ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (του δημοτικού υπαλλήλου Σ-Α) ΣΚΕΨΕΙΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Χ. ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ«Μηδενί δίκην δικάσης πριν αμφοίν μύθον ακούσης» (Πλάτων)

(Δηλαδή: «Μην βγάλεις ετυμηγορία αν δεν ακούσεις τις εκδοχές αμφότερων των αντιδίκων»)

Για όσους με ξέρουν είμαι πολύ αυστηρός, όμως ταυτόχρονα θέλω να είμαι δίκαιος.
Το θέμα που προέκυψε με κάποιον υπάλληλο του Δήμου μας, είναι και σοβαρό και σύνθετο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το εξετάζουμε στην πραγματική του διάσταση και όχι συναισθηματικά, φιλικά ή εκδικητικά.

- Εξαρχής δηλώνω ότι δεν γνωρίζω καν τον υπάλληλο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, που πρόσφατα συνελήφθη. Επίσης δεν συνηθίζω να επηρεάζομαι από φιλίες, φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα στις κρίσεις μου περί τα κοινά και το δημόσιο συμφέρον. Έτσι, πάνω από όλα όμως ας δούμε σε γενικές γραμμές την συζητούμενη υπόθεση και κυρίως τη διαδικασία που προσήκει στην περίπτωσή του εν λόγω υπαλλήλου, στην οποία βασιζόμαστε για να υπάρξει η επί του θέματος απονομή δικαιοσύνης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή.
Συγκεκριμένα, επί του θέματος, αναφέρω τα εξής:
1. Δημοτικός υπάλληλος (προϊστάμενος τμήματος Πολεοδομίας, όπως πληροφορήθηκα) συνελήφθη προφανώς γιατί υπήρξαν σοβαρές ενδείξεις διάπραξης αδικημάτων κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων του. Στην κρίση αυτή καταλήγω γιατί κατά το άρθρο 5 παρ. 3 εδ. β΄ του Συντάγματος «κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος». Ακόμη, κατά το άρθρο 6 παρ.1 του Συντάγματος «κανένας δε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα, που πρέπει να επιδοθεί τη στιγμή που έγινε η σύλληψη ή η προφυλάκιση[1]». Το ένταλμα σύλληψης το εκδίδει ο τακτικός ανακριτής μετά προηγούμενη γνώμη[2] του Εισαγγελέα και μόνο στις περιπτώσεις που επιτρέπεται προσωρινή κράτηση κατά το άρθρο 282 ΚΠΔ. Συνεπώς, για να γίνουν όλα όσα διαδραματίστηκαν με τον εν λόγω υπάλληλο υπήρξε κάποια σοβαρή διαδικασία όπως επιβάλλει ο νόμος, δηλαδή οι προϋποθέσεις έκδοσης εντάλματος σύλληψης και προσωρινής κράτησης που είναι οι ίδιες, δηλαδή όσες αναφέρονται στο άρθρο 282 ΚΠΔ. (βλ. ά. 276 παρ.2 ΚΠΔ). Το ένταλμα σύλληψης είναι εκτελεστό, αν εκδοθεί νομότυπα, σε όλη την επικράτεια. Η εκτέλεσή του γίνεται με φροντίδα του Εισαγγελέα από τις αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση ενταλμάτων (ά. 277 ΚΠΔ).
2. Το ότι συνελήφθη ο εν λόγω υπάλληλος και το συζητάμε ως γεγονός, δεν είναι επιλήψιμο, εκτός αν προτρέχουμε στο να τον δικάσουμε ή και να τον καταδικάσουμε, πράγμα που δεν επιτρέπει ο νομικός μας πολιτισμός. Η σύλληψη του κατηγορουμένου αποσκοπεί στο να τεθεί ο κατηγορούμενος στη διάθεση της ανάκρισης, να εξασφαλισθεί η απολογία του, να προχωρήσει ανεμπόδιστα η ανάκριση και να ικανοποιηθεί η κοινή γνώμη. Εξάλλου, αφής στιγμής αποκτηθεί η ιδιότητα του κατηγορουμένου με την άσκηση της ποινικής δίωξης (ά. 72 ΚΠΔ) συντρέχει υπέρ αυτού το τεκμήριο της αθωότητας. Το τελευταίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ[3] και ορίζει ότι «παν πρόσωπον κατηγορούμενον επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είναι αθώον μέχρι της νομίμου αποδείξεως της ενοχής του»[4]. Το τεκμήριο της αθωότητας διατρέχει όλη την ποινική διαδικασία μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη, η οποία και μόνον μπορεί να επιφέρει την ανατροπή του.
ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο εν λόγω υπάλληλος οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα για να του απαγγείλει κατηγορία ή κατηγορίες, με βάση τα στοιχεία που προφανώς συγκέντρωσαν τα όργανα ελέγχου της υπόθεσής του. Κατά το άρθρο 279 ΚΠΔ, ο συλλαμβανόμενος με ένταλμα οδηγείται χωρίς αναβολή στον αρμόδιο εισαγγελέα, το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από τη σύλληψη του.
4. Ο Εισαγγελέας μετά την προσαγωγή του κατηγορουμένου σ’ αυτόν πρέπει να ενεργήσει τα εξής :
Α) Αν πρόκειται για κακούργημα, ο εισαγγελέας παραπέμπει εκείνον που έχει συλληφθεί στον ανακριτή.
Β) Αν πρόκειται για πλημμέλημα, ενεργεί ως εξής: είτε 1) απολύει τον συλληφθέντα είτε 2) ασκεί εναντίον του ποινική δίωξη είτε εισάγοντας την υπόθεση με απευθείας κλήση στο ακροατήριο σε ρητή δικάσιμο, είτε παραγγέλλοντας κύρια ανάκριση, όταν προκύπτει ανάγκη επιβολής περιοριστικών όρων με διάταξη του ανακριτή (βλ. 246 παρ.3 ΚΠΔ), είτε παραγγέλλοντας προανάκριση. Η τελευταία ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο μετά γραπτή παραγγελία του εισαγγελέα. «Παραγγελία για προανάκριση δίνεται μόνο για πλημμελήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του τριμελούς πλημμελειοδικείου…», σύμφωνα με το άρθρο 244 ΚΠΔ. Ακόμη, η λεγόμενη τακτική προανάκριση είναι συνοπτική και περατώνεται με α) απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, εφόσον ο εισαγγελέας κρίνει από τη μελέτη της προανακριτικής δικογραφίας ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής ή β) με (απαλλακτική) πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο ή με παραγγελία του εισαγγελέα στον ανακριτή εφόσον προκύπτει τέλεση κακουργήματος.
6. Σε αδρές γραμμές, αυτές είναι οι διαδικασίες που προβλέπονται με την προσθήκη και δυο ακόμα στοιχείων όταν ο κατηγορούμενος είναι και δημόσιος λειτουργός (όπως και στην προκειμένη περίπτωση, υπάλληλος του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος), οπότε στην περίπτωση αυτή, εφόσον συνεχίσουν να υπάρχουν οι σε βάρος του κατηγορίες, τότε:
α) Η Εισαγγελία διαβιβάζει στην υπηρεσία του κατηγορούμενου υπαλλήλου (προς τον Δήμο) τον φάκελο της δικογραφίας με το σε βάρος του κατηγορητήριο, ώστε να λάβει γνώση η υπηρεσία του και
β) Η υπηρεσία του (εν προκειμένω ο Δήμος) επιβάλλεται να κινήσει (δια του Πειθαρχικού Προϊσταμένου) την προβλεπόμενη από τον Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, πειθαρχική διαδικασία (ΕΔΕ, κλπ), η οποία είναι εντελώς ανεξάρτητη από την ποινική διαδικασία της υπόθεσης. Στα πλαίσια της ανωτέρω πειθαρχικής διαδικασίας κατά του διωκόμενου υπαλλήλου προβλέπεται (ανάλογα με την περίπτωση) και η έκδοση πράξης με την οποία μπορεί να τεθεί ο υπάλληλος σε κατάσταση αργίας, έως τη λήψη των οριστικών κατά νόμο αποφάσεων της Δικαιοσύνης και του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οπότε ο υπάλληλος λαμβάνει στο διάστημα της αργίας το 70 % των αποδοχών του.
- Τέλος, να τονιστεί ότι ο κατηγορούμενος τυγχάνει συγκεκριμένων δικαιωμάτων καθ’ όλη τη διαδικασία διερεύνησης ή εκδίκασης της υπόθεσής του, όπως είναι το δικαίωμα παράστασης με συνήγορο (100 παρ.1 ΚΠΔ), το δικαίωμα «σιωπής» (βλ. ά. 273 παρ.2, 366 παρ.3 ΚΠΔ), ανακοίνωσης των εγγράφων της ανάκρισης (101 ΚΠΔ), ακρόασης (άρθρο 20 του Συντάγματος) και δίκαιης δίκης. Η σημασία των δικαιωμάτων αυτών είναι καίρια για την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η εναρμόνισή της με την καταστατική αρχή του πολιτεύματος, που είναι ο σεβασμός και η προστασία της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2 του Συντάγματος).
 
Αυτά, αγαπητοί αναγνώστες, για να είμαστε αντικειμενικοί, αυστηροί και  συνάμα δίκαιοι.
Επί του θέματος πλέον ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, παραπέρα βέβαια οι επί του θέματος πολιτικές εκτιμήσεις, περί αιτίων, δημοτικών ευθυνών, κλπ, είναι σεβαστές, αλλά σε καμία περίπτωση δε μπορούν να υποκαθιστούν τα όργανα απονομής του ΔΙΚΑΙΟΥ.
Το αν δηλαδή ο Δήμος λειτουργεί καλά ή κακά και το ότι αν λειτουργούσε καλά θα προλάμβανε και θα προστάτευε και τους υπαλλήλους του από παρεκκλίνουσες συμπεριφορές, αποτελεί ένα σοβαρό αντικείμενο συζήτησης ή εναπόθεσης συνευθύνης, αλλά δεν απαντά συγκεκριμένα επί της ανακύψασας υπόθεσης και της προσωπικής ευθύνης του διωκόμενου προσώπου.
Βέβαια, στο επίπεδο της λειτουργίας του Δήμου μας και της Δημοτικής Αρχής χωράει πολλή κουβέντα, κριτική και αμφισβήτηση, με βάση τα δεδομένα  γεγονότα, όπως εν προκειμένω η λειτουργία των στελεχών του, επί αποφάσεων των οποίων έχω στραφεί επανειλημμένα, επώνυμα και τεκμηριωμένα, εντοπίζοντας και φαινόμενα ακραίας κακοδιοίκησης. Όμως στα ζητήματα αυτά υπάρχουν και προσωπικές και συλλογικές ευθύνες, από εκείνες του Δημάρχου, των αντιδημάρχων, των δημοτικών συμβούλων, των υπηρεσιακών παραγόντων, έως και οι δικές μας ως πολιτών.
- Όμως, εν προκειμένω σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο διακριτό περιστατικό, το «ένοχος ή αθώος», θα το πει μόνο η Δικαιοσύνη, φίλοι μου, γιατί αλίμονο μας ως κοινωνία αν γίνουμε αυτόκλητοι δικαστές. Τότε το πράγμα πάει αλλού …… και αφήνω μόνους σας να το σκεφθείτε. 

Με σεβασμό σε τυχόν άλλες δικές σας απόψεις
Χ. Ποθουλάκης


[1] Προτιμητέος είναι ο όρος «προσωρινή κράτηση», έπειτα από τις αλλαγές που επέφεραν οι ν. 1128/1981, 2207/1994 και 2408/1996.
[2] Κατά την κρατούσα γνώμη, αν και ο νόμος δεν το ορίζει ρητά, πρέπει η γνώμη του Εισαγγελέα να είναι σύμφωνη.
[3]  Η «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» κυρώθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία με το ν.δ 53/1974 και έχει αυξημένο τυπικό κύρος.
[4] Μπορούμε, ακόμη, να ανατρέξουμε στο άρθρο 9 της «Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη» του έτους 1789, όπου και αναφέρεται το εξής: «Tout homme est presume innocent jusqua ce quil ait ete declare coupable» («Κάθε άνθρωπος τεκμαίρεται αθώος μέχρις ότου κηρυχθεί ένοχος»).

21 σχόλια:

 1. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ20 Δεκεμβρίου 2013 - 10:20 π.μ.

  Συμφωνα με οσα λετε, ο εν λογω υπαλληλος ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ, για θεμα που εχει σχεση με την υπηρεσιακη του ζωη και ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ.
  Η υποθεση του, ερευνηθηκε απο ανακριτη και σε συμφωνη γνωμη με εισαγγελεα ΟΔΗΓΗΘΗΚΕ στον εισαγγελεα με ΕΝΤΑΛΜΑ.
  Ο εισαγγελεας παρηγγελλε προανακριση
  Αυτο που θελω να παρατηρησω ειναι οτι ΤΡΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ εν προκειμενω ενας ανακριτης και δυο εισαγγελεις ΕΚΡΙΝΑΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ.
  Οτι δηλαδη προκυπτουν σοβαρες ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ τελεσης αξιοποινων πραξεων.
  ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ δεν το γνωριζει ουτε ο εισαγγελεας γιαυτο συνεχιζει την ανακριση.
  ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ φανταζομαι και εγγραφα θα ερευνηθουν και μαρτυρες θα κληθουν και οικονομικα στοιχεια του υπο εξεταση θα ερευνηθουν.
  Βεβαιως ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΧΟΣ ομως ειναι ΚΑΙ ΥΠΟΠΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΗΔΗ. Οσοι λοιπον ενδιαφερονται να αποκαλυφθει η αληθεια δεν εχουν παρα ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΙς ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥΣ.
  ΑΥΤΟ ΕΓΩ ΘΕΩΡΩ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΗ.Οι υβρεις,οι απειλες,και η αποκριψη ειναι και αυτα ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ.Πολλω δε μαλλον οταν εκφραζονται δημοσια.Γιατι το μπλογκ ειναι δημοσιος λογος.
  ΔΕΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ με μεθοδους υποκοσμου.
  Λυπαμαι αλλα αυτο εχει παρουσιασθει μεχρι τωρα σαν εικονα ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ .ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ.Μαθαμε τις συνηθειες του,πως διασκεδαζε, την περιουσια του αλλα το ΚΥΡΙΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ που ειναι η κατηγορια ΔΕΝ ΤΟ ΜΑΘΑΜΕ.Εγω που το ρωτησα επισταμενως ΚΑΘΥΒΡΙΣΤΗΚΑ. Αυτο για εμενα λεει κατι ΕΩΣ ΛΕΕΙ ΠΟΛΛΑ.λεει κυριως, ΠΟΣΟ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ.ΠΟΣΟ ΚΡΥΒΟΥΜΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΛΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΝΑΣΚΟΥΜΕ ΑΝΕΥ ΟΥΣΙΑΣ και σημασιας πολλακις.Αυτο ειναι το απογοητευτικο και οχι ΑΝ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑς μεσα στους πολλους διωκεται.Η εικονα αυτης της συγκεκριμμενης κοινωνιας οπως αποκαλυπτεται γλαφυρα μεσα απο τα σχολιακαι ειναι απογοητευτικη.Το κυριως απογοητευτικο ειναι οτι ο ΔΗΜΟΣ εχει δωσει πρωτος το κακο παραδειγμα πολλακις,Αποφασεις μη συννομες,επανηλειμμενα ,ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩ ΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ.ΑΡΝΗΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ, ΩΝ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
  Οταν αυτα πραττει ο ΔΗΜΟΣ δεν με εκπλησσει διολου τι πραττουν οι δημοτες του.ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ .πραττουν γιατι ακολουθουν το κακο παραδειγμα,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ20 Δεκεμβρίου 2013 - 4:11 μ.μ.

   ΑΠΟΚΡΥΨΗ

   Διαγραφή
 2. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ20 Δεκεμβρίου 2013 - 12:48 μ.μ.

  Θελω επισης να επισημανω οτι ,ΑΠΟ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ,θα φανει καθαρα ποιοι υπερασπιζονται την νομιμοτητα και ποιοι οχι..Ειμαι παρα πολυ καιρο σε αυτο το μπλογκ και θεωρω οτι εχω δωσει ΔΕΙΓΜΑΤΑ γραφης αρκετα.Εχω ενοχλησει πολλους και για πολλα.Κατα καποιο τροπο δεν ειμαι απλως ανωνυμος ,ωστε καθε φορα να λεω αλλα αντι αλλων πραγμα συνηθες; με την πληρη ανωνυμια.Πιστευω οτι οπως το ονομα σου ετσι και το ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ ΣΟΥ πρεπει να το τιμας με την συνεπεια ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΟΥ που ειναι η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΟΥ,ΕΧΩ ΑΠΕΙΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΧΩΡΟ και ηλεκτρονικα και οικογενειακα.Αυτος ειναι ο λογος που γραφω μεσω e mail ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΑΛΛΟΥ.Αυτο το τελευταιο αφορα τους ντεντεκτιβιζοντες,μπλογκιτεςΕχω ανοιξει πολλα μετωπα εκτος περιοχης μας και προστατευομαι στοιχειωδως.ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΑΚΡΥ,Ακολουθωντας το εφθασα σε ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ,υπερανω υποψιας,και τοτε ΟΜΟΛΟΓΩ ΦΟΒΗΘΗΚΑ.Δεν εχω τιποτα να κρυψω, απλως ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΑΛΛΟΥ.σε πολυ μεγαλο δημο.Σκεφθειτε οτι βρηκαν και τα οικογενειακα μου τηλεφωνα που δεν ειναι στο ονομα μου.Επειδη λοιπον ο διαβολος εχει πολλα ποδαρια και η Αθηνα ειναι τελικα πολυ μικρη απλως φυλαγομαι στοιχειωδως βεβαια .γιατι ολοι μπορουν να βρουν ολους τελικα.Απο τον επαγγελματια κλεφτη δεν ξεφευγεις αλλα να μην πας και απο ερασιτεχνη στην Λουτσα...μονο ο κ Τεως Υπουργος το καταφερε ΚΑΙ ΑΥΤΟ.
  Καλημερα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πάνω από όλα θαυμάζω το επίπεδό σας κ. Ποθουλάκη. Θερμά συγχαρητήρια. Η ανάλυσή σας δέιχνει ένα διαφορετικό άνθρωπο. Μπράβο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πω - πω!!! Ποιός είμαι!!!!
   Άντε να γελάσει το χειλάκι μας χρονιάρες μέρες, ανάγκη το έχουμε !

   Διαγραφή
 4. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ21 Δεκεμβρίου 2013 - 9:38 π.μ.

  Η αναλυση βαζει τα πραγματα στην Θεση τους, τοσο απο νομικη οσο και απο ΗΘΙΚΗ αποψη.Ειναι δημοσιος λογος με ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ.Αυτο τον δημοσιο λογο ΔΕΝ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ.Ειναι απολυτα χαρακτηριστικο για το ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ.Οι επιλογες μας φταινε.Εγω δεν θαυμαζω τον γραφοντα ΟΙΚΤΙΡΩ τους ψηφοφορους.Ειναι θεμα διαφορετικης σκοπιας και αντιληψης των κοινωνικων φαινομενων .Οι ψηφοφοροι επιλεγουν και επελεξαν και τον ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ και τους δημαρχευοντες. Επισης οικτιρω οποιον δεν μαθαινει ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ.Οι εκλογες θα δειξουν ποιοι μαθαινουν και ποιοι ΚΑΚΟΜΑΘΑΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΛΠ. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΙΛΑΝΕ ΜΟΝΟ ΝΟΜΙΚΟΙ. ΤΩΡΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΛΟΥΤΣΑ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ, ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΚΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΜΙΚΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Από τότε που βγήκε το copy - paste, ο πάσα ένας κάνει επιστημονικές αναλύσεις!!! Έτσι, έχουμε δει, μεταξύ άλλων:
  Ένα δημ. σύμβουλο απόφοιτο ΚΑΤΕ να μας απλώνει σε συνέχειες βαρύγδουπους οραματισμούς του για την χωροταξία και πολεοδόμηση της περιοχής κλπ., μια άλλη σύμβουλο, ...σπουδάσασα διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων, να δημοσιεύει σελίδες επί σελίδων περί της εν γένει αναπτύξεως της περιοχής μας βάσει οικονομοτεχνικών δεδομένων μεγάλου ....βεληνεκούς.
  Επίσης βλέπουμε αναλύσεις άρθρων του Συντάγματος, του Ποινικού Κώδικα, της Ποινικής Δικονομία, των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων και βάλε, από δημοσίους υπαλλήλους με σπουδές ...γεωπονίας. Δηλαδή, τύφλα να 'χουν όλοι μαζί, οι Εισαγγελείς, οι Αρεοπαγίτες και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους!
  This is Loutsa, όχι παίξε - γέλασε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σπουδές γεωπονίας, δημόσιας διοίκησης και 3 μεγάλες τιμητικές διακρίσεις στα πλαίσια πανελλήνιων δημόσιων διαγωνισμών. Εγώ τα διάβασα στο Facebook που τα έχει αναρτήσει με αποδεικτικά στοιχεία - έγγραφα, όχι λόγια. Κατάλαβα σε ποιον αναφέρεσαι, μπορεί να μη συμφωνώ μαζί του σε αρκετά πράγματα και ιδίως στην αυστηρότητα στις κρίσεις του, αλλά τα προσόντα, προσόντα. Μάλλον δεν τον ξέρει όποιος επ' αυτών μιλά αρνητικά. Θα μπορούσαν να τον είχαν χρησιμοποιήσει οι δημοτικοί μας άρχοντες και θα ήταν καλό για όλους. Άποψή μου όμως είναι ότι δεν κάνει για διοίκηση του Δήμου γιατί η αυστηρότητά του θα μας πάει στο άλλο άκρο και θα προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Αυτή είναι η γνώμη μου

   Διαγραφή
  2. Πάντως ο ΟΠΑΣ εκτός από τον εκπρόσωπό του έχει και νομικούς και καθηγητές Πανεπιστημίου και οικονομολόγους και μηχανικούς και στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

   Διαγραφή
 8. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
  Αυτοδικαίως σε αργία για τα σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα

  Με αυτοδίκαιη αργία τιμωρούνται, με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατηγορούνται για σοβαρά πειθαρχικά ή ποινικά αδικήματα.

  Με τροπολογία που εισήγαγε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στον Νόμο 4093 του 2012, σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας τίθενται αυτομάτως όσοι υπάλληλοι διώκονται για κακουργηματικές πράξεις, δηλαδή για πλαστογραφία, απάτη, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση και εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Το καθεστώς της αυτοδίκαιης αργίας προβλέπει ότι ο υπάλληλος αμείβεται με το 1/3 ή το 1/4 των αποδοχών του μέχρι να τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις στη δικαιοσύνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Άνω κάτω, και λιγα λες. Το τί εχει μαζευτεί στη Λουτσα. Ειναι όλοι άγνωστοι καί ο καθένας παριστανει το μηχανικό τόν γιατρό το καθηγητή Πανεπιστημίου καί κατεβαζε ότι παρλαπιπα του έρθει στην κεφαλα. Αλλού θά τους μαζευανε όποιον παρανομει και κοιταει να μαζευει
  ψηφαλάκια απο τον καθε αγραμματο που τά χαφτει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Εγώ διαβάζω μια άψογη, ενυπόγραφη, πολιτισμένη τοποθέτηση επί του θέματος του δημοτικού υπαλλήλου. Τώρα αν αυτός που το υπογράφει άνοιξε και διάβασε τους σχετικούς με το θέμα νόμους ή αν ρώτησε και τους συνεργάτες του ή τον δικηγόρο του, καλά έκανε και μάλλον είναι καλό, αν κρίνουμε από το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που το υπογράφει και αναλαμβάνει την ευθύνη, ας είμαστε συγκρατημένοι εμείς οι ανώνυμοι, εκ του ασφαλούς σχολιαστές. Είδαμε και τα μαργαριτάρια, τις ύβρεις και τα διάφορα ανυπόστατα που ανεγράφησαν επί του ιδίου θέματος και δυστυχώς δεν διαπίστωσα την ίδια αγανάκτηση. Όσο για τους σχολιασμούς περί "Λούτσας" αφήστε το, είναι αδόκιμο, εμπαθές και εντελώς λάθος το επιχείρημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αν όπως φαίνεται και λένε, ο ίδιος ως άνω (Χ.Π.) είναι και ο συντάκτης του άψογου εγγράφου του Δημάρχου Ραφήνας προς τον Τριάντη του ΥΠΕΚΑ, τότε του βγάζω το καπέλο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Βρε τί λέτε! Μπορεί να κάνει νομικές εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις ή αντίστοιχες ιατρικές, όποιος άνοιξε και διάβασε ένα κώδικα νόμων ή ένα ιατρικό σύγγραμα; Τοτε να καταργήσουμε τις επιστημονικές σπουδές και τα επιστημονικά επαγγέλματα και να διαβάζουμε εμείς τα σχετικά βιβλία! Για μαζευτείτε! Και μη χειρότερα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ29 Δεκεμβρίου 2013 - 5:42 μ.μ.

  Δεν αντιλαμβανομαι τι σας φταιει το κειμενο.Ειναι ενα κειμενο σε σωστα Ελληνικα,με σαφως γραφειοκρατικη γλωσσα ,διοτι προφανως αυτην κατεχει ο συντακτης του εγγραφου και αυτο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ.Ειναι κοσμιο και εμπεριστατωμενο.Αντιθετα τα επικριτικα σχολια ειναι ΑΓΟΡΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ.Ουτε λιγο ουτε πολυ, σχολιαστες που εμφανως δεν μπορουν να χειρισθουν τον γραπτο λογο, μας λενε οτι για να εκφρασουμε αποψη ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ..Αφου λοιπον το θελετε ετσι ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΑΣ, ΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ και αντι να χτυπατε το σαμαρι χτυπηστε ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΤΕ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ.Κανοντας λοιπον αρχη βιογραφικου, με πτυχιο ,εξειδικευση και διδακτορικο ,με δημοσιευσεις σε διεθνη περιοδικα και συγγραφικη πειρα σε επιπεδο βιβλιων ,με κριτικες δημοσιευμενες σε αναλογα περιοδικα λογου και τεχνης ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΑΣ ΠΑΕΙ.Στον ορυμαγδο της ανορθογραφιας,της ασυνταξιας,και της παντελους ελλειψης παιδειας, που προβαλλεται συνεχως και της οποιας ειμαι μαρτυρας και ενιοτε ΣΥΝΕΝΟΧΟΣ ,συνειδητα η αχι ,ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ .ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ .Το καταλαβαινετε η δεν το καταλαβαινετε ,ειναι ΟΡΘΟΣ λογος, που οι καθημενοι ανακουκουρδα ,θελουν να κατεβασουν στο δικο τους υψος Δεν γινεται μαγκες,Ο γραπτος λογος μιλαει ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ..ΟΠΩΣ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΜΙΛΑΝΕ και τα σχολια 7 03 ,=12 28 =ο πασα (sic) ...ENAΣ εντελως αγραμματος ....ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ ΕΠΕΙΔΗ ΕΒΑΛΕ ...ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ...ΟΝΤΩΣ ΦΙΛΕ ΤΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ..........και οπλοφορει με πληκτρολογιο φονευοντας την ωραια γλωσσα μας ,που εχει αρσενικο ο πας, θυληκο η πασα και ουδετερο το παν και δεν απεκτησε ακομα ΣΕΡΝΙΚΟΘΥΛΗΚΟ Η ΠΑΣΑ ΕΝΑΣ.......
  για μαζεψου (συ ειπας)και μη χειροτερα παρα μορφωμενε ......ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ .Το κειμενο κρινουμε και αυτο ΚΡΙΝΕΤΑΙ σε ενα μπλογκ.Αν θελεις να κρινεις ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ η ποιος ειναι χοντρος ,η ποια ειναι ξανθια η μαυροματα ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥ ΤΣΟ ΜΠΟ ΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. και μπορεις να πας εκει να διδαξεις .....την ανωτατη ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΛΙΚΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ31 Δεκεμβρίου 2013 - 8:55 π.μ.

  20 Δεκεμβριου 12 48.
  Απο το ηθος των σχολιων θα φανειΠΟΙΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ.
  Αμφιβαλλει κανεις μπλογκιτες μου οτι μεσα σε 11 ημερες εδωσαν δειγματα ΗΘΟΥΣ οι σχολιαστες?
  ΕΥΤΥΧΩΣ ειναι ενας και σεσημασμενος 22/12 10 27 = 23/12 9 32 και πιθανον ενας ακομα που λογω λακωνικοτητας δεν μπορεσα να εντοπισω..Αυτο που με κανει να αναρωτιεμαι ειναι ΤΙ ΤΟΥ ΧΑΛΑΕΙ Ο ΧΠ,του σεσημασμενου.Ενταξει βρε παιδι μου ,να κανεις καταληψη αλλα ΤΟΟΟΟΟΟΟΣΟΙ ΟΙ ΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ..τι αλλο εχεις να καλυψεις?Παντως εγω εκει καφε δεν πινω ,Με ειδοποιησε φιλος. Ασε ...που πας μου ειπε.Ειναι δε ανθρωπος που εχει ζησει απο Αγκολα μεχρι Κοσσοβο αρα κοβει το ματι του.....Μεγαλο πραγμα η εμπειρια,τα πιανεις ολα στον αερα...σαν κυνηγοσκυλο......Η προσωπικη επιθεση εχει παντοτε...ουρα.Ηεπιθεση λοιπον δεν ηταν στο κειμενο.Ηταν και ειναι στο προσωπο και εχει αιτια προσωπικη..ΓΙΑΤΙ? Ελα μου ντε...πολλα σας ειπα ηδη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΚΥΡΙΟΙ/ΕΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΑΣΠΑΖΕΣΤΕ ΑΝΟΙΞΤΕ ΜΑΣ ΟΜΩΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ (ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΝΟΩ) ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΠΕΤΑΓΑΝ ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΠΟΥΛΑΓΑΝ ΚΑΙ ΝΤΑΒΑΤΖΗΛΙΚΙ,ΚΑΙ ΖΗΤΑΓΑΝ ΚΑΙ ΜΠΑΞΙΣΙ ΓΙ'ΑΥΤΟ...
  (@)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ2 Ιανουαρίου 2014 - 9:23 μ.μ.

  ΕΙΔΑΤΕ καθαρα πλεον, πως ηταν πολλοι στο κολπο των εξοπλισμων?Πουθενα δεν γινεται ενας μονος να αποφασιζει.Μοιραζει, ωστε να ειναιΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ και να κραταει ο ενας τον αλλο. Αυτο ισχυει παντου .Σε μια χωρα που θελεις 10 υπογραφες να παρεις μια απλη βεβαιωση ,νομιμα,ΔΕΝ ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ.Περασαν διαφοροι υπουργοι ,υφυπουργοι ,γενικοι γραμματεις.επιτροπες,αξιωματικοι,εμπειρογνωμονες,ακομα και δημοσιογραφοι που ολα τα ψαχνουν και τιποτα δεν βρισκουν ,αλλα πανε και ταξιδακια τσαμπα ,το λιγοτερο,.Το μοιρασμα κραταει τα στοματα κλειστα.Βλεπε νομαρχιακοι συμβουλοι Καρπενησιου.Δωδεκα παρακαλω τον αριθμο.Ψηφισθεντες ολοι στην Νομαρχιακη .Μπραβο και στον Βολευτη-Νομαρχη που ηταν στο κολπο.Αρα αθωοι δεν υπαρχουν,εκτος αν ειναι τελειως βλακες και δεν παιρνουν ειδηση τι γινεται μπροστα στα ματια τους.Συμπερασμα.Η ανοητοι η διαπλεκομενοι, διαλεγετε και ψηφιζετε..ΣΤΙΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.ΤΩΩΩΩΩΩΡΑΑΑΑΑΑ ΞΕΡΕΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας