ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Λήψη απόφασης σχετικά με τα όρια «Περιβαλλοντικού Συγκοινωνιακού Θορύβου», του Δ.Α.Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ....ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΙΗΓΗΣΗΛήψη απόφασης σχετικά με τα όρια «Περιβαλλοντικού Συγκοινωνιακού Θορύβου», του Δ.Α.Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Επειδή αποτελεί χρόνιο και πάγιο αίτημα των κατοίκων του Δήμου μας οι οποίοι υφίστανται τις επιπτώσεις από την λειτουργία του Δ.Α.Α., η επιτροπή Αεροδρομίου αποφάσισε να εισάγει το θέμα προς συζήτηση στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να έχουν πληρέστερη ενημέρωση και να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και αποφάσεις που θα έχουν στόχο τη αρμονική συμβίωση με το  Δ.Α.Α. αφενός και την περιβαλλοντική προστασία των κατοίκων του Δήμου μας αφετέρου.      


Α. Με την ΚΥΑ 211773(ΦΕΚ 1367/27-04-2012) (συν. 7) πληροφορηθήκαμε ότι ορίστηκαν όρια οδικού - σιδηροδρομικού - αεροπορικού θορύβου με τον όρο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ».
 Εξισώνεται λοιπόν στην πράξη ο εκκωφαντικός θόρυβος του αεροπλάνου με τον θόρυβο ενός αυτοκινήτου, ή ενός τρένου και μάλιστα με μεσοσταθμικούς δείκτες.  Όπου μεσοσταθμικός δείκτης ΝΟΕΙΤΑΙ ο μέσος όρος θορύβου στο εικοσιτετράωρο.
Β. Βάσει του εγγράφου του ΥΠΕΚΑ 213883/ 7-11-12 (συν. 1γ) με θέμα «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΤΟΥ ΔΑΑ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/49» της Ευρωπαικής ένωσης, διαπιστώνουμε ότι ο καθορισμός των ορίων θορύβου βασίστηκε στην αρχική μελέτη ΒΟΓΙΑΤΖΗ- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η συγκεκριμένη μελέτη ανετέθει και χρηματοδοτήθηκε από το ΔΑΑ με την σύμφωνη γνώμη του ΥΠΕΚΑ. Εδώ λοιπόν είναι η αντίφαση: Ο ρυπαίνων να εκπονεί μελέτες για τον εαυτό του και να είναι ο ελέγχων αντί να είναι ο ελεγχόμενος (συν. έγγραφο ΥΠΑ 8-06-12 Παρ. 2.3) (συν. 2α)
Γ. Τα σχέδια δράσης που περιελάμβανε η μελέτη και τα οποία εισηγήθηκε προς υλοποίηση και υπέγραψε η διυπουργική επιτροπή (ΤΔΟΕ) (συν. 3) και τα οποία υποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο θα θεσπίζονταν τα όρια αεροπορικού θορύβου στην χώρα μας δεν υλοποιήθηκαν.
Για αν θεσπιστούν όρια αεροπορικού θορύβου θα έπρεπε βάσει της διυπουργικής επιτροπής να γίνει ανοιχτός διαγωνισμός για ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ με τον τίτλο «Αειφόρος σχεδιασμός ανάπτυξης και λειτουργίας αερολιμένων στην Ελλάδα για βελτίωση του ακουστικού περιβάλλοντος».
Ο διαγωνισμός προκηρύχτηκε και παρότι υπήρξε μειοδότης, η ΥΠΑ με απόφαση του διοικητού της την ακύρωσε τον Ιούλιο του 2010 με την αιτιολογία του ανεπαρκούς συναγωνισμού (συν 4).
Στα ίδια σχέδια δράσης συμπεριλαμβάνεται η θεσμοθέτηση συμπληρωματικών δεικτών θορύβου και ορίων αυτών και το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο θα στηριχτεί η όλη διαδικασία ώστε να καταστεί δυνατή αφενός μεν η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες και αφετέρου η λήψη μέτρων στήριξης των θιγομένων περίοικων όπως προβλέπεται από τα προτεινόμενα σχέδια δράσης της μελέτης του ΔΑΑ τα οποία επίσης δεν υλοποιήθηκαν παρά τους ισχυρισμούς τους ( συν έγγραφο ΥΠΑ 8-06-12 παρ. 1.3  από το αρχείο διεύθυνσης ΕΑΡΘ) (συν. 2β)
Δ. Βάσει του έγγραφου 212594/31-07-12 ο ΔΑΑ υπέβαλε προς έγκριση, στρατηγικό χάρτη θορύβου του 2011 μαζί με μια ολοκληρωμένη μελέτη που αποτελεί συνέχεια της πρώτης χαρτογράφησης θορύβου και σχεδίων δράσης του ΔΑΑ. Στην συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται ότι δεν απαιτείται να υλοποιηθούν τα προτεινόμενα στην πρώτη μελέτη σχέδια δράσης, διότι εξαιτίας του γεγονότος ότι η λειτουργική δραστηριότητα του ΔΑΑ έχει μειωθεί κατά 8,50 % περίπου σε σχέση με το 2007, τα όρια του αεροπορικού θορύβου είναι εντός των επιτρεπτών ορίων θορύβου που προβλέπονται από την (δ) σχετική ΚΥΑ.
Εδώ παρατηρούμε άλλη μια αντίφαση, αν παραθέσουμε το προαναφερθέν στατιστικό στοιχείο με τους στόχους και τις προσδοκίες του Υπουργείου Τουρισμού για την φετινή σεζόν, που είναι στα 16.000.000,000 επιβάτες.
Ε. Η νέα ολοκληρωμένη μελέτη που θα ισχύσει για τα επόμενα πέντε έτη (συν 2γ) δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια της αρχικής μελέτης Βογιατζή (2007-2008) και στηρίχθηκε στα ίδια πληθυσμιακά στοιχεία ( απογραφή  ΕΣΥΕ 2001) ( συν 1β).
Η αρχική μελέτη τότε δεν έγινε αποδεκτή από τον Δήμο Αρτέμιδος και την αντέκρουσε με το υπόμνημα με αρ.πρωτ.18/28-02-2009 το οποίο συντάχθηκε από ειδικό μελετητικό γραφείο κατόπιν αναθέσεως από τον Δήμο (συν 5).  Παρόμοια ήταν και η αντίδραση της τότε Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής η οποία αντέκρουσε την αρχική μελέτη, με μελέτη του αστεροσκοπείου Αθηνών που συντάχθηκε για λογαριασμό της (συν 6).
ΣΤ. Επιπροσθέτως για την νέα μελέτη δεν έγινε δημόσια διαβούλευση, δεν αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, δεν μας κοινοποιήθηκε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και γενικότερα αγνοηθήκαμε παντελώς σαν Δήμος και σαν θιγόμενη κάτοικοι.
Πως λοιπόν θεσπίστηκαν όρια θορύβου χωρίς να ληφθούν υπ’ όψη όλα τα ανωτέρω, χωρίς να γίνει ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ με τίτλο «Αειφόρος σχεδιασμός ανάπτυξης και λειτουργίας αερολιμένων».
Μήπως λοιπόν ο ΔΑΑ θα πρέπει να πληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις προς τον Δήμο μας και να σταματήσει της παραγγελίες μελετών στα μέτρα του?
Αν θέλει πραγματικά να έχουμε μια καλή γειτονία, πρέπει να συνεργαστεί με τον Δήμο μας ώστε να λυθούν τα χρόνια προβλήματα και οι επιπτώσεις που προκύπτουν από την λειτουργία του.
Η πολιτική των μικροχορηγιών, των δώρων και η απαίτηση εγγράφων ευχαριστιών από τους λήπτες προσβάλει τους Δημότες μας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ.  

Προτείνουμε στον κ. Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους τα κάτωθι:
1)      ΑΜΕΣΑ ο δήμος μας να προσλάβει ειδικό τεχνικό και νομικό σύμβουλο ο οποίος να αξιολογήσει όλα τα μέχρι τώρα υπάρχοντα στοιχεία και την προηγούμενη εμπειρία, προκειμένου να προσβάλει την νέα μελέτη προστατεύοντας έτσι  την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης μας.
2)      ΑΜΕΣΑ ο δήμος μας να παρέμβει σ’ όλους τους αρμόδιους φορείς  (Ε.Ε., ΥΠΕΚΑ, ΥΠΑ, ΔΑΑ) εκφράζοντας τις αντιρρήσεις του, κυρίως για την αγνόηση και τον παραγκωνισμό του από τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίστηκαν τα νέα όρια αεροπορικού θορύβου.
3)      Να ζητήσει ο δήμος από το ΥΠΕΚΑ την καθιέρωση ειδικών βοηθητικών δεικτών θορύβου, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο μέσω του οποίου θα ελέγχονται μεμονωμένες περιπτώσεις παραβατών για την επιβολή κυρώσεων. Σ  αυτή τη διαδικασία να συμμετέχει υποχρεωτικά και ο ΔΗΜΟΣ μας.
4)      Να γίνει πολιτική και νομική παρέμβαση του Δήμου μας στην νέα σύμβαση του αεροδρομίου με το Ελληνικό δημόσιο  ώστε να εξεταστούν τα μεγάλα προβλήματα που δημιούργησε η πρώτη σύμβαση όπως η χρήση γης γύρω από τον χώρο του αεροδρομίου και οι απαλλοτριωμένες εκτάσεις στην περιοχή της Νεάπολης.
5)      Να γίνει ημερίδα με θέμα  “ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Α.Α. ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ”.

36 σχόλια:

 1. Άλλη μια απόφαση "φούσκα", από άσχετους εισηγητές προς άσχετους δημοτικούς συμβούλους και πανάσχετο Δήμαρχο.
  Αποφάσεις κατόπιν εορτής, στα μέτρα του αεροδρομίου.
  Ο Ζαχαριάδης και οι άλλοι "φίλοι" μας θα έχουν ξεραθεί στα γέλια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ21 Μαΐου 2013 - 3:43 μ.μ.

  Τωρα θα δια δια δουλευτουνε με τους Καναδους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπραβο και ξανα μπραβο στο blog
  που επιτελους εθεσε το προβλημα στη σωστη του βαση με στοιχεια πια.

  Φωναζω και ξαναφωναζω εδω και δυο χρονια ... ελατε να τους κυνηγησουμε
  βαση της οδηγιας 49/2002. Υπαρχει νομικο υποβαθρο οχι για να τους διωξουμε
  αλλα για να ζησουμε επιτελους σαν ανθρωποι...

  Αντι αυτου εσεις τα βαλατε με την ΥΠΑ για παρανομες πορειες...

  κε Δημαρχε η ΚΥΑ 211773 οριζει ρητα οτι ο μεσοσταθμικος αεροπορικος θορυβος
  δεν μπορει να ειναι πανω απο 70 db. Μαλλον για αυτο εχουν χαλασει τα ηχομετρα
  που τοποθετησαν οι πολιτες της Αρτεμιδας τελευταια...

  Κυριοι της Δημοτικης Αρχης οφειλετε να γνωριζετε οτι:

  Α. Η παραπανω ΚΥΑ οριζει το οριο μεσοσταθμικου θορυβου Lden στα 70 db, ομως αναφερει οτι μπορει να υπαρχει μειωση κατα πεντε ντεσιμπελ αναλογως αν αναφερομαστε σε βιομηχανικη η οικιστικη περιοχη.

  B.Σε ολα τα ευρωπαικα αεροδρομια ο δεικτης Lden εινα τα 65 db με εξαιρεση την Αγγλια οπου ο δεικτης ειναι πανω απο 85Db. Υπαρχουν ομως και χωρες οπως η Νορβηγια και η Σουηδια οπου ο Lden ειναι 50db και ο Lnight ειναι μολις 40 Db. Προκεται για χωρες που βαζουν την υγεια των δημοτων πολυ υψηλοτερα απο τα κερδη απο την καταναλωση καυσιμου των αεροπορικων εταιρειων.

  Γ. Η παραπανω οδηγια 49/2002 οριζει ρητα οτι οποιαδηποτε μελετη οφειλει να γινει απο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ επαναλαμβανω ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ φορεα κατοπιν συμφωνιας μεταξυ του Δημου, των δημοτων και του αεροδρομιου.

  Κλεινοντας κυριοι της δημοτικης αρχης προσεξτε αν θελετε το θεμα του αεροπορικου θορυβου γιατι προηγουμενες πολιτικες ηγεσιες υπεγραψαν συμβασεις αποικιοκρατικου χαρακτηρα με αποτελεσμα ο δημος να χανει πολλαπλα εσοδα που θα ερχοντουσαν απο προστιθεμενες αξιες.
  Σε μια πολη με καθαρη θαλασσα , με καλο οδικο δυκτιο η αξια καταστηματων, κατοικιων, οπως επισης και τα εσοδα απο το τουρισμο ειναι πολλαπλασια.


  Μια ερημη Λουτσα με ενα τιποτενιο γειτονα που δεν σεβεται, ξεκουφαινει, και βρομιζει 20 χιλ ανθρωπινες ψυχες δεν εχει κανενα μελλον.

  σας ευχαριστω

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υγ.

   Για περισσοτερα επειδη εμεις μιλαμε για αυτα
   εδω και καιρο ...

   google
   Spata artemida 11/8/11

   Κ.Π.

   Διαγραφή
 4. Μιλάτε για αυτά εδώ και καιρούς, αλλά είστε πάντα από κοντά με τις εκάστοτε Δημοτικές Αρχές που έχουν παραδώσει τα πάντα στο αεροδρόμιο για κάτι μικροδωράκια
  Αυτοί είστε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ασε ρε μεγαλε αυτα οχι σε μενα
  πεστα σε κανενα αλλο..

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1)

   21/07/2008

   H ορθή τήρηση των τοπικών κανόνων σχετικά με τον έλεγχο του θορύβου και των πτήσεων "υπάγεται πρωτίστως στην αρμοδιότητα των αρχών που τους εξέδωσαν, εν προκειμένω της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας", απαντά ο αρμόδιος για θέματα Μεταφορών Επίτροπος κ. Tαγιάνι στον ευρωβουλευτή του ΣΥΝ Δημήτρη Παπαδημούλη.

   O Ιταλός Επίτροπος κος Tαγιάνι επισημαίνει ότι "θα πρέπει, πράγματι, να επιζητείται εύλογη ισορροπία μεταξύ όχλησης λόγω θορύβου και άλλων στοιχείων, όπως η οικονομική ανάπτυξη, η απασχόληση και οι κοινωνικές πτυχές εν γένει."

   Σε ό,τι αφορά την οδηγία 49/2002, επισημαίνει πως "δεν προβλέπει όρια θορύβου, αλλά επιβάλλει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών την υποχρέωση να καταρτίσουν χάρτες θορύβου και σχέδια δράσης για όλα τα μεγάλα αεροδρόμια. Η προθεσμία κατάρτισης χαρτών θορύβου έληξε στις 30 Ιουνίου 2007, ενώ για τα σχέδια δράσης λήγει στις 18 Ιουλίου 2008. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση και τη διάδοση στο κοινό των χαρτών και των σχεδίων δράσης σύμφωνα με την οδηγία 90/313/EΟΚ ."

   O Έλληνας ευρωβουλευτής κατέθεσε ερώτηση στην Επιτροπή, με αφορμή πρόσφατες μετρήσεις σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής που γειτνιάζουν με το αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος", σύμφωνα με τις οποίες η ηχορύπανση που προκαλείται από το αεροδρόμιο καθημερινά κυμαίνεται σταθερά μεταξύ 80 και 86 dB, και υπάρχουν μέρες που η ένταση φτάνει τα 105 dB, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θεωρεί επιτρεπτό το όριο των 55-60 dB. Bασιστηκε επίσης σε πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, σύμφωνα με το οποίο διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις στην τήρηση των κανόνων πτήσεων που έχουν εκδοθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

   Γραφειο τυπου Συριζα

   2)

   26/12/10

   Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω της ηχορύπανση του διεθνή αερολιμένα Αθηνών, καθώς όπως τόνισε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Potočnik, η έκθεση που κατέθεσε η Ελλάδα για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τις Οδηγίας 49/εκ/2002 για τον Περιβαλλοντικό Θόρυβο

   Πηγη: Απαντηση επιτροπου Potocnik σε ερωτηση του Μ Τρεμοπουλου
   ευροβουλευτη των πρασινων, web news.gr

   3)
   Υστερα από τις συνεχείς αναφορές των κατοίκων, που έβλεπαν τα αεροπλάνα να περνούν πολύ χαμηλά πάνω απ' τα κεφάλια τους προκαλώντας τρομακτικό θόρυβο, ο ειδικός επιστήμονας Νίκος Βίττης, του Συνηγόρου του Πολίτη, ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης εκδίδοντας σχετικό πόρισμα τον Δεκέμβριο του 2006 στο οποίο διαπίστωσε πως:

   • Δεν τηρούνται πάντοτε οι διαδικασίες «μείωσης θορύβου» και «απογείωσης-προσγείωσης», με αποτέλεσμα να προκαλείται αύξηση των επιπέδων θορύβου σε ορισμένες κατοικημένες περιοχές.
   • Δεδομένου ότι ορισμένα αεροσκάφη ακολουθούσαν «ακτινωτές» μη εγκεκριμένες διαδρομές, με στόχο τη μείωση του χρόνου πτήσης και την οικονομία καυσίμων, δεν ήταν αξιόπιστη η καταγραφή των επιπέδων θορύβου από τους υπάρχοντες σταθμούς μέτρησης.
   • Οι σταθμοί μέτρησης δεν ήταν συνδεδεμένοι με το ραντάρ, με συνέπεια να μην μπορούν να συσχετιστούν οι πτήσεις με τα επίπεδα θορύβου.
   • Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στηρίχτηκε στην προμελέτη του αεροδρομίου το 1981 και εκπονήθηκε «βάσει παραδοχών που δεν εφαρμόζονται
   στην πράξη».


   Εντυπωσιακό είναι, τέλος, το γεγονός ότι, ενώ από το 2002 έχει εκδοθεί η ευρωπαϊκή οδηγία για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία από το Μάρτιο του 2006, ακόμη δεν έχει εγκριθεί ο στρατηγικός χάρτης θορύβου τον οποίο ανέλαβε να εκπονήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ. Αυτό όμως τον ανέθεσε στον ΔΑΑ, ο οποίος με τη σειρά του τον ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία.

   πηγη : Καθημερινη 10/02/08

   ΕΤΣΙ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΩ ΔΩΡΑΚΙΑ!!!!
   ΑΣΧΕΤΕ

   Κ.Π.

   Διαγραφή
 6. συγνωμη παππου για το περνω τωρα το ειδα

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ22 Μαΐου 2013 - 9:16 μ.μ.

  Λοιπον ΚΠ ,ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.Με στοιχεια με συνταξη και ορθογραφια.
  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Και κανουν οτι τους γουσταρει.Αναρωτιεμαι ΑΝ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΕΝΑΣ ΦΟΡΕΑΣ στο πολυτεχνειο πχ,θα μπορεσουν να παρουν αξιοπιστες μετρησεις για να χρησιμοποιηθουν σε ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ?Τετοιο ειναι το Ε τμημα του συμβουλιου της επικρατειας ,Η ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.Και τα δυο, εχουν υψηλοτατο κοστος,και το Ε τμημα θελει πανω απο 3 χρονια. ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ.Ο ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ....αλλα αυτο αποκλειεται .To ΤΕΩΣ ΥΠΕΧΩΔΕ,εβγαλε τον χαρτη?ΑΠΟ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ 2013.Δεν υπαρχουν ακριβεις μετρησεις απο αξιοπιστο φορεα, δεν υπαρχουν επισημα ορια ,εχουμε κυρωσει συνθηκη ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΕΡΗΜΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ και αν ακομα γινουν ,ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ?

  Δεν βλεπω καμμια λυση πλην των κινητοποιησεων ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΛΥ ΧΛΩΜΟ ΤΟ ΒΛΕΠΩ.
  Δυστυχως η χωρα μας δεν εχει ουτε Ευρωπαιους πολιτες ΟΥΤΕ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΟ ,ευρωπαιους δημοτικους αρχοντες.ΚΑΘΡΕΦΤΑΚΙΑ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΙΑΝΕΙ ,ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΣΠΑΤΑΡΤΕΜΙΣΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝ ΟΠΟΛΙΤΕΙΑ.Κοινως δεν μας ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΠ και δεν ΠΕΡΝΑΕΙ η μπογια μας,εναντιον τους..Το επιασες το αι ?
  you have to get over and try ,try ,try.....ροκ τραγουδι στο top ten....δεν μπορει ενας νεος να μην το ξερει....με PINK.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. εισήγηση πιτσι και μπαρμπι!!!! οτι πει η πιτσι εισηγειται η χαζομπαρμπι για να παρει τα ψηφαλακια που θα τις δωσει η γιαγια πιτσι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ23 Μαΐου 2013 - 12:13 μ.μ.

  Το Δ και το Ε της εισηγησης ειναι τα μεγαλυτερα καθρεφτακια προς τους ιθαγενεις.
  ο ΚΠ φθανει στο 2008 και μετα ...αναλαμβανουν στο ΔΣ να ......προσλαβουν ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ.ΕΡΩΤΩ.Αντι να πατε στο πολυτεχνειο να ζητησετε μετρηση θορυβου πηγατε στο πολυτεχνειο να ζητησετε να ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΚΕΛ ΟΤΑΝ ...ΘΑ ΓΙΝΕΙ.....ΑΝ ΓΙΝΕΙ γιατι στο μεταυ σας το εβγαλαν παρανομο.
  Σαν πολυ βλακες δεν μας περνατε?ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΦΕΡΕΓΓΥΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΦΟΡΕΑ ,και τωρα μου θελετε νομικο συμβουλο και τεχνικο συμβουλο? ΤΗΝ αλλη με τα 70 χιλιαρικα τι σας συμβουλευε? ΑΛΛΗ ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΒΡΗΚΑΜΕ ΤΩΡΑ ?

  Να αφησετε τα συμβουλεματα τα γνωστα ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ, ΟΤΙ ΜΑΖΕΨΑΤΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΚΛΩΘΟΓΥΡΙΖΕΤΕ,ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Ο ΔΗΚΗΓΟΡΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ.Και οχι παλι 70 αρες χιλιαδες. ΜΟΝΟΨΗΦΙΟ ΣΕ ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΠΑΕΙ ΤΟ ΜΑΛΛΙ. ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΤΕ, ΕΙΣΗΓΗΘΗΤΕ,ΑΜΠΕΛΟΦΙΛΟΣΟΦΗΣΤΕ ..αλλα φραγκα γιοκ.ΨΗΦΑΛΑΚΙΑ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΟΚ ,ΣΑΣ ΠΗΡΑΝΕ ΕΙΔΗΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Και ομως παππου εχουμε και απο αυτο
  (εννοω μελετη απο ανεξαρτητο φορεα)...  ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ
  Ρύποι και θόρυβος πνίγουν την Ανατ. Αττική

  Του ΦΙΛΗ ΚΑΪΤΑΤΖΗ
  Πάνω από τα νομοθετημένα όρια ποιότητας βρίσκονται οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ10) με υψηλά τα επίπεδα όζοντος (Ο3) και διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2) στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής, που πλήττεται επίσης από ηχορύπανση

  Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν το Μαρκόπουλο, την Παλλήνη, το Κορωπί, τη Ραφήνα, τα Σπάτα, την Αρτέμιδα και άλλους γύρω δήμους, προκύπτουν από μελέτη που εκπόνησε η διεύθυνση του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και χρηματοδότησε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.

  Στις υψηλές συγκεντρώσεις του διοξειδίου του αζώτου συνεισφέρει σημαντικά το αεροδρόμιο. Οι συγκεντρώσεις όζοντος, που είναι επίσης σε υψηλά επίπεδα, συνδέονται κατά κύριο λόγο με τη διάχυτη περιφέρεια και ρύπανση της περιοχής.

  Οι μετρήσεις στα Μεσόγεια δείχνουν ότι «σε ορισμένες περιοχές μακριά από κυκλοφοριακούς κόμβους οι μέσες τιμές συγκεντρώσεων πλησιάζουν και υπερβαίνουν τα 100 μικρογραμμάρια (ανά κυβικό μέτρο), όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είτε τα 120 μικρογραμμάρια (ανά κυβικό μέτρο). Τα εθνικά όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας».

  Στη μελέτη σημειώνεται ότι «οι περισσότερο εκτεθειμένες στον αεροπορικό θόρυβο είναι η Αρτέμιδα και η Ραφήνα. Η συνολική οικιστική έκταση που βρίσκεται εντός της ζώνης των 60 ντεσιμπέλ (db) (πρωί) είναι περίπου 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα (2008) και η αντίστοιχη έκταση εντός της ζώνης των 50 ντεσιμπέλ (νύχτα) είναι περίπου 1.890 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αν όμως συμπεριληφθούν και εκτάσεις οικιστικής χρήσης που είτε δεν είναι ενταγμένες στα σχέδια των δήμων είτε εντάχθηκαν μετά το 2001, τότε αυξάνεται σημαντικά η έκταση των περιοχών (και επομένως ο εκτεθειμένος στον θόρυβο πληθυσμός) που βρίσκονται εντός των ζωνών αυτών.

  Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα έχουμε θεσπίσει δείκτες, όχι όμως και όρια. Με την κοινοτική οδηγία 2002/49/ΕΚ της 25ης Ιουνίου 2002 και την αντίστοιχη ΚΥΑ 13586/724 του 2006 περί καθορισμένων μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου καθορίζονται δείκτες θορύβου την ημέρα, το βράδυ και τη νύχτα. Αυτό που μας αφορά είναι τα όρια, διότι μόνον έτσι θα προστατευτεί η δημόσια υγεία και η ποιότητα της ζωής μας.

  πηγη : Ελευθεροτυπια 29 Μαιου 2009


  Αυτο που χρειαζεται παππου ειναι απλα να παμε στον
  ευρωβουλευτη της περιοχης μας και να τον πεισουμε να κανει παλι ερωτηση στην
  ευρωβουλη.

  Χαρα που κανουν τα καθαρματα της comission οταν μοιραζουν προστιμα.


  Αλλα αφου οι δικοι μας βολευονται με δυο αυτοκινητα Hyndai της δημοτικης
  Αστυνομιας ...χιλιες φορες στα καθαρματα...


  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ23 Μαΐου 2013 - 10:21 μ.μ.

  τι ειναι αυτο περι ζωνης 60 DB?τοσο μετρησαν στις οικιστικες περιοχες το 2008?ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΕΙΣ...ΕΥΡΩΠΗ ΔΗΛΑΔΗ....ΟΙ ΡΥΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΧΩΡΙΣΤΟ.Για θορυβο μιλαμε,ποσα ειναι τα ανυπαρκτα ορια και ποσο βρηκαν με μετρησεις?Με τι στοιχεια θα κανει επερωτηση? υπερβαινουν τα διεθνη κατα ποσο και ποτε?
  ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕς ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΥΝΑ .
  ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΣΧΕΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ,ΑΝ ΚΡΙΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΡΥΠΩΝ .ΠΧ ΥΨΗΛΟΤΑΤΟ ΟΖΟΝ Ο3 ΕΧΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΚΡΑΝ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ.Για το οζον δεν φταει το αεροδρομιο, για αλλες παραμετρους εκπομπης ρυπων απο τα αεροπλανα, φταιει.Για να αντιδρασεις σοβαρα και να ακουσθεις στο Ευρωπαικο κοινοβουλιο θελεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ οχι δημοσιογραφικες πληροφοριες.εχεις την ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ?ΕΧΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΛΗΡΗ?Περιοχη ,ωρες ,συχνοτητα,μεγεθος?

  οταν μοιραζουν προστιμα εχουν στοιχεια,εμεις εχουμε να τα αντικρουσουμε η εχουμε δημοσιογραφους ελληνες,ενα απο τα χειροτερα ειδη αμαθων θρασυτατων)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ23 Μαΐου 2013 - 11:28 μ.μ.

  ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟ ΞΕΧΑΣΑ...ποιοι εισθε ....ΕΣΕΙΣ ....που εχετε?ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΝΑ ΕΙΣΘΕ .....ΔΗΜΟ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΙ....Αν αυτο που εστειλες ,το εννοει ο ΔΗΜΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΕΕΕΕΕΕΕ ΤΟΤΕ ΦΕΞΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΣΤΡΙΣΑΤΕ ΠΑΛΙ ,και θα γκρεμοτσακισθειτε......οσονουπω.
  Ασε που θελω και εγω πληθυντικους μεγαλοπρεπειας δημαρχιακου τυπου......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ24 Μαΐου 2013 - 1:38 μ.μ.

  ΛΟΙΠΟΝ ΚΠ, επειδη ΔΕΝ εισαι νεος,σου ξαναστελνω και αλλους στιχους συγχρονων ροκ τραγουδιων ...τι διαβολο..... στην Αγγλια ....στο πανεπιστημιο ......ΤΙ ΑΚΟΥΓΕΣ?
  are you ready to play the game? ready to loose it on?are you sure you want to play?
  ΚΑΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΑΠΠΟΥΣ ....οποτε ειμαστε πατσι.
  Η διαφορα μας ειναι οτι εγω .....
  I WAS NOT BORN TO FOLLOW.
  SLOW IT DOWN ,λοιπον και να ακους ροκ, ΟΧΙ ΣΚΥΛΑΔΙΚΑ.

  Συγχρονο ροκ αντε και ραπ .....

  Τωρα να σε πω εγω παππου μου?με τα αρχαια μυαλα, και τις παλαιες αποφασεις απο το αρχειο? Ασε δηλαδη που ειναι συρραφη απο αρθρα σοφων ......δημοσιογραφων...
  Αμ δεν γινονται ετσι οι δουλειες...ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ? Τοοοοσα πηρε η περι ου ...70 χιλιαρικα η ταριφα ... ΤΙΠΟΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ.....?
  ΟΤΕ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΑΓΩΓΗ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. χεχε παππου μ αρεσεις....

  Μου αρεσει που δεν αφηνεις να πεσει τιποτα κατω...

  Το αρθρο αναφερεται σε ζωνη των 60 db και οντως υπαρχει τετοια
  και αυτη ειναι μολις για 1300 τετραγωνικα χιλιομετρα. Μιλαμε για μια
  περιοχη περιξ τουν αεροδρομιου.

  Αν εμπαινες στο κοπο να μπεις και να ψαξεις το αρθρο θα εβλεπες οτι υπηρχε
  και σχετικος χαρτης στον οποιο φαινεται ξεκαθαρα οτι ολη η Αρτεμιδα ειναι
  κατακοκκινη οσο αφορα τα επιπεδα θορυβου.

  Μιλας για διαπλεκομενους και ασχετους δημοσιογραφισκους , παλι λαθος κανεις. Γιατι ακομη και ετσι να ειναι οσο αφορα τον πρωτο λες να ειναι το ιδιο και ο δευτερος...


  ΕΘΝΟΣ
  «E» 1/11/2008

  Αττική
  Οι μετρήσεις δείχνουν υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος και αιωρούμενων σωματιδίων που συναγωνίζονται το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένα τα ντεσιμπέλ στην περιοχή του αεροδρομίου


  Το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Ιούνιο μια προσπάθεια καταγραφής των επιπέδων ρύπανσης και θορύβου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής, σε συνεργασία με την Νομαρχία. Η πρώτη περίοδος των μετρήσεων κάλυψε το καλοκαίρι - Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος 2008.  Οσον αφορά τον θόρυβο, που «θεωρείται» -όπως λέει ο ερευνητής του Αστεροσκοπείου- «σημαντικός παράγοντας υποβάθμισης της ποιότητας ζωής», καταγράφονται οχλήσεις, λόγω της εναέριας κυκλοφορίας και όχι μόνο, σε διάφορα σημεία στην περιοχή του αερολιμένα, αλλά οι μετρήσεις συνεχίζονται.

  Ατμοσφαιρικη Ρυπανση

  Από τις πρωταρχικές μετρήσεις προκύπτουν υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος στην ευρύτερη περιοχή. Οι τιμές υπερβαίνουν ενίοτε τα 120μg/m3, όταν τα 180μg/m3 είναι το όριο ενημέρωσης κοινού και τα 240μg/m3 το όριο συναγερμού.


  ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ


  Μιλας για μετρησεις παρακατω σου παραθετω μετρησεις συμφωνα
  με την Ερευνα του ΕΑΑ. Ο σταθμος 1 αναφερεται στη περιοχη του
  Μαρκοπουλου ο 2 στο Πορτο Ραφτη και ο 3 Στη δικια μας βαυρωνα (μια περιοχη
  που δεν εχει τοσο εντονο προβλημα οσο το κεντρο της Αρτεμιδας. Ο Lmax ξεπερνα τα 100 db ενω ο Leq ειναι στο οριο των 65

  Πίνακας 4.1.3.2-1: Αποτελέσματα μετρήσεων θορύβου
  Παράμετρος Θέση
  1 2 3

  Leq 65,0 dB(A) 69,9 dB(A) 65,5 dB(A)
  L01 72,6 dB(A) 79,3 dB(A) 77,3 dB(A)
  L05 69,8 dB(A) 75,4 dB(A) 69,9 dB(A)
  L10 68,5 dB(A) 72,8 dB(A) 67,1 dB(A)
  L50 50,0 dB(A) 66,1 dB(A) 60,1 dB(A)
  L90 56,7 dB(A) 55,2 dB(A) 55,4 dB(A)
  L95 55,2 dB(A) 54,0 dB(A) 53,1 dB(A)
  L99 52,7 dB(A) 52,3 dB(A) 50,8 dB(A)
  Lmin 50,0 dB(A) 50,0 dB(A) 49,6 dB(A)
  Lmax 82,1 dB(A) 87,9 dB(A) 89,7 dB(A)
  Peak 95,3 dB(A) 100,3dB(A) 101,6 dB(A)

  Δεν γεννηθηκαμε ολοι εφιαλτες παππου

  thank you

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ24 Μαΐου 2013 - 6:31 μ.μ.

  O δευτερος ΣΟΦΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟς, λεει καθαρα οτι
  1 Οζον και αιωρουμενα σωματιδια, πλησιαζουν το ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ,που δεν εχει αεροδρομιο .ΑΡΑ ΕΙΧΑ ΔΙΚΙΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΛΕΓΑ ΑΣΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ.Οι ρυποι των αεροπλανων ειναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΦΗΣ.
  2 ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ DB, 60, ΑΛΛΑ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΣΟΥ ΣΕ
  1300 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ..... ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ.ΣΟΥ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ΟΤΙ 1000 τετραγωνικα ΜΕΤΡΑ ,ειναι ενα στρεμμα.
  1300 τετραγωνικα ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ....ΤΙ ,ΜΟΛΙΣ, ΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ?ΕΦΤΑΣΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,
  3 Στις μετρησεις γιατι δεν εχεις την L ποσο ?που ειναι η Λουτσα?ΤΟ L MIN KAI L MAXIM ποιες περιοχες αφορα?
  4 ΟΤΙ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ.....εεεεεε ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΙ, ΟΥΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ.ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ .
  5 ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ο3 υπερβαινουν ...ΕΝΙΟΤΕ ...ΤΑ 120 μgr/τμ με οριο συναγερμου τα.....240......ΤΟ ΜΙΣΟ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ...ΕΝΙΟΤΕ.....

  Λοπον για να τελειωνουμε, Εφιαλτης ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΙ, ΟΜΩΣ ΛΑΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ,ΠΧ Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Ο ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ ,Ο ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ
  Ασε που δεν εχεις ιδεα, ουτε απο γεωμετρια, ουτε απο ΡΟΚ του μελλοντος μας.
  Και καλα να μην ξερεις απο ΡΟΚ, αλλα απο γεωμετρια το ειπε ο Μεγας ΑΡΙΣΤΟ ΤΙ?
  Ο ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΑΤΕΩΣ ΜΕΤΩΠΟΥ.

  ΟΥΔΕΙΣ ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΕΙΣΙΤΩ.
  Τουτεστιν ,εχεις πολυ δρομο ακομα μεχρι να .....πλησιασεις την ΕΙΣΟΔΟ της ..Ακαδημιας.... ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.....

  Τι να κανουμε το εχω ξαναπει
  ου παντος πλειν ες Kορινθον.

  now is the needed time...by Eric bibbbbbbbb.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. χαχα παππου
   δεν φτανει που δεν εχεις γραμμη πληροφορησης
   δεν φτανει που λες μ@λ@κιες ολη την ωρα
   δεν φτανει που εισαι τελειως ασχετος
   δεν φτανει που το μονο που κανεις ειναι να προσβαλεις τους αλλους
   δεν φτανει που εισαι λαικιστικης. Ουρλιαζεις χωρις ιχνος επιχειρηματων

   εισαι και το κλασσικο παραδειγμα μορφωμενου αμορφωτου Λουτσιωτη που γνωριζει τα παντα ...

   Η ιστορια γεροντα θα μας δικαιωσει ολους εμας που με ηπιο και συστηματικο
   τροπο προσπαθουμε για οτι καλυτερο.

   Ηδη η Hocthief φευγει - παραλογο για ενα αεροδρομιο που εχει την ιδια
   κινηση με περυσι-

   Η ελληνικη κυβερνηση περασε το νομο για τη προστασια του αεροπορικου θορυβου.

   ο θορυβος εχει μειωθει αισθητα - Ηδη παρατηρουνται προσγειωσεις και οχι
   απογειωσεις προς τον Αν Διαδρομο.

   Μονο αν θες σταματα να ουρλιαζεις με π@π@ριες γιατι εδω μεσα ισως να υπαρχουν και ανθρωποι που θελουν να γραψουν κατι παραπανω...

   Κ.Π.

   Διαγραφή
 16. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ25 Μαΐου 2013 - 1:16 π.μ.

  ΟΛΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΠΛΟΓΚΙΤΕΣ, ΤΟ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Ο ΚΠ.
  Τωρα μπορουμε να παμε με τα παιδια μας σε ΝΥΧΤΟΜΑΓΑΖΑ της παραλιας.Τακτοποιηθηκαν και αυτα .ΑΝΟΙΞΑΝ ΚΑΙ ΝΕΑ
  ΧΑΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΓΑΛΛΙΑΖΕΤΕ.......και διαβαζετε τα ....ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΟΥ......ΝΕΑ ΜΥΑΛΑ ΤΗΣ ΛΟΥΤΣΗΣ,που δυστυχως ερχονται απο το παρελθον, μεταμφιεσμενα σε νεα κολπα........ετοιμα για νεες δρασεις.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. "...ο θορυβος εχει μειωθει αισθητα - Ηδη παρατηρουνται προσγειωσεις και οχι
  απογειωσεις προς τον Αν Διαδρομο" ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΝΟΤΙΑΔΕΣ Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aστα αδερφε και με
   νοτιαδες απο μας πεταγανε παλιοτερα.

   Η κριτικη απλα για
   να υπαρχει κριτικη οπως του Καραγκιοζη απο πανω (1:16) χωρις ιχνος γνωσης
   και επιχειρηματων μας εφερε εδω.

   Εμεις οφειλουμε να ζητουμε συνεχως και επιμονα

   Χρηση δυτικου διαδρομου για απογειωσεις
   Αμεση συνδεση με το δικτυο της ΕΥΔΑΠ.

   Δεκα χρονια ταλαιπωριας αδερφε ειναι πολλα.

   Κ.Π.

   Διαγραφή
 18. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ25 Μαΐου 2013 - 10:06 π.μ.

  Και ερχονται ΠΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ ,ΩΡΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΠΙΝΕΙΣ ΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΑΚΙ ΣΟΥ και περνανε απο πανω σου.Ετσι και αλιως εχει τετοι θορυβο ο ανεμος εδω πανω,που ειμαι, που σχεδον δεν τα ακους.Αφου ολα λυθηκαν ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ?
  ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΒΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΑΔΟΙ ,ΟΠΩΣ ΦΟΒΗΘΗΚΕ Η ΗOCTHIEF....ΤΕΡΑΣΤΙΑ ...ΕΠΙΤΥΧΙΑ....ΠΟΥ ΜΕ ΗΠΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΤΟ ΠΕΤΥΧΕ .......Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΠ.Να βαλω και τον Σαμαρα η τους παιρνει την δοξα..?
  ΤΙ ΑΚΟΥΜΕ ΜΠΛΟΓΚΙΤΕΣ?Ασε που περασε και ο νομος για τον σιδηροδρομικο θορυβο ...
  ΕΧΟΥΝ ΤΡΑΙΝΟ ΤΑ ΣΠΑΤΑ?ΕΕΕΕΕΕΕ εγω δεν ξερω ,Δεν εχω ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.Εδω τα ειπε ΟΛΑ.....Γραφε γραφε ,κατι βγαινει παντοτε ,να το καταλαβει και ενας ΑΜΟΡΦΩΤΟΣ ΛΟΥΤΣΙΩΤΗΣ...ΣΑΝ ...ΕΜΕΝΑ....ΤΙ ΠΛΑΚΑ ΘΕΕ ΜΟΥ .....ΟΡΘΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΟΜΩΣ ΠΛΕΟΝ ....ΑΑΑΑΑΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ετσι Γεροντα συνεχισε να μιλας
  και να εκτιθεσε...

  Συνεχισε να επιβεβαιωνεις το ποσο αμορφωτος ουσιαστικα εισαι
  δειγμα μελους Καπη Ραφηνας , μελους μιας ξεχασμενης γενιας πια
  αυτης του Πολυτεχνειου , μιας γενιας που μας εφερε εδω...

  Ακουτε συνδημοτες οταν πινω το τσιπουρακι μου ακουω θορυβο!!!
  Τωρα οι αλλοι να πανε να...
  Ειναι αυτη η μεταπολιτευικη λογικη καραγκιοζηδων πολιτικων και καραγκιοζηδων πολιτων που ισχυει απο τη μεταπολιτευση και μετα και που μας εφτασε σε αυτα τα χαλια...

  Εγω ο δημαρχος αρτεμιδας να παρω τη μιζα (το μιζα γραφεται ετσι ρε υποκειμενο?) μου και οι αλλοι να πανε να...
  Εγω που ψηφιζω τον αλητηριο δημαρχο να βολεψω το παιδι μου και οι αλλοι να πανε να...
  Εγω να πιω ησυχα το τσιπουρακι μου στη βεραντα και ολοι οι αλλοι να πανε να...

  Ειναι αυτη η λογικη ενος υποτιθεμενα μορφωμενου λαου , που βιωσε το ραγιαδισμο
  σε ολο του το μεγαλειο . Εγω να κανω τη δουλεια μου και οι αλλοι να πανε να...

  Σε ολο τον ανεπτυγμενο κοσμο Καραγκιοζη 10:06 το κοινο συμφερον ειναι αυτο που
  προηγειται. Οταν ερθει το κοινο καλο τοτε ακολουθει και το ατομικο..

  Στον υποαναπτυκο προηγειται το ατομικο οπου μιασματα σα και σενα κοιτουν απλα
  τη βολη τους και δεν καταλαβαινουν οτι οταν καιγεται το σπιτι του γειτονα πολυ συντομα ερχεται η σειρα η δικια τους. Πολυ αμφιβαλλω αν σε λιγο καιρο με τη λογικη σου θα εχεις πλεον οχι τη ταρατσα του σπιτιου σου αλλα και αυτο το τσιπουρακι που λες.

  Η μοναδικη συνεισφορα σου ειναι τα περισσοτερα σχολια που δειχνουν επισκεπψιμοτητα, γελοιε ε γελοιε.


  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ25 Μαΐου 2013 - 7:36 μ.μ.

  Τον αραπη για να ασπρισεις το σαπουνι σου χαλας.Κριμα, κατι εμαθε ομως, να ρωταει για την ορθογραφι ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ.......
  MISERABILE VISU...
  P ....MISERIA....οπως Σισιλια....ΓΙΑΤΙ ΧΤΙΠΙΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΟΛΑ ΛΥΘΗΚΑΝ ΜΕ .....ΗΠΙΟ ΤΡΟΠΟ? SICILIANO VERO.......η ....verro?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ25 Μαΐου 2013 - 7:37 μ.μ.

  χτυπιεται...ακουραστα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Απο τα κειμενα γεματα παρατηρησεις και π@π@ριες
  προς ολους εφτασες να γραφεις μονο χτυπιεται ακουραστα

  Βελτιωνεσαι. σιγα σιγα δεν πειραζει...

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Για ελάτε ένα ΠΣΚ στην παραλία Αγίου Νικολάου να δείτε ποιότητα ζωής... Κάποιοι είναι αναιδέστατοι και σιχαμεροί υποκριτές εδώ μέσα! Ποια αεροπλάνα ρε, αν η όχληση από το Βενιζέλος είναι max 50db (έχω ηχόμετρο και ξέρω τι λέω) κατά τη διέλευση αεροσκάφους, τότε μεσημέρια και νύχτες η συνεχής όχληση από τα παραλιακά κωλομάγαζα που έσπειρε με αισχρό τρόπο ο δήμος στην περιοχή, είναι από 80db πάνω!! Κάνεις πάρτι στη βεράντα σου και τα μπάσα είναι μέχρι το μαξιλάρι σου να σου τρυπούν τ' αυτί όλη νύχτα!! 'Όσο για την ηχητική στάθμη στον προαύλιο χώρο του "μαγαζιού" αγγίζει και τα 100db!! Μιλάμε για μια άγρια κατάσταση που έχει ξεφύγει ανεξέλεγκτη!! Τα ανθρωποειδή της παραλίας είναι στυγνοί εγκληματίες και άλλο τόσο αυτοί οι χαρτογιακάδες που τους υποθάλπουν!! Ότι και να πω λίγο είναι, εδώ θέλει τρεις κλούβες να γεμίσουν παλιόμουτρα μέσα, τόσο από την παραλία όσο και από το χώρο του δημαρχείου "σπαταρτέμιδας" ή όπως διάολο λέγεται η σφηκοφωλιά της διαφθοράς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μπορει να εχεις ηχομετρο αλλα μενεις στον Αγιο Νικολαο,για φερτο στα σπιτια μας στον Αη Γιαννη,90-95db standar!

   Διαγραφή
 24. Σιγα μεγαλε μη και θορυβος απο τις εναεριες νεκροφορες
  ειναι 50 db max. 15 ειναι λαθος μετρας...

  Τωρα για τα αλλα τι να σου πω δικιο εχεις.
  Ειπαμε οσα λειτουργουν σε εξωτερικους χωρους (και οχι ολα γιατι ετσι γουσταρουμε) κλεισιμο αυριο.

  Κ.Π.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ26 Μαΐου 2013 - 4:52 μ.μ.

  ΠΡΟς 2 18.Ερχομουνα για χρονια στην περιοχη σας.ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΩ ΚΑΝ .ΣΤΡΙΒΩ ΠΙΟ ΠΑΝΩ.Ο σες φορες, κατα λαθος παντοτε, ηρθα απο την ΕΚΚΛΗΣΙΑ,ΜΕ ΠΗΡΑΝ ΤΑ ΝΤΑΠΑΝΤΟΥΠΑΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΥΤΙΑ.....και εφυγα τρεχοντας.Απορω με την σταση σας.ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ,ουτε ενα ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΤΥ ΜΕ ΒΑΓΚΝΕΡ...βαλκυριες κατα προτιμηση ,να τους ξεκουφανετε εσεις,ΤΙΠΟΤΑ....Κριμα τοσο ωραια σπιτια γιατιτα φτιαξατε?Λυση δεν ειναι να φυγεις ,ουτε να καθεσαι να σε ΚΑΝΟΝΙΖΟΥΝ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙ ΔΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ.ΕΙΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ.Να παρει η ευχη, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ.....ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΑΠΙΔΙΑ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ νταπαντουπαδικα κλειστου τυπου ,τι να πεις.....ελα να δεις ποσα απιδια πιανει ο σακκος του μυαλου τους.Οσο για τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ....ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ..ελα μωρε για την Βουλγαρια μιλαει .1300 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ λεει ..... (ενα τετραγωνο, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΛΕΥΡΑ ΕΝΟΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΥ ειναι ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ και αυτος μιλαει για 1300 τετοια)..Εσυ καθεσαι και απαντας?για μεγεθη σε ΝΤΕΣΙΜΠΕΛ ?ΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕς ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙ ΠΟΙΑΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ?Στην Αγγλια που σπουδασε....(κατα δηλωση)ΜΕΤΡΑΝΕ ΣΕ ΜΙΛΙΑ, ΓΙΑΥΤΟ ΤΑ ΕΜΠΛΕΞΕ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΣΜΕΝΟ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. χε χε χουφταλο
   μην πινεις τσιπουρακι ρε σε χαλαει...

   Κ.Π.

   Διαγραφή
 26. Αγαπητέ Κ.Π. η φράση "μουσική σε εσωτερικούς χώρους" είναι παραπλανητική στην περίπτωσή μας και πρακτικά ανεφάρμοστη! Σε πληροφορώ ότι κανένα από τα μαγαζιά της παραλίας δεν έχει χτιστεί ή έστω μετατραπεί εκ των υστέρων σε νόμιμο χώρο για κλαμπ! Δε διαθέτουν ειδική τοιχοποιία, ούτε τις ειδικές πανάκριβες ηχομονώσεις που απαιτούνται για να λειτουργείς σαν κλάμπ, για εντάσεις χορευτικής μουσικής και πίστα! Ούτε ειδικές ηχομονωτικές διπλές ειδικές πόρτες υπάρχουν, ούτε ειδικές μονωτικές τζαμοκατασκευές ούτε τίποτα! Όλα αυτά απαιτούνται από το νόμο . Ένα κανονικό νόμιμο κλαμπ-μαγαζί (ή νισκοτέκ παλιότερα), απ' έξω μοιάζει με αλεξίσφαιρο φρούριο λόγω της ηχομονωτικής κατασκευής του! Με τέτοιες κατασκευές μέσα παίζει παίζει μουσική 100db σείονται και οι μασέλες σου και απ' έξω αν ακούς θρόισμα είναι ζήτημα... Θέλει πολλά λεφτά μια τέτοια κατασκευή όμως, δεν είναι υπόθεση αρπαχτής... Στην παραλία του Αγίου Νικολάου με την εποχιακή κίνηση (κυρίως καλοκαίρι), σιγά μην επενδύσει ο άλλος τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ που απαιτούνται!! Θέλει να κάνει την "αρπαχτή", τρεις-τέσσερις μήνες της σεζόν και μετά να υπολειτουργεί το χειμώνα χωρίς πολλά πολλά έξοδα... Όλοι αυτοί οι "μαγαζάτορες" ακόμα και τα ηχεία μέσα να έχουν με τις υπάρχουσες κατασκευές των μαγαζιών τους, ο ήχος διαφεύγει από τα εντελώς ακατάλληλα κτίσματα και έτσι η όχληση παραμένει ελάχιστα έως καθόλου μειωμένη σε σχέση με τα ηχεία έξω!! Η ηχορύπανση, ηχορύπανση!!! Η παρανομία, παρανομία!! Όσο για την περιβόητη άδεια μουσικής, αυτή προβλέπει μέγιστη ηχητική στάθμη 80db, μικρούς ενισχυτές, μικρά ηχεία, ίσα ίσα για να υπάρχει μια στοιχειώδης μουσική κάλυψη, να πιει κάποιος το ποτάκι του και να κουβεντιάζει και να χαζεύει την θάλασσα... Αυτοί οι "επιχειρηματίες" της παραλίας δεν το θέλουν αυτό... ΟΟΟΟΧΙ!!! Θέλουν μαγαζιά-κλαμπ κανονικά, με dj's και κονσόλες, ηχεία επαγγελματικά υψηλής ευαισθησίας και απόδοσης, θέλουν την παραλία να "βγάζει" βαβούρα, "ντάπα-ντούπα", συναυλίες με όργανα μουσικής και ορχήστρες-συγκροτήματα, πίστες, για να προσελκύεται άφθονη πιτσιρικαρία να χοροπηδάει σε εκκωφαντικές εντάσεις ηλεκτρονικής "μπιτάδικης" μουσικής (rave, rap, techno, house κτλ) ώστε να γίνεται τζίρος και εισπράξεις πολύ ανώτερες φυσικά από αυτές ενός απλού μπαρ με χαλαρή μουσική επένδυση... Συμπερασματικά λειτουργούν παράνομα, παραβιάζουν ασύστολα τις άδειες μουσικής και φυσικά επαφίεται στην αστυνομία ο έλεγχος κάτι που στην πράξη δεν γίνεται αποτελεσματικά, αφού αποδεδειγμένα η ηχορύπανση καλά κρατεί εδώ και χρόνια... Τα παραπάνω δικαιολογούν τη θέση των κατοίκων, ότι η όλη κατάσταση στην παραλία χρειάζεται μια επανεκκίνηση (reset), επαναξιολόγηση για το ποιο μαγαζί θα λειτουργεί τελικά και ποιο όχι και φυσικά όσοι τελικά παραμείνουν στην παραλία, δεν θα παραμείνουν επ' ουδενί με το υπάρχον καθεστώς ανοχής και μη ελέγχου... Η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι εντελώς παράνομη και απαράδεκτη εις βάρος των περίοικων που ξενυχτούν, που αδυνατούν να σταθούν μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, μεσημέρι-απόγευμα-βράδυ-νύχτα-ξημερώματα... Όσο για το αν "γουστάρουμε ετσιθελικά" ή όχι να κλείσουν όλα τα μαγαζιά, με βάση τα παραπάνω, πια μαγαζιά αλήθεια εσύ πιστεύεις ότι μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα όπως λειτουργούν σήμερα;;; ΚΑΝΕΝΑ αγαπητέ! ΚΑΝΕΝΑ δεν έχει τις ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ να λειτουργεί ΟΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ!! Ή μήπως πιστεύεις ότι θα συνετιστούν με μικρά ηχειάκια, χαλαρή μουσικούλα και ποτάκι-κουβεντούλα για τους πελάτες τους;;; Μα αυτοί είναι οι όροι που υποτίθεται ότι διαθέτουν και σήμερα και εκείνοι τους παραβιάζουν ασύστολα γιατί "έτσι γουστάρουν"!!! Εκείνοι λειτουργούν "ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ", όχι οι περίοικοι - θύματά τους!!! Εδώ θέλει το "μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο" αγαπητέ, αλλά αν δεν υπάρχει ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ έλεγχος από τις αρχές, όχι "άλλα λόγια να αγαπιόμαστε", τίποτα δε θα στέκει όρθιο στην ταλαίπωρη περιοχή μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εισαι σωστος συνδημοτη
   οτι ειναι παρανομο να κλεισει

   Κ.Π.

   Διαγραφή
  2. Δυστυχώς για όλους μας αγαπητέ είσαι πολύ ήπιος τόσο στις εκφράσεις σου όσο και στην περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στον Άγιο Νικόλαο.
   Είναι προφανές ότι η όχληση του αεροδρομίου είναι παρανυχίδα μπροστά στα "ριβιέρα".
   Δυστυχώς η διαφθορά στην περιοχή μας είναι αυτή που εκτρέφει το όργιο της παρανομίας.
   Είτε το θέλουμε είτε όχι η Αρτέμιδα είναι ταυτισμένη με τη διαφθορά από την δεκαετία του '60. Ποιός δεν έχει ακούσει ιστορίες για χωροφύλακες προστάτες των αυθαιρέτων που έβαζαν πολιτικά μέσα για να μην πάρουν μετάθεση από το χρυσορυχείο "η Λούτσα", ποιός δεν ξέρει τις ιστορίες με την πολεοδομία της Παλλήνης, ποιός δεν θυμάται τους αμμόλοφους της παραλίας που έγιναν φτηνό οικοδομικό υλικό; Ποιός δεν έχει δεί τοπικούς άρχοντες να γλεντούν με κερασμένα ποτά και κορίτσια στα μαγαζιά...;
   Δυστώς αγαπητέ μου διαφθορά παντού και εμείς στη μέση, έρμαια των αλητών!

   Διαγραφή
 27. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ26 Μαΐου 2013 - 9:46 μ.μ.

  Τι ειναι αυτα που λετε κ 5 21 ?
  Διαφθορα?απα πα πα ...με ηπιο και συστηματικο τροπο...λυνονται ολα....
  ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΣΑΣ?
  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΑΡΧΟΝΤΕΣ ,ΚΑΠΑΠΙΔΙΑ,ΘΙΛΟΖΩΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ,ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ...ΔΗΜΟ,συμβουλοι, τεως και νυν ,
  δεν βλεπουν τιποτα.Πουλια κορακια,πουλια στρουθοκαμηλοι,ΠΙΤΣΙ ΜΗΤΣΙ ΚΟΤΣΙ πετανε πανω απο τα κεφαλια μας,και μπαλωμενες πιτες στρωνουν την αμμο στην παραλια. ΑΥΤΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ...ΔΙΑΦΘΟΡΑ?ΕΕΕΕΕ ΟΧΙ ....ΠΑ ΠΑ ΠΑ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ27 Μαΐου 2013 - 5:22 μ.μ.

  Με τις υγειες σας ΤΟ ΝΕΟ ΑΘΛΗΜΑ .Μπητς βολευ στην παραλια,,ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΔΥΟ ΓΗΠΕΔΑ....ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ...Αλλα 6 ιδιωτικης πρωτοβουλιας.Με happenings,celebrities,bollywooyd.
  ΜΕΓΑΛΟ EVENT.Τα αγγλικα δεν τα εγραψα εγω.ΤΑ ΑΝΤΕΓΡΑΨΑ....ΑΠΟ ΤΙς ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ.ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.Ενα event ειναι ολοκληρη η ΣΠΑΤΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ...ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ .ΕΝΑ ....EVENT.....TROUBLE SHOOTING ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟ....Με αεροπλανα,με παπορακια,με πουλακια, με λιγοστο μυαλο και λιγη γνωση....ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΜΜΙΑ ΖΗΜΙΑ....ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝΕ ...ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ....
  ΧΑΙΡΕΤΩ ΣΑΣ ...ΣΥΝΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΩ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ...ΜΑΚΡΙΑ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας