; Κατάφερε όμως μετά από απεγνωσμένες προσπάθειες από την προηγούμενη δημαρχία κιόλας, να διοριστεί επιτέλους σε μια ζεστοθεσούλα.
   Άσε λοιπόν τα σχόλια και τα "θα". Καλύτερα να ασχοληθείς με τα νέα σου καθήκοντα και κοίτα από τη διορισμένη θέση μπας και κάνεις τίποτα ουσιαστικό. Που δεν το βλέπω δηλαδή. Άντε, ας πούμε, θα δείξει....

   Διαγραφή
  4. Πολυ σωστα!το μονο λαθος ''δεν προσπαθει να διοριστει απο την προηγουμενη δημαρχια''ΑΛΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 13 ΧΡΟΝΙΑ!Απο εποχη Κασιμη το παλευει!Μαλλον ο νεος μας δημαρχος ειναι πραγματι καλο παιδι και ενεδωσε...ο ΘΕΟΣ μαζι του!!!!!εμπλεξε!και μαζι κι εμεις....

   Διαγραφή
  5. Σοβαρά επιχειρήματα !!! Τώρα εσύ 9:11 πμ επικαλείσαι τους αποτυχημένους μας δημοτικούς άρχοντες, δηλαδή την προηγούμενη Δημαρχία και τον Κασίμη, για να μας πείσεις ενάντια στον Πόθο ....; Μα ήταν δυνατόν κάποιος από τους πρώην αμαρτωλούς και αποτυχημένους να συνεργαστεί με τον Πόθο...; Μα και βέβαια ο νέος Δήμαρχος είναι και καλό παιδί και τίμιος και γι' αυτό διάλεξε τον τίμιο ως συνεργάτη του και στη θέση του Συμπαραστάτη. Θέλει σκέψη αυτό;

   Διαγραφή
  6. Σωωωπα! Απο κοντα με ολους τους υποψήφιους δημαρχους δεν ησουνα; Εδω δεν ημασταν εμεις; Δεν ξερουμε; Ασε μας και αντε να ασχοληθεις με αυτο που υποτιθεται οτι θα ..........μεγαλουργησεις.

   Διαγραφή
  7. Προτρέχεις 5:58 μμ ως προκατειλημμένος γιατί κοντά δεν ήμουν ποτέ και με κανέναν, μόνο λυπάμαι που ψήφισα ορισμένες φορές κάποιους από αυτούς τους πρώην. Τώρα αν με πέρασες για τον Πόθο.... ή το φάντασμά του δικό σου το πρόβλημα. Βλέπω καθένας με το πρόβλημά του, αλλά δικαίωμά σου το πώς θα εκφράζεις το δικό σου άχτι κατά οποιουδήποτε. Βρες τον πάντως να του τα πεις ο ίδιος, εγώ μηνύματα δεν μεταφέρω. Ούτε ξέρω ούτε με νοιάζει με ποιους υποψήφιους ήταν, με ενδιαφέρει ότι δεν χάριζε και δεν χαρίσθηκε σε κανέναν έως τώρα. Θεός βέβαια δεν είναι και από το παρελθόν του δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζεται η μελλοντική του πορεία. Γι’ αυτό σαφώς και θα πρέπει να ελέγχεται, όπως και όσοι άλλοι ασκούν δημόσιο λειτούργημα.

   Διαγραφή
 23. Πολύ σωστά 7:16 μμ. Η συσχέτηση των δυο παραπάνω προσώπων (Πουλ.... - Ποθ..) σε ότι αφορά τις επιλογές της κοινωνίας μας δείχνει το μέγεθος της σήψης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. ΣΑς αρεσει δεν σας αρεσει μαγκες ΤΟΝ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΣΑΣ ΕΣΕΙς ΤΟΥΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΑΤΕ
  Αρα και λαθος να ειναι η εκλογη ΕΣΕΙΣ ΔΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ αρα τι μου τσαμπουνατε παλι?
  ΒΓΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΣΟΦΟς και συγκρινει τους του κοινου ποινικου δικαιου πουλακες με τι?
  μην ανησυχεις ο πουλακας ειναι μοναδικος δεν συγκρινεται με κανεναν εκτος φυλακης.Μονον με τους εντος συγκρινεται,
  ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟΥΣ 47 ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΜΕΝΟΣ ΕΚΕΙ ΟΔΗΓΕΙ,
  Εγω τον γουσταρω Γιατι εχει ΤΣΑΓΑΝΟ και ολα αυτα που λετε τα ακουω ΒΕΡΕΣΕ.
  Μην τους απαντατε μωρε θα το συνηθισουν ....και αν δεν το συνηθισουν....ξυδι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Όσο βλέπω τον Γιαννάτο να στηρίζει Ποθουλάκη , πιστεύω για κάτι καλύτερο.Ψήφισα Δημήτρη Μάρκου , γιατί τον στήριξε ο Γιαννάτος.Υπάρχει ήθος σε κάποια άτομα και δεν μασάνε.Σωστός ο 7.59. Καταθέσανε σε εισαγγελείς με στοιχεία . Κρατάτε γερά και μην ασχολείστε με δειλούς μπαχαλάκηδες.Οι ανίκανοι μόνο με την παρανομία επικρατούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το δίδυμο Γιαννάτος - Ποθουλάκης πάει μαζί. Και σήμερα που την ευθύνη έχει ο Γιαννάτος συνεργάζονται αρμονικά στο θέμα του βιολογικού καθαρισμού από το 2012 και θα κάνουν ότι μπορούν και στο μέλλον για να αντιμετωπίσουν τα τετελεσμένα και τις μεθοδεύσεις των προηγούμενων. Μπορεί να μην τα καταφέρουν όλα, όμως είναι σίγουρο πως θα δώσουν σκληρή μάχη. Και οι δυο τους είναι σε στενή επαφή με τον Δήμαρχο

   Διαγραφή
  2. ΝΑ Η ΕΙΔΗΣΗ! Απ' ότι φαίνεται, μας λέει εδώ ο άρτι διορισθείς Ποθουλάκης, ότι το ΚΕΛ είναι τετελεσμένο, φταίνε οι προηγούμενοι, θα κάνουν ό,τι μπορούν με το Γιαννάτο, θα δώσουν μάχη, μπορεί να μην τα καταφέρουν κλπ.

   Νά τη η στροφή 180 μοιρών! Αρχίσανε τα όργανα!

   Λοιπόν, αλλού αυτά. Αν ο Δήμος δε θέλει, ΚΕΛ στο Πλατυχωράφι με εκβολή -καταστροφή στη θάλασσα, δεν πρόκειται να γίνει. Αντί κύριοι να γράφετε στα μπλογκ, ξεκινήστε για λύση αποχετευτικού, ως plan B, σε άλλη θέση τουλάχιστον και αφήστε τά "θα κάνουμε ό,τι μπορούμε".

   Διαγραφή
  3. Ά, εσύ 1:52 πμ διαβάζεις ανάποδα ή τέλος πάντων λες ότι θες. Αν αναφέρεσαι στα γραφόμενα του 10:35 μμ τι σχέση έχουν μ' αυτά που εσύ παρερμηνεύεις; Ο άνθρωπος γράφει ξεκάθαρα ότι : «θα κάνουν ότι μπορούν και στο μέλλον για να αντιμετωπίσουν τα τετελεσμένα και τις μεθοδεύσεις των προηγούμενων» και ότι «θα δώσουν σκληρή μάχη». Είμαι σίγουρος ότι είσαι άνθρωπος του Κατσαλίρου και θες να τον ξεχρεώσεις από το «κατηγορητήριο» για τα αρνητικά τετελεσμένα (βλέπε προεδρικό διάταγμα, δηλαδή νόμο για το ΚΕΛ) που δημιούργησε στα 3,5 χρόνια της Δημαρχίας του στο θέμα του βιολογικού. Γι’ αυτό επιτίθεσαι έτσι αποπροσανατολιστικά, για να μη μάθει ο κόσμος την αλήθεια για το έγκλημα στο οποίο συνέργησε έως την 27/8/2014

   Διαγραφή
  4. Παντως το σχολιο 3 Νοεμ. 1035 μμ κανει μπαμ, οτι πανε να μας φορτωσουν ως τετελεσμενο το ΚΕΛ. Ολο ηξεις αφιξεις ειναι. Ειχαμε ακουσει με τα αυτια μας τον Γιαννατο προεκλογικα με τον Ποθουλακη διπλα του μαλιστα, να λεει ότι οσο ειναι στο δημο, το Πλατυχωραφι, δε θα περασει. Τωρα τι μας τσαμπουνανε σαν διακαιολογια οτι εγινε εγκλημα απο τον Κατσαλιρο και αρα δεν μπορουν να κανουν τιποτα; Αφηστε τα χαλια του κατσαλιρου και πεστε ξεκαθαρα που το πατε.

   Διαγραφή
 26. Να βαλετε τον ΠΟΥΛΑΚΑ να συνταξει εγγραφο να γελασουμε
  ΒΑΖΕΙ ΚΑΙ Η ΜΥΛΩΝΟΥ ΤΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΔΕΣ
  Φυσικο ειναι να μπλεκει κανεις τα ματια του λαγου με της κουκουβαγιας εαν ειναι ΤΥΦΛΟΣ
  Και η εμπαθεια ΤΥΦΛΩΝΕΙ.ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΜΦΑΝΗΣ Η ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ
  Για να τον πολεμανε ετσι με τοσο γελοια επιχειρημματα .
  ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΕΧΕΙ.
  πουλακα ξερει πουλακα ομολογει ο μπλογκιτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ2 Νοεμβρίου 2014 - 5:32 μ.μ.

  Λύσαξαν με τον Ποθουλάκη. Γιατί όμως;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ2 Νοεμβρίου 2014 - 5:33 μ.μ.

  "Λύσσαξαν" το σωστό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ΓΙΑΤΙ ΞΕ ΚΟΥΚΟΥΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΥΛΙΓΕΙ ΚΑΛΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙ.Αρα ανησυχουν .....
  Μαγκες την πατησατε.Εκει που ειχε πιασει το πες πες και μοιρασε υποχρεωσεις στους ψηφοφορους Για ναμην τον ψηφισθει ΤΟΝ ΒΑΛΑΝΕ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΣΗ .Ως απλος συμβουλος δεν θα ηταν τοσο ανεξαρτητος αρα ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΤΕ ΠΑΛΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Την πατήσανε δεν λες τίποτα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Θα πάνε αδιάβαστοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Είμαι νέος στην περιοχή. Υποφέρω τα καλοκαίρια από την ηχορύπανση των παραλιακών μαγαζιών.
  Για το θέμα αυτό της ηχορύπανσης από τα παραλιακά μαγαζιά, έχει αρμοδιότητα ο κ. Ποθουλάκης;
  Μπορεί να αποτανθεί κανείς σ' αυτόν για το συγκεκριμένο θέμα; Μήπως γνωρίζει κανείς;
  Επίσης υπάρχει κάποια ιστοσελίδα ή και στοιχεία επικοινωνίας με τον κ. Ποθουλάκη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε αρκετοί δημότες που ζούμε στην Αρτέμιδα. Το ίδιο πρόβλημα απασχολεί και εμένα και γι' αυτό θα τον επισκευθώ στον Δήμο. Έχει αρμοδιότητα νομίζω και για κάτι τέτοια θέματα. Θα μας πει ο ίδιος. Η εκλογή του έγινε τις προηγούμενες ημέρες οπότε ίσως δεν έχει ακόμα εγκατασταθεί. Πιστεύω θα βγει σύντομα ανακοίνωση από το Δήμο με τα τηλέφωνα και τα E-mail για επικοινωνία μαζί του. Γι' αυτό θα μας πουν στο Δήμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Η καταπατηση της παραλιας η ηχορυπανση ΚΑΙ Η ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΜΠΡΕΛΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ απο τα οποια σημειωτεον ο κατσαλιρειος δημος εγραψε ΜΗΔΕΝ ΕΣΟΔΑ στον προυπολογισμο ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.Καθε μεμονωμενου πολιτη που ζει εκει κοντα αλλα και ολων των πολιτων.Αυτο γιατι η παραλια ειναι ΚΟΙΝΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΕΜΑ με προσφυγες στον συνηγορο απο μεμονωμενους δημοτες αλλα και ΦΟΡΕΙς.Τωρα που ειναι νωρις.Βλαπτεται ο δημοτης οταν δεν μπορει να κοιμηθει οταν δεν μπορει να περπατησει τα παιδια του δεν μπορουν να τρεξουν στην παραλια βλαπτεται Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ αν ριχνουν βοθρους στην θαλασσα ΕΙΝΑΙ ΒΙΑΣΜΟΣ και της παραλιας και του πολιτη.Κοινως καντε ομαδικα και ατομικα ΑΙΤΗΜΑΤΑ.ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΟΤΙ ΕΙΣΘΕ ....ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ σε καθε αδεια οργανων εξωτ χωρου σε καθε ΔΙΕΛΕΥΣΗ απο δημοτικο δασος και απαιτειστε ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑς ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ απο τον δημο .ειναι υποχρεωση του να εξασφαλιζει ΚΑΘΑΡΑ ΝΕΡΑ η να βαζει ταμπελλες ακαταλληλοτητας και να ΜΗΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ πισω απο ταχαμου αδυναμιες της νομοθεσιας.Για το ΚΕΛ .ΕΝΤΕΛΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ. Η οριοθετηση νεου χωρου σαν εναλλακτικη λυση ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΕ ΓΙΝΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ.ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ειναι μαλλον πολυ αργα με τα προστιμα να πεφτουν.Ισως πρεπεινα σκεφθουν αλλο plan b σε αγωγο που ηδη υπαρχει στην περιοχη και επουδενι στον Αγ Νικολαο Υπαρχει η προταση ειτε επιμερισμου μερουςτου κοστους ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ στην ψυτταλεια ΕΙΤΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟ. Η ΑΛΛΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.ΒΡΙΣΚΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΡΟΝΙΚΑ ΑΝΕΦΙΚΤΗ ΝΕΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗσε χωρο που δεν εχει καν βρεθει ακομα Με την κατσαλιρεια επιμονη Για πλατυ χωραφι αυτα τα 5 κρισιμα τελευταια χρονια ΧΑΘΗΚΕ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Ο Κατσαλιρος δεν ειχε plan b ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΟ ΣΥΖΗΤΟΥΣΕ.Ετσι αντι να συζηταμε τριτη λυση ΠΟΛΩΘΗΚΑΜΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥ ΧΩΡΑΦΙ με αποτελεσμα αν δεν παρουμε οκ για Ψυτταλεια να παμε πλατυ χωραφι.Οταν ξεμενεις απο εναλλακτικες και επιχειρημματα (πχ ακομα Δεν εχει Γινει η ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΕΠΙ ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΥ μελετη συνδεσης με ψυτταλεια σχεδον δυο χρονια ΑΦ ΟΤΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΟΝΔΥΛΙΟ )ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙς ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ.ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΑ Η ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ αλλα παλευονται σε μια τριτη συμβιβαστικη λυση ακομα.ΟΤΑΝ ΦΩΝΑΖΑ πριν δυο χρονια για αλλο ενα πλανο θεωρηθηκα εχθρος και μου επιτεθηκατε ομαδικα.ΟΜΩΣ ΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ και να μην βαζεις ολα τα λεφτα σου στο ιδιο καλαθι ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ειτε για τα λεφτα σου ειτε για τα αποβλητα σου.Εχω εμπιστοσυνη στον γιατρο ομως ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ απεναντι σε τοοοοοοσαααααα συμφεροντα.Οθεν μην ψαχνετε κατα το προφιλες ελληναραδικο για ΗΡΩΕΣ Η ΠΡΟΔΟΤΕΣ γιατι οι ηρωες ποθαναν και θα βρισκετε μονο προδοτες ,Δεν ειναι δυνατον να πολωνομαστε ετσι συνεχως.ΔΕΝ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΑΙΔΕΣ το ειπε ΚΑΘΑΡΑ Ο ΡΑΜΦΟΣ και το εχει ραψει κατ επαναληψη Πολωνομαστε σαν μωρα παιδια ΚΑΛΟΣ- ΚΑΚΟΣ ουτε καν και ασχημος οπως ηταν και στα σπαγγετι γουεστερν .... ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω πως αυτό το σχόλιο του ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά γιατί είναι η ακριβέστερη απεικόνιση της κατάστασης αφενός και προτείνει κάποιες εφικτές λύσεις αφετέρου.. Δε χρειάζεται να προσθέσω τίποτα άλλο.
   Προτείνω στον διαχειριστή του ιστολογίου να μπει σε κύριο άρθρο, αυτούσιο.

   Διαγραφή
 34. Αυτο που προσπαθω να πω ειναι οτι ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ .Δεν παμε για διαπραγματευση οπου κατι θα δωσεις και κατι ΘΑ ΠΑΡΕΙΣ.Κατι οχι ολα.Αυτο ειναι αρχη καθε διαπραγματευσης.Παμε με ΤΣΑΜΠΟΥΚΑ να περασει τΟ δικο μας και να βγουμε ΑΠΟ ΠΑΝΩ.ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΔΙΑΠΑΔΑΓΩΓΟΥΝ γιαυτο η κωλοτουμπα εχει εξελιχθει σε εθνικο προιον Βγαινει ο καθε πολιτικος και λεει ΘΑ ΣΚΙΣΩ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΘΑ ΣΚΙΣΩ ΤΟΥΣ ΚΟΥΤΟΦΡΑΓΚΟΥΣ ΘΑ ΣΚΙΣΩ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ και κανεις δεν του λεει .Και ΑΝ ΔΕΝ ΣΚΙΣΕΙΣ ΜΑΓΚΑ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ?Τι κανουμε μετα?Και οποιος το ρωτησει αυτο ειναι ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ.Δηλαδη σε αυτη την χωρα οποιος δεν ΠΑΡΑΜ ΥΘΙΑΖΕΤΑΙ ευκολα και διατηρει ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ειναι εξοβελιστεος.Αυτο Γινεται στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ.
  Αυτο ΦΟΒΑΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΝΗΣΥΧΩ για το μελλον μας γενικοτερα.Γιατι βλεπω οτι ΠΑΛΙ ψαχνουμε ηρωες και θΑΥΜΑΤΟΠΟΙΟΥΣ και αυτο ειναι παιδικη αντιληψη.Ειτε προκειται για ΚΕΛ ειτε για το ΧΡΕΟΣ ειτε για την ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ.Αυτο ειπε και ο ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΦΟΣ.ΑΝ ΕΙΠΕ ΜΑΣ ΧΑΡΙΖΑΝΕ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΕΟς ΜΑΓΙΚΩ ΤΩ ΤΡΟΠΩ ποιος μας λεει οτι σε 10-15 χρονια δεν θα ΞΑΝΑΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ?Εγω λεω θα ξανα βρισκομαστε γιατι θα ξανακαναμε τα ιδια και ελπιζω να ειναι πολλοι αυτοι που το πιστευουν ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ. και θα ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΟΥΜΕ Ειτε σαν ευρωπαιοι ειτε σαν μεσανατολιτες ειτε σαν βαλκανιοι Η ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ε όχι και μέγας ο Ράμφος! Λίαν αμφιλεγόμενος. Στην αρχή μαρξιστής, μετά νεοορθόδοξος, μετά τα γύρισε πάλι και τώρα ασπάζεται το νεοφιλελευθερισμό, οπότε το Μέγα και ο Σκάι τον κάνανε κάτι σαν εθνικό ..πνευματικό! Τελευταίως διαλαλεί τις ακατανόητες έως σαφέστατα ανόητες απόψεις του σε συνεντεύξεις του στον Πορτοσάλτε και στο Σταύρο Θεοδωράκη, όπου επαινεί ..φιλοσοφικά για το πρωτογενές πλεόνασμα και συνιστά να έχουμε καλή ψυχολογία για να αντιμετωπίσουμε τα μνημόνια... Έχει πει και το άλλο μνημειώδες: " Να δουλέψουμε δωρεάν για να μην μας πάρει από κάτω.. και κάπου θα βρούμε δουλειά." !!!!!

   Διαγραφή
  2. Μέγας Ράμφος, κατά το Μέγας Σταγειρίτης!!!!

   Διαγραφή
  3. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΝΟΗΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΧΙ Ο ΜΕΕΕΕΓΑΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΣΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΟΥΡΟ...

   Διαγραφή
  4. Α ρε Γαζία.......

   Διαγραφή
  5. βρε καπαπιδι παλι με την Ακακια τα εβαλες?Εσυ εγραψες οτι ο Ραμφος ειναι ανοητος ?αχ βρε ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΠΑΠΙΔΙΑ (ΓΕΝΙΚΩΣ)τον Ραμφο και τον λενε ανοητο...
   ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΕΛΑΣ Η ΝΑ ΚΛΑΙΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ?Οτι δεν καταλαβαινουν τα καπαπιδια ειναι βλακειες....ενω αν μιλουσαν τα καπαπιδια μας ....θα ακουγαμε σοφιες σαν αυτες ....ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΔΙΦΟΡΟΥΜΕΝΕΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΣΑΦΕΣΤΑΤΕΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ.

   Διαγραφή
  6. Κανένας νομίζω δεν είπε ανόητο τον Ράμφο. Ότι λέει αρκετές ανοησίες, ναι. Μάλλον ηθελημένα. Αμφιλεγόμενος στην καλύτερη περίπτωση. Καλύτερα να μην σου πω πώς αποκαλείται να αποκαλέσει κάποιος τον Ράμφο ...μέγα!
   Όσο για το ότι σχολίαζες κάποτε σε ραφηνιώτικο μπλογκ ως ΓΑΖΙΑ, το έχεις παραδεχτεί και ο ιδιος, όταν μας έλεγες ότι έφυγες επειδή άλλαξε ο διαχειριστής ή κάτι τέτοιο, ότι το μπλογκ αυτό έχει χαλάσει κλπ.

   Διαγραφή
  7. Η ΓΑΖΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΚΙΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΜΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ.Αναρωτιεμαι αν εχεις διαβασει ποτε Ραμφο.Μαλλον στο μαστουρο κουτι θα τον ειδες.Δεν ειναι βλαξ αλλα λεει εσκεμμενα βλακειες ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΒΛΑΚΕΙΑ ΝΑ ΤΟ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΕΙΣ . ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΟΛΑΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΛΕΕΙ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙ ΕΞΥΠΝΑ. ΕΝ ΠΑΣΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΣΟΥ ΞΑΝΑΕΙΠΑ ΑΝΗΚΟΜΕΝ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ,Δεν χρειαζεται πολλη ευφυια να το καταλαβεις αντιθετα χρειαζεται μεγαλη ΑΝΟΗΣΙΑ για να μην το καταλαβαινεις.ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΗΝ ΣΟΒΑΡΗ ΣΟΥ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΑΚΙΕς ΚΑΙ ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ιδιαιτερα αν δεν σε παιρνει.ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ ΝΑ ΑΝΑΚΑΤΕΥΕΙΣ ΤΑ ΠΙΤΟΥΡΑ ΕΝΩ ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ.
   Αυτο εγω το θεωρω ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΟ ΛΟΥΤΣΑΙΙΚΟ .στην καλυτερη περιπτωση και στην χειροτερη ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ..Δεν ανακατευω πιτουρα εχω σοβαροτερα πραγματα να κανω.

   Διαγραφή
 35. ΝΑ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΗΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΙ ΕΧΘΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΝΟΗΣΗ.Ενω ο Βαρουφακης μεγας διανοουμενος και ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΑΝΝΑ αλλη διανοουμενη αυτη.....Δεν κανω αντιπολιτευση στον συριζα μαγκες λεω ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ.ΘΕΛΩ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΑ Αν πιστευετε οτι ο κοσμος ειναι χωρισμενος σε μισελληνες και φιλελληνες και οτι το θεμα ειναι απλα ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ οφειλω να ΣΑΣ θυμισω οτι σχεδον ενας στους δυο Ελληνες ψηφισε Γιωργακη με 42%Μεσα σε δυο χρονακια ανακαλυψαν αλλο ΣΩΤΗΡΑ μονονμε 28% ακομα .Αντε και εις ανωτερα.ΕΓΩ ΕΧΩ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑ Χαρηκα Αλλα εγω ειμαι ΓΝΩΣΤΟΣ ΒΛΑΞ ενω ο Β προφανως ειναι ο εξυπνος ελλην Ομως εγω ο βλαξ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΠΙΑ.με τις επιλογες που εκανα ετσι που εχω την ανεση ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΚΑΙ ΤΣΑΜΠΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΜΑΙ πραγμα που σου ευχομαι να το πετυχεις καποτε ΚΥΡΙΕ Β.Ειναι μεγαλη χαρα και χααααανεις αν δεν την εχεις παρει .Και τεραστια ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ απο την ΕΡΓΑΣΙΑ των αρχαιων που οι Νεοελληνες ονομασαν δουλειά αποτην Δουλεία . Η ΕΡΓΑΣΙΑ μπορει να ειναι και δημιουργια και ελευθερια ΑΛΛΑ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΩ ΤΩΡΑ ασε δικε μου ΣΕ αλλα ΣΥΜΠΑΝΤΑ ζουμε ....ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΣΥ ....καιδεν συναντιομαστε ΠΟΤΕ ΕΙΜΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΛΟΚ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ
  Να εισαι καλα και παντα τοοοοοοσοοοοο σκεπτομενος και ενημερωμενος Ενα απο τα δυο ειναι ΕΙΡΩΝΙΚΟ το αλλο πραγματικο Ειμαι ενας γνωστος ΕΙΡΩΝ ΒΛΑΞ οποτε μην δινεις καμμια σημασια ...
  συνεχισε ετσι ακριβως ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ..ΣΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το να διαφωνεί κάποιος μαζι σου αγαπητε Αριστογειτονα πρέπει να είναι αφορμή για εποικοδομητικό διάλογο και όχι αφορμή για αγενη κι άγονη συγγραφή λιβελλογραφηματος...ενας καλλιεργημενος συνομιλητής δεν καταφεύγει σε ειρωνειες και σαρκασμους ΑΛΛΑ επιχειρηματολογεί και αναλύει τις απόψεις του...

   Διαγραφή
  2. Λυπαμαι αγαπητε δεν ειμαι καλλιεργημενος ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΝΝΟΕΙΣ ΕΣΥ .Ειμαι αγενης και αγονος. Αρα δεν ειμαι καταλληλος ΣΥΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ για εσενα .
   ΜΕΙΝΕ ΣΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ. Σου επα ανηκουμε σε αλλα συμπαντα,Ο Εμπειρικος το ειπε σε παπα ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
   Βρες αλλον δεν ΣΟΥ ΚΑΝΩ Εγω γραφω μονον λιβελλογραφηματα ο ΡΑΜΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΟΣ τι θελεις συνομηλια ?Εγω αγαπητε αν καποιος βλεπει την παναγια και συνομιλει μαζι της ,δεν συζητω μαζι του περι υπαρξεως θεου ,Του λεω στειλε της τον σεβασμο μου ..και γλυτωνω.Σου στελνω λοιπον τον σεβασμο μου και περι Ραμφου οτι και περι παναγιας.

   Διαγραφή
  3. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ, ΞΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣΕΣ. ΗΡΕΜΗΣΕ. ΚΡΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙΣ ΚΑΛΕΣ ΙΔΕΕΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙΣ ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΣΟΥ. ΗΡΕΜΗΣΕ. ΕΝΑΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΟΥ

   Διαγραφή
  4. Οταν οι διανοητες κρινονται με κριτηρια ΑΓΟΡΑΙΑΣ πολιτικης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙΤΣΟΥΛΗΜΑ ειναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΣΑΙ
   Κριμα ειναι να ΜΗΝ μπορει κανεις να ΞΕΚΟΛΗΣΕΙ απο τα σχηματα που του εχωσαν οι πολιτικαντηδες στο κεφαλι και να κρινει με αμιγη κριτηρια σκεψης και διανοησης
   Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΕΓΡΑΨΑ ΗΡΘΕ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑ.και αυτο ειναι ΤΟ ΚΡΙΜΑ.και η θλιβερη ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ των γραφομενων
   Αυτο το ενας γνωστος γιατι το γραψατε ?Τι σας οδηγησε να κανετε τον εξυπνακια?Δεν θελω να ειμαι Γνωστος σας κυριε και αν καποτε ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΓΝΩΡΙΣΤΗΚΑΜΕ ,ειναι λαθος μου που νωρισα καποιον ΕΞΥΠΝΑΚΙΑ πραμα που σπευδω να διορθωσω λεγοντας ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΡΩ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΞΥΠΝΟ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΕΑ ΤΙ ΛΕΝΕ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ τι κυριε?Ποιον ενδιαφερει αν με ξερετε ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ?Γιατι εμενα και πολλους εδω μεσα ουδολως μας ενδιαφερουν οι Γνωρημιες σας Ο λογος σας ενδιαφερει και αυτος ειναι ΠΑΙΔΑΡΙΩΔΗΣ σαν παιδακια πουπαιζουμε κρυφτο ΦΤΟΥ ΞΕΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΕ ΒΡΗΚΑ.....Ελπιζω να μην ειστε το καπαπιδι αυτος εχει μανια να με βρισκει παντου,Σε εφημεριδες στην τηλεοραση και οπου αλλου εντρυφει..Εδω κρινεται ο λογος του καθενος μας Οι γνωρημιες κρινονται ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ Εκει να στειλετε τις υποδειξεις σας γιατι υποδειξεις απο παιδαριωδη λογο ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ και αφου λετε οτι με γνωριζετε ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΕ ΝΩΡΙΖΕΤΕ διολου καλα.Ολοι κανουμε λαθος γνωρημιες Φαινεται οτι η δικη μου λαθος γνωρημια που ψαχνω αναμεσα σε νωστους και δεν βρισκω ΚΑΝΕΝΑΝ πουνα ειναι τοσο αφελης και εξυπνακιας .ΒΕΒΑΙΩΣ ψαχνω αναμεσα σε οποιους εχω κατι παραπανω απο μια καλημερα.ΠΧ τον περιπτερα μου
   ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΤΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ?Γιατι για να παιξω και εγω κρυφτο το θεωρειτε δικαιο και σωστο εσεις να κρυβεσθε και να αποκαλυπτετε ΤΑΧΑΜΟΥ τους αλλους?ΤΟ ΚΡΥΦΤΟ ΠΑΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΥΟ ΚΥΡΙΟΥΛΗ ΜΑΣ Εσεις ειστεΤΟΣΟ εξυπνος και το παιζετε ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ ?Πες τε ποιος ειστε και ποιοσ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ οΥΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Αλλο ενα καπαπηδι δεν κανει καμμια διαφορα,
   ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ -ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ ΝΑ ΜΕ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΟΤΑΝ ΤΣΟΥΛΑΩ......Παντως δεν πινω τιποτα κυριε μου ουτε καν σκωτς....ενα η δυο ποτηρια κρασι το πολυ Αυτο με κραταει σε διαυγεια δεν με θολωνει να κανω εξυπνακιστικα σχολια για την ταυτοτητα των αλλων ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.ΚΑΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ

   Διαγραφή
  5. ΕΧΩ ΦΑΕΙ ΕΝΑ ΕΙΣΘΕ ΕΣΕΙΣ κυριε με την κλιτικη .ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Β ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΜΙΖΩ.ΕΕΕΕΕΕ θα το βρειτε εσεις αφου βρισκετε και την κλιτικη ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΤΙΚΗ ΩΩΩΩΩΩ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ γιατι εγω το γραφω Αριστογειτων και οχι Αριστογειτονας Οχι οτι εχει καμμια σημασια μπροστα στο τι βλεπουμε να γραφεται....

   Διαγραφή
  6. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ, ΕΓΡΑΨΑ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΝΑΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ, ΟΤΙ ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΤ' ΟΨΙΝ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΟΥ. ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΩ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΤΡΑΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΑ, ΝΕΟΣ, ΜΕΣΗΣ Ή ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ, ΔΙΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΕΔΩ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΟΎΝ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΕΘΑ, ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ ΠΑΤΟ ..
   ΠΑΝΤΩΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΩΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΩΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΥ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΞΕΦΥΓΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ. ΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ...ΡΑΜΦΟ; ΕΛΕΟΣ!

   Διαγραφή
  7. ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΡΑΨΕΙ Ο ΡΑΜΦΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΩ,ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΗΣ Μπορει να μην ειναι για τηλεορασοπληκτους ομως ξερει να σκεφτεται και αυτο ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΠΑΝΙΟ ΠΛΕΟΝ
   Τον διανοουμενο δεν τον κρινεις απο την τηλεοραση τον κρινεις απο τα γραπτα του και ολους τους κρινεις ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ.το επιστημονικο η το καλλιτεχνικο ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΤΖΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΤΙΣ ΚΡΙΝΕΙς ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥΣ.Αλιμονο στην δημοκρατια της τηλεορασης και των τηλεορασοπληκτων .που νομιζουν οτι η εικονα ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΟ.Θα παραδεχομουν αν μου ελεγες σε ποιο βιβλιο του διαφωνεις και σε τι απ οσα ΓΡΑΦΕΙ.Ημονη του βλακεια ειναι οτι ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΑΣΤΟΥΡΟΚΟΥΤΙ.ΕΚΕΙ ΤΟΝ ΨΕΓΩ γιατι δεν ειναι ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΡ .Φαινεται ομως οτι ο ναρκισσισμος χτυπαει τους παντες ΚΑΙ ΙΔΟΥ Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥ.Ζηλεψε φαινεται τον Πελεγκρινη ΔΥΣΤΥΧΩΣ .

   Διαγραφή
  8. πως πανε οι μετοχες ρε , τα πιασες σημερα η τιποτα.....

   Καζινοσορτακια , υπερσπιστη του δικαιου .....

   τρομαρα σου......ψωνιο

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  9. 7 μερες να απαντησεις ρε που δεν εισαι η γαζια.....

   αλλα ολες οι δεξιες μουρες ιδιες ειναι

   υποδειξεις και κουνημα του δακτυλου....

   να δεις αμα στο πιασουν το δακτυλο και στο βαλουν .....

   στη μυτη τι εχει να γινει.

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  10. Για ονομα τι λες παλι ΤΙ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΜΑ ειναι αυτο ?ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ και βλακειες ..μου λες Παει το χρηματιστηριο πεθανε δεν το εμαθες ?Σεβασου τον εαυτο σου τους ψηφοφορους σου την παραταξη σου και μην πινεις.
   Δεν προκειται να ξαναβγεις αν ρεζιλευεσαι τοσο.

   Διαγραφή
 36. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝΑ ΜΗ ΞΥΠΝΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
  ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΑΥΤΗ ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΑΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΧΘΡΟΣ.
  ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΚΟΙΤΑΜΕ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ.
  ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣΩ ΜΙΚΡΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΘΩ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΡΑΧΩΡΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έσύ μάθε πρώτα πώς γράφεται η αιτιατική του ονόματος " Αριστογείτων" και μετά βγάλε τους (άνευ νοήματος και ειρμού) δεκάρικους..

   Διαγραφή
  2. Διορθώνω: αντί "αιτιατική", "κλητική" εν προκειμένω. Τέλος πάντων έπρεπε να γράψεις "Αριστογείτονα"! Αυτό το "ω" μας έβγαλε τα μάτια. Όσο για το κείμενο...
   (Βρε τί τραβάμε στις Λούτσες!)

   Διαγραφή
  3. aaaaaa Nα ενας ευγενης 10 57 και 11 04 και φυσικα 10 14
   ΠΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΕΝΕΙΑ των αλλΩν ως ελλην ΔΙΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝ ΔΕΝ ΦΤΑΙΕΙ ΠΟΤΕ Φταινε ολοι οι αλλοι οι προδοτες.Στην ψυχιατρικη βεβαια αυτο λεγεται ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ αλλα τι ξερουν τωρα οι χυχιατροι απο ΕΛΛΗΝΕΣ ....προδοτες ειναι αλλιως ψυχιατρικη θα ΣΠΟΥΔΑΖΑΝ να ασχολουνται με τρελλους?Ειδατε μια τυπικη ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗ του προβληματος?Αυτο μου θυμιζουνπολλα σχολια εδω μεσα.λογικο ΦΑΝΕΙΑ ΟΧΙ ΛΟΓΙΚΗ.
   πχ Η κλητικη ειναι ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ .....

   Διαγραφή
  4. Eιμαι μονο- Η- 10:14,μη μου ''χρεωνεις'' σχολια αλλων.....και παρεπιπτοντως το σχολιο μου θα μπορουσε να ξαναμπει ....τοσο μενος κατα των συμπλογκιτων ...ΓΙΑΤΙ;;ανταλλασουμε αποψεις κι οχι υβρεις...

   Διαγραφή
  5. φιλε 9 57 και εσυ και εγω διαπιστωνουμε ποσο δικιο εχουμε Ο ενας ασχολειται με την κλιτικη και ο αλλος με το κρυφτο.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ?ΙΔΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΕΜΑ ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ Η ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΛ ΟΙ ΕΞΥΠΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ
   Αν αυτο δεν ειναι ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΣ για να στρεψουμε αλλου, απο τα ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΙΔΙΑΡΙΖΟΥΜΕ τοτε ειναι σκετη βλακεια ελληνικη ελληνικοτατη Να γιατι δεν ειμαι καθολου ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ.ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΑ ΙΔΙΑ Η ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ Γιατι οι πολιτικοι συντηρουν και ΣΙΓΟΝΤΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΩΣΗ ΣΕ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ.Και δυστυχως θα ξανα τσιμπησουμε.Ο εμφυλιος στο Βελγιο κρατησε τρεις ημερες.ΝΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΗΚΑΝ ΔΥΟ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΘΝΟΤΗΤΕΣ.Μια χωρα χωρις κυβερνηση για 18 μηνες και εν μεση κριση ειχε ΑΝΑΠΤΥΞΗ 3%
   Αλλα αυτοι ειναι κουτοφραγκοι ενω εμεις οι διεθνεις επαιτες ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΕΞΥΠΝΟΙ.
   τωρα πες μου εχει δικιο ο Ραμφος που λεει οτι η ΚΡΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΜΑΣ ?Αυτο βεβαια οι εξυπνοι δεν το αντιλαμβανονται οποτε τον βγαζουν ΒΛΑΚΑ σαν τον 3 45 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ Ειδες τι απλα ειναι τα θεματα?Βλακας ο ενας προδοτης ο αλλος ΠΑΠΑΛΑ ΤΑ ΛΥΣΑΜΕ ΟΛΑ.
   Τοτε γιατι παμε κατα διαβολου ?Γιατι ψηφιζουμε συνεχως προδοτες ?Γιατι μας εξαπατουσαν και μας εξαπατουν οι παντες?Κανεις δεν αναρωτιεται ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΑΝ ΠΟΛΙΤΕΣ?ΟΛΟ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΑΓΜΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ.Υπαρχει και αλλη παραμετρος παιδες και ειμαστε εμεις.Εμεις επιλεγουμε τους χειροτερους και τα χειροτερα και οποιος αμφιβαλλει ας δει τι ψηφισατε σαν συμβουλους καπαπιδια γενικως....Ο ΚΑΠΑΠΙΔΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ και γιαυτο ασχολουμαι μαζι του ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΑ ΤΥΠΙΚΑ ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΙΚΗ.Υπαρχουν πολλοι καπαπιδες παντου ανεξαρτητως παραταξης ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ .ΚΟΙΝΩΣ ΣΚΕΦΤΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΑΠΑΠΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ

   Διαγραφή
  6. οποτε κυρια μου , σας αφορα μονον το πρωτο τμημα της απαντησης Φαινεται οτι η δικη σας καλλιεργεια δεν συμφωνει με την δικη μου Στο μπλογκ δεν εχουμε μονοκαλλιεργεια που εξ αλλου δεν βοηθαει ουτε τους αγροτες ουτε την χωρα συνολικα.Ειμαι ειρωνικος και αυτο ειρωνικος σαρκαστικος και αυτο σαρκαστικος.Αυτο ειναι το στυλ μου λυπαμαι αν δεν σας κανει Δεν με πειραζει διολου να μην με πηγαινουν καποιοι Αντιθετα ανησυχω αν με πανε ΠΟΛΛΟΙ .Τωρα θα με πειτε και εστετ και μαλλον θα εχετε δικιο.ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΣΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ.Αν το ηξερα θα σας εγραφα διαφορετικα.
   ΛΥΠΑΜΑΙ ΕΙΛΗΚΡΙΝΑ .Μια κυρια δεν μπορει να ειναι Ελληναρας ποτε.Αυτο γιατι οι γυναικες ειναι ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΡΙΕΣ.Και βεβαιως αυτες ειναι το ισχυροτερο φυλλο ΜΑΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΝΑ ΣΚΙΑΜΑΧΟΥΜΕ ΜΑΤΑΙΩΣ και αυτες κανουν την δυσκολη δουλεια της ζωης.

   Διαγραφή
 37. ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ Η ΜΑΛΛΟΝ ΣΩΣΤΑ ΧΙΧΙ ΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΡΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΒΡΙΣΙΑ ΤΟ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟ.......?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Εδω βλεπετε μια ΤΥΠΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  Καποιος γραφει για δυο σοΒαροτατα προβληματα του τοπου
  Αμεσως αρπαζονται οι εξυπνοι ασχολουμενοι
  1 με τοποιος ειναι αυτος
  2 αν ο Ραμφος ειναι βλακας η οχι ΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΜΠΛΟΓΚΙΣΤΑΣ ΤΗς ΛΟΥΤΣΑΣ για να καταταξει τον Ραμφο στους εξυπνους που λενε ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ
  ΒΛΑΚΕΙΕς (αυτο ηταν ομολογουμενως το καλυτερο ελληναραδικο)
  3 Καποιος ισχυριζεται οτι ξερει εξ οψεως τον σχολιαστη αλλα δεν θα τον προδωσει
  4 Μια κυρια (Η ΠΙΟ ΛΟΓΙΚΗ Ως ΓΥΝΑΙΚΑ )λεει σωστα οτι Γιατι μαλλωνετε για ανεμομυλους?
  Τελικως το ΘΕΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΛ εξαφανιστηκε ..
  ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΟ Ο ΡΑΜΦΟΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΦΤΑΙΝΕ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΜΑΣ ?ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
  ΥΠΟΚΛΙΝΟΜΑΙ.ΚΑΙ ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΡΑΜΦΟ .
  τον εαυτο μου τον ΨΕΓΩ που αφησε να παρασυρθει σε προσωπικου τυπου ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΣΟΦΟΤΕΡΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟ 3/11 10.57 ΚΑΙ 11.04
  ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΓΚΡΙΝΙΑ , Η ΦΤΗΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΞΕΡΟΛΟΓΙΑ.
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ.
  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΦΤΑΣΕ Η ΧΩΡΑ ΕΔΩ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΗ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΙΑ,
  ΑΠΟ ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣΑΙ ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ "ΚΑΝΕ ΜΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΑ ΤΑ ΛΥΣΩ ΟΛΑ".
  Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ.
  ΞΥΠΝΗΣΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιώργος Δικαίος5 Νοεμβρίου 2014 - 7:29 μ.μ.

   Καλό είναι να μην περιφρονείτε την ελληνική γλώσσα. Οφείλουμε να γράφουμε κείμενα ορθογραφημένα και να βγαίνει νόημα. Αν σας κάνουν παρατήρηση δεν είναι κακό να τη δεχτείτε. Διαφωνώ βέβαια όταν την κάνουν με αγένεια ή ειρωνία. Επίσης δεν είναι μπουρδολογία και ξερολογία, το να διαφωνεί κανείς για διάφορα θέματα, όπως εδώ π.χ. για το Ράμφο.. Ένα forum συζήτησης είναι εδώ και είναι μια ευκαιρία να εκφράζονται απόψεις.

   Διαγραφή
 41. των οικιων ημων εμπιπραμμενων ημεις ΑΔΟΜΕΝ ......
  Ο ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΦΤΑΙΕΙ ...αντε και ο Ραμφος.
  Δεν ειναι θλιβερο να συνεχιζουμε ετσι παιδες ?Δεν ειναι ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ?
  Ποιος θα μας παρει στα σοβαρα ΣΑΝ ΔΗΜΟΤΕΣ αν μπει εδω και παρει ενα δειγμα ΠΟΛΙΤΩΝ?
  Αν μπει στο γκονζιλομπλογκ και δει τι γραφουν και με τι ασχολουνται οι εκλεγμενοι μας ? Σε τοοοοοσα σχολια μια δυο φωνες λογικης ειναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΙ παιδες Δεν ειναι μονον θεμα ΔΗΜΑΡΧΟΥ .ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΥΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΕΡΗΜΟΣ Ο ΡΑΜΦΟΣ και επειδη η αληθεια κοβει σαν μαχαιρι κοφτερο γιαυτο μαλλον ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ.Δεν ειναι θεμα αν το ειπε ΔΕΞΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ Η ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ.
  Ξεκοληστε επι τελους απο το παρελθον Θεμα ειναι αν εχει εστω και ψηγματα αληθειας και τι κανουμε για να εχει ΑΔΙΚΟ,Γιατι με τα γραφομενα μας μαλλον τον επιβεβαιωνουμε.Εθνικη ΑΦΑΣΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΑ και προταση ΜΗΔΕΝ.Αυτο βλεπω εγω εσεις αν βλεπετε αλλα συνεχιστε ετσι οπως μαθατε και σας μαθανε.ΝΑ ΣΑΣ ΣΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΥΤΗ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ
  Επι προσωπικου γραψτε οτι σας κατεβει και λαθοςμου που ασχοληθηκα με προσωπικα σχολια ομως ΠΑΤΑΞΟΝ ΜΕΝ ΑΚΟΥΣΟΝ ΔΕ.Αυτος που το ειπε κερδισε μαγκες δεν κερδισε οποιος απειλουσε θα σε δειρω.Αυτο το εχετε ξεχασει φαινεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. επιπραμενων και οχι επιπραΜΜενων αμορφωτε
  χρηματιστη

  ουτε μια αντιγραφη της προκοπης δεν ξερεις να κανεις.

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Ε ΜΠΙ ΠΡΑΜΕΝΩΝ ΗΛΙΘΙΕ ΟΥΕ ΕΣΥ ΞΕΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΙΣ?Αλλα και δεν καταλαβαινεις καν. Το εμπιπραμαι.....ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙ που σημαινει πανω
  παει λαληξε εντελως η ειναι παλι ντιρλα.... ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ....
  ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ......ΑΠΛΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ Ο ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΑΛΛΟΥΣ ....λες και δεν τον ξερουμε τοσον καιρο......Βρηκε ενα επι πλεον μμμμμμμμμμ μετα 4 χρονια ......σχολια.....
  εΜπιπραμενος ΕΝΤΕΛΩΣ Ο Κ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ......ΤΟΥ ΣΕΡΑΓΙΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. ευτυχως ρε γελοιε που παραδεχθηκες
  επιτελους οτι αντιγραφεις.....

  ΓΕΛΟΙΕ ΚΟΝΔΥΛΟΦΟΡΕ

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Αγράμματε, το έφαγες το "μ", που προσπαθείς να διορθώσεις τον άλλον. Εμπιπραμένων και όχι Επιπραμένων . ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ νομίζω ότι, ο Κ.Π. είναι ο Γιάννης και όχι ο Χρήστος. Σύμβουλοι κάτοικοι Μυκηναϊκών Τάφων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. ΤΟ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟΙ ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΣΙΑ Δεν εχει τοση σημασια το ονομα, Ασε που το καπαπιδι ειπε ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ να του τηλεφωνησεις..... θα εδινε ξενο τηλεφωνο στο μπλογκ?Αν ειναι και αλλος υποψηφιος ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΣ ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ Τετοια μυαλα στο ΔΣ απο οπου και αν προερχονται ειναι μεγαλη φυρα. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΦΥΡΑΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ και αυτοι ειναι τοπροβλημα.Ενας πανω ενας κατω βλαξ δεν ειναι το ζητημα ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΒΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ.Εγραψα οτι το προβλημα ειναι οτι οι καπαπηδες ειναι ΙΔΕΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ.Αμορφωτος θρασυς κωλοτουμπας ταχαμου αριστερος αλλα ψιλορατσιστης..καιπολλα αλλα. ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΝΤΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΨΗΦΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Δεν ειναι ΘΛΙΒΕΡΟ να εχουμε εκλεξει να μας εκπροσωπουν και να αποφασιζουν για εμας τετοιοι ελληναρες συμβουλοι ?Ποιος φταιει παιδες?Ποια ανοητα κομματοσκυλα ψηφιζουν με μοναδικο κριτηριο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ?Προτιμω χιλιες φορες εναν ικανο ΑΝΤΙΘΕΤΟ παρα εναν αχρηστο δικο μας.Ξερω οτι σας φαινεται περιεργο αλλα ημουν καποτε στον καπαπιδιο ΧΩΡΟ.Ομως δεν εχασα το μυαλο μου εκει μεσα ΕΦΥΓΑ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΗΚΕ Η ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΣΑΒΟΥΡΑ.γιατι η πολλη σαβουρα το παει πατο το σκαρι.Το αν το κανει κυβερνηση ΠΟΣΩΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ.ΠΑΤΟΣ ΠΑΛΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Απλα αλλος ενας πατος μετα οσους εχουμε δει να καβαλλανε στην καμπουρα μας.και εμεις να φωναζουμε ΖΗΤΩΩΩΩΩΩ τα καπαπιδια μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Με κάτι τέτοιους σαν τον Κ.Π. και τους ομοίους του έμεινε η Αρτέμιδα σ' αυτή την κατάντια.
  Αριστογείτονα μη το "ψάχνεις". Εάν δεν ερχόντουσαν νέοι κάτοικοι στην πόλη, πάλι μία από τα ίδια θα είχαμε. Ευτυχώς που οι νέοι κάτοικοι έχουν κάποια παιδεία και ενημερώνονται για τα δρώμενα του δήμου. Γιατί αν περίμενες από τους παλιούς θα βλέπαμε πολύ χειρότερες καταστάσεις.
  Το μόνο που με στενοχωρεί είναι ότι θα απολαύσουν κι αυτοί τους καρπούς της νέας διοίκησης, ενώ δεν το αξίζουν. Είναι γεννημένοι ΖΩΑ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δε συμφωνώ φυσικά με την άποψη πως οι νέοι κάτοικοι έχουν παιδεία, σε αντίθεση με τους παλιούς! Επιτρέψτε μου να σας πω, πως τέτοιες γενικεύσεις και απλουστεύσεις παραπέμπουν σε μια ρατσίζουσα λογική, εκτός αν έγινε καμμιά στατιστική και δεν το ξέρω. Τότε θα είχαν κάποια βάση τα λεγόμενά σας.
   Όσο για τους καρπούς της νέας διοίκησης, ευελπιστούμε μεν, αλλά είναι πιο σοφό να περιμένουμε πρώτα να τους δρέψουμε και μετά να διαμορφώνουμε γνώμη. Άλλωστε στην επιτυχία κάθε διοίκησης συμβάλλουμε και εμείς οι πολίτες, όταν ενδιαφερόμαστε και αγωνιζόμαστε καθημερινά για τον τόπο μας..

   Διαγραφή
  2. χαχαχ με κατι τετοιους σαν τον Κ.Π........

   Που πηγε ρε σεις η αντιπολιτευση για το αεροδρομιο......
   Που πηγε ρε σεις η φωνη για τα ομπρελοκαθισματα........
   Που πηγε ρε σεις ο αναθεματισμος της κακοδιαχειρισης......

   ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΕΙΧΑΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΑΤΟ
   BLOG.......

   ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΘΕΜΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ

   ΑΛΛΑ ΞΕΧΑΣΑΜΕ ΗΡΘΕ Ο ΜΗΤΣΟΣ ΚΑΙ ΛΥΘΗΚΑΝ ΟΛΑ....

   ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
   ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ

   ΕΝΑ ΜΠΛΟΓΚ ΓΕΜΑΤΟ ΔΕΞΙΟΥΣ ΣΟΡΤΑΚΗΔΕΣ.

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  3. Καλά,εσύ ΚαΠαπίδι συνεργάσου με τον Γκοτζίλα στην " ΑΛΗΘΕΙΑ " και άφησε ήσυχο το BLOG για εμάς που το γουστάρουμε .

   Διαγραφή
  4. ΝΑ ΓΟΥΣΤΑΡΕΤΕ ΟΣΟ ΘΕΛΕΤΕ
   ΜΑΛΑΚΙΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΜΗ ΛΕΤΕ.

   ΜΙΛΙΑ ΚΑΦΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΡΑ Ε ΜΟΥΓΚΑ ΟΛΟΙ

   ΜΙΛΙΑ ΚΑΦΡΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΥΠΙΔΑΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

   ΜΙΛΙΑ ΚΑΦΡΑΚΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΛ ....


   ΜΙΛΙΑ ..... ΜΟΥΓΚΑ ΣΕ ΟΛΑ ΓΑΛΑΖΟΦΡΟΥΡΟΙ.....


   Γ@Μ@ ΤΟ ΤΥΦΛΟ ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΗ ΧΩΡΑ

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  5. ENIKOS.GR

   ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ , ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΛΟ.Το μυαλο , η γνωση , η ορθογραφια και η χρηση της Ελληνικης γλωσσας , ΠΟΥ ΤΗΝ ΑΓΝΟΟΥΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ και γενικα οι λειτουργιες του εγκεφαλου ειναι το αδυνατο τους σημειο.ΕΚΕΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ.

   ARISTOGEITON

   -Οσο για σενα 7.36 μη νομιζεις οτι εχεις την αποκλειστικοτητα να ακους αριστογειτων
   παντου τις ιδιες αηδιες λεει και ταλαιπωρει κοοοοοοοοοσμο.

   - και συ μεγα διδασκαλε λατρη του αριστοτελους (καλα το γραφω ρε ?) ειναι που τη παλιοφυλλαδα του χατζηνικολαου δε τη πλησιαζεις.

   ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΜΟΥΡΗ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ,

   ΓΑΖΙΑ Ε ΓΑΖΙΑ.

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  6. ΠΡΑΓΜΑΤΙ το blog μετεκλογικα εχει τελματωσει...ισως ειναι φορτωμενο το προγραμμα του διαχειριστη...παντως τα προβληματα μας παραμενουν και μερικα χειροτερευουν.Αναρωτιεμαι που χαθηκε η αγωνιστικοτητα για το ΚΕΛ,το αεροδρομιο,την παραλια.....ελπιζω να μην ''χαθηκαν'' στο βολεμα και την μετεκλογικη ''ραστωνη''...ΚΡΙΜΑ!τα πρωτα δειγματα διοικησης παντως ΔΕΝ ειναι τα αναμενομενα.....

   Διαγραφή
  7. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ7 Νοεμβρίου 2014 - 9:18 π.μ.

   Παει λαληξε τελειως ο κ συμβουλος..... ΒΡΕ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΚΑ ΠΡΟΔΕΥΤΙΚΕ?Διαβαζεις τον χατζηπαπαρα και το εχασες εντελως?Ενας Χρηστος υπαρχει ?ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΛΕΛΟΥΔΟ ΤΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ?
   βρε χαζο εγω ειμαι του Αριστοκλεους .....ΟΧΙ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥς ουτε να διαβασεις δεν ξερεις ?Αλλο ΑΡΙΣΤΟΝ ΚΛΕΟΣ (δοξα) και αλλο ΑΡΙΣΤΟΝ τελος(θανατος) Ο Αριστοκλης ΕΙΝΑΙ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΒΛΑΞ .Το Πλατων ειναι παρατσουκλι λογω μετωπου.Αν δεις την προτομη του θα το καταλαβεις.Για να το καταλαβεις καλυτερα εσυ εισαι γνωστος με το παρατσουκλι καπαπιδι.δεν εισαι οιοοσδηποτε χρηστος η γιαννης εισαι ΤΟ ΚΑΠΑΠΙΔΙ.
   Οσο για την ακακια εεεεμας τα ειπαν και αλλοι .....Και πες οτι ειμαι ακακια ..ΤΙ ΕΓΙΝΕ ?ωραιο δεντρο ειναι σκληρο εχει αρωμα μια χαρα ειναι Γιατι ΕΚΤΙΘΕΣΑΙ ΕΤΣΙ ΠΑΝΑΘΕΜΑ ΣΕ ? Τον Σαμαρα ΤΟΝ ΞΕΡΑΜΕ ΠΑΛΑΙΟΘΕΝ .ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΑΘΟΥΝΕ και τα προοσδευτικα ΧΑΖΟΠΟΥΛΙΑ....απο τα οποια ΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑ εισαι εσυ.
   Και μην μου πει κανεις περι Σαμαρα γιατι εχω δει και την αξονικη του εγκεφαλου του οταν ηταν νεος και χτυπησε.Δεν κουμανταρει ο Σαμαρας ανοητε.Αυτος που κουμανταρει ξερει καλα την Αριστερα .ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ στελεχος Ρηγας ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΕΣΥ ΚΟΙΜΟΣΟΥΝ Αληθεια τι εκανες στον πολεμο(χουντα) προοδευτικε?ΓΑΤΙ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΧΡΟΝΑΚΙΑ ΣΟΥ ΜΠΟΡΕΙΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟς ΜΟΥ.Παντως ρηγας δεν ησουν ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΒΛΑΚΕΣ.ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΓΑΜΕ ΕΞΩ Αρα πηγαινε στην Κουμουνδουρου και ψαξε να με βρεις αφου ΛΥΣΣΑΞΕΣ ...με το ποιος ειμαι.Μαιμουδιζεις που μαιμουδιζεις και Γκονζιλοφερνεις ΑΝΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΑΚΤΗ ΜΑΙΜΟΥ ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ να μαιμουδιζεις με ολη την ανορθογραφια σου ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡΦΑΚΙΑ...Να κανετε συλλογο ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΩΝ ΗΛΙΘΙΩΝ που παιζουν κρυφτο ....στο μπλογκ ΤΟΥ ΓΚΟΝΖΙΛΑ.Τι καταλαβατε τελικα?ΓΙΝΑΤΕ ΜΑΙΜΟΥΔΕΣ ΡΕΖΙΛΙΚΕΣ .Κανεις δεν σας πιστεψε οτι ειστε ο Αριστογειτων .Γιατι δεν δινει το ΟΝΟΜΑ την χαρη κουτορνιθι.ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ κανουν το ονομα.
   ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙΣ ΣΑΝ ΑΤΟΜΟ Καταλαβε το.Με ενδιαφερεις σαν ΕΙΔΟΣ.Και το ειδος σου ειναι ΠΑΝΤΟΥ ΔΥΣΥΧΩΣ.Αν μπει κανεις στο γκονζιλομπλογκ ΘΑ ΔΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥ,απλα αλλης συνομοταξιας της Ανασσοσυνομοταξιας
   Μην πινεις η γραφη σου ειναι γραφη ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΥ.και αυτο φαινεται απο τον τροπο συνταξης.Αληθεια ποτε γραφει στην κωλοφυλλαδα ο aristogeiton ?Mπορει να χαραμισω 2 ευρω στον χατζητετοιο.....

   Διαγραφή
  8. Όλα τα χες πεί Αριστογείτωνα αλλά να μας βγάλεις ακόμα και τον γυαλάκια αριστερό? Τρικυμία εν κρανίο κανονική και ψάχνω να βρώ πότε κυβέρνηση η αριστερά σε εθνικό επίπεδο πέρα απο το τοπικό μπορείς να βοηθήσεις, ήταν το ΠΑΣΟΚ αριστερό? ήταν η ΝΔ αριστερή?

   Διαγραφή
  9. Τι βλακειες γραφεις παλι ?
   πρωι πρωι μεθυσμενος?
   Λεω οτι ο χατζητετοιοςκαι η φυλλαδα του ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ.
   εσυ την διαβαζεις ΕΣΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
   ΕΛΕΟΣ Η ΒΛΑΚΕΙΑ .....ΣΟΥ ....ΠΟΥ ΤΑ ΒΡΗΚΕΣ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ?ΣΤΟ ΚΑΡΑΦΑΚΙ Η ΣΤΟ ΚΑΡΦΑΚΙ ?
   Ακου τι γραφεις.ΨΑΧΝΩ (εσυ ψαχνεις)να βρω (παλι εσυ) Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ποια αριστερα κυβερνηση?)....ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ(εγω εννοεις ΑΣΥΝΤΑΚΤΕ?)
   Ποιος να βοηθησει ποιον, ποια ειναι η αριστερα κυβερνηση ποιος εισαι ΕΣΥ και ποιος ειμαι εγω.....ΤΑ ΕΚΑΝΕΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑ.δεν βγαινει νοημα.Εισαι ντιρλα....
   Στο δημοτικο να πας παλι.στην δευτερα ταξη και πολυ σου παει ...μαζι με το αετοπουλο της ανασσας ειστε ΟΙ ΠΙΟ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΝΤΙΚΡΥΣΕΙ ΠΟΤΕ. ΓΙΑΥΤΟ ΤΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΕΣ ΣΤΟ ΓΚΟΝΖΙΛΟΜΠΛΟΓΚ ΜΕ ΜΑΙΜΟΥΔΙΕΣ ΠΑΛΙ.....
   ΒΡΕ ΜΑΖΟΧΑ ΕΙΣΑΙ ?ΣΕ ΦΤΥΝΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΑΙΜΟΥΔΙΖΕΙς ?Βρε δεν ειμαι σαδιστης να το ευχαριστιεμαι ΣΑΣ ΛΥΠΑΜΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ.....αυτο τουλαχιστον το καταλαβε και σταματησε να γραφει εσυ μεγαλυτερος του δεν καταλαβες ακομα τιποτα ?ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ?ΒΡΕ ΘΑ ΣΕ ΜΑΖΕΨΟΥΝ ΜΕ ΖΟΥΡΛΟΜΑΝΔΥΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟς αν δει ψυχιατρος τα γραπτα σου .Αντε ακομα και χειρουργος θα το καταλαβει ....ο Γιαννατος ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ.....

   Διαγραφή
  10. ΒΛΑΞ.....που δεν γνωριζεις ουτε την ιστορια της παραταξης σου...ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΝΝΟΩ ....ΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΤΟΝ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΧΡΥΣ.....
   ΕΣΥ ΠΟΤΕ ΞΥΠΝΗΣΕΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΕΣ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ? Ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΕ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΒΟΥΡΛΟ.....ΠΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ?

   Διαγραφή
  11. Το παίζεις τρελός η είσαι τρελός Αριστογείτονα? Μάλλον το πρώτο, η προπαγάνδα που ήθελες να περάσεις κατάλαβες οτι δεν έχει κανένα νόημα γι'αυτό το έριξες στην τρελή

   Διαγραφή
  12. Σας εσωσε ΠΑΛΙ ΜΠΛΟΓΚΙΤΕς. .Αυτη την φορα απο την προπαγανδα...του Αριστογειτονα .Οπως ακριβως απο τους Μυκηναικους ταφους ΠΟΥ ΚΑΘΗΣΕ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ καιδεν εσκασε το ΣΚΑΝΔΑΛΟ.ΚΑΘΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ?γιατι το βλεπω να σκαει ΚΑΙ ΑΥΤΟ.....ΟΣΟΝΟΥΠΩ ....
   ΣΩΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΖΙΛΙΚΙ
   Δεν στο γραφω μονον εγω στο γραφουν ΟΛΟΙ
   φυγε απο τα μπλογκς δεν σε παιρνει ποοοοοσοιοιοι ΝΑ ΣΤΟ ΠΟΥΝ ΠΙΑ......Εκει στην παραταξη δεν σε βλεπουν ?

   Διαγραφή
 49. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΑΝ ΤΟ ΚΑΠΑΠΙΔΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ......ΣΣΣΣΣΣΥΥΥΥΥΥΓΓΓΓΓΟΟΟΟΥΥΥΡΡΡΑΑΑΑ........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Αριστο γειτων του Αριστο κλεους και ΟΧΙ του ΑριστοΤελους7 Νοεμβρίου 2014 - 9:35 π.μ.

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
  Μπες τε στην ατακτη μαιμου και θα δειτε και αλλα του ιδιου ΕΙΔΟΥΣ της ανασσοσυνομοταξιας ΝΑ ΟΡΝΙΘΟΣΚΑΛΙΖΟΥΝ.....
  ΟΥΑΙ Βαβαι ιατατε ιατετε
  ΑΑΑΑ εχει και βατραχο στην ατακτη μαιμου
  βρυκεκεξ κουαξ κουαξ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ7 Νοεμβρίου 2014 - 9:47 π.μ.

  κριμα Θωμα ......και εχεις και σοβαρους σχολιαστες ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΝΟΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ.
  Αν αφησεις το πεδιο ΕΛΕΥΘΕΡΟ θα μας φανε οι ΓΚΟΝΖΙΛΕΣ ως ποτε θα Γκονζιλο μαχω ΜΟΝΑΧΟΣ ?
  Ζητω βοηθεια απο το κοινο .Αρχισα να κουραζομαι ως και εγω.Περιπατος του Δημητρη θα ειναι τελικα,
  ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΓΚΟΝΖΙΛΟ ΜΑΧΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΤΡΑΧΟ ΜΥΙΟΜΑΧΙΕΣ δεν λυνουν τα σοβαρα θεματα.
  ΕΘΕΣΑ ΔΥΟ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ και τι εγινε?
  καπαπιδομαχια .... και μπουρδολογια ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΥΡΒΑΖΟΥΜΕ
  ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ.που αγαπας τον τοπο σου.
  ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΘΩΜΑΚΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.
  Δεν ειναι Βγηκαν οι δικοι μας και καθαρισαμε.Ισα ισα ΤΩΡΑ ΘΕΛΕΙ ΔΡΑΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ, Κ.Π. = Γιάννης .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 54. ΒΡΕ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΑΩ ..ΑΠΟ ΤΙΣ 7 ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΛΟΓΕΙΣ να ριξεις σε αλλον την δικη σου βλακεια ...που ειναι ΜΟΝΑΔΙΚΗ.....ΚΑΝΕΙ ΜΠΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΜΜΜΜΜΜΜΜ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Αυτός δεν είναι τρόπος διαλόγου Αριστογείτωνα όποιος δεν συμφωνεί μαζί σου πιωμένος είναι η χασικλωμένος αντε να αρχίσουμε να σου λέμε οτι παίρνεις και εσύ χαπάκια όπως ο Σαμαράς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Μην κανεις οτι ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ 2 20.ΤΟ ΚΑΠΑΠΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΩΜΕΝΟ.ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ ΑΝΕΥ ΕΙΡΜΟΥ χαρακτηριστικο της ΜΕΘΗΣ .ΑΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑ αυτο επικαλεται ΔΕΞΙΕΣ ΚΩΛΟΦΥΛΛΑΔΕΣ
  ΕΓΩ ΛΕΩ ΟΤΙ ΕΚΘΕΤΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΟ.Εσυ νομιζεις οτι ποιει τιμη στην αριστερα να εχει τετοιους εκπροσωπους?Αν δεν καταλαβαινεις ΤΙ ΛΕΩ ρωτησε με και μην γραφεις αλλα αντι αλλων.
  Αυτο ψαχνει με μανια να βρει ποιος ειμαι Αυτο με εβγαλε δεξιο, ανωμαλο, γυναικα,σκηνοθετη ,αρθογραφο κωλοφυλλαδας κλπ κλπ κλπ
  ΤΟΝ ΖΑΛΩΝΕΤΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΦΙΛΕ θες δεν θες αλλιως ας τον πεταξει εξω.ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΖΑΛΩΝΟΜΑΙ ΕΓΩ .απλα γιατι δεν ειμαι ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ και δευτερον γιατιδεν ειμαι καν ψηφοφορος του και ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΤΩΡΑ.Η αγνοια και η ανοησια μπλογκιτη ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ.Εγω εκπροσωπω τον ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ οθεν πες τα στον Σαμαρα και στον τεως συντροφο τον Χρυσανθο για αυτον μιλουσα αλλα πουουουου μυαλο......να καταλαβει κανεις.....Οτι διαφοροι σαλταρουν ΕΝΘΕΝ ΚΑΚΕΙΘΕΝ και δουλευουν τα ΚΟΡΟΙΔΑ.
  ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΚΑΠΑΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΚΑΝΩ Κανω μονον οταν υπαρχει μυαλο και γνωση και αυτα δεν διατιθενται απο αυτο το συγκεκριμμενο ΜΑΙΜΟΥΔΙ.Το τελευταιο το γραφω μετα ΛΟΓΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ και δεν το παιρνω πισω.ΜΕ ΜΑΙΜΟΥΔΕΣ ΔΕΝ ΣΥΖΗΤΩ.ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΑΖΙ ΜΟΥ θα φανει αν μπορεις να την κανεις.Καινα σου πω και κατι ?Καλως παιρνει χαπακια αν τα παιρνει ο Σαμαρας πραγμα που εσυ φαινεται οτι ξερεις καλυτερα.Αν δεν παιρνεις φαρμακα και μπεκροπινεις μονον γινεσαι το καπαπιδιο ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΕ ΔΥΟ ΜΠΛΟΓΚΣ.
  Και δεν με νοιαζει ΜΙΑ,οτι και να πεις οτι παιρνω Εδω ειναι οι αποδειξεις ΤΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΤΙΡΛΑ και ποιος εχει διαυγεια ΟΘΕΝ ΜΗΝ ΣΚΟΤΙΖΕΣΑΙ δεν προκειται να βαλω υποψηφιοτητα για Δημαρχος στο δουκατο της Σπαταρτεμ νησιας.....Μου φαινεται εξαιρετικα περιεργο να μην σε ενοχλει να σε αποκαλουν γραφοντας
  ΚΟΡΟΙΔΑ ΕΕΕΕ ΚΟΡΟΙΔΑ και να σου φταιει αλλος...
  μα εξαιρετικα περιεργο........η τον εχεις ΑΠΑΛΛΑΞΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ οποτε οτι και να γραφει δεν σε αγγιζει?Εγω τον εχω απαλλαξει προ πολλου..αντε και στα δικα σου.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. αχ κυριε αριστογειτωνα μου
  που δε γραφεις σε κωλοφυλαδες και που το καππαπιδι σε βριζει χωρις λογο


  http://www.enikos.gr/society/87586,Ola_ta_Binteo%3A_Ypermaxw_kai_dakrygona_st.html

  ΑριστογειτωνΣάββατο 13 Οκτωβρίου 2012, 08:46
  Εδω ο κοσμος χανεται ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΣΙΔΙΑ , ασχολουνται με την διαφημιση μιας παραστασης.Κανεις δεν αναρωτιεται πωs καποιος που εζησε στην Ν Α φρικη (ΤΥΧΑΙΟ....}, εχει αρκετα χρηματα να κανει οργανωσεις να νοικιαζει γραφεια, να κανει αφισσες , στολες...και να κατεβαινει στις εκλογες...ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΛΩΝ που δηλωσε?ΕΛΕΟΣ ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ...για δημοτικες εκλογες να πας συμβουλος σε περιφερικο δημο, θελεις τετραψηφιο νουμερο σε ευρω.Εδω εχουμε πανελλαδικη καθοδο, εκατομμυριων κοστους, με γραφεια πολλα.
  follow the money ...ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΚΕΙ.

  ανεξ.κιν.πολιτ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι πέστα γιατί κάποιοι κάνουν πως δεν θυμούνται αυτά που έγραψαν

   Διαγραφή
  2. Και στην τελικη τι λεει ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΠΑΠΙΔΕΙΟ COPY PASTE που μου αποδιδει?ΛΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΧΟΥΝ ΚΡΥΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ. ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ?
   ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ .
   Αυτο ΜΑΛΛΟΝ γραφτηκε τοτε που εγιναν τα επισοδεια στο ΘΕΑΤΡΟ ΧΥΤΗΡΙΟ.ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΠΑΠΙΔΙ?
   Εσυ ως ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΔΙΑΦΩΝΕΙΣ ?
   Μηπως διαφωνεις ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΧΡΥΣΑΥΓΗΤΩΝ ?Αυτο το λεω γιατι δεν ψηφισαν δυο απο το κομμα σου την ΑΡΣΗ ΑΣΥΛΙΑΣ.Δεν σε συμφερει να θυμιζεις αυτη την ΝΤΡΟΠΗ......
   ΚΑΛΑ ΜΩΡΕ αυτο βρηκες να ΣΤΕΙΛΕΙς ?
   Αυτο ,οποιος και αν το εγραψε, ΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ο ΑΡΧΙΔΟΧΡΥΣΑΥΓΙΤΗΣ ΕΙΧΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ Ν.Αφρικη του απαρχαιντ .
   ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑΦΩΝΩ
   Διαφωνω επισης αριστεροι να μην ψηφιζουν αρση ασυλιας ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΦΑΣΙΣΤΩΝ
   Αυτο που κατεβασες δυστυχως ΘΙΓΕΙ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΧΩΡΟ .Εαν δεν το καταλαβαινεις ας σε μαζεψουν οι δικοι σου οπως η ανασσα μαζεψε το καρφακι της.Φαινεται οτι εισαι ΟΝΤΩΣ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΥΜΑΖΕΥΤΟΣ...
   Να τον χαιρεσθε τεως συντροφοι Ειχα δικιο που εφυγα τελικα .Οσο βλεπω τα ρεταλια που μαζεψατε τοσο αισθανομαι οτι γλυτωσα ενα τεραστιο ΡΕΖΙΛΙΚΙ.Σκεψου να ημουν αναγκασμενος να μιλαω με καπαπιδια για πολιτικη....ΠΩΠΩ ΤΙ ΓΛΥΤΩΣΑ...ΤΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΞΥΠΝΗΣΑ....ΜΠΑΡΜΠΑ ΦΩΤΗ ΜΕ ΕΣΩΣΕΣ.... ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΣΕ ΕΦΑΓΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΕΛΙΚΑ ..διοτι η λεφτα η γυναικα η μωροφιλοδοξια σε οδηγουν....σε κουταμαρες......και ετσι χωρισαν οι δρομοι μας.....ΚΑΙ ΜΕ ΕΣΕΝΑ ΜΠΑΡΜΠΑ......Τωρα ασε τους ηλιθιους πασοκοφερμενους που μαζευτηκαν μυριζοντας ψητο να ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ.....ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ
   ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ αλλα ειναι εντελως αδειοι....κατι αποζημιωσουλες εκκρεμουν εεεεεε που θα παει θα ληξει και αυτος Ο ΑΓΩΝΑΣ....
   Γραφε σαν ανωνυμος ΚΑΙ για το 1821 .....ΠΕΣΤΑ ..... ΟΧΙ ΒΡΕ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑ ΠΕΣΟΥΝ....ΘΑ ΠΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΚΟΤΩΘΕΙΣ ΟΤΑΝ ΜΕΘΑΣ...ΕΤΣΙ.....

   Διαγραφή
  3. Επεισοδιο

   Διαγραφή
 58. Δεν το εγραψα ΕΓΩ .Εισαι απλα ΑΜΑΘΗΣ .Θα εγραφα ποτε εγω τα μελη με δυο λ ανορθογραφε?
  ΝΑ ΤΙ ΚΑΛΟ ΕΧΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ,θα εγραφα κασσιδια με ενα σ? Θα εγραφα περιφερ ι κο ?και Οχι περιφε ρεια κο οπως ειναι το σωστο? θΑ ΕΚΑΝΑ 3 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ 6 ΣΕΙΡΕΣ?ΤΟΟΟΟΟΣΟ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΟΝΟΜΑΤΟΣ ?
  Εδω θα προσβληθω να με περνας για ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΟ,ΠΡΟΤΙΜΩ που....ης .ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΟΥ ΤΟ ΧΡΕΩΣΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ.
  Επειδη λοιπον εισαι ΚΑΙ ΕΣΥ ΑΝΟΡΘΟΓΡΑΦΟΣ δεν καταλαβες καμμια διαφορα απο τον αλλο ανορθογραφο ΑΡΙΣΤΟ γειτονα Ο Αριστογειτων του Αριστογειτωνος η Ο Αριστογειτονας του Αριστογειτονα ΚΑΙ ΠΟΤΕ ARISTOGEITON ....idiot.....απο το ελληνικο ΙΔΙΩΤΗΣ STUBIT ΟΠΩΣ ΣΤΟΥΡΝΟΣ
  Εισαι δε ΤΟΟΟΟΟΟΣΟΟΟΟΟΟΟ ανοητος που ΑΥΤΟΚΑΡΦΩΝΕΣΑΙ
  Παντως αν Ντε και καλα η ΒΛΑΚΕΙΑ ΣΟΥ θελει καποιο προσωπο προτιμω τον Αχιλλεα ...πως τον ελεγαν στο επιθετο?ααααα και απο την ακακια θελω ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΠΤΟΥ.ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΕΧΩ ΠΟΛΛΑ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΤΟ 2 20
  ΣΥΝΕΛΘΕΕΕΕΕΕΕ

  Προσοχη δεν ΣΥΝ ΟΜΙΛΩ μαζι σου ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΥΣΩ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αλλα μου φαινεται θα σε ΔΩΣΩ στον ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ Γιαννατο .Απο λογια δεν παιρνεις ΜΑΙΜΟΥΔΙΖΕΙΣ ΣΥΝΕΧΩΣ εισαι περιπτωση μονον για λοβεκτομη....ρωτα να μαθεις τι επεμβαση ειναι αυτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ12 Νοεμβρίου 2014 - 6:37 μ.μ.

  ΒΡΕ ΣΥΥΥΥΥΥ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΞΑ.....ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΜΙΛΑΣ?ΠΩΠΩΠΩ τα εχασες εντελως?εχουμε 2014 ....
  ΣΥΝΕΛΘΕ ΜΗΝ ΠΙΝΕΙΣ .....ΕΧΑΣΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ εκτος απο τα αυγα και τα πασχαλια
  Νοεμβριος 2014 παμε για 2015.....Μεσα στο 2015 θα γινουν εκλογες.....δεν στο ειπαν ?Ασε τον γυαλακια να λεει το 16 και το αριστερο αγορι να τις βλεπει απο το 13-14 ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Αυτος το ξερει γιατι τις μαγειρευει ανοητε ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΜΟΝΟΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2012.!!!!!....ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ.....απο τοτε αρρωστησες?ΝΑ ΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ μπορει να ειναι ανεγχειρητος πλεον ο κάλος οποτε ουτε λοβεκτομη σε σωζει .......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσένα τι σε ενδιαφέρει αν θα γίνουν εκλογές το 2015 η το 2016, ο δικός σου ο Δημήτρης Μάρκου στην Λούτσα βγήκε αυτό δεν ήθελες? Για τον γυαλάκια λές οτι δεν ασχολείσαι

   Διαγραφή
 60. ΟΛΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΛΑΞ
  Δεν ειναι το κεντρο της Ελλαδας Η ΛΟΥΤΣΑ για εσενα ισως.... ειναι ,αλλα αυτο αφορα μονο ηλιθιους.
  Βλακειας εγκωμιον....παλι ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας