ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Επιτέλους ΦΩΣ!!!Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΜΑΣ

- Γιατί οι κατά νόμο αρμόδιοι Κρατικοί λειτουργοί αποποιούνται και το τεκμήριο της επί του θέματος (σχεδίασης και υλοποίησης έργων επεξεργασίας λυμάτων) αρμοδιότητάς τους ;


Με αφορμή δημοσιεύματα και προφανώς ανυπόστατους ισχυρισμούς (περί δήθεν ευθυνών και του Δήμου Σ-Α), εν όψει επικείμενης καταδίκης της χώρας μας για παραβίαση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ (περί αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων), ο νέος Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, κ. Δημήτρης Σπ. Μάρκου, ακολουθώντας το πλαίσιο της υπ’ αριθ. 314/30.9.2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, έκαμε σήμερα τις ακόλουθες δηλώσεις:


   «Γνωρίζουμε όλοι, ότι μετά την από 25.10.2007 καταδίκη της Ελληνικής Δημοκρατίας (όχι του αναρμόδιου Δήμου μας), από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-440/06), οι αρμόδιες Κρατικές Αρχές (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, νυν ΥΠΕΚΑ, κ.ά.) δεν ανταποκρίθηκαν, ούτε συνέβαλαν τελικά (ως όφειλαν), στην αντιμετώπιση των εμποδίων που τους έθεσε το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Ανώτατο Δικαστήριο), με την υπ’ αριθ. 3743/2008 απόφαση ΑΚΥΡΩΣΗΣ του σχεδιασμού που υποστηρίζουν από το 2003, με την υπ’ υπ’ αριθ. πρωτ: 136125/10.9.2003 Κοινή Υπουργική Απόφασή τους (ΚΥΑ) τα αρμόδια Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Υγείας – Πρόνοιας και Γεωργίας.
  Αποδεικνύεται δηλαδή περίτρανα, ότι η ακυρωθείσα ως μη σύννομη και ανεπαρκής ανωτέρω κοινή Υπουργική απόφαση 136125/10.9.2003 για τον σχεδιασμό του έργου ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι, με αγωγό στη θάλασσα της Αρτέμιδος, ήταν και παραμένει αδιόρθωτη, μη εφικτή και μη επιλέξιμη Πράξη των συναρμόδιων Κρατικών υπηρεσιών και ΟΧΙ του αναρμόδιου Δήμου μας.
  Τα παραπάνω δεν αποτελούν λόγια και εικασίες, αλλά γεγονότα με διαχρονική ευθύνη συγκεκριμένων διαπιστευμένων οργάνων της Πολιτείας και επουδενί των εκάστοτε Δημοτικών μας Αρχών, που ο νόμος (δυστυχώς) της περιορίζει μόνο στην έκφραση γνώμης».   
  Συνεχίζοντας τις επί του θέματος των ευθυνών, σημερινές δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Σ-Α κ. Δημ. Μάρκου, παρέθεσε εν συντομία τα παρακάτω αδιάσειστα και αδιάψευστα (όπως τόνισε) στοιχεία, που δείχνουν τις επί του θέματος αλληλοαναιρέσεις και αλληλοσυγκρουόμενες ενέργειες μεταξύ των αρμόδιων Κρατικών Υπηρεσιών (ακόμα και του ιδίου Υπουργείου), με φανερή πλέον την αδυναμία τους να συμμορφωθούν με τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και συγκεκριμένα με την απόφαση 3743/2008 του Σ.τ.Ε.
  Ενδεικτικά τόνισε τα εξής:
α) Το 2003 αποκλείστηκε εντελώς από ένταξη προς χρηματοδότηση λόγω ελλείψεων, ο φάκελος της ΑΡΜΟΔΙΑΣ για το έργο αποχέτευσής μας (εποπτευόμενης από το Κράτος) ΕΥΔΑΠ (και ΟΧΙ των αναρμόδιων Δήμων μας – πρώην – τότε - Δήμων Αρτέμιδος και Σπάτων), γεγονός που πιστοποιείται με το υπ’ αριθ. πρωτ: 169169…/3.12.2003 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» του ΥΠΕΧΩΔΕ (Γ’  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), προς την ΕΥΔΑΠ (Δ/νση Αποχέτευσης)
β) Με την υπ’ αριθ. 3743/2008 απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της χώρας), ΑΚΥΡΩΣΕ ως παράνομη την υπ’ αριθ. πρωτ: 136125/10.9.2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση τεσσάρων (όπως προαναφέρθηκε) Υπουργείων (και ΟΧΙ των αναρμόδιων Δήμων μας – πρώην Δήμων Αρτέμιδος και Σπάτων), σχετικά με το έργο αποχέτευσης, επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής μας (Βορείων Μεσογείων της Ανατ. Αττικής)
γ) Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ: οικ. 169812/6.8.2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος – ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ, «η προτεινόμενη στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λύση για διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποδεκτή από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ ……..», οπότε ακολούθησε και η υπ’ αριθ. πρωτ: Δ7/1271/Φ.ΡΑΦΗΝΑΣ/30.8.2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (ΟΧΙ δηλαδή του αναρμόδιου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος), περί Διάλυσης της Σύμβασης για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ», με αποτέλεσμα να μη μπορούν πλέον να διαμορφωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της επί του θέματος υπ’ αρ. 206/13 γνωμοδότησης του Σ.τ.Ε, που επιτρέπει μεν «τμηματική οριοθέτηση» του ρέματος Ραφήνας (ως προϋπόθεση εγκατάστασης ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι, κατά την απόφαση 3743/08 ΣτΕ), …….. «υπό τον όρο (όμως) ότι στις μελέτες έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα στοιχεία που αφορούν το σύνολο του ρέματος Ραφήνας»
  - Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα πολλά, από εκείνα τα στοιχεία που καταγράψαμε ως Δημοτική Αρχή, για να δείξουμε που ανήκουν οι ευθύνες και ποιους τελικά βαρύνουν τα επικείμενα πρόστιμα της Ε.Ε., τόνισε ο κ. Δημ. Μάρκου.
  Όμως πέρα από αυτά, ο Δήμαρχος στάθηκε και στο γεγονός της αναζήτησης ευθυνών, μετά από  προσφυγή (όπως είπε) συμπολιτών προς τη Δικαιοσύνη, την οποία και αυτός συνέδραμε ήδη από της αρχές 2014 στην κατεύθυνση αυτή.
  Κορυφαία όμως επιδίωξη όλων μας (Δημοτικής Αρχής και δημοτών), ανάφερε ο κ. Δημ. Μάρκου, ήταν και παραμένει η κατά νόμο προώθηση των διαδικασιών σχεδιασμού και αντιμετώπισης του αποχετευτικού προβλήματος των Σπάτων και της Αρτέμιδος, μέσα από την τήρηση των διατάξεων του Ν. 1650/1986 [άρθρου 4 (§ 6α) και του άρθρου 5 (§ 1α)], της ΚΥΑ 69269/5387/1990, της οδηγίας 85/337ΕΚ, του Ν. 3010/2002 και του από το 2000 ισχύοντος «Οδηγού Διαδικασιών Ωρίμανσης έργων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων», που συντάχθηκε από την ΜΟΔ ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, σε αντίθεση με μη σύννομες και μη επιλέξιμες για την Ε.Ε. μεθοδεύσεις ορισμένων Κρατικών Αρχών, που επιχειρούν να παρακάμψουν τη νομιμότητα υπογράφοντας και πιέζοντας για την προώθηση νομικά διάτρητων «Σύμφωνων Συνεργασίας», για απευθείας λύσεις, αντίθετες ακόμα και από τις αποφάσεις του ΣτΕ. 
ΟΜΩΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ (νομικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά) ΛΥΣΗ
  Κλείνοντας το «κεφάλαιο» των ευθυνών, ο νέος Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, κ. Δημ. Μάρκου, δήλωσε αισιόδοξος, αφού αργά η γρήγορα (όπως είπε) οι αρμόδιοι του Κράτους (ΥΠΕΚΑ-Ειδική Γραμματεία Υδάτων, κλπ) είναι αναγκασμένοι για λόγους Δημοσίου συμφέροντος, να εγκαταλείψουν τις ανεφάρμοστες επί δεκαετία και πλέον λανθασμένες επιδιώξεις τους, αποδεχόμενοι τις λύσεις που δρομολογούν αρμόδια, αξιόπιστα και εντεταλμένα στελέχη της Διοίκησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά στοιχεία που διασφαλίζουν τη δυνατότητα σύνδεσης του αποχετευτικού δικτύου των Σπάτων και της Αρτέμιδος, με τις υπερσύχρονες και ειδικά για το σκοπό αυτό αναβαθμισμένες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων «Ψυττάλειας» της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που έχουν προδιαγραφές για κάλυψη αποχετευτικών αναγκών 5.600.000 ισοδ. Πληθυσμού.
  Στο σημείο αυτό ο κ. Δημ. Μάρκου, προς επίρρωση των όσων είπε, παρέθεσε δυο δημόσια έγγραφα και μια δήλωση κορυφαίων στελεχών της ΕΥΔΑΠ ΑΕ και συγκεκριμένα: α) τα υπ’ αριθ. πρωτ: 1927/1.12.2011 (Εμπιστευτικό) και 514/25.4.2013 επίσημα αποκαλυπτικά έγγραφα των αρμόδιων επιχειρησιακών μονάδων της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, που αναφέρονται στις υφιστάμενες δυνατότητες και την αναγκαιότητα «περαιτέρω αξιοποίησης» των εγκαταστάσεων της Ψυττάλειας, για σύνδεση και της Ανατολικής Αττικής και β) μια σαφέστατη για τις αυξημένες δυνατότητες της Ψυττάλειας τηλεοπτική δήλωση (στην ίδια κατεύθυνση) του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, κ. Ν. Μπάρδη, στις 6.3.2012, οπότε τα πράγματα δεν χωράνε καμία αμφιβολία.
  Όσον αφορά στο θέμα των «αντιδράσεων» φορέων του Πειραιά απέναντι στη λύση σύνδεσης της Ανατολικής Αττικής με τις ΕΕΛ Ψυττάλειας, ο κ. Δημ. Μάρκου, ξεκαθάρισε λέγοντας:  
-               Καλό θα ήταν να μη ξεχνάνε κάποιοι τον συνολικό Περιφερειακό σχεδιασμό της Αττικής και να μην τον παρερμηνεύουν πελατειακά. Τον σχεδιασμό δηλαδή που έχει γίνει και έχει εγκριθεί, με τις θετικές αποφάσεις των τότε Νομαρχιακών οργάνων και των Δήμων της περιοχής, άλλως πως εγκρίθηκε, επεκτάθηκε, αναβαθμίστηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. ως επιλέξιμο το σύνολο του έργου της Ψυττάλειας;
Διερωτήθηκε μάλιστα τι θα γινόταν αν φορείς των Σπάτων και της Αρτέμιδος, έθεταν σήμερα, θέμα επιπτώσεων εκ της εξυπηρέτησης αυξημένων αναγκών χρήσης του έργου  του Αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος», το οποίο έγινε επίσης για ολόκληρη την Αττική και όχι μόνο;
  Ας είμαστε λοιπόν προσεκτικοί στις τοπικές διεκδικήσεις, σε ότι αφορά μάλιστα έργα που έχουν σχεδιαστεί και χρηματοδοτηθεί με συγκεκριμένες προδιαγραφές (όπως προαναφέρθηκε) με την τήρηση των δημοσιονομικών Κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληξε ο κ. Δ. Μάρκου, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον συνάδελφό του Δήμαρχο Ραφήνας – Πικερμίου, στην κατεύθυνση διαλεύκανσης της υπόθεσης και δρομολόγησης της εφικτής και επιλέξιμης λύσης σύνδεσης με τις ΕΕΛ Ψυττάλειας, προκειμένου να κλείσει έτσι και η διένεξη με την Ε.Ε. χωρίς πρόστιμα σε βάρος του Ελληνικού Λαού, που όπως απεδείχθη παραπάνω δεν ευθύνεται εκείνος, ούτε οι Δήμοι μας, για τις ανεπάρκειες της κρατικής μηχανής.
  Τέλος, κλείνοντας, είπε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στους θιασώτες των εκβιαστικών διλλημάτων για τα πρόστιμα, πως «ορισμένοι ξεχνούν ότι τα πάντα στη διοίκηση κρίνονται με βάση το τεκμήριο της αρμοδιότητας (το οποίο ουδέποτε είχε ο Δήμος μας στο έργο αυτό), οπότε ας μάθουν ότι  τα πρόστιμα επιβάλλονται σε εκείνους τους ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ που ευθύνονται και τα προκάλεσαν από το 2003 έως σήμερα, με καταγεγραμμένες πλέον πράξεις και παραλείψεις τους»

Εκ του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

53 σχόλια:

 1. Επί τέλους ξεκάθαρες απόψεις , με σοβαρότητα και βασιζόμενες σε έγγραφα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σημερα η δηλωση του Δημαρχου τα ανετρεψε ολα μας λεει [ΘΑ ΜΑΣ ΠΝΙΞΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ] Συνεντευξη στο ΒΗΜΑ

   Διαγραφή
  2. ΑΜΑΝ ΠΙΑ
   ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΑΓΚΥΛΩΘΗΚΕΣ

   Διαγραφή
 2. Αλλα ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ δεν μας ενδιαφερουν ποι ευθυν;νται και που θα καταλογιστουν τα προστιμα κ τ λ,απλα δηλωστε μας [Μονη λυση που δεχομαι ειναι η συνδεση με την Ψυταλεια]

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΤΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΚΟΜΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλά εσύ 11:10 μμ δεν καταλαβαίνεις ή δεν ξέρεις να διαβάζεις; Το μισό δελτίο τύπου του Δημάρχου αναφέρει και παρουσιάζει τη λύση Ψυττάλεια και εσύ το χαβά σου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΡΙΝ ΑΛΕΚΤΩΡ........Σημερα μας το ξεκαθαρισε[ Θαμας πνιξουν τα προστιμα ] Αρα πρεπει να συμβιβασταυμε για να μην........πνιγουμε. ΚΑΛΥΝΥΚΤΑ

   Διαγραφή
  2. ΚΑΠΑΠΗΔΙΑ ...........
   ΚΑΛΥ ΝΥΚΤΑ
   ΕΕΕΕΕΕ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΠΙΑ......ΑΣΕ ΤΙΣ ΑΓΚΥΛΕΣ ΜΑΣ ΦΛΟΜΩΣΕΣ ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΤΑΚΤΗ ΜΑΙΜΟΥ.
   3 ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΖΙ ΕΓΡΑΨΕΣ
   ΑΝΤΕ ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΝΥΧΤΑ.

   Διαγραφή
 5. ΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ.....Μωρε εχετε και τοσο large ηλιθιους εδω ?Και περιμενετε να καταλαβει ΕΓΓΡΑΦΟ?
  ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΜΗΝ ΤΟ ΜΠΛΕΚΕΤΕ ΜΕ ΠΟΛΛΕς
  ΑΓΚΟΥ ΣΟΥ ΚΑΝΕΙ ΧΡΥΣΕ ΜΟΥ ?ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΨΥΤ Τ ΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑ ΜΩΡΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Γνωστή η γραφή του γνωτού κονδυλοφόρου που συνέταξε το δελτίο τύπου του Δημάρχου. Νάτος πάλι μπροστά μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΣΕΙς ΔΕΝ ΦΩΝΑΖΑΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΗΘΕΛΕ?Τι γραφατε παραμονες β Κυριακης?
  Μπολγκιτες μου τι γινεται?Γκονζιλας θελει ψυτταλεια Σισυφος ο κελιτης (κατα το στηλιτης)Ψυτταλεια και τωρα βγηκε και το ΚΑΠΑΠΗΔΙ και ρωτησε τον Δημαρχο γιατι δεν ψηφιζει Ψυτταλεια.ΕΕΕ δεν μενει παρα και ο Κατσαλιρος να ζητησει Ψυτταλεια.Και ερωτω ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΜΕΝΗ ?Αποκλειεται να αλλαξαν κατι αλλο συμβαινει.Δεν πιστευω οτι απλα κωλοτουμπιασαν Ισως πιστευαν οτι θα κανει πισω ο Δημητρης αλλα ουτε και αυτο με καλυπτει. ΠΟΝΗΡΕΨΤΕ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΕΙ.
  ΑΑΑΑΑκαι τι εγινε με το τοπικο ?ΤΕΤΟΙΑ ΜΠΟΥΓΚΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΗ.ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΑΔΕΙΕΣ ειναι ΕΙΔΗΣΗ που αποκρυπτεται υπουλα....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Tι έχει να πει η προηγούμενη δημοτική αρχή για όλα αυτά τα έγγραφα περί Ψυττάλειας, που δεν ήθελαν ποτέ να παραδεχτούν ότι υπάρχουν , δηλώνοντας δήθεν άγνοια ; Οι εξυπνάκηδες που με κακοήθεια διέδιδαν άλλες προθέσεις στην δημοτική αρχή , και αυτό δεν αφορά μόνο την παράταξη του πρώην δημάρχου , τι έχουν να πουν ; Ας μάθουν ότι υπάρχουν κι αυτοί που δεν κινούνται σαν σκιές , βγαίνουν μπροστά , τολμάνε και δεν χρησιμοποιούν κίτρινες μεθόδους σε οπισθόφυλλα εφημερίδων για να πείσουν. Όπως λέει η παροιμία " ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται "! Ήρθε η ώρα της αλήθειας , το θέλουνε δεν το θέλουνε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η προηγουμενη Δημοτικη αρχη ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΟΜΙΛΕΙ .
  1 ΜΑΣ ΖΑΛΩΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΑ 500 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΤΑ ΠΗΡΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ
  2 ΜΑΣ ΖΑΛΩΣΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ ΓΙΑ 12 ΧΡΟΝΙΑ
  3 ΜΑΣ ΖΑΛΩΣΕ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ
  ΜΑΣ ΠΗΓΕ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
  ΜΟΙΡΑΣΕ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕς ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΒΕΡΤΑ ΚΟΥΒΕΡΤΑ
  Χαρις στο Ποθουλακη γλυττωσαμε και το ΔΑΝΕΙΟ ΤΩΝ 5 ΕΚΑΤΟΜ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΑΜΕ
  ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΚΥ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
  ΕΚΑΨΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ
  ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΞΕΔΡΑ ΣΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
  ΕΣΤΗΣΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ στον αθλητικο που θα τους δει ο γιατρος και θα παθει.
  ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΛΙΓΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕς ΤΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟΥ.
  Τωρα το οτι ο γκονζιλα απειλει και φωναζει μικρο το κακο Αργα η γρηγορα θα καταλαβει οτι ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΔΑΓΚΩΣΕΙΣ ΓΛΕΙΨΤΟ γιατι μπορει να σου ριξει σφαλιαρα.Γιαυτο ΚΑΜΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΓΚΟΝΖΙΛΕΙΚΑ ΤΕΡΤΙΠΙΑ ΘΑ ΣΚΥΨΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ.
  Αν καταλαβει οτι σαν τον Σισυφο κουβαλαει πετρες στην ανηφορα που μολις φτασει στην κορυφη ξαναπεφτουν εεεεεεεε θα το αλλαξει το τροπαρι.ΕΠΙΜΟΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.Δεν εκλεισε ουτε μηνας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Δεν σηκώνει τον Δ. Μάρκου να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο σε αυτόν θα ξεσπάσει η οργή των κάτοικων για τα πρόστιμα που θα πέσουν πάνω τους, το ίδιο ισχύει και με τον νέο δήμαρχο Ραφήνας.
  Η λύση της Ψυττάλειας προς το παρόν φαίνεται αδύνατη όχι μόνο επειδή αντιδρούν κάθετα όλοι οι δήμαρχοι και βουλευτές του Πειραιά αλλά και η ΕΥΔΑΠ την αρνείται σαν πολύ δαπανηρή οικονομικά και χρονοβόρα.
  http://sh.st/yjVh8

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είσαι άσχετος, κόπανος,αγράμματος,δεν ξέρεις ούτε να διαβάζεις ..!!

   Διαγραφή
  2. Διάβασε το άρθρο η κυρία Ραγκούση τα λέει αυτά
   Βλάκα!

   Διαγραφή
  3. AA ΤΟ εγραψε η τοπικη Φλατσι ....
   εγω δεν καταλαβα τι γινεται...αλλα λεει εδω αλλα στον Δημαρχο αλλα στην ατακτη μαιμου
   τα εχασε τελειως......
   του επεσε βαρυ το αξιωμα ....

   Διαγραφή
 11. Ο πρόεδρος της ΕΥ.ΔΑ.Π. Θεμιστοκλής Λέκκας σε επιστολή του τον Φεβρουάριο του 2012 στον τοτε δήμαρχο Χρήστο Μάρκου γράφει ότι είναι αδύνατη η λύση της Ψυττάλειας για Αρτέμιδα και Ραφήνα.
  http://sh.st/yjBmD

  Ο Πειραιάς δεν θα γίνει η χαβούζα της Αττικής λέει ο πρόεδρος της ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. Γρηγόρης Γουρδομιχάλης
  http://sh.st/yjB7d

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚαΠαπίδι,τί απάντησε η ΕΥΔΑΠ το 2013 στο Υπουρ.Περιβάλλοντος? Οτι πάμε Ψυττάλεια με 30 εκατομμύρια ευρώ ! Αυτό δεν το διάβασες?

   Διαγραφή
 12. 2,15 Είσαι εδώ; Η γελοιότητα σε έχει πνίξει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. σωωωωωωωωωπαααααααα 2 15 ......εσυ δεν εισΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕ ΣΤΑ ΞΑΦΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ......ΕΙΣΑΙ ΣΚΕΤΟ ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΠΟΔΑΡΟ....
  ΕΕΕΕΕ ΑΦΟΥ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΕΕΕΕΕΣΑΜΕΕΕΕΕΕ
  ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ GOOD FELLOWS TOY ΠΕΡΑΙΑ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ο 2.15 σαν παιδί του πρώην δημάρχου και των παρατρεχάμενών του, δεν έχει καταλάβει τί είχε δηλώσει η ΕΥΔΑΠ, γιατί προφανώς είναι αγράμματος, όπως οι περισσότεροι που ήταν δίπλα στην παράταξη του πρώην δημάρχου.
  Το ότι ο πρώην δήμαρχος έκρυβε σκοπίμως όλα τα έγγραφα της ΕΥΔΑΠ που μιλούσε για τη σύνδεση με την Ψυτάλλεια, και μας πήγε πίσω, θα πρέπει να υποστεί όλες τις κυρώσεις του νόμου.
  Δεν γίνεται να έχουμε πάρει το ο.κ. για Ψυτάλλεια κι αυτός να επιμένει για Πλατύ Χωράφι. Όλα τα πρόστιμα θα πρέπει να χρεωθούν σ' αυτόν και στους παρατρεχάμενούς του, που ψήφιζαν όλοι μαζί σαν τα πρόβατα.
  Μας κατέστρεψαν κυριολεκτικά και ο πρώην δήμαρχος και οι προηγούμενοι που είχαν πάντα δίπλα τους τους γνωστούς ανθρώπους. Γιατί αυτοί έκαναν "κουμάντο". Η παρέα που είχαν δίπλα τους. Και ήταν τα ίδια άτομα εδώ και 15 χρόνια.
  Έβαλαν στο δήμο 300 άτομα, από τα οποία μόνο τα 80 δουλεύουν ενεργά. Γι' αυτό και η Αρτέμιδα παρουσίαζε την εικόνα της αθλιότητας.
  Όλα τα πρόστιμα θα πρέπει να χρεωθούν σ' αυτόν και στην παρέα του και οι δημότες να μην πληρώσουν τίποτα.
  Όπως καταλαβαίνετε και μας κατέστρεψαν και θα πληρώσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δυστυχως τα ιδια ατομα είναι και τωρα [ΤΥΡΑΚΗΣ Α ΤΟΥΝΤΑΣ] στον συνδιασμο του βΔημαρχου

   Διαγραφή
  2. μπραβο παιδι μουΒρηκες μονον δυο .....
   Ξεχασες ομως κατι
   ΟΤΙ Ο ΜΗΤΣΟΣ δεν πηγε για δημαρχος για να φτιαξει καιαλλα αυθαιρετα.Παει για ΚΑΡΡΙΕΡΑ
   ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ αρα εεεεεδεν ειναι το ιδιο ..μαγκα μου .....

   Διαγραφή
  3. Θυμήθηκες τον Τυράκη και ξέχασες τον Πουλάκη????????? Ξέρεις τί σημαίνει ΠΟΥΛΑΚΑΣ?????? Η απόλυτη καταστροφή της Αρτέμιδας. Και νομίζει ότι ξεμπέρδεψε? Είναι βαθιά νυχτωμένος..........

   Διαγραφή
 15. ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ του κατσαλιρου θα μας κυνηγουν χροοοοονιααααα
  πχ Προσφατο ΔΣ αμοιβη του δικηγορου ερχεται το κουστουμι 500 000 ευρω που τα πηρε για εργο που δεν εκανε και ΤΑ ΖΗΤΑΝΕ ΠΙΣΩ. ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΙ Η ντε λαλησα τους μισθους που δεν πηρε γιατι εξαναγκασθηκε σε παραιτηση για να κατεβει ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ Τωρα τους φταιει ο μισθος του γραμματεα της συμβουλου ηταν οκ μαγκες?ΤΙ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕ ΣΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΑΜΕ?Σαν δεν ντρεπεσθε διολου λεω εγω ΚΑΤΣΑΛΙΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ προοδευτικη ΕΠΕ μας επριξε με τα καπαπιδια της......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Mα ηταν το παιγνιδη στημενο.Να στηριξει ο ΔΗΡΙΖΑ Χρ Μαρκου τη δευτερη κυριακη αλλα ο λαος τους αγνοησε.Κοιταξτε τις εκλογες για τις επιτροπες . Πεντε θεσεις Η Νεα Πολη του Χρ Μαρκου τρεις θεσεις ο ΔΗΡΙΖΑ και καμια ΘΕΣΗ η Α Ν Α Σ Σ Α Της ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Τρομαρα τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. καταλαβετε το ΕΝΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ.2 ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ......
  Αυτα τα ταχαμου δυο ειναι σταχτη στα ματια για τα προδευτικα κομματοσκυλα που ψηφισαν καπαπηδια....
  Την ανασσα την πεταξαν εξω και απλα η συμπολιτευση εβγαλε την ουρα της απ εξω και τους αφησε
  τα παιδια να παιζει .Καλυτερα της να φαινονται οτι ειναι ενα.Να ζαλωθει ο ξυριζα την συμφωνια και να εκδικηθουν την ανασσα στην οποια ΕΔΩΣΑΝ ΜΗΝΥΜΑ .Αν δεν το πηρε δεν κανει για πολιτικη και να παει σπιτι της.Αν θελει δημαρχιακα τερτιπια να κανει ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Τελειωσαν οι αυτοδυναμιες μεχρι και ο Αλεξης το καταλαβε ...Ασε τις δημοσκοπησεις σαν αυτες που μας εβγαλαν στο exit pol......ΣΚΕΨΟΥ ΑΠΟ ΤΩΩΩΩΩΡΑΑΑΑΑ μεχρι τις εκλογες τι εχει να γινει ΣΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.....ΝΑ ΜΕ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ θα παιχθει πολυ χοντρο παιχνιδι για πολυ επιτηδειους.....παει και ο μπαρμα φωτης καηκε στο 32 .......ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΟΛΠΑ....ποταμισια....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. αριστερα καπαπιδια κι ξερο ψωμι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Πραγματικά είναι απορίας άξιον με βάση ποια αξιολόγησης ο νυν δήμαρχος επιμένει ότι η ΜΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΛΥΣΗ είναι η σύνδεση με την Ψυττάλλεια, και να κοροϊδεύει έτσι τους ψηφοφόρους του.
  Από όσο ξέρω μελέτη δεν έχει γίνει, και η ΕΥΔΑΠ απέρριψε τη λύση ως τεχνικοικονομικά αδύνατη. Πράγματι το επιχείρημα για σύνδεση με την Ψυττάλεια οικονομικά και πρόχειρα στέκει, αλλά τεχνικά γιατί προτείνεται ως εφικτή η λύση των 14 σειριακών αντλιοστασίων (7 μέχρι την Παλλήνη). Και γιατί τελικά όσοι τρομολαγνικά σκούζουν για επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή με το βιολογικό καθαρισμό, δεν ανησυχούν για το τί θα γίνει αν αστοχήσει έστω και ένα από όλα αυτά τα αντλιοστάσια;
  Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν και δεν πείθουν κανέναν πέρα από το τοπικό πελατολόγιο.
  Αντί να προωθούνται λύσεις που έχουν απορριφθεί - γιατί δεν προτείνεται κάτι άλλο, όπως η σύνδεση με το βιολογικό Κορωπίου ας πούμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βλέπω 3:23 πμ έχεις αϋπνίες, πράγμα που σημαίνει ότι τα έμαθες τα νέα. ΚΕΛ «Πλατύ χωράφι» γιοκ. Τα μαντάτα θα τα λαλήσουν σύντομα οι της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ, που έπιασαν τα ποντίκια της διαπλοκής στη φάκα. Το έργο πιστεύω θα παίξει «προσεχώς», γιατί είμαι σίγουρος πως το σκάνδαλο «Πλατύ χωράφι»-ΚΕΛ έχει εντοπιστεί επαρκώς από αυτούς που ξέρουν να ψάχνουν. Ας έλθουμε όμως στα δικά μας, φιλαράκο «viologikoskatharismosspata», που μιλιά δεν βγάζεις τώρα για το «Πλατύ χωραφάκι» (ίσως έμαθες τα μαντάτα), αλλά έμαθες το νέο φάλτσο τραγουδάκι ότι δήθεν στην «Ψυττάλεια» δεν γίνεται, επειδή όπως επικαλείσαι τα συνενοημένα ολιγόλογα σημειωματάκια του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ προς τον πρώην Δημαρχούκο Σπάτων – Αρτέμιδος, λέγανε όχι. Αλλά ξεχνάς viologikekatharismespata τα δυο σημαντικά έγγραφα της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ (Γενικού Διευθυντή της ΕΥΔΑΠ, κ. Γεωργιάδη) και τις από το 2012 δημόσιες δηλώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ. κ. Μπάρδη, που λένε ότι η Ψυττάλεια διαθέτει ακόμα πολύ μεγάλη δυνατότητα και για άλλα λύματα (έχει κατασκευαστεί για 1.150.000 κ.μ/ημέρα και δέχεται σήμερα μόνο 700.000 κ.μ/ημέρα), οπότε τι μας λέτε, τι μας λέτε; Δες και το video που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
   https://www.facebook.com/video.php?v=800841109938983&set=o.486500088045214&type=2&theater

   Διαγραφή
  2. Άλα! Μόλις είδαν το έργο, δηλαδή την αλλαγή πορείας της νέας Δημοτικής Αρχής και αφού έχασαν και τους κιτσοϋποστηρικτές τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, έσκασαν μύτη και οι ...εθνικοί εργολάβοι! Μάγκες, ξεχάστε το!

   Διαγραφή
  3. Πριν 10 ημερες ο Σισσυφος ο κελιτης περιπου ζητουσε τα ρεστα απο τον Δημητρη γιατι δεν μιλουσε για Ψυτταλεια .Τωρα που μιλησε επεσε μουγκα και στην ΑΤΑΚΤΗ ΜΑΙΜΟΥ ...νεκρικη σιγη .Ετσι για να καταλαβαινουν και οι ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΦΕΛΕΙΣ τι παιχνιδια παιζουν.
   ΠΑΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΕΝΟΙ......δεν κριθηκε ακομα το παιχνιδι ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ .

   Διαγραφή
  4. Αν νομίζετε ότι ο κάθε Κίτσος αποσύρθηκε από τα δρώμενα, είστε γελασμένοι........ Μπροστά μας πάλι... Και εδώ που τα λέμε αυτή τη δουλειά ξέρει να κάνει, αυτή τη δουλεια έκανε όλη του τη ζωή... Γιατί να την αφήσει; Γιατί;

   Διαγραφή
  5. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑΣ....ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΜΕΙΣ ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ Κακως κατα την ταπεινη μου γνωμη χασατε την ανασσα καισας εμεινε το κατσαλιροσυστημα αμανατι .Η ανασσα ξεφορτωσε το κατα λογισμενο και αυτο ειναι κερδος. για ολους μας.

   Διαγραφή
 20. ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ 3 30 ΤΟ ΠΡΩΙ αντι να ονειρευεται οπως ολοι που εχουν ησυχη την συνειδηση τους καθεται και ασχολειται με ΤΟ ΚΕΛ.
  Η επαγγελματιας ειναι οποτε θα εκανε καμμια μελετουλα προς πωληση η καμμια μιζουλα θα περιμενε ....
  ΕΛΕΟΣ ΜΠΛΟΓΚΙΤΗ 3 30 ΠΜ Δεν χρειαζεται να πεις ΤΙΠΟΤΑ ΤΑ ΕΙΠΕΣ ΟΛΑ.
  Ασε το φοβερο ψευδωνυμο ..μελετητικο γραφειο που δουλευει μερα νυχτα και Σαββατο εγω δεν ξερω Αρα?ΑΝΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΟΥ την ημερα κκαι βγες σαν ζομπι μετα τα μεσανυχτα.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. ΕΦΟΣΟΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΙΝΕΙ ΠΙΣΤΟΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ,ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΑ,ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην βιαζεσε φιλε σημερα κιολας μας λεει στην συνεντευξη[ ΘΑ ΜΑΣ ΠΝΙΞΟΥΝ ...ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ] ΤΙ ΕΝΟΕΙ ?

   Διαγραφή
  2. και γιατι το γραφεισ τρεις φορες ?Μηπως ξεφυγει κανενος η ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕΣ ΠΑΛΙ?

   Διαγραφή
 22. Τους έπιασε η αυπνία μόλις είδαν την ανακοίνωση. Που ύπνος!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Αφήστε τις εξυπνάδες και ψάξτε να βρείτε μια άλλη εναλλακτική λύση για την περίπτωση που αυτή της Ψυττάλειας πάει περίπατο, στα λόγια τα πάντα είναι εύκολα στην πράξη όμως κολλάμε έστω ότι ο αγωγός για την Ψυττάλεια αποφασιστεί να γίνει μέχρι τότε μέχρι να περάσει μια δεκαετία να ολοκληρωθεί τι θα κάνουμε θα πληρώνουμε πρόστιμα? Στην άλλη άκρη του κόσμου βρίσκεται δεν είναι γειτονιά και αν τα κολλήματα με την ΕΥΔΑΠ και τους δήμους του Πειραιά εξακολουθούν να υπάρχουν θα πληρώνουμε πρόστιμα εφ όρου ζωής?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΝΩ ΤΟ εργοστασιο θα χτιστει σε ενα βραδυ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΟΙ ΜΙΖΕΣ.Ασε τα δικτυα που εβγαλε δελτιο τυπου ο κατσαλιρος οτι τα εφτιαξε 300 χμ μαλιστα....
   ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ?
   ΕΛΥΣΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ .....
   ΑΠΛΑ ΜΑς ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΑΔΟΞΑΣΤΟ ΜΑΣ ΖΑΛΩΣΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ 10 ΕΤΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΥΛΑΕΙ ΓΙΑ ΚΟΚΑΛΑ....
   PLAN B ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Η ΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Η ΤΟ ΚΟΡΩΠΙ....παντως οχι μιζες στο πλατυ χωραφι....εχει και δικτυα η εργολαβια ....τι διαβολο ολο το πακετο το θελουν?Αντε που μου πλακωσατε ολοι εδω αφου στην ατακτη μαιμου ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΣ
   10 000 ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ....... (ΕΤΣΙ ΛΕΝΕ ....)ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ..... ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΕ ΜΠΛΟΓΚ ....

   Διαγραφή
 24. ΔΗΛΑΔΗ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ??? ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕΣ ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΜΠΑΡΔΗΣ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ?? ΘΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣ??????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είπαμε να γίνει οπωσδήποτε εργοστάσιο προς θεού ούτε έχει αποκλειστεί ακόμα η Ψυττάλεια το PLAN B θέλουμε να μάθουμε ορίστε ο Αριστογείτων έδωσε μερικές ιδέες.

   Διαγραφή
 25. γκονζιλας και καταλογισμενος ταραχτηκαν φιλε μου.......... τους χαλαει το σεναριο ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Οι μεγαλοεργολαβοι επιμενουν ακομα και τωρα που η Ελλαδα οδηγηθηκε στην καταστροφη απο τα παιχνιδια τους αυτοι ακομα επιμενουν. Η Ψυταλεια θα φτασει εως τον Αγιο Γερασιμο στην εξοδο της Αττικης οδου στο Εκπτωτικο χωριο λιγα χιλιομετρα απο το πλατυ χωραφι. Επομενως και ο ποιος ηληθιος κατανοει οτι δεν υπαρχει επιπλεον κοστος. Απλως καποιοι δεν θα παρουν τα 120 εκατομμυρια ευρω που στοιχιζει η κατασκευη του ΚΕΛ. Πολλαντα λεφτα καποιοι προσπαθουν να εκβιασουν και να πιεσουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Eίναι απλά τοπικοί σκαφτιάδες που θέλουν αγωγούς από τοπικές δημοπρασίες ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΘΗΜΕΝΟΙ.Ευτυχώς οι μεγαλοεργολάβοι θέλουν και αυτοί Ψυτάλλεια γιατί αυτοί λειτουργούν το έργο.Οι σμπίροι ψευτοαυτοδιοικητικοί είναι απλά γραφικοί ανόητοι που βλέπουν το ψητό από μακριά και τους τρέχουν τα σάλια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Και τώρα σημειώστε την είδηση. ΚΕΛ στο πλατύ χωράφι δεν γίνεται και αυτό πιστοποιείται πλέον από επίσημα δημόσια έγγραφα. Θα με πείτε τρελό το ξέρω. Αλλά σημειώστε την ημέρα που σας το γράφω 29.9.2014. Το κράτος μέσα στη σύγχυση και στις αλληλοσυγκρουόμενες ενέργειες διαφορετικών συναρμόδιων υπηρεσιών, των αυτών αλλά και διαφορετικών Υπουργείων, έκαψε τη λύση "Πλατύ χωράφι", οπότε η λύση Ψυττάλεια, δεν είναι απλά εφικτή, αλλά είναι πλέον και ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ΕΓΩ ΦΙΛΕ 7 21 κατ αρχην εχω καλη γνωμη για τους πρωινους τυπους.Εχουν πιο ξεκαθαρο το μυαλο
  τα αλλα ζομπυ που γραφουν στις 3 το πρωι ΤΑ ΚΑΤΑΤΑΣΣΩ ΣΤΟΥΣ ΛΑΜΟΓΙΑΡΗΔΕΣ Και σχεδον ολες τις φορες επιβεβαιωνομαι.Επισης στους ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥς και επισης επιβεβαιωνομαι.
  Τωρα για αυτο που λες.ΤΟ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΜΠΑΧΑΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΝΕ ΤΙΣ ΑΦΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΙΣ ΡΙΞΟΥΝ ΟΠΟΥ ΝΑΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ.ΔΕΝ ΣΕ ΛΕΩ ΤΡΕΛΛΟ σου λεω απλα οτι το μπαχαλο μπορει καλλιστα να οδηγησει σε αλλο μπαχαλο.ΜΠΑΧΑΛΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ.Κανεις δεν εχασε ΟΤΑΝ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΜΙΚΡΟ ΚΑΛΑΘΙ και κυριως οταν δεν εβαζε ολα του τα υποαρχοντα σε ενα καλαθι.Εγω αυτο εκανα ολη μου την ζωη και σε πληροφορω οτι η κριση που την εβλεπα να ερχεται με χιλια με βρηκε ετοιμοπολεμο.Τωρα που εχουμε ελπιδες να την σκαπουλαρουμε θελει μεγαλη προσοχη.Εκεινη η πασιοναρια των δημ υπαλληλων τι λεει ?πιλατεψτε την να παρει θεση γιατι μπορει να μας το φορεσουν εν αγνοια της ετσι που ειναι απασχολημενη να βγει σωτηρας των υπαλληλεων Αν παλι ειναι υπερ του ΠΛΑΤΕΩΣ αφηστε την να κουρευτεται με τους υπαλληλους μεχρι να την αγνοουν ολοι .Παντως εχει ρολο και μην την αγνοειτε ασε που αν εχουμε εκλογες εχει μεγαλυτερο......ρολο Στην ελλαδα τα ΕΡΓΑ εχουν πολιτικο αρωμα μην το ξεχνατε ποτε.μονοδρομοι στην ελλαδα δεν υπαρχουν Υπαρχουν ΔΥΣΒΑΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΙΓΜΩΝ.και ελπιζω ο Δημητρης εκει που εχει θητευσει να ξερει να τα περπατησει.και να μην παει ξυπολυτος στα αγκαθια.ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΠΕΙΓΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΥΘΕΙ Ας βλεπουμε τα θεματα με πιο γενικη ματια γιατι η συνολικη εικονα καθοριζει και τις κινησεις που πρεπει να γινουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ29 Σεπτεμβρίου 2014 - 10:55 π.μ.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ
  ΣΤΙΣ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΙΕΣ»
  Α' ΜΕΡΟΣ
  Οι "Πνευματικάκειες" κακίες, πικρίες, αδυναμίες, διαστρεβλώσεις και μικροπρέπειες μικρο-γκεμπελίστικου ύφους, θα διαψευστούν για μια ακόμα φορά με αδιάσειστα ντοκουμέντα, αλλά και όπως πρέπει σε κάθε άλλη στιγμή. Ωστόσο θα ήθελα εκτός από τις εμφανείς, κακόβουλες προσωπικές επιθέσεις, να διαβάσω τις συγκεκριμένες επί του κειμένου του Δελτίου Τύπου του Δήμου Σ-Α τεκμηριωμένες αντιρρήσεις του κ. Πνευματικάτου. Παράγραφο – παράγραφο, χωρίς υπεκφυγές και ψευτοκορώνες. Έτσι γίνεται στην γραπτή αντιπαράθεση κύριοι. Μπορείτε για παράδειγμα να αποδείξετε ότι το Κράτος δεν είχε και δεν έχει έως και σήμερα το τεκμήριο της πλήρους ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ επί του έργου της αποχέτευσης και της επεξεργασίας λυμάτων των πόλεών μας, αλλά παρόλα αυτά δεν έκανε ΤΙΠΟΤΑ; Εάν μπορέσετε να αποδείξετε ότι οι Δήμοι είχαν και έχουν εκτελεστή αρμοδιότητα επί του αντικειμένου, τότε τα λέμε. Μπορείτε να μας αποδείξετε ότι το αρμόδιο Κράτος ανταποκρίθηκε έως σήμερα στοιχειωδώς στους όρους και στις προϋποθέσεις που έθεσε από το 2008 το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας (βλέπετε απόφαση : 3743/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας) για να καταστεί επιλέξιμη η προωθούμενη από αυτό λύση για ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι; Μπορείτε να μας πείτε ξεπερνώντας το παθογόνο αντι-«Ποθουλακικό» σας μένος, ΠΩΣ μπορεί να καταστεί επιλέξιμη η λύση ΚΕΛ στο Πλατύ χωράφι που τυφλά υπερασπίζεστε, όταν το ίδιο το αρμόδιο Κράτος (όχι ο Δήμος Σ-Α, ούτε εγώ ο απλός πολίτης, που εσείς λοιδορείτε) διέλυσε από 30.8.2013 τη σύμβαση για τη μελέτη διευθέτησης του Ρέματος Ραφήνας, η ύπαρξη της οποίας αποτελούσε απαραίτητο όρο (κατά το ΣτΕ) για το έργο που υπερασπίζεστε; [Η απόφαση διάλυσης της σύμβασης – εργολαβίας μελετητών – είναι δεδομένη, φέρει αριθ. πρωτ: Δ7/1271/Φ.ΡΑΦΗΝΑΣ/30.8.2013 και υπογράφηκε από τον νυν Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, κ. Μ. Χρυσοχοϊδη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)]. Μπορείτε να μας εξηγήσετε με ΠΟΙΑ λογική το Υπουργείο που εισηγείται αρνητικά (δηλαδή το Κράτος γενικώς) - ενάντια στην ολοκλήρωση των προδιαγραφών που απαιτούνται για να γίνει επιλέξιμο το ΚΕΛ στο πλατύ χωράφι, έρχεται και απειλή με πρόστιμα που θα του καταλογιστούν από την Ε.Ε, αλλά θα «μετακυλίσει» στον Δήμο μας και εσείς συμφωνείτε σ’ αυτόν τον παραλογισμό;
  Μπορείτε να πείτε (σε εμάς τα «κουτσά άλογα»), αφού είστε περισσότερο ενημερωμένοι και «ειδικοί» και θέλετε λύση τώρα για το αποχετευτικό, αν είστε διατεθειμένοι να ανεχθείτε μια νεότερη εξέλιξη που δρομολογεί το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, σύμφωνα με την οποία θα μας απαντηθεί στις αρχές του 2017 αν γίνεται η λύση ΚΕΛ στο πλατύ χωράφι;
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ...........................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
  Χ. ΠΟΘΟΥΛΑΚΗ
  Β' ΜΕΡΟΣ
  - Μήπως ο αγωγός για Ψυττάλεια που έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και φθάνει έτσι κι αλλιώς έως τον Αγ. Γεράσιμο (των Σπάτων), δηλαδή 3,5 – 4,0 χιλ. από τη θέση Πλατύ χωράφι, είναι η πλέον ρεαλιστική λύση, για τα 30.000 κ.μ (το μέγιστο του όγκου) των λυμάτων Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου;
  Αυτά επί του παρόντος και θα επανέλθω. Ωστόσο ακούσετε σας παρακαλώ όσα βάσιμα λέει ο επί του θέματος σούπερ ΕΙΔΙΚΟΣ, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, στο video που πρόσφατα έχει αναρτήσει ο ΟΠΑΣ, σχετικά με τις τεράστιες δυνατότητες των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων της Ψυττάλειας, που σήμερα όλα δείχνουν ότι υπολειτουργεί αφού δέχεται μόνο 700.000 κ.μ λύματα ημερησίως. Όσο για τους φίλους Πειραιώτες, το Δελτίο Τύπου του Δήμου Σ-Α δίνει απάντηση (βλ. και αναφορά στον ισχύοντα περιφερειακό σχεδιασμό, στο αεροδρόμιο, κ.ά), με σημαντικότερο το γεγονός ότι και η Νομαρχία και οι Δήμοι της περιοχής (που σήμερα «ξεσηκώνονται») έχουν συμφωνήσει με αποφάσεις τους για το μέγεθος και την εμβέλεια του έργου της Ψυττάλειας, ώστε να χωράει ολόκληρη την Αττική (5.600.000 ισοδ. πληθυσμού και 1.500.000 κ.μ λύματα ημερησίως, με την αντίστοιχη λυματολάσπη, που οι ειδήμονες Πνευματικάτοι δεν μας είπαν τι θα την κάνουν στο Πλατύ χωράφι) Αρτέμιδα 29.9.2014

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. ΣΤΟΝ ΣΙΣΥΦΟ ΤΟΝ ΚΕΛΙΤΗ εχουν απαντησει στο ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ πολλοι μπλογκιτες κατα καιρους.
  ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΜΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
  Καλα κανετε και του τα λετε αλλα αυτος εχει συνηθισει αλλιως
  ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΑΚΤΗ ΜΑΙΜΟΥ στο τι αναρτα ΠΟΤΕ ΤΟ ΑΝΑΡΤΑ και γιατι το αναρτα και θα καταλαβετε οτι αυτος ειναι η αιχμη του δορατος των κελιτων.
  ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΩΞΕΙ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ?Παλι περιμαζεψαν οτι περισσεψε για να κανουν αντιπολιτευση ..
  ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΩΣΑΤΕ ΣΕ ΑΤΑΚΤΕΣ ΜΑΙΜΟΥΔΕΣ ......που πετανε μπανανοφλουδες απο την μπανανα που εφαγαν ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΣΤΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΦΕΛΕΙΣ
  ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΥ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΕΛΙΚΑ.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Ο 3.23 ψευτοviologikoskatharismosspata, μας λέει ότι θα γίνει αστοχία στα 7 αντλιοστάσια που χρειάζονται για την σύνδεση της Ραφήνας και των Σπάτων μέχρι την Παλλήνη, στον Αγ.Γεράσιμο. Ο Σαρωνικός, άσχετε, ξέρεις πόσα αντλιοστάσια έχει για την σύνδεσή του με την Ψυττάλεια ? 42 αντλιοστάσια. Μην μας λες μπούρδες λοιπόν !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας