ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ενημέρωση για τις ενέργειές μας στην κατεύθυνση διαλεύκανσης και επίλυσης του αποχετευτικού προβλήματος των πόλεών μας.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αρτέμιδα, 22.08.2014
Αριθ. πρωτ: 222
Π ρ ο ς
Α) Τον νέο Δήμαρχο Σπάτων – Αρτέμιδος, κ. Δημήτρη Μάρκου
Β) Τον νέο Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου, κ. Βασίλη Πιστικίδη

Κοιν.:
1.    Διαδημοτική Επιτροπή για το αποχετευτικό
2.    Ομοσπονδία Συλλόγων Αρτέμιδος – Σπάτων (Πρόεδρο, κα Πιτσιγαυδάκη)
3.    Ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς και Συλλόγους

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ενημέρωση για τις ενέργειές μας στην κατεύθυνση διαλεύκανσης και επίλυσης του αποχετευτικού προβλήματος των πόλεών μας.
Σχετ: Υπ’ αριθ. πρωτ: 114/2.7.2014 προηγούμενη γραπτή ενημέρωση εκ μέρους του ΟΠΑΣ, προς τα Δημοτικά Συμβούλιά σας.


  Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής ενημέρωσης, επανερχόμαστε προκειμένου να ενημερώσουμε τις νέες Δημοτικές Αρχές για τις εξελίξεις που έχουμε δρομολογήσει ως «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΣΠΑΤΩΝ», επικαιροποιώντας τις προηγούμενες πληροφορίες μας με την προσθήκη των τελευταίων εξελίξεων και την πρότασή μας με βάση αυτές.
  Με την παρούσα επιστολή μας θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε (και μέσω εσάς τα όργανα που εκπροσωπείτε) για την πορεία της ποινικής υπόθεσης που αφορά την από 28.11.2013 μηνυτήρια αναφορά μας, κατά παντός υπευθύνου και ειδικότερα κατά των αρμοδίων Κρατικών Αρχών, Υπηρεσιών και Οργανισμών και των κατά καιρούς εκπροσώπων τους (ενδεικτικά: Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε, κ.ά.), στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκαν και ανήκουν τα έργα αποχέτευσης των πόλεών μας (Αρτέμιδος και Σπάτων), των οποίων οι θεσμοθετημένες διαδικασίες ωρίμανσης και κατασκευής ουδέποτε φαίνεται να κινήθηκαν κατά νόμο, ούτε εξετάσθηκαν δεόντως διαφαινόμενες (άμεσα) εφικτές, συμφέρουσες και επιλέξιμες λύσεις[1] (με κύρια ευθύνη των ανωτέρω υπευθύνων), προκαλώντας έτσι βλάβη στο περιβάλλον και μεγάλη οικονομική ζημιά κατά του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την από 25.10.2007 καταδίκη της χώρας μας από το Δικαστήριο της Ε.Ε. και την νέα προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπόθεση C-167/14)

  Ειδικότερα σας υπενθυμίζουμε και θέτουμε υπόψη σας τα εξής:


1.    Μετά την από 28.11.2013 κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς μας στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ακολούθησε (15.1.2014) Εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης (Ενώπιον του Πταισματοδίκη Κρωπίας), στην οποία κλήθηκαν και κατέθεσαν (στις 11.3.2014 και 19.3.2014), ο εκπρόσωπος του ΟΠΑΣ και οι προταθέντες μάρτυρες εκ της περιοχής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (κ.κ. Δημήτρης Μάρκου, Σωτ. Γιαννάτος και Γ. Παπαστεφάνου).

2.    Η σχηματισθείσα δικογραφία έχει επιστραφεί από τον Πταισματοδίκη Κρωπίας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στις 4.4.2014, όπου μετά την μελέτη της από τον κ. Εισαγγελέα θα ορισθούν οι περαιτέρω διαδικασίες (πάντως η μηνυτήρια αναφορά μας δεν τέθηκε στο «αρχείο», όπως ενδεχομένως κάποιοι περίμεναν). Όπως ενημερώθηκε ο εκπρόσωπος του ΟΠΑΣ οι προταθέντες (κατά την προκαταρκτική εξέταση) μάρτυρες εκ της περιοχής του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, θα κληθούν να καταθέσουν σε επόμενη φάση, ωστόσο πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι (ο εκπρόσωπος του ΟΠΑΣ) κατέθεσε από 11.3.2014 στο φάκελο της δικογραφίας (προς γνώση του κ. Εισαγγελέα), το απολύτως τεκμηριωμένο υπ’ αριθ. πρωτ: 12273/16.12.2013 έγγραφο του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου προς την Ειδική Γραμ. Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, που υπογράφεται από τον Δήμαρχο, κ. Γεώργιο Χριστόπουλο, καταρρίπτοντας όλα τα προφανώς σαθρά - εκβιαστικά επιχειρήματα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, όσον αφορά τα τεκμήρια αρμοδιότητας, τα πρόστιμα και τις συγκεκριμένες διαχρονικές παραλείψεις και ευθύνες των αρμοδίων Κρατικών Αρχών, σε ότι αφορά την προώθηση των εν λόγω έργων επεξεργασίας λυμάτων και αποχέτευσης των πόλεών μας
  Μεταξύ άλλων στο ως άνω από 16.12.2013 έγγραφο του Δήμου Ρ-Π προς το ΥΠΕΚΑ, καταγράφεται και η προφανής παραβίαση, της υπ’ αριθ. 3743/2008 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας – παραβίαση που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα !!!, αφού οι αρμόδιοι του Κράτους δεν έχουν ακόμα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ούτε του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας μας [2], για ολοκλήρωση της μελέτης του Μ. ρέματος Ραφήνας (Από 30.8.2013 μάλιστα το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μελετών και Δικτύων, μετά από εισήγηση του ΥΠΕΚΑ, έχει διαλύσει τη σχετική σύμβαση με τους μελετητές).
  Αντίθετα από όσα επιβαλλόταν να έχουν γίνει εδώ και χρόνια, οι αρμόδιοι του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) προβαίνουν προκλητικά σε προφανή καταστρατήγηση των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος[3] και ο από το 2000 ισχύον «ΟΔΗΓΟΣ Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων»[4], γεγονός που επιβεβαιώνεται πανηγυρικά από το υπογεγραμμένο, από το 2013 (εκ του ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειας Αττικής και ΕΥΔΑΠ ΑΕ), νομικά διάτρητο «ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», για απευθείας χωροθέτηση ΚΕΛ στο «Πλατύ Χωράφι», παρακάμπτοντας εντελώς τα επίσημα στοιχεία που συνηγορούν στην εφικτή και επιλέξιμη λύση σύνδεσης της αποχέτευσής μας με τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ [5].

3.    Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, ανταποκρίθηκε (στις 12.5.2014 και 16.5.2014) μερικώς, όσον αφορά τις από 27.1.2014 και 26.2.2014 αιτήσεις μας (του ΟΠΑΣ) για χορήγηση στοιχείων σύμφωνα με την ως άνω από 15.1.2014 Εισαγγελική παραγγελία στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης, σε ότι αφορά τη διαχρονική (από το 2003) προσωποποίηση των αρμοδιοτήτων, επί των έργων επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής μας (από πλευράς ΥΠΕΚΑ & ΕΥΔΑΠ).

4.    Σε συνέχεια της από 25.10.2007 καταδίκης της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση C-440/06) από το Δικαστήριο ΕΕ, για την παραβίαση εκ μέρους των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών – υπηρεσιών της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (για μη εκτέλεση έργων επεξεργασίας λυμάτων και στις περιοχές μας – Αρτέμιδα & Ραφήνα), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανήλθε με νέα προσφυγή κατά της χώρας μας (υπόθεση C-167/14), προτείνοντας ενώπιον του Δικαστηρίου ΕΕ, την επιβολή (στην Ελληνική Δημοκρατία) μέτρων συμμόρφωσης – πρόστιμα, οπότε εκ της παραλείψεως οφειλόμενων ενεργειών εκ μέρους των κατά νόμο αρμοδίων αρχών – υπηρεσιών (όπως πιστεύουμε έχουμε αποδείξει στις γνωμοδοτήσεις μας και στην μηνυτήρια αναφορά μας), απειλείται μεγάλη βλάβη κατά του δημοσίου συμφέροντος, αφού οι υπεύθυνοι (βάσει των εκτελεστικών τους αρμοδιοτήτων), προφανώς έχουν παραβιάσει (διαχρονικά) τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.
  Με αφορμή την ως άνω εξέλιξη ο ΟΠΑΣ απέστειλε την υπ’ αριθ. πρωτ: 112/2.6.2014 αναφορά του επί του θέματος αυτού, προς το Υπουργείο Εξωτερικών, τη ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ και το ΥΠΕΚΑ, κοινοποιώντας το μεταξύ άλλων – με Fax στις 4.6.2014 - και στους Δημάρχους (Ραφήνας – Πικερμίου & Σπάτων – Αρτέμιδος)
  Εν συνεχεία ο ΟΠΑΣ υπέβαλε το υπ’ αριθ. πρωτ: 115/4.7.2014 έγγραφο αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ζητώντας στοιχεία της επί του θέματος αλληλογραφίας με την Ε.Ε. και αντίγραφο της σχετικής προσφυγής της Ε.Ε. κατά της Ελλάδος, οπότε με το από 8.7.2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ ικανοποιήθηκαν μερικώς τα ερωτήματά μας, ενώ αναζητήθηκε ειδική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας της Ε.Ε. για τη δυνατότητα λήψης αντιγράφου της προς συζήτηση Προσφυγής.
  Με το υπ’ αριθ. πρωτ: 116/4.7.2014 έγγραφο του ΟΠΑΣ ζητήθηκε ενδεχόμενη - εκδοθείσα Πράξη γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη νομιμότητα του προταθέντος (και υπογραφέντος) και από το ΥΠΕΚΑ «Συμφώνου Συνεργασίας» για απευθείας χωροθέτηση του ΚΕΛ στο «Πλατύ χωράφι», οπότε λάβαμε προφορική απάντηση για μη έκδοση έως σήμερα τέτοιας γνωμοδότησης  (βλ. δική μας αρνητική γνωμοδότηση από 30.9.2013, που κανένα αρμόδιο όργανο έως σήμερα δεν έχει αντικρούσει ως αβάσιμη)     
  Επιπρόσθετα από 18.6.2014 ο ΟΠΑΣ ολοκλήρωσε και απέστειλε στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF), φάκελο στοιχείων (Καταγγελία) για έλεγχο της διαφαινόμενης δυνατότητας λύσης Ψυττάλειας, ως έργο που έχει συγχρηματοδοτηθεί από Κοινοτικούς πόρους για ολόκληρη την Αττική (Η Β’ και Γ’ Φάση του ολοκληρώθηκε το 2010 και κατά πληροφορίες σχεδιάζεται και επέκταση - ενίσχυση), αλλά παρόλα αυτά οι αρμόδιοι της Ελληνικής Πολιτείας επιμένουν για πρόσθετο έργο στο Πλατύ χωράφι (που όμως μπορεί να σημαίνει παράβαση «διπλής χρηματοδότησης»). Επί της ανωτέρω αναφοράς – καταγγελίας ο ΟΠΑΣ έλαβε την υπ’ αριθ. πρωτ: 2939/31.7.2014 απάντηση παραλαβής από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, για έναρξη των διαδικασιών διερεύνησης της υπόθεσης.

5.    Τα στοιχεία και οι εν συνεχεία ενέργειες που προέκυψαν και αναφέρονται στις ανωτέρω § 3 και 4, αξιολογούνται και θα διαβιβαστούν τις επόμενες ημέρες (με συμπληρωματικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ) στον κ. Εισαγγελέα που χειρίζεται την προαναφερθείσα, με βάση την από 28.11.2013 μηνυτήρια αναφορά μας, δικογραφία

  Κατόπιν της ανωτέρω συνοπτικής ενημέρωσης, δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας και ειδικότερα στη διάθεση των Δημοτικών Συμβουλίων, καθώς επίσης στη διάθεση κάθε τοπικού φορέα (Ομοσπονδίας, Συλλόγου, κλπ) ή πολίτη, για πλήρη και εμπεριστατωμένη παρουσίαση των πραγματικών δεδομένων και των ενεργειών μας, γιατί όχι και τη συνεργασία μας, στη βάση κοινών προτάσεων που πιστεύουμε είναι δυνατόν να υπάρξουν για την κατά νόμο, άμεση επίλυση του μεγάλου προβλήματος της επεξεργασίας λυμάτων και της αποχέτευσης των πόλεών μας, διεκδικώντας κατά προτεραιότητα και την διαφαινόμενη εφικτή και επιλέξιμη λύση σύνδεσης με τις ΕΕΛ Ψυττάλειας (βλ. και τα υπ’ αριθ. πρωτ: 1927/1.12.2011 και 514/25.4.2013 επίσημα έγγραφα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που ουδέποτε έχουν ανακληθεί και ήδη έχουμε καταθέσει στο φάκελο της προαναφερθείσας Δικογραφίας)

  Ειδικότερα, με αφορμή τις εντεινόμενες πιέσεις που ασκούν ποικιλοτρόπως, οι πραγματικά υπεύθυνοι για τη μη επίλυση του αποχετευτικού μας προβλήματος [6], προκειμένου να αποφύγουν τις δικές τους ευθύνες (βλ. στοιχεία της Μηνυτήριας Αναφοράς μας) εν όψει τις πιθανής καταδίκης της χώρας μας από το Δικαστήριο ΕΕ (βλ. την διάτρητη ΚΥΑ οικ.34611/1.8.2014, για διαδικασία καταλογισμού, με βάση το Ν. 4042/12), ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ, οι νέες Δημοτικές Αρχές Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου, να αποφασίσουν αμέσως μετά την εγκατάστασή τους:
α) Τη δημιουργία κοινής «Νομοτεχνικής Γραμματείας» για στενή - καθημερινή παρακολούθηση της όλης υπόθεσης και άμεση προσφυγή σε συγκεκριμένα ένδικα βοηθήματα, για την αντίκρουση τετελεσμένων που ήδη επιχειρούνται από το ΥΠΕΚΑ, με στόχο κυρίως τον εκφοβισμό και τη διάσπαση των δημοτών και τον εκβιασμό των δημοτικών Αρχών μας (π.χ. Προσφυγές ακύρωσης της διάτρητης  ΚΥΑ οικ.34611/1.8.2014 με βάση την οποία θα αποφασίζονται τα απειλούμενα πρόστιμα κατά των Δήμων, Αγωγές κατά των πραγματικών υπαιτίων – αρμοδίων για παράλειψη οφειλόμενων ενεργειών τους στο θέμα της αποχέτευσής μας, κλπ)
β) Την έμπρακτη αποσαφήνιση της θέσης τους για διεκδίκηση σύνδεσης του αποχετευτικού τους δικτύου με τις ΕΕΛ Ψυττάλειας, ενισχύοντάς την με σχετικές προμελέτες και ακολουθώντας την πρακτική που ακολούθησαν από το 2011 οι Δήμοι Σαρωνικού και Παλλήνης (με μελέτες και εντάξεις των σχετικών έργων στο Επιχ. Πρόγραμμα «Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη»)[7], οπότε σήμερα, αν και δεν διαθέτουν ακόμα αποχέτευση βρίσκονται στο «απυρόβλητο» της ΕΕ

  Τις παραπάνω ενέργειες δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε σθεναρά ως ΟΠΑΣ, συνεχίζοντας αταλάντευτα με τις δικές μας δυνάμεις, την προσπάθεια για νόμιμη, επιλέξιμη, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτή λύση του χρονίζοντος αποχετευτικού μας προβλήματος, παραμένοντας πιστοί στις αρχές μας και στις δεσμεύσεις μας, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς διάθεση να αδικήσουμε κανέναν, γι’ αυτό απευθυνθήκαμε και στη Δικαιοσύνη για την απόδοση τυχόν ευθυνών κατά των αρμοδίων, δεδομένου άλλωστε ότι οι Δήμοι μας ουδέποτε είχαν, ούτε έχουν αρμοδιότητα κίνησης των διαδικασιών ωρίμανσης (4 Στάδια) και κατασκευής (5ο Στάδιο) έργων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, κατά τον ισχύοντα από το 2000 «ΟΔΗΓΟ Διαδικασιών Ωρίμανσης Έργων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων» και τον νόμο.

  Τέλος, θέλουμε να προειδοποιήσουμε ορισμένα ελεγχόμενα και κατευθυνόμενα «κέντρα», που επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν, να εκφοβίσουν και να διασπάσουν τους δημότες, καταφεύγοντας ακόμα και σε  άμεσες απειλές και κινδυνολογία, με στόχο την ενοχοποίηση της γνώμης (!) και την απόκρυψη των πραγματικών στοιχείων, ότι θα μας βρουν μπροστά τους, αφού στην περίπτωση που συνεχίσουν εμπράκτως το «δόλιο» έργο τους, δεν θα διστάσουμε να προσφύγουμε επιπρόσθετα στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να ελεγχθούν για συγκάλυψη, παρότρυνση και ανοχή, δεδομένων και καταγεγραμμένων πλέον των επί σειρά ετών παραλείψεων - παραβάσεων του νόμου, αλλά και των βλαβών που έχουν προκαλέσει οι αρμόδιοι Κρατικοί λειτουργοί (τους οποίους ασυστόλως υπερασπίζονται), στην περίπτωση του αποχετευτικού μας προβλήματος.  


Ο εκπρόσωπος του Ο.Π.Α.Σ
Χρήστος Ποθουλάκης


[1] Αναφέρομαι στην περίπτωση της σύνδεσης του αποχετευτικού μας δικτύου με τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων «Ψυττάλειας», όπως εύλογα και εγκύρως προέκυψε ως θέμα διερεύνησης, με βάση τα υπ’ αριθ. πρωτ: 1927/1.12.2011 (Εμπιστευτικό) και 514/25.4.2013 επίσημα έγγραφα των αρμόδιων επιχειρησιακών μονάδων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για τις δυνατότητες «περαιτέρω επιβεβλημένης αξιοποίησης» των εγκαταστάσεων της Ψυττάλειας
[2] Οπότε εξ αυτής και μόνο της εκκρεμότητας δεν ήταν και δεν είναι δυνατή η επιδιωκόμενη από το ΥΠΕΚΑ απευθείας – αυθαίρετη χωροθέτηση ΚΕΛ στο «Πλατύ Χωράφι»
[3] Βλέπετε παραβίαση του Ν. 1650/1986 [άρθρου 4 (§ 6α) και του άρθρου 5 (§ 1α)], της ΚΥΑ 69269/5387/1990, της οδηγίας 85/337ΕΚ και του Ν. 3010/2002.
[4] Ο «Οδηγός» αυτός έχει συνταχθεί από την ΜΟΔ ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν φαίνεται να εφαρμόζεται.
[5] Ο ΟΠΑΣ έχει ζητήσει από τον κ. Εισαγγελέα να ορίσει η Δικαιοσύνη ειδικό εμπειρογνώμονα για τη διερεύνηση και της υπόθεσης – λύσης αυτής, με βάση και τα υπ’ αριθ. πρωτ: 1927/1.12.2011 (Εμπιστευτικό) και 514/25.4.2013 επίσημα - θετικά έγγραφα - των αρμόδιων επιχειρησιακών μονάδων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ
[6] Σε αντίθεση με όσα προώθησαν για σύνδεση αποχετευτικού με την Ψυττάλεια, στην περίπτωση των Δήμων Σαρωνικού και Παλλήνης και τα οποία κρύβουν επιμελώς.  
[7] Εδώ βρίσκεται η ευθύνη των απερχόμενων Δημοτικών μας Αρχών για την επιδειχθείσα απραξία και ολιγωρία τους

28 σχόλια:

 1. Καλή δουλειά από τον ΟΠΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Και τι ζητάει τώρα ο ΟΠΑΣ από τους Δημάρχους Σπάτων - Αρτέμιδος και Ραφήνας - Πικερμίου;
  α) Κοινή νομοτεχνική γραμματεία για προσφυγές, αγωγές κλπ κατά του κράτους και
  β) Απόφαση και πράξεις για να πάμε τα λύματα στην Ψυττάλεια
  Ε, δε ζητάει και καμιά επανάσταση. Αυτά που υποσχέθηκαν αμφότεροι οι κ.κ. Δήμαρχοι.
  Τώρα θα δούμε αν όσα έλεγαν τα εννοούσαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπραβο κ.Ποθουλακη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παπακυπριανος Γεωργιος24 Αυγούστου 2014 - 7:06 μ.μ.

  Η καλυτερη λυση ειναι μεταφορα των λυματων στην ψυτταλεια και ''δυσκολη'' γιατι τα οικονομικα συμφεροντα ειναι πολλα και μεγαλα...ΜΠΡΑΒΟ στον ΟΠΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αλήθεια τι θα κάνει στο θέμα του αποχετευτικού ο κ. Δημήτρης Μάρκου; Θα εφαρμόσει το πρόγραμμά του; Συσκέψεις για το θέμα διαβάζουμε γίνονται στη Ραφήνα, εδώ στο Δήμο μας γιατί δεν μιλάει κανείς;
  Τι συμβαίνει; Το τι λέει ο ΟΠΑΣ καλώς, αλλά ποιος τον ακούει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο ΝΤΙΡΛΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ,ΕΦΥΓΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Η ΨΑΧΝΕΙ ΤΡΟΠΟ..
  ..ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΚΕΛ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Διαβάζοντας το παραπάνω κείμενο με πιάνει θλίψη για δυο λόγους. Γιατί οι συντάκτες του αν και έχουν κάνει αρκετή και εξειδικευμένη δουλειά βρίσκονται εκτός των τοπικών οργάνων που αποφασίζουν για τις τύχες μας και επειδή διαισθάνομαι τις αντιλήψεις και τις ελλείψεις αυτών που διοικούν αυτές μας τις υποθέσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Η πρόταση του ΟΠΑΣ λέει με απλά λόγια στους ιθύνοντες των δυο Δήμων ότι μέχρι τώρα δεν έκαμαν ούτε τα αυτονόητα. Δηλαδή δεν συντονίστηκαν για το κοινό πρόβλημα της αποχέτευσης και ουσιαστικά δεν έκαμαν ενέργειες με έμπρακτη πρόταση για σύνδεση της αποχέτευσής τους με την Ψυττάλεια. Δηλαδή απλά πράγματα που δεν έγιναν σε αντίθεση με τις επί σειρά ετών φλυαρίες και σκοπιμότητες του Κράτους, της ΕΥΔΑΠ και των εκάστοτε Δημάρχων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παπακυπριανος Γεωργιος25 Αυγούστου 2014 - 10:46 μ.μ.

   ....και παραλληλα μας τονιζει οτι το ''παιχνιδι'' της κατασκευης ΚΕΛ [ειναι πολλα τα λεφτα...]
   .....δεν εχει...απομακρυνθει με ολες τις συνεπειες που εχει.....

   Διαγραφή
 9. Πολύ πιθανό να την έχει κάνει την βρομοδουλειά λίγο πριν φύγει ο Χ.Μάρκου να έχει βάλει καμιά υπογραφή για ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι και να την έχει κλειδώσει πουθενά πολύ ένοχη σιωπή τον τελευταίο καιρό γύρω από το θέμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μακακίες λες...αφού το Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ΟΧΙ στην υπογραφή !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Η ζημιά έχει γίνει από τον απερχόμενο Δήμαρχο και την παρέα του στο θέμα της αποχέτευσης. Βλέπετε δεν κινήθηκε το 2011 όπως οι Δήμαρχοι Παλλήνης και Σαρωνικού για Ψυττάλεια, που τα κατάφεραν τελικά, αν και σ' αυτούς αρχικά έλεγε οχι η ΕΥΔΑΠ ΑΕ και το ΥΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή (από το 2011) ο απερχόμενος Δήμαρχος Χρήστος Μάρκου, αντί να διεκδικήσει κι αυτός τη λύση Ψυττάλειας, αφού ο αγωγός θα φθάσει έως τον Άγιο Γεράσιμο, επέμενε στην καταστροφική λύση ΚΕΛ στο ΠΛατύ Χωράφι, οδηγώντας το θέμα της αποχέτευσης σε αδιέξοδο. Ένα αδιέξοδο που θα κληρονομίσει η νέα Δημοτική Αρχή του Δημήτρη Μάρκου. Όλα αυτά που λέει ο ΟΠΑΣ είναι σωστά και τεκμηριωμένα, όμως ο ΟΠΑΣ δεν είναι διοίκηση του Δήμου και όπως φαίνεται δεν τον ακούει και κανείς, οπότε τα αδιέξοδα θα μεγαλώσουν και υπάρχει κίνδυνος και τα πρόστιμα να υποστούμε και το ΚΕΛ να γίνει στο Πλατύ χωράφι και αποχέτευση να μην έχουμε για πολλά χρόνια ακόμα (ιδίως η Αρτέμιδα), κλπ, κλπ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ποιος δεν θα θελε να κατασκευαστεί εδώ και τώρα ο αγωγός για την Ψυττάλεια αλλά λογαριάζετε χωρίς τον ξενοδόχο, από Πειραιά μεριά δήλωσαν πριν από 2 μήνες ότι δεν πρόκειται να δεχτούν άλλα απόβλητα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aυτές τις ανιησίες προβάλλουν οι κύκλοι της κερδοσκοπίας της Περιφέρειας γιατί φυσικά δεν πρόκειται για απόβλητα και δεν επηρεάζουν τον Πειραιά όπως και οι εγκαταστάσεις της Ψυτάλλειας ΠΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ και όλη την Ατιική και έκαναν τον Σαρωνικό και πάλι καθαρή θάλασσα.Αντίθετα τα τοπικά ΚΕΛ μολύνουν και θα σνεχίζου να μολύτνου την Αττική με τεράστια περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα για τους κατοίκους και τεράστια κέρδη για τους ενδιαφερόμενους διαπλεκόμενους.

   Διαγραφή
  2. Ευτυχώς ο Σγουρός πάει και αυτός περίπατο μαζί με τον Χρ.Μάρκου

   Διαγραφή
  3. Παπακυπριανος Γεωργιος27 Αυγούστου 2014 - 1:39 μ.μ.

   και τα θελουν μια και η πληροτητα ειναι στο 50%της ψυτταλειας...τα ΚΕΛ εχουν το οικονομικο ενδιαφερον της κατασκευης..και το οικονομικο ενδιαφερον της τεχνικης συντηρησης-λειτουργιας
   και τα ποσα αυτα ειναι μεγαλα.
   εκει ακριβως διδεται η μαχη ...η ψυτταλεια ειναι με μεγαλη διαφορα οικονομικοτερη-συντομη χρονικα κατασκευη και οικολογικα καλυτερη και συμφερουσα.....για τον τοπο.
   ...ξεκαθαρα

   Διαγραφή
 13. Όπως διαβάζω στην περίληψη της προκαταρκτικής μελέτης του ΟΠΑΣ που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο 2013, τα πράγματα ξεκαθαρίζονται με στοιχεία. Οι δημοτικές αρχές Πειραιά και η τότε Νομαρχία είχαν συμφωνήσει στην Β' και Γ' Φάση αναβάθμισης της Ψυττάλειας που ολοκληρώθηκε το 2010, για να χωρέσει όλη την Αττική, οπότε μετράνε εκείνες οι αποφάσεις και όχι των τωρινών δημάρχων με τις όποιες ψηφοθηρικές σκοπιμότητές τους.
  Κατά τα άλλα ο ΟΠΑΣ στην μελέτη του παραθέτει στοιχεία με τρεις (3) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
  - Η 1η αναφέρεται στην αδιαμφισβήτητη δυνατότητα του σύγχρονου ΚΕΛ Ψυττάλειας να αποδεχθεί και επεξεργαστεί τα λύματα Σπάτων – Αρτέμιδος [Η εκπλήρωση του ΟΡΟΥ της (ισχύουσας) χωρητικότητας, Η επαρκέστατη εκπλήρωση των περιβαλλοντικών ΟΡΩΝ, της αειφορίας και της βιοποικιλότητας, Οι διασφαλισμένοι ΟΡΟΙ της γενικότερης περιφερειακής υποδομής, των υφιστάμενων υπηρεσιών και η εμπειρία, Οι εγγυήσεις διαπιστευμένων οργάνων περί τήρησης και ελέγχου των ΟΡΩΝ και κανόνων λειτουργίας του ΚΕΛ Ψυττάλειας (οδηγία 91/271/ΕΟΚ, κλπ), 5. Οι επίσημες – διαπιστευμένες διαβεβαιώσεις εκπλήρωσης των δυνατοτήτων - ΟΡΩΝ σύνδεσης με την Ψυττάλεια, που ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ απέφυγε και αποφεύγει να αξιοποιήσει ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος]
  - Η 2η αναφέρεται στην εντοπισμένη παραβίαση (παράκαμψη) των διαδικασιών ουσιαστικής διαβούλευσης και ενημέρωσης γύρω από το αποχετευτικό με βάση τις ισχύουσες Οδηγίες, κλπ. και
  - Η 3η αναφέρεται στις αντιφάσεις, προφανείς σκοπιμότητες της Δημοτικής Αρχής Σπάτων – Αρτέμιδος και συσχετίζονται οι παραλείψεις ενεργειών της με την ολοφάνερη συγκεκαλυμένη «εξυπηρέτηση» (χωρίς καν διαπραγμάτευση) της προωθούμενης, κρίσιμης διαδικασίας «ΡΟΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ», όπως περιγράφεται στον συγκεκριμένο ΟΔΗΓΟ για τα έργα αυτά. Οδηγό που αν είχε τηρηθεί ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΕΚΑ) και αν είχαν αρχίσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες που προβλέπει, σε διάστημα 68 μηνών από την έναρξη των διαδικασιών οι πόλεις μας θα είχαν αποχέτευση και επεξεργασία Λυμάτων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ30 Αυγούστου 2014 - 12:04 π.μ.

  Η σημαντικότερη απόφαση σχετικά με την αποχέτευση. Οριστικά η Ψυττάλεια αποδέκτης για ολόκληρο το Δήμο Παλλήνης
  http://www.dimitriskarras.com/2012/01/blog-post_17.html?m=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
  Απόφαση Δούρειος ίππος - βόμβα του Δημάρχου Σ-Α για το ΚΕΛ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Αλίμονό μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΑΛΧΑ .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. βρε ΚΑΛΧΑ τι παθαμε...ΕΒΑΛΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΑΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ......ΔΕΝ ΤΟ ΕΜΑΘΕΣ ΤΙ ΣΟΙ ΜΑΝΤΗΣ ΜΑΙΜΟΥ ΕΙΣΑΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Άμ, Αριστογείτονα την πάτησες. Για τον Γιαννάτο το ξέραμε και ποιος να διαφωνήσει ως προς τις θέσεις του (ως προς τις δυνατότητες, άλλο), αλλά άλλη είναι η βόμβα. Μη δεις και τον Γιαννάτο μόλις το καταλάβει να ...... φεύγει. Ίδωμεν τα επόμενα εικοσιτετράωρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Αμμμμμμ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΩ ΟΤΑΝ ΒΑΛΩ ΓΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΓΩ.
  Μεχρι τοτε ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΤΗΣΕΙ ΣΚΑΤΟ γιατι προσεχω που παταω......και για το κελ εχω γραψει απο προπερσυ ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ και ποση ομοφροσυνη χρειαζεται.Τωρα αν κατι ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ χαιρονται να ερθει το κελ εεεε τι να κανουμε ..ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΔΩ ΓΡΑΦΟΥΝ Καπαπηδια καραπηδια γκονζιλες αρτεμισιοι νυφιτσεςεεεεεεεε ενας ακομα ΟΥΔΕΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σας παιζω και με το ενα χερι λογω τραυματισμου σε extreme sport...
  ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ...ΑΝ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΑΝΑΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΘΑ Παρετε και το σκατο ετσι που τα σκατωσατε στον Αγ.Νικολαο...........Αρα μην χαιρεσαι να κλαις μαλλον αν εχεις δικιο ΚΑΙ ΣΑΣ ΤΟ ΦΟΡΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΟΛΕΜΑΤΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΟ......ΤΡΟΜΑΡΑ ΣΑΣ ....αυτο σας εφαγε με τοοοοσα παλουκια που εχετε φαει .....μυαλο δεν βαζετε.....
  ΔΗΛΑΔΗ ΒΡΕ ΜΑΓΚΑ το προβλημα σου ειναι αν θα την πατησω εγω που ειμαι ΜΑΚΡΥΑ η εσυ που δεν θα εχεις που να κολυμπησεις?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσυ Αριστογειτωνα που κολυμπας μην μας πεις οτι κολυμπας στην Ραφηνα παρεα με τον Καραμανλη α ειχες και τον Κασιδιαρη αλλα μπηκε φυλακη και τον εχασες.

   Διαγραφή
 20. με τον ψινακη ......που εχει τα καλυτερα τεκνα ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΕΣ ΒΛΑΧΟΙ τον εβγαλαν δημαρχο.....Τετοιο γελιο που αλλου θα βρεις δηλαδη τωρα που χασαμε τον Λουδοβικο.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Λογια ειναι μονο ο Ψινακης κοροιδευει χειροτερος θα βγει τελικα απο τον προηγουμενο τον αποτυχημενο ακουγεται οτι παει στον Μπουταρη να του κανει μαθηματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. θα του φορεσει και σκουλαρικι?ΑΑΑΑΑ τον κυρ Γιαννη τον ξερω παλαιοθεναπο σαλονικα μερια ....καρνταση πρωτο και πολυ τον παω......
  γουσταρω .....ειναι ΔΑΣΚΑΛΟΣ.ΕΔΩ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ ΣΚΕΨΟΥ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕ στον ψινακη για μαθημα....ειναι και δυο μετρα αντρας.....
  Αυτο το περι Μπουταρη ΠΟΛΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ.ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ?Και βρε παιδακι μου υπαρχουν και κοματα και τελειες ετσι χυμα που γραφεις αντε να βγει ακρη ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΙ.Το οτι το εχεις εσυ στο μυαλο σου, δεν σημαινει οτι το εχει και οποιος σε διαβαζει.Λιγη συνταξη ελεος....5 προτασεις σε ΜΙΑ δεν γινεται θα σε κοβανε στην εκθεση ..Η ΔΕΝ ΕΔΩΣΕΣ ΠΟΤΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ?Εχε χαρη στο χερι με το extreme sport δεν θα ασχολιομουν μαζι σου θα ημουν για κολυμπι.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπραβο ρε Αριστογειτωνα σε ολα μεσα εισαι εκτος απο αρχιλουτσαρχης μας εγινες τωρα και αρχιμπουταραρχης, ναι ο Ψινακης θελει να μιμηθει τον Μπουταρη αλλα αμφιβαλω πολυ αν θα τον φτασει γιατι το να διοικησεις εναν μεγαλο δημο πρεπει να το εχεις απο μεσα σου οχι να περιμενεις μαθηματα απο αλλους

   Διαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας