ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

«ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ» ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΄΄ΒΕΝΙΑΣ΄

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ :  ΣΤΟ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ
΄΄ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ΄΄ του Οικισμού ΄΄Βένιας΄΄

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΑΝΤΗΛΑ
Βένια, Φεβρουάριος 2012

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Α1. Τι είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ;
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι ένα απολύτως συγκεκριμένο Χωροταξικό Σχέδιο, που περιλαμβάνει όλες τις Πολεοδομικές Χρήσεις, τους Όρους Δόμησης και τις θέσεις αυτών στην Πόλη.
π.χ.
Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του τέως Δήμου Σπάτων,
-    Έχει συνολική έκταση : 5.500 στρέμματα περίπου.
-    Περιλαμβάνει τις Πολεοδομικές Χρήσεις :
. 2 Επιχειρηματικά Πάρκα Κ1 (΄΄Πύργος – Γυαλού΄΄) και Κ2 (΄΄Βούλια – Προκαλήσι΄΄) συνολικής έκτασης 1800 στρεμμάτων περίπου.
. 2 Εμπορικά Κέντρα (΄΄Κόντρα Μπούρα΄΄ και ΄΄Ντάρδεζα΄΄) συνολικής έκτασης 1000 στρεμμάτων περίπου.
. 4 περιοχές Αμιγούς Κατοικίας (΄΄Παράγκα΄΄ - ΄΄Λάκιζα΄΄ - ΄΄Μπούρας΄΄ - ΄΄Τζώτη΄΄) συνολικής έκτασης 1500 στρεμμάτων περίπου.
. 3 περιοχές Γενικής Κατοικίας (Κεντρικός Οικισμός - ΄΄ Ασύρματος΄΄ - ΄΄Χριστούπολη΄΄) 800 στρεμμάτων περίπου.
. 1 Αθλητικό Πάρκο (΄΄Λίσεζι΄΄ - ΄΄Μαζαρέκο΄΄) συνολικής έκτασης 450 στρεμμάτων περίπου.


Α2. Οι περιοχές που βρίσκονται εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, είναι ταυτόχρονα και στο Σχέδιο Πόλης;

ΟΧΙ όλες !!
Απλώς, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή ΔΥΝΑΤΑΙ να τις ΕΝΤΑΞΕΙ στο Σχέδιο Πόλης, όποτε κρίνει σκόπιμο και κυρίως εφόσον έχει τα ανάλογα χρηματικά κονδύλια!
π.χ. στον τέως Δήμο Σπάτων,
-    Έχουν Ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλης 2.600 στρέμματα (Επιχειρηματικά Πάρκα, Κεντρικός Οικισμός, ΄΄Ασύρματος΄΄, ΄΄Χριστούπολη΄΄),
-    Βρίσκονται στην διαδικασία ένταξης 2.450 στρέμματα (΄΄ Λάκιζα ΄΄, ΄΄ Μπούρας ΄΄, ΄΄ Κόντρα Μπούρας ΄΄, ΄΄Παράγκα΄΄ και ΄΄Τζώτη΄΄)  και
-    Αγνοούνται 450 στρέμματα (Αθλητικό Πάρκο)

Α3. Κάθε πότε ο Δήμος μπορεί να αναθεωρεί και να επεκτείνει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ;
Ο Δήμος μπορεί να αναθεωρεί το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, κάθε 5 χρόνια!
π.χ. ο τέως Δήμος Σπάτων, αναθεώρησε το Γενικό Πολεοδομικό του Σχέδιο το έτος 1999 (ΦΕΚ 250 Δ΄ / 19 – 4 – 1999).
Θα μπορούσε να το είχε αναθεωρήσει ακόμη δύο φορές (το έτος 2004 και το έτος 2009) !!

Α4. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις αναθεώρησης και επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του κάθε Δήμου ;
Οι προϋποθέσεις Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γ.Π.Σ. είναι πολύ απλές και συγκεκριμένες.
Δηλαδή :
-    Οι προϋποθέσεις Αναθεώρησης είναι :
1η : Να αποδείξει ο Δήμος ότι οι Πολεοδομικές Χρήσεις δεν εξυπηρετούν πια τους Δημότες και θα πρέπει μερικές απ΄ αυτές να αλλάξουν (π.χ. στα Επειχ. Πάρκα να προστεθεί η Κατοικία, κ.λ.π)
2η : Να αποδείξει ο Δήμος ότι οι συντελεστές δόμησης δεν καλύπτουν την ζήτηση για κατοικία (ή για άλλες Χρήσεις) και θα πρέπει να αλλάξουν (π.χ. ο Σ.Δ. στην Π.Ε. της ΄΄Λάκιζας΄΄ θα πρέπει να γίνει 0,8 από 0,4 που είναι σήμερα, κ.λ.π.)

-    Οι προϋποθέσεις Επέκτασης είναι :
1η : Να αποδείξει ο Δήμος ότι το προηγούμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, όχι μόνο εντάχθηκε ΟΛΟ (!!) στο Σχέδιο Πόλης, αλλά δομήθηκε και το 70 % τουλάχιστον απ΄ αυτό!!
Έτσι υπάρχει Άμεση ανάγκη επέκτασης για Νέες Εντάξεις στο Σχέδιο Πόλης!
2η : Η Επέκταση που ζητείται, να είναι ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ του προηγούμενου Πολεοδομικού Σχεδίου!
3η  : Η νέα επέκταση που ζητείται, να μην ΣΥΓΚΡΟΥΕΤΑΙ με τις ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ που καθορίστηκαν με ΝΟΜΟ το έτος 2003 (ΦΕΚ 199 Δ΄ / 6 – 3 – 2003)!!
Δηλαδή δεν είναι εφικτή η επέκταση στις Ζώνες,
Α (Ζώνη Πρασίνου)
Β1 (Ζώνη απολύτου προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων)
Β2 (Ζώνη μέσης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων),
Γ1 (Ζώνη ειδικής ενίσχυσης παραδοσιακών και βιολογικών καλλιεργειών) και τέλος
Ζ.Π.Α. (Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης Αεροδρομίου)

Α5. Για να εγκριθεί ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ποιες ενέργειες χρειάζονται, πόσο στοιχίζουν και τι χρόνο απαιτούν ;
Τα βήματα που πρέπει να υλοποιήσει ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος ώστε να Εγκριθεί (να ΄΄ πάρει ΄΄ ΦΕΚ) μια νέα Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ώστε να μπορεί να εντάξει στο Σχέδιο Πόλης νέες περιοχές (και με πολύ ΄΄ σφικτή ΄΄ διαδικασία), είναι :

Βήμα 1ο : Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Αναθεώρηση και επέκταση του Γ.Π.Σ., με ταυτόχρονη ανάθεση των Μελετών (Μελέτη Σκοπιμότητας - Χωροταξίας και Περιβαλλοντική).
Χρόνος Λήψης Απόφασης και ανάθεσης : 4 μήνες από σήμερα (Ιούνιος 2012).
Χρόνος Παράδοσης Μελετών : 6 μήνες μετά την Ανάθεση (Δεκέμβριος 2012)
Κόστος : 150.000 € περίπου.

Βήμα 2ο : Παραλαβή των Μελετών και Έναρξη Διαβούλευσης με τους Δημότες και τους Φορείς του Δήμου.
Χρόνος : 3 μήνες (τέλος Διαβούλευσης Μάρτιος 2013).

Βήμα 3ο : Έγκριση των Οριστικών Μελετών απ΄ το Δημοτικό Συμβούλιο και αποστολή στο Υ.ΠΕ.Κ.Α. για έγκριση και λήψη ΦΕΚ.
Χρόνος : 2 μήνες (Μάιος 2013)

Βήμα 4ο  : Έγκριση απ΄ το ΥΠΕΚΑ και λήψη ΦΕΚ
Χρόνος : 10 μήνες (Μάρτιος 2014)

Α6. Αφού ΕΓΚΡΙΘΕΙ το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, ποιες ενέργειες χρειάζονται, πόσο στοιχίζουν και τι χρόνο απαιτούν για να ενταχθούν οι Νέες περιοχές στο Σχέδιο Πόλης ;
Τα βήματα που πρέπει να υλοποιήσει ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος ώστε να ενταχθούν οι Νέες περιοχές που θα προβλέπει το Νέο ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Γ.Π.Σ. στο Σχέδιο Πόλης (πάλι με πολύ ΄΄ σφικτή ΄΄ διαδικασία), είναι :

Βήμα 5ο  : Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για Ένταξη στο Σχέδιο Πόλης των περιοχών που προβλέπει το Νέο Εγκεκριμένο Γ.Π.Σ., με ταυτόχρονη ανάθεση των Μελετών (Μελέτη Κτηματογράφησης–Πολεοδόμησης, Υδραυλική Μελέτη και Περιβαλλοντική Μελέτη).
Χρόνος Λήψης Απόφασης και ανάθεσης : 2 μήνες μετά την Έγκριση του Νέου Αναθεωρημένου Γ.Π.Σ.  (Μάιος 2014).

Σημείωση : Ήδη θα έχει αναλάβει η επόμενη Δημοτική Αρχή!!!

Βήμα 6ο  : Έναρξη της διαδικασίας της Κτηματογράφησης (3 τρίμηνες Αναρτήσεις), τελείωμα αυτής και Οριστική έγκριση της Μελέτης Κτηματογράφησης.
Χρόνος : 9 μήνες (Φεβρουάριος 2015)
Κόστος : 1.500.000 € περίπου


Βήμα 7ο : Έναρξη της διαδικασίας της Πολεοδομικής Μελέτης (3 τρίμηνες Αναρτήσεις), τελείωμα αυτής και Οριστική έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Χρόνος : 9 μήνες (Νοέμβριος 2015)
Κόστος : 2.500.000 € περίπου

Βήμα 8ο  : Έγκριση των Οριστικών Μελετών απ΄ το Δημοτικό Συμβούλιο και αποστολή στο Υ.ΠΕ.Κ.Α. για έγκριση και λήψη ΦΕΚ.
Χρόνος : 2 μήνες (Ιανουάριος 2016)

Βήμα 9ο  : Αποστολή και Έγκριση των Πολεοδομικών Μελετών απ΄ το ΥΠΕΚΑ και λήψη ΦΕΚ (Οριστική Ένταξη στο Σχέδιο Πόλης των Νέων Περιοχών)
Χρόνος : 10 μήνες (Νοέμβριος 2016)

Τελικό Συμπέρασμα :
Αν η Δημοτική Αρχή αποφασίσει την Αναθεώρηση και Επέκταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και αμέσως μετά την Ένταξη στο Σχέδιο Πόλης των περιοχών του Γ.Π.Σ., μέσα στο έτος 2012, τότε θα χρειασθεί 4.150.000 € σε χρήματα και 4  χρόνια (!!) περίπου για την Οριστική Ένταξη στο Σχέδιο Πόλης Νέων Περιοχών (και ΠΑΝΤΑ με πολύ ΄΄ γρήγορες ΄΄ ενέργειες)!!! 

Β. ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ :

Β1. Μπορούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του νέου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας να προωθήσουν Άμεσα, νέο Γ.Π.Σ. και Νέες Εντάξεις στο Σχέδιο Πόλης ;

Δυστυχώς ΟΧΙ !!!
-    Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, με εξαίρεση την Πολεοδομία, όχι μόνο είναι παντελώς ανίκανες να προωθήσουν νέο Γ.Π.Σ. και νέες εντάξεις, αλλά αδυνατούν πλήρως να προωθήσουν ΕΤΟΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, όπως οι Πολεοδομικές Μελέτες των Π.Ε. 6,7,1 & 5 της Δημοτικής Ενότητας των Σπάτων και οι Μελέτες Πράξης Εφαρμογής των Π.Ε. 1, 2, 4 & 6 της Δημοτικής Ενότητας της Αρτέμιδας!!!!  
-    Η Οικονομική Κατάσταση του Δήμου είναι σε τέτοιο ΄΄μαύρο χάλι΄΄, που αν ο Δήμος δεν μπει σε Προαιρετική ΄΄ Επιτήρηση ΄΄, τον Μάρτιο δεν θα έχει να πληρώσει ούτε τους Υπαλλήλους του!!!
Λεφτά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!!

Β2. Μπορούν οι Αιρετοί της Συμπολίτευσης να ανταπεξέλθουν σ΄ αυτές τις ΝΕΕΣ Χωροταξικές απαιτήσεις ;

Δυστυχώς ΟΧΙ !!!
Εδώ η κατάσταση παρουσιάζεται ακόμη πιο απελπιστική και καταθλιπτική!! 
-    Οι παλιοί Αντιδήμαρχοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας, που υπήρξαν μέτοχοι των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, κουβαλάνε ακριβώς την ΙΔΙΑ νοοτροπία και δείχνουν να μην έχουν αντιληφθεί το παραμικρό για την ζημιά που έχουν κάνει στους πρώην Δήμους τους και στους Δημότες!!
-    Οι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και Αντιδήμαρχοι της πλειοψηφίας, αποδεικνύουν κάθε μέρα και περισσότερο ότι έχουν την ΙΔΙΑ ακριβώς νοοτροπία των προηγούμενων παλαιοτέρων συναδέλφων τους!!
-    Η αποκλειστικά αρμόδια γι΄ αυτά τα θέματα Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όχι μόνο δεν ασχολείται με αυτά τα κορυφαία Πολεοδομικά ζητήματα, αλλά, ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΣ παντελώς τον κορυφαίο ρόλο της, 
Απ΄ την μια, ασχολείται με τις εκδόσεις αδειών καταστημάτων, τις νομιμοποιήσεις αυθαιρεσιών των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών και τις μικρές τροποποιήσεις του Σχεδίου Πόλης (ό,τι γινόταν και παλαιότερα) και
Απ΄ την άλλη, δείχνει ΄΄περίεργη΄΄ ανοχή σε Πολεοδομικές παραβάσεις μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων (π. χ. του ΄΄Εκπτωτικού Χωριού΄΄, του ΄΄Αττικού Πάρκου΄΄ κ.λ.π.)

Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚ/ΜΟΥ ΤΗΣ ΄΄ΒΕΝΙΑΣ΄΄
Γ1. Ποιος είναι ο Οικισμός της ΄΄Βένιας΄΄;
Έκταση : Ο Οικισμός της ΄΄Βένιας΄΄ περικλείεται από την οδό ΄΄Βένιας΄΄ (πρώην ΄΄ Πεντηκοστής ΄΄), την οδό ΄΄Κρήτης΄΄ και την οδό ΄΄Αρίωνος’’.
Έχει έκταση 1.000 στρέμματα περίπου.

Πληθυσμός : Ο Οικισμός της ΄΄Βένιας΄΄  έχει 700 περίπου Μόνιμους Κατοίκους και 1.500 Εποχιακούς.
 
Χρήση Γης : Το Διάταγμα των ΄΄Χρήσεων Γης΄΄ του 2003, τον χαρακτηρίζει ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ζώνη Β2 (Ζώνη μέσης προστασίας τοπίου, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων).
Με τέτοια Χρήση Γης, ο Οικισμός είναι αδύνατον να Ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλης!!!
Το γεγονός αυτό ήταν γνωστό πολύ πριν από τον Νόμο για τις ΄΄Χρήσεις Γης΄΄!
Το 1998, στην Πρόταση Αναθεώρησης  του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του τ. Δήμου Σπάτων, είχε προταθεί και ό Οικισμός της ΄΄Βένιας΄΄.
Αυτή η Πρόταση ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, γιατί η Αρχαιολογική Υπηρεσία το απαγόρευσε, λέγοντας ότι η περιοχή έχει Αρχαιολογικό Ενδιαφέρον!

Γ2. Ποια ΒΗΜΑΤΑ πρέπει να γίνουν για να ενταχθεί ο Οικισμός στο Σχέδιο Πόλης ;
Τις προοπτικές ένταξης στο Σχέδιο Πόλης του Οικισμού, θα πρέπει να τις δούμε κατά κατηγορία ενδιαφέροντος :
Τα ΒΑΣΙΚΑ βήματα που πρέπει να γίνουν απ΄ τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας είναι :
-    Βήμα 1ο – Ξεκαθάρισμα με την Αρχαιολογία : Άμεση έναρξη Δικαστικού Αγώνα εναντίον της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, με ΑΙΤΗΜΑ τον ΄΄Αυστηρό προσδιορισμό των χώρων που κρύβονται Αρχαία ευρήματα και ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ της υπόλοιπης έκτασης΄΄!!!
Άρση του Χαρακτηρισμού ως Β2 Ζώνη!!

-    Βήμα 2ο :  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ για Άμεση έναρξη των συζητήσεων και Διαδικασιών  ΓΙΑ ΤΗΝ Νέα Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Νέου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας, με την Συμμετοχή όλων των Ενδιαφερομένων Κοινωνικών Φορέων. Μέσα σ΄ αυτό να περιλαμβάνεται και ο Οικισμός της ΄΄Βένιας΄΄!

Η Πολιτική Πίεση  σταδιακά περιλαμβάνει :
. ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με όλους τους άλλους Συλλόγους που έχουν το ίδιο Πρόβλημα!! (Αγ. Κυριακής, Κιάφας, Νεάπολης, κ.λ.π.)!
. Συλλογή Υπογραφών και Άμεση Συνάντηση με τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ., με ΑΙΤΗΜΑ την Άμεση Έναρξη των Διαδικασιών Ένταξης και την ΑΜΕΣΗ κατάθεση Αγωγής εναντίον της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
. Αίτημα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για ΑΜΕΣΗ συζήτηση και Λήψη Απόφασης του Θέματος σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
. Ανάδειξη του Θέματος με κάθε πρόσφορο Επικοινωνιακό Μέσο (Συγκεντρώσεις Οικιστών, Παραστάσεις Διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δημαρχείο, Ανακοινώσεις, Αρθογραφίες στον Τοπικό Τύπο, κ.λ.π.).

Γ3. Εάν τελικά ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ η Διαδικασία Ένταξης του Οικισμού της ΄΄Βένιας΄΄ στο Σχέδιο Πόλης, ποιες είναι οι Πολεοδομικές Ανάγκες του;
Οι Πολεοδομικές Ανάγκες του Οικισμού είναι :
-    Η Θέσπιση ΄΄Αμιγούς Κατοικίας΄΄ για την διαφύλαξη της Ήπιας Ανάπτυξης του Οικισμού, με Συντελεστή Δόμησης έως 0,6!
-    Η Θέσπιση ΄΄Γενικής Κατοικίας΄΄ κατά μήκος των Οδών ΄΄Αρίωνος΄΄ και ΄΄Ορφέως΄΄ για την εμπορική εξυπηρέτηση του Οικισμού (με εξαίρεση στην Χρήση τα Βενζινάδικα, τα Συνεργεία και τα Κέντρα Διασκέδασης).
-    Εξεύρεση Κοινωφελών (Σχολείο, Πολιτιστικός Χώρος, Παιδικές Χαρές, Αθλητικός Χώρος, κ.λ.π.) και Κοινόχρηστων Χώρων (Πλατείες, Πάρκινγκ, Χώρο Πρασίνου, κ.λ.π.), απαραίτητους για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Οικισμού!


17 σχόλια:

 1. Τί ταλαιπωρούν τον κόσμο με τόσες λεπτομέρειες άνευ λόγου! Έτσι για να λέμε; ΑΠΛΑ, ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΑΥΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΙ ΝΟΗΜΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΣΚΟΡΠΙΖΟΥΝ ΦΡΟΥΔΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ; ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ. ΑΣΕ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μερικοί "νονοί" της αυτοδιοίκησης συνειδητά υποβιβάζουν την τεράστια αξία της περιοχής για να δημιουργούν χαμηλές τιμές της γης ,ώστε οι γνωρίζοντες να αγοράζουν Η ΝΑ ΑΠΑΛΛΟΟΤΡΙΩΝΟΥΝ Η ΝΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ.
  Οι προτάσεις του κ. Τσαντήλα εμποδίζουν την ομαλή ροή του σχεδίου και αντιδρούν με ανώνυμα σχόλια σαν ειδικοί χωρίς να λένε και τίποτα γιατί δεν θέλουν δημοσιότητα.
  Το θέμα της συνειδητής υποβάθμισης της ανεκτίμητης αξίας της περιοχής και της αποσιώπησης της μελλοντικής δημιουργίας αυτοκινητοδρόμων και γραμμών μετρό είναι πολύ σοβαρό και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζει κάθε συνειδητός πολίτης και φυσικά κάθε αυτοδιοικητικός παράγοντας.Λίγα και ήπια ,αλλά το θέμα αφορά αρπαγές περιουσιών και ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία επιχειρηματικών συμφερόντων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι Δημοτικές Αρχές μέχρι τώρα χειρίστηκαν περιστασιακά και πρόχειρα την πολεοδόμηση και γενικά τα χωροταξικά. Και η τωρινή ΠΑΝΤΕΛΩΣ αδιάφορη.
  Από την άλλη, δε λέω, καλό είναι να έρχονται στην επικαιρότητα, αλλά το θέμα χρήζει σοβαρής μελέτης.
  Ένας δημοτ. σύμβουλος, που διάβασα ότι έχει βγάλει τα κάτε και φτειάχνει τοπογραφικά ο άνθρωπος, τί δυνατότητες έχει για τέτοιες αναλύσεις, χρονοδιαγράμματα, κοστολόγια κλπ.;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Βρε σεις, εγώ λέω να βγάλουμε τις ΄΄ κουκούλες ΄΄ να συζητήσουμε σοβαρά και υπεύθυνα!Οι Απόκριες πέρασαν και πρέπει μάλλον να προχωρήσουμε κανα βηματάκι παραπέρα απ' τη στείρα κριτική!
  Η ανοικτή δημόσια συζήτηση δεν έβλαψε ποτέ και κανέναν!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Φίλε,ανώνυμε Feb 28, 2012 10:35 AM
  Επειδή θεωρώ ότι το ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Δημοτικής Παράταξης στην οποία συμμετέχω αποτελεί για μένα ένα ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΗΘΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΙΜΗΣ με αυτούς που με τιμούν με την ψήφο τους, επενδύοντας τις ελπίδες τους για μια καλλίτερη ποιότητα ζωής, ΠΡΟΤΕΙΝΩ, ΚΡΙΝΩ, ΕΛΕΓΧΩ και ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ αν χρειάζεται, τη δράση της Δημοτικής Αρχής, απ΄ τη θέση που με έχει τοποθετήσει το εκλογικό σώμα!!!
  Και αυτό το κάνω με δεκάδες Προτάσεις, Εισηγήσεις, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, Ερωτήσεις, Αναφορές, Παρεμβάσεις, Τοποθετήσεις, Αρθογραφίες, Καταγγελίες, κ.λ.π.
  Πράγματι λοιπόν, αυτή την Τακτική ακολουθούσα από παλιά, ακολουθώ τώρα και θα ακολουθήσω μέχρι το τέλος αυτής της Δημαρχιακής θητείας!!!
  Και αυτή την Αυτοδιοικητική μου δουλειά, ανεξάρτητα απ΄ τα πιθανά λάθη, πιθανές παραλήψεις, ασάφειες ή υπερβολές που μπορεί να εμπεριέχει, με πολύ συνέπεια, την καταθέτω στα όργανα του Δήμου που συμμετέχω, ενημερώνοντας γραπτά τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους, στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αν κρίνω ότι κάτι απ’ αυτά θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για κάποιους συνδημότες μου και πρέπει να ενημερωθούν!!
  Αν λοιπόν κατά την άποψή σου, αυτή η τακτική που ακολουθώ, δεν έχει κανένα νόημα και σκορπίζει φρούδες ελπίδες, δεν μπορώ να σε πείσω για κάτι άλλο!! Καλά κάνεις και την έχεις αυτή την άποψη!!
  Θα μου επιτρέψεις όμως να σου καταθέσω μια παρατήρηση!
  Όταν, αντί να επαινείς τον οποιοδήποτε ΣΥΝΕΠΗ και ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ Δημοτικό Σύμβουλο, τον ΑΠΑΞΙΩΝΕΙΣ,
  τότε χωρίς να το θέλεις, επικροτείς και ΄΄ ρίχνεις σωσίβιο σωτηρίας ΄΄ στους αδιάφορους ή και άσχετους!!
  Σε όλους αυτούς, που εκλέχθηκαν στα Διοικητικά Όργανα του Δήμου,
  όχι επειδή κατέθεσαν στις Τοπικές Κοινωνίες τις θέσεις, τις απόψεις τους, τα οράματα και τους αγώνες τους,
  αλλά επειδή κατέθεσαν τα μεγάλα σόγια, τα κεράσματα στα καφενεία, τις παρουσίες τους σε γάμους και βαφτίσια, στις εκδρομές με ηλικιωμένους στα μοναστήρια, στα μικρορουσφέτια και τον εμπαιγμό του πόνου και της αγωνίας κάθε Δημότη με άπειρες και ανέξοδες υποσχέσεις!!!
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΤΙ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΕΥΤΑΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΕΧΕΙ ΤΡΕΛΑ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΗ Ή ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΨΑΧΝΕΙ ΠΟΛΛΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ. ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ!

   Διαγραφή
 7. Εμείς προτείνουμε στο μέγα πολεοδόμο, να εντάξει όχι μόνο την περιοχή πέριξ του αεροδρομίου, αλλά και πέριξ του προγραμματιζόμενου νέου ΚΕΛ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Τώρα ανακάλυψε η Αρχαιολογική Υπηρεσία ότι ο χώρος έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον; Και τι έκανε τόσα χρόνια; Έκανε καμιά μελέτη, ανασκαφή ή οτιδήποτε; Η περιοχή είναι ολόκληρος οικισμός με πάρα πολλά σπίτια που έχουν ρεύμα και ζουν οικογένειες σε μόνιμη βάση. Όταν ο οικισμός δημιουργείτο πού ήταν οι δημοτικές και κρατικές αρχές να επισημάνουν το δήθεν θέμα; Από το 1998 που το ζήτημα είχε τεθεί, ο οικισμός αυτός βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Οι περισσότεροι άνθρωποι από αυτούς είχαν άγνοια για το υποτιθέμενο θέμα με σκόπιμη - όπως φάνηκε - κάλυψή του από ορισμένες δημοτικές και κρατικές αρχές. Δεν ξέρω αν ο κ.Τσαντήλας ''μοιράζει'' ελπίδες, όπως ειπώθηκε, αλλά τις περιουσίες μας δεν θα τις πειράξει κανείς. Ας είχε νωρίτερα περιφράξει το χώρο η ''ευαίσθητη'' Αρχαιολογική Υπηρεσία και όλες οι μεριμνούσες κρατικές αρχές. Μολών λάβε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ ΤΟΝ κ. ΤΣΑΝΤΗΛΑ. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗς ΒΕΝΙΑΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μπράβο στον κ.Τσαντήλα. Οι προδότες, οι πουλημένοι οι άλλοι που ήξεραν και δεν μιλούσαν, οι άρπαγες, οι ανίκανοι Δήμαρχοι και το ανύπαρκτο κράτος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. θα σας χωσω κανα κουρο στον κ@@@!!!Αρχαιολογικη σου λεει μετα!!Αντε ρε Πουλημενοι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΑΝ ΤΗ ΨΗΦΟ ΜΑΣ. ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΤΑΞΟΥΝΕ ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Τί χρωστάει ο κάθε πολίτης, να "υφίσταται" την υποτιθέμενη ενημέρωση από κάποιον, που μετά από κριτική που του έγινε για ασχετοσύνη, αναγκάστηκε μεν να παραδεχτεί και ο ίδιος "πιθανά λάθη, παραλήψεις(τί ορθογράφος!), ασάφειες, υπερβολές", συνεχίζει δε απτόητος;
  Λίγη σοβαρότητα δε θα έβλαπτε στο δημόσιο λόγο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ...τίποτα άλλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΤΕΛΙΚΑ ΠΩΤΕ ΘΑ ΓΗΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΟΧΗ ΜΠΟΥΡΑ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΗΚΗΣ 19004 ΦΕ241 ΤΙ ΘΑ ΓΗΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΣΑ ΧΡΩΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ. Μ ΑΛΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας