ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΙΤΗ 23/07/2013ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ             κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 23 Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.      Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
2.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (εντεκάμηνης διάρκειας) της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου».
3.      Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος "Η ΑΡΤΕΜΙΣ"» οικονομικού έτους 2013 (απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.υπ’αρ.68/2013).
4.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος "Η ΑΡΤΕΜΙΣ"» (αποφ. Ν.Π.Δ.Δ. υπ’αρ.13/2013).
5.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμών οικονομικού έτους 2011 Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
6.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ και χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με τους περιορισμούς της εγκυκλίου Ε20/26-07-2006 και της εγκυκλίου Ε36/19-10-2005 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και τον Ν. 3481/2006, άρθρο 4 παρ. 1  του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011» Αναδόχου «ΜΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
7.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης 4ου ΑΠΕ για το έργο: «Οδοποιία 13ης Π.Ε. Δήμου Αρτέμιδος».
8.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης «Αντιπυρική Προστασία της περιοχής Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος».
9.      Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση 4.10 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”.
10.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκπόνησης της μελέτης “Αποτύπωση ιστορικού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων”.
11.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκπόνησης της μελέτης “Γεωτεχνική Μελέτη για την κατασκευή Παιδικού Σταθμού στην Δημοτική Ενότητα Σπάτων”.
12.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της εργασίας «Καθαρισμός μοκετών των Παιδικών Δημοτικών Σταθμών».
13.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης από Χρηματικούς Κατάλογους, λόγω του ότι έχουν καταχωρηθεί λάθος ποσά και επαναβεβαίωση των πραγματικών οφειλών στους ίδιους υπόχρεους.
14.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 5ης & 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2013.
15.  Λήψη απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ

1 σχόλιο:

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας