ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19/12/2013 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ             κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 19 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


1.      Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
2.      Λήψη απόφασης «Ανάκλησης διορισμού εκκαθαριστών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του πρώην Δήμου Σπάτων (Κ.Ε.ΔΗ.Σ) και ορισμού νέων».
3.      Λήψη απόφασης περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση (αρ.απόφ. Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.68/2013).
4.      Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2013  του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ. 134/2013).
5.      Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης της υπ’αριθμ.26/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»”, σχετικά με την «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας» (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.42/2013).
6.      Λήψη απόφασης περί οριστικής ανάκλησης της υπ’αριθμ.2063/09-04-2008 άδειας λειτουργίας κυλικείου της εταιρείας «Α.ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
7.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε.5» της Δ.Ε. Αρτέμιδος.
8.      Λήψη απόφασης    περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Ύδρευσης - άρδευσης - ηλεκτροφω-τισμού για το έργο ανάπλασης πλατείας Ελ. Βενιζέλου και Ο.Τ.Γ391-392 στην Π.Ε.5.
9.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ».
10.  Λήψη απόφασης περί Ίδρυσης Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος με την αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων. 
11.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Αποτύπωση Ιστορικού Κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων».
12.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης: «Αρχιτεκτονική Προκαταρκτική Μελέτη Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου».
13.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικού έργου περιοχής Βαρυκό – Γήπεδο».
14.  Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 14.070,00 ευρώ.
15.  Λήψη απόφασης ακύρωσης της έγκρισης των δέκα (10) αιτήσεων για χορήγηση αδείας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Ν.3852/2010, άρθρο 94.
16.  Λήψη απόφασης διαγραφής και επαναβεβαίωσης οφειλών από χρηματικούς καταλόγους εισφορών γης σε χρήμα και μετατροπών εισφορών γης σε χρήμα.
17.  Λήψη απόφασης απαλλαγής ή μείωσης από τα τέλη τριετούς ταφής του θανόντος ΤΣΕΛΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κ.Δ.Κ.
18.  Λήψη απόφασης απαλλαγής από τα τέλη τριετούς ταφής και παρατάσεων του θανόντος ΚΑΡΑΒΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ, λόγω απορίας και αναπηρίας σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κ.Δ.Κ.
19.  Λήψη απόφασης απαλλαγής από τα τέλη τριετούς ταφής της θανούσης ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΡΑ-ΣΚΕΥΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κ.Δ.Κ.
20.  Λήψη απόφασης απαλλαγής οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (Παππά Αικατερίνη & ΣΙΑ Ε.Ε.).
21.  Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών λόγω εξόφλησης με οίκοθεν (Μάρκου Χριστίνα του Δημητρίου).
22.  Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και ΤΑΠ από ανείσπρακτα τέλη Δ.Ε.Η., λόγω προηγούμενης εξόφλησής τους.
23.  Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους οφειλών ΤΑΠ λόγω προηγούμενης εξόφλησής τους.
24.  Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο κλήσεων Κ.Ο.Κ. (Ματθαίου Χαράλαμπος).
25.  Λήψη απόφασης επιστροφής ποσού 15,74 ευρώ ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος στον κ. Καρρά Ιωάννη του Κωνσταντίνου.
26.  Λήψη απόφασης επιστροφής ποσού 54,93 ευρώ ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος στην κα Ματθαίου Μαρία.
27.  Λήψη απόφασης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος (LATIFI VLADIMIR του AGIM).
28.  Λήψη απόφασης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος (LAPA LIRIKA του ΝΑΣΙΟΥ).Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ

2 σχόλια:

  1. Χθες είχε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερήσιας διάταξης, τοποθέτηση- ερώτηση του δημοτικού σύμβουλου Χρήστου Τσαντήλα, για το θέμα της νομιμότητας ή μη της Ομοσπονδίας Εξωραϊστικών Συλλόγων Αρτέμιδος και για την συμπεριφορά του γραμματέα της και υπήρξε παρέμβαση- απάντηση της Προέδρου της Ομοσπονδίας Δημοτικού Συμβούλου Ραφτοπούλου, που μετά από μήνες σιωπής πήρε θέση. Με πολλά από τα αναφερόμενα του Τσαντήλα συμφωνώ, όπως και με πολλά από αυτά του είπε η Ραφτοπούλου. Συμφωνώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Τοπικά δεν είναι αρμόδια για να κρίνουν την νομιμότητα ή μη της Ομοσπονδίας που είπε η Ραφτοπούλου, αλλά συμφωνώ και με τον Τσαντήλα που είπε, ότι πρέπει η Ομοσπονδία μέσω του αρμόδιου φορέα(Πρωτοδικείο), να αποδείξει την νομιμότητα της γιατί αντιπροσωπεύεται με μέλη της σε επιτροπές του Δήμου(Διαβούλευσης, Αεροδρομίου και άλλες), κάνει δωρεάν χρήση υποδομών του Δήμου(στεγάζεται σε διαμέρισμα του) και συνδιοργανώνει με το Δήμο εκδηλώσεις. Η μη σαφή κατά την γνώμη μου τοποθέτηση της Ραφτοπούλου, για την ορθή ή όχι επανεργοποιήση της Ομοσπονδίας, επικαλούμενη υπεύθυνες δηλώσεις και αόριστα πράγματα, για ιδιότητες πρώην μελών της, είναι μεγάλο λάθος. Έστω και τώρα πρέπει να κάνουν όλες της προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε να είναι εντάξει για να μην αδικούν τα μέλη τους και το έργο τους. Η αναφορά του Τσαντήλα και του Δανέζη, ότι η Ομοσπονδία έχει πολλαπλή εκπροσώπηση σε επιτροπέ,ς δηλαδή σαν Ομοσπονδία και με συλλόγους μέλη της, είναι ορθή αλλά είναι λάθος του Δήμου δεν φταίει η Ομοσπονδία. Η αναφορά της Ραφτοπούλου ότι ο Τσαντήλας παρενέβη λόγο προεκλογικής περιόδου, είναι τελείως άστοχη γιατί δεν είναι η πρώτη δημόσια παρέμβαση που γίνεται με αντικείμενο την Ομοσπονδία. Από τις αρχές του 2013 ξεκίνησε η πρώτη διαμαρτυρία από την Ελένη Φράγκου, για την χρήση του ονόματος της πόλης των Σπάτων στον τίτλο της Ομοσπονδίας, χωρίς απόφαση Πρωτοδικείου. Μετά άρχισαν οι προστριβές για την νομιμότητα της από τα ίδια της τα μέλη συλλόγους της (Αγ.Νικόλαος, Γαλήνη και άλλους) με αποτέλεσμα η παρέμβαση Λάμπρου και του Τσαντήλα να είναι δικαιολογημένη! Και είναι μάλλον αφελές να πιστεύει κάποιος ότι από μια τέτοια παρέμβαση θα έχει ψήφους γιατί θα πέσουν να τον φάνε και θα πέσει γραμμή να μην ψηφιστεί. Εκτίθεται και η Ραφτοπούλου η ίδια, καθώς ομολογεί ότι η Ομοσπονδία επηρεάζει την προεκλογική περίοδο, αφού κατηγορεί το Τσαντήλα ότι έχει προεκλογική σκοπιμότητα όποτε ο καθένα μπορεί να πει ότι και δική της εμπλοκή με την Ομοσπονδία έχει εκλογικούς λόγους!
    Για τον γραμματέα της Ομοσπονδίας δεν υπήρξε χειροδικία όπως είπε ο Τσαντήλας αλλά όλα τα άλλα τα έκανε μπορεί η πρόεδρος να μην ήταν στην συνεδρίαση για να έχει ιδία γνώμη αλλά ευτυχώς υπάρχουν τα video. To δε κείμενο στην Εποπτεία που γράφει ήταν ακραίο και υβριστικό και καλά έκανε η Ραφτοπούλου και δεν τον κάλυψε και είπε ότι εκφράζει προσωπικές απόψεις. Προσωπική μου άποψη η Ομοσπονδία χρειάζεται και έχει δυνατότητες να επιτελέσει έργο. Απλώς πρέπει να είναι και τυπικά σωστή και η πρόεδρος να μαζέψει τα λουριά λίγο να μην γίνεται μπάχαλο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ20 Δεκεμβρίου 2013 - 6:26 μ.μ.

    Με αυτες οι αμοιβαιες φιλοφρονησεις ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΩΝ, δειχνουν τι πραγματικα τους καιει.Θελουν να κρυφτουν και η χαρα δεν τους αφηνει....Γιαυτο θα πρεπει να τιμωρηθουν για να μαθουν .Να μαθουν να ειναι νομιμοι ,να μαθουν να μην τα θυμουνται ολα πριν τις εκλογες,να μαθουν οτι ο ρολος του προεδρου δεν ειναι δημοσιες σχεσεις ουτε ψηφοθηρια και κυριως να μαθουν ΟΤΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΞΕΚΑΤΙΝΙΑΣΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ..Η Λουτσα εχει αρκετα προβληματα ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ δεν την μαραναν τα παιχνιδακια στα κουκλοσπιτα.ΕΔΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ στην πολεοδομια ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ στην Αστυνομια στον Αγ Νικολαο ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΑΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΕΙΚΩΣ ΓΕΛΟΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΣΤΙΚΟ..Τερμα τα παιδια παιζει. Εχουμε ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΑ.πχ ΚΕΛ ,ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ,ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ για τα παραλιακα και αλλα θεματα .Το αν το κουκλοσπιτο ειναι σε ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ειναι ησσον ος σημασιας,Ας ειναι και σε παιδικη χαρα του Δημου.,Ας λενε παραμυθακια στα παιδακια για Δρακους και Βασιλοπουλες.ας λενε για την Χιονατη και τους 20 νανους...των συλλογων ΟΜΩΣ ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΠΑΡΟΝΤΑ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας