ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

«ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ» ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΄΄ ΝΕΑΠΟΛΗΣ΄΄


1η  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ :  ΣΤΟ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟ
΄΄ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ΄΄  του Οικισμού ΄΄ Νεάπολης΄΄

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΑΝΤΗΛΑ
Νεάπολη,  Φεβρουάριος 2012


Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΄΄ΝΕΑΠΟΛΗΣ΄΄ :
Γ1. Ποιος είναι ο Οικισμός της ΄΄Νεάπολης΄΄;
Έκταση : Ο Οικισμός της ΄΄Νεάπολης΄΄ περικλείεται από την Λεωφόρο Σπάτων – Λούτσας, την Λεωφόρο Καραμανλή (μέχρι του ΄΄Γέγου΄΄), την οδό ΄΄Αγίας Κυριακής΄΄ (μέχρι το ΄΄Πηγάδι Βελανιδέζας΄΄, την οδό ΄΄Κιάφας΄΄ (μέχρι το Νεκροταφείο), την οδό ΄΄Αγράφων΄΄ (μέχρι την είσοδο του Οικισμού.
Έχει έκταση 2.500 στρέμματα περίπου.

Πληθυσμός : Ο Οικισμός της ΄΄Νεάπολης΄΄  έχει 1.000 περίπου Μόνιμους Κατοίκους και 2.500 Εποχιακούς.
 
Χρήση Γης : Το Διάταγμα των ΄΄Χρήσεων Γης΄΄ του 2003, τον χαρακτηρίζει ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (Ζ. Π. Α. ).
Με τέτοια Χρήση Γης, ο Οικισμός είναι αδύνατον να Ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλης!!!

Γ2. Γιατί χρειάζεται να ΕΝΤΑΧΘΕΙ ο Οικισμός στο Σχέδιο Πόλης :

Για δύο λόγους :

1ος Λόγος – οι Πολεοδομικές Ανάγκες του Οικισμού :
Οι Πολεοδομικές Ανάγκες του Οικισμού είναι :
-    Η Θέσπιση ΄΄Αμιγούς Κατοικίας΄΄ για την διαφύλαξη της Ήπιας Ανάπτυξης του Οικισμού, με Συντελεστή Δόμησης έως 0,6!
-    Η Εξεύρεση Κοινωφελών (Σχολείο, Πολιτιστικός Χώρος, Παιδικές Χαρές, Αθλητικός Χώρος, κ.λ.π.) και Κοινόχρηστων Χώρων (Πλατείες, Πάρκινγκ, Χώρο Πρασίνου, κ.λ.π.), απαραίτητους για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Οικισμού!

2ος Λόγος – οι Τακτοποιήσεις των Αυθαιρέτων του Οικισμού :

1.    Σχετικά με τα 14 Σπίτια της Νεάπολης :
Το Αεροδρόμιο δείχνει μέχρι τώρα, ότι δεν το ενδιαφέρουν αυτά τα σπίτια.
Μέχρι να γίνει η Δικαστική Διεκδίκηση της επιστροφής των οικιών στους Ιδιοκτήτες, εφόσον ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ σήμερα Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (Λόγος ασφάλειας πτήσεων), αυτά ανήκουν στην ΄΄Αερολιμήν Αθηνών ΄΄.
Όμως, επειδή είναι Αυθαίρετα, πρέπει να ενταχθούν στην Τακτοποίηση του Ν. 4014 / 21 – 9 – 2011 ΄΄Περί Τακτοποίησης Αυθαιρέτων΄΄.
Για τη Νομιμοποίηση αυτών των Αυθαιρέτων, πρέπει ο Σύλλογος ΄΄Καραϊσκάκης΄΄ και ο Δήμος, ΑΜΕΣΑ (!!!) και πριν τις 25/2, να έρθουν σε επαφή και συμφωνία με την Διοίκηση του Αεροδρομίου, ώστε η Εταιρία να τα εντάξει στην ΄΄ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ΄΄.
Όσο αφορά το κόστος, να γίνει συμφωνία ώστε να το επωμισθούν οι διαμένοντες σ΄ αυτές τις οικίες.

2.    Σχετικά με το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό :
Η Παράγραφος β. του Άρθρου 24 του Νόπμου 4014 / 21 – 9 – 2011 ΄΄Περί Τακτοποίησης Αυθαιρέτων΄΄, λέει : «Εντός προθεσμίας δέκα (10) από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να ολοκληρωθεί ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός με την έγκριση…» διαφορετικά ο ιδιοκτήτης του Αυθαιρέτου θα «… καταβάλει πρόστιμο το ύψος του οποίου υπολογίζεται με βάση εμβαδόν ίσο με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινήτου … επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή…»!
Δηλαδή, με σημερινές τιμές, ο κάθε ιδιοκτήτης θα κληθεί σε λίγα χρόνια, να πληρώσει πρόστιμα της τάξεως των 50 – 80.000 €, αν το ακίνητό του δεν βρίσκεται ΄΄ΥΠΟ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ΄΄!!!

Θα πρέπει ο Δήμος :
Αφ΄ ενός, να κινήσει ΑΜΕΣΑ (τον επόμενο μήνα) τις Διαδικασίες Αναθεώρησης και Επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου!!!  Και
Αφ΄ ετέρου, να ξεκινήσει ΑΜΕΣΑ τις Πολιτικές και Νομικές Διαδικασίες, ώστε η περιοχή του Οικισμού της ΄΄Νεάπολης΄΄ να ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ από τους ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ της Ζ.Π.Α., ώστε να μπορέσει να ενταχθεί στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου!! 

Γ3. Ποια ΒΗΜΑΤΑ πρέπει να γίνουν για να ενταχθεί ο Οικισμός στο Σχέδιο Πόλης ;
Τις προοπτικές ένταξης στο Σχέδιο Πόλης του Οικισμού, θα πρέπει να τις δούμε κατά κατηγορία ενδιαφέροντος :
Τα ΒΑΣΙΚΑ βήματα που πρέπει να γίνουν απ΄ τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας είναι :

ΜΝΗΜΟΝΙΟ Συνεργασίας με την ΄΄Αερολημήν Αθηνών΄΄: ΑΜΕΣΗ έναρξη ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ και ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ του Δήμου (Δημάρχου, Επιτροπής Αεροδρομίου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, κ.λ.π.), με το Αεροδρόμιο για να επιτραπεί ΗΠΙΟΣ Πολεοδομικός Σχεδιασμός (΄΄Αμιγής Κατοικία΄΄), ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ των Όρων Δόμησης της Ζ.Π.Α., για τον Οικισμό της Νεάπολης !!!

Γι΄ αυτήν την ΕΞΑΙΡΕΣΗ των Όρων Δόμησης, ΥΠΑΡΧΕΙ ΄΄ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΄΄ :
Τα Οικοδομικά Τετράγωνα Γ 804, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 926, 827, 828, 829, και 830 της Π.Ε. 7, της περιοχής ΄΄Μπόσκιζας΄΄ - ΄΄ Προγαϊδούρι΄΄, ανήκουν στην περιοχή του Οικισμού της ΄΄Νεάπολης΄΄.
Αυτά τα Οικοδομικά Τετράγωνα εντάχθηκαν στο Σχέδιο Πόλης το έτος 1989, με χρήση ΄΄ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ΄΄.
Το έτος 1995, με την υπογραφή της Σύμβασης του Αεροδρομίου, αυτά εντάχθηκαν στην Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΑΙΡΕΘΕΙ το Σχέδιο Πόλης στην συγκεκριμένη περιοχή!!
Άρα, το γεγονός αυτό,
Αποτελεί ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ στην ερμηνεία της φράσεως ΄΄Περιορισμένη Ανάπτυξη ΄΄!
Δηλαδή η  ΄΄ Αμιγής Κατοικία ΄΄ θεωρείται ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ!!!

Επομένως, ο Οικισμός της ΄΄ Νεάπολης ΄΄ (απ΄ το ΄΄ Πηγάδι Αποσπόρη΄΄ μέχρι το ΄΄ Πηγάδι Βελανιδέζας΄΄ ) ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ στο Σχέδιο Πόλης με την ΗΠΙΑ Χρήση της ΄΄ Αμιγούς Κατοικίας ΄΄, η οποία αποτελεί από μόνη της ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ!!!!
Επομένως, Όχι Άρση του Χαρακτηρισμού Ζ.Π.Α. αλλά ΕΞΑΙΡΕΣΗ απ΄τους Όρους Δόμησης της Ζ.Π.Α.!!!

7 σχόλια:

 1. ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΤΣΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΠΙ ΣΕΛΙΔΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. κάτοικος Αγίας Κυριακής28 Φεβρουαρίου 2012 - 4:04 μ.μ.

  Τί ανακρίβειες! Ιδού μία με τους πολλές: Τα οικοδομικά τετράγωνα που αναφέρει βρίσκονταν προτού ενταχθούν, εκτός της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης, που έχει καθορισθεί με συντεταγμένες.
  Ο συγκεκριμένος δημοτικός σύμβουλος, που κάνει και τοπογραφικά, ως απόφοιτος των ΚΑΤΕ, έπρεπε να το ξέρει και αν όχι να το πληροφορηθεί πριν παραπληροφορήσει τον κόσμο.
  Όσο για την έννοια του δεδικασμένου, κανένα νόημα δεν έχει εδώ και καλύτερα να ρωτούσε και κανένα νομικό πριν τη χρησιμοποιήσει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητέ ΑΝΩΝΥΜΕ συνδημότη, κάτοικε της Αγίας Κυριακής, Feb 28, 2012 06:04 AM
  Επειδή θεωρώ ότι το σχόλιό σου είναι αυθαίρετο και στα όρια της κακοήθειας, προσπερνώ όλους τους υπαινιγμούς για το πρόσωπό μου και την επαγγελματική μου ιδιότητα και σε καλώ να προσέξεις τα παρακάτω που θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις ότι «δεν λέω ανακρίβειες, ούτε παραπληροφορώ τον κόσμο» όπως ανέφερες χωρίς τεκμηρίωση στο σχόλιό σου, το οποίο μάλιστα τοποθέτησες στο κείμενο που αναφερόταν για άλλο οικισμό (Νεάπολη) και όχι αυτόν στον οποίο δηλώνεις ότι διαμένεις!
  Αν διαβάσεις την Σύμβαση του Αεροδρομίου με προσοχή, μεταξύ άλλων θα δεις ότι,
  Στο Άρθρο 7, παράγρ. 7.3.1, λέει : « Για λόγους περιβαλλοντικούς και ασφάλειας, για να αποφευχθούν συγκρουόμενες χρήσεις γης και για να εξασφαλιστεί η αρμόζουσα ισορροπία στη χρήση γης, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση, επιφυλασσομένων των όσων προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, … για όσο χρόνο διαρκεί η Συμβατική Περίοδος, να εξασφαλίσει ότι α) ουδέν τμήμα της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης θα περιληφθεί σε οποιοδήποτε Σχέδιο Πόλεως και β) ουδεμία συγκατάθεση ή άδεια θα χορηγηθεί για την χρήση, ανέγερση ή κατασκευή οποιουδήποτε κτιρίου, κατασκευάσματος ή άλλης εγκατάστασης στην Ζ.Π.Α….»

  Επομένως, ως προς την χρησιμότητα της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης, για την Εταιρία του Αεροδρομίου, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής :

  Η ΑΠΟΛΥΤΗ αλήθεια και η πραγματικότητα βρίσκεται στην ερμηνεία της φράσης «για να αποφευχθούν συγκρουόμενες χρήσεις γης και για να εξασφαλιστεί η αρμόζουσα ισορροπία στη χρήση γης»
  Εν ολίγοις,
  Το αεροδρόμιο, θέλει μια τεράστια έκταση ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ γύρω απ΄ το ακίνητό του, στην οποία όποτε θέλει και όπου θέλει θα απαλλοτριώνει γη,
  είτε να απομακρύνει τις αντιεμπορικές λειτουργίες (π.χ. Αποθήκες, Συνεργεία, Καύσιμα, κ.λ.π.),
  είτε να επεκτείνει την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, εφ΄ όσον αυτή αναπτύσσεται ραγδαία!
  Και πέραν αυτού, διασφαλίζει απόλυτα την περίπτωση να ΜΗΝ αναπτυχθούν Δραστηριότητες ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ των Δραστηριοτήτων της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ του ακινήτου του!!!
  Γι’ αυτό εξ άλλου ονομάστηκε Ζώνη ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Ανάπτυξης!!!
  Όμως η Χρήση ΄΄Αμιγούς Κατοικίας΄΄ δεν αντιβαίνει στις επιδιώξεις Ανάπτυξης του Αεροδρομίου!!
  Γι΄ αυτό και τα Ο.Τ. που ανέφερα στην εισήγησή μου, δεν τα ΄΄έβγαλε ΄΄ η ΖΠΑ απ΄ το σχέδιο Πόλης, αλλά τα ΄΄άφησε΄΄ ως έχουν!

  Και γεννάται το ερώτημα,
  Μπορεί να τροποποιηθεί η Σύμβαση;
  Το Αρθρο 4, παράγ. 4.3, λέει : «Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 4 (Συμβατική Περίοδος) δύνανται να τροποποιηθούν, συμπληρωθούν ή μεταβληθούν μόνο κατόπιν συμφωνίας της Εταιρίας Αεροδρομίου και του Ελληνικού Δημοσίου αντιπροσωπευόμενου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κυρούμενης με Νόμο»

  Άρα φίλε,
  μπορεί να τροποποιηθεί η Σύμβαση με την πολιτική συμφωνία του Αεροδρομίου και των Υπουργών!!!
  Ξέρεις τι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να τροποποιηθεί;
   Η παντελής έλλειψη στοιχειώδους αγωνιστικής και διεκδικητικής ΠΑΙΔΕΙΑΣ αυτών των Αιρετών που κάθε φορά καλούνται να διαχειριστούν ΚΟΡΥΦΑΙΑ Δημοτικά Συμφέροντα!!
   Η σαφέστατη άγνοια στοιχειωδών Αυτοδιοικητικών κανόνων και συμπεριφορών, που οδηγεί σε πλήρη στέρηση εκτελεστικής ικανότητας!
   Η μικροπολιτική του προσωπικού μικρορουσφετιού, της μικροεξυπηρέτησης, του μικροπαραγοντισμού και της ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ Προεκλογικών Γραμματίων
  Αυτά είναι, που δεν μπορούν με τίποτα να τροποποιηθούν σε αγωνιστική πολιτική διεκδίκησης των συμφερόντων, της προκοπής και της ανάπτυξης του Δήμου και των Δημοτών μας!!!
  Όλοι αυτοί, εδώ και χρόνια, έχουν καταντήσει τόσο τους πρώην Δήμους, όσο και τον νυν, σε Δήμο ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ σε όλα και σε όλους!!!!
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. κάτοικος Αγίας Κυριακής8 Μαρτίου 2012 - 12:53 μ.μ.

   Γιατί, το να αναφέρω, ότι ο δημ. σύμβουλος είναι ένας απόφοιτος των ΚΑΤΕ που κάνει τοπογραφικά, είναι υπαινιγμός στο πρόσωπο κάποιου και κακοήθειες; Αν είναι λάθος, ας με διορθώσει. Δεν πρέπει να ξέρουμε τα προσόντα όσων μας αραδιάζουν σελίδες απόψεων, προγραμμάτων και όχι μόνο;

   Αναφέρθηκε ενδεικτικά και μία από τις πολλές ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ, αλλά και χρήση άσχετων επιστημονικών όρων. Επ' αυτών φυσικά, ουδεμία απάντηση.

   Διαγραφή
 4. Αγαπητέ Ανώνυμε, Feb 28, 2012 04:50 AM
  Σαφώς και έχεις δίκιο όταν λες «τα θέματα Πολεοδόμησης και προοπτικής μιας περιοχής χρειάζονται ειδικές επιστημονικές γνώσεις»!
  Επικροτώ την εκτίμησή σου αυτή και πάντα στηρίζομαι στις επιστημονικές μελέτες για όσα λέω και γράφω επωνύμως!
  Ωστόσο, επίτρεψέ μου να σου επισημάνω
  1. ότι το συγκεκριμένο κείμενο, είναι καθαρά πολιτικό–Αυτοδιοικητικό με ελάχιστες επιστημονικές ορολογίες!
   Σ’ αυτό περιγράφεται ο τρόπος, ο χρόνος και τα κόστη που απαιτούνται για να ενταχθεί μια περιοχή στο Σχέδιο Πόλης!
   Είναι ένα κείμενο ΄΄παρουσίασης΄΄ θέσεων στους Συλλόγους που με κάλεσαν ως δημοτικό σύμβουλο, για να εκφράσω τις προσωπικές μου απόψεις σχετικά με την προοπτική ένταξής τους στο Σχέδιο Πόλης.
  Μια τέτοια παρουσίαση θέσεων, όσο περιληπτική και αν είναι, δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 10 σελίδες!!
  Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν ΄΄γράφω για να γράφω΄΄, ΄΄σελίδες επί σελίδων΄΄!!!.
  Εξάλλου, όποιος θέλει, τις διαβάζει και ενημερώνεται! Όποιος δεν θέλει τις προσπερνάει!!
  Είναι όμως ΑΔΟΚΙΜΟ, ΑΔΙΚΟ και ΑΓΕΝΕΣ, να ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΜΕ μια δουλειά για την οποία κάποιος αιρετός αφιέρωσε χρόνο για να ενημερώσει ως οφείλει, τους συμπολίτες του, όταν καλείται!!
  2. Σχετικά με τις ΄΄ειδικές επιστημονικές γνώσεις΄΄ που αφορούν τις προοπτικές Πολεοδόμησης και Ανάπτυξης του Δήμου μας, αυτές ΥΠΑΡΧΟΥΝ!! Υπάρχουν στις αποθήκες του τ. Δήμου Σπάτων!!!
  Και είναι πάρα πολλές και ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ!
  Ενδεικτικά σου αναφέρω :
   Η ΄΄Μελέτη Λουκάκη΄΄ που ολοκληρώθηκε το 1998 και προβλέπει τη Χωροταξική και Οικονομική Ανάπτυξη των Δήμων των Μεσογείων, μέχρι το 2040!
   Αντιγραφή αυτής της Μελέτης είναι οι ΄΄Χρήσεις Γης΄΄ του 2003, επί Υπουργίας στο ΥΠΕΧΩΔΕ της κας Βάσω Παπανδρέου!!
   Η ΄΄Μελέτη Νικολινάκου΄΄ το έτος 1997 (κόστους 7.500.000 δρχ.), όπου ο καθηγητής κ. Νικολινάκος προτείνει τρόπο ΄΄ Ακτινικής Ανάπτυξης ΄΄ του Δήμου Σπάτων σε συνάρτηση με το Αεροδρόμιο, μέχρι το 2040!
   Η ΄΄Μελέτη Τσέτση΄΄ το έτος 2000 (κόστους 20.000.000 δρχ.) όπου ο Μελετητής κ. Σταύρος Τσέτσης πρότεινε την Χωροταξική Ανάπτυξη του Δήμου Σπάτων σε συνάρτηση με τον Δήμο Αρτέμιδας και το Αεροδρόμιο, μέχρι το έτος 2050!
   Η Γεωτεχνική ΄΄Μελέτη Κασιού΄΄ το έτος 2001 (κόστους 25.000 €) όπου ο καθηγητής κ. Κασιός έδινε λύση για τα Δασικά Θέματα μέχρι το έτος 2050!!
   Υπάρχουν και άλλες μελέτες (2 Επιχειρησιακά Προγράμματα, 1 του Γ.Π.Σ., κλπ)!
  Αυτές και άλλες πολλές μελέτες ΥΠΑΡΧΟΥΝ!!!
  Δύο πράγματα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ :
  Στοιχειώδες φιλότιμο και λίγο μεράκι απ΄ τους εκάστοτε Αιρετούς που διαχειρίζονται τις τύχες του Δήμου!!!
  Εν ολίγοις φίλε, αφού διαβάσεις, αναλύσεις, ρωτήσεις, κατανοήσεις όλα τα παραπάνω για να οδηγηθείς σε συμπεράσματα και αξιόλογες θέσεις και απόψεις, απαιτείται κοινή λογική!!!!!

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Α, έτσι...Είναι τόσο απλό να κάνει οποιοσδήποτε μια συρραφή από διάφορες μελέτες από δώ κι από κει, διαφόρων ετών και περιστάσεων και να παρουσιάζει σελίδες περί προοπτικών μιας περιοχής, νομίζοντας ότι έτσι συνθέτει πολιτικό λόγο....

   Και όταν γίνεται κριτική να αντιδράμε, "αγενές, μας απαξιώνουν, είμαι αιρετός, αφιέρωσα χρόνο"!

   Κοντολογής, απαιτείται και σοβαρότητα και ειδικές επιστημονικές γνώσεις για να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα δημοσίως....Η σύνθεση επιστημονικών μελετών δεν είναι απλό πράγμα, αλλά δύσκολη και επίπονη διαδικασία....Διαφορετικά, πρόκειται για "πλίνθους και κεράμους, ατάκτως ερριμένους"!

   Διαγραφή
 5. ΤΙ ΘΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΑΚΟΜΑ!!!

  ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΣΥΣΚΕΨΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΒΑΛΟΥΝΕ, ΛΕΕΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΙ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΒΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ!

  ΕΓΩ ΝΟΜΙΖΩ ΑΝ ΜΕΤΕΧΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΙΣΩΣ ΚΑΤΙ ΓΙΝΗ. ΝΑ ΜΗ ΣΟΥ ΠΩ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ.

  ΒΡΕ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ ΕΙΔΗΣΗ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας