ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Λέτε να δούμε εισοδηματίες να μπαίνουν στην ρύθμιση για να ποτίζουν το γκαζόν την ίδια στιγμή που οικογένειες με 2 παιδιά και εισόδημα 500-600 ευρώ τον μήνα θα πληρώνουν στο ακέραιο;... και βέβαια ποιος θα ελέγξει τα δικαιολογητικά και εάν οι μειώσεις είναι αντικειμενικές ή ρουσφετολογικές; Πάλι κάποια κορόιδα θα πληρώνουν το νερό των έξυπνων; Αν θέλουν να κάνουν κοινωνική πολιτική να μειώσουν την τιμή του νερού για όλους!!!!   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                                                                                                                                                                                                                                              
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :  ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 108 & ΦΛΕΜΙΝΓΚ
Τ.Κ.  :  190 04                                           
ΤΗΛ. :  210 66.32.200
FAX   : 210 66.33.311

     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                     
Μειωμένα τιμολόγια για το 2014, στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ , αποφάσισε το Δ.Σ.

Την μείωση των τιμολογίων καθαριότητας, ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού και κοιμητηρίου για το έτος 2014, εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ στην εν λόγω συνεδρίαση του Δ.Σ. την Πέμπτη 17/10/2013.
Είπε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος: «Με γνώση ότι η εντολή των δημοτών, μας δόθηκε για να εφαρμόσουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης του Δήμου με χαρακτηριστικά εντιμότητας και διαφάνειας, σχεδιασμού και αποτελεσματικότητας, στο μέχρι τώρα διάστημα της θητείας μας, οργανώσαμε τη παροχή των υπηρεσιών προς τους πολίτες σε ότι αφορά την ύδρευση, την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό και τις υπηρεσίες του κοιμητηρίου.

Ο έλεγχος και η αποκατάσταση των βλαβών, η καλλίτερη οργάνωση των υπηρεσιών, η βελτίωση της αποδοτικότητας του προσωπικού, το νοικοκύρεμα και η εξοικονόμηση πόρων και ο περιορισμός των δαπανών, μας επέτρεψε να καλύψουμε όλες τις δαπάνες του 2013 για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών στους δημότες και να δημιουργήσουμε πλεόνασμα έτσι ώστε σήμερα να μπορούμε να μειώσουμε τα τιμολόγια των υπηρεσιών για το 2014. Ειδικά για την ύδρευση αναφέρουμε ότι αντικαταστάθηκαν χίλιοι και πλέον αχρηστευμένοι μετρητές που δεν κατέγραφαν την κατανάλωση.
Με ιδιαίτερη ευαισθησία και κοινωνικά κριτήρια, θεσπίζουμε ελαφρύνσεις για ειδικές - ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που σήμερα πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Διατηρούμε τη μείωση των συντελεστών τελών και φόρων για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου που αποδεδειγμένα και σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει, είναι:
1)τρίτεκνοι όπως αυτοί ορίζονται στην νομοθεσία με 3 τέκνα προστατευόμενα, με συνολικό εισόδημα μέχρι 25.000,00 €.
2)πολύτεκνοι με 4 προστατευόμενα παιδιά και άνω, όπως αυτά ορίζονται στην νομοθεσία, με συνολικό εισόδημα μέχρι 30.000,00 €
3)άποροι όπως αυτοί ορίζονται στην νομοθεσία με έγγραφο της πρόνοιας και την κατάθεση του Ε9 από την Δ.Ο.Υ.
4)ανάπηροι ή δηλώνουν προστατευόμενο μέλος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύμφωνα με την σχετική βεβαίωση που θα είναι σε ισχύ με συνολικό εισόδημα μέχρι 30.000,00 ευρώ.
Ειδικότερα:

Μειώνονται τα τιμολόγια της Ύδρευσης.
Έχοντας δεδομένη την τιμή με την οποία αγοράζει ο Δήμος μας το νερό από την ΕΥΔΑΠ σήμερα, ανεξάρτητα της κατανάλωσης, που είναι 0,4880 €/κ.μ. πλέον Φ.Π.Α. 13% ήτοι 0,5514 €/κ.μ. (Κ.Υ.Α. Δ16γ/462/4/486 Γ (Φ.Ε.Κ. 2008 τευχ. Β' 29.9.2008),
·         Μειώνουμε κατά 15% τα τιμολόγια της ύδρευσης και
·         καθιερώνουμε νέο επαγγελματικό τιμολόγιο σε επιχειρήσεις που βασικός παράγοντας στη δραστηριότητά τους είναι το Νερό
Αναλυτικά:
-          Από 0,60€/κ.μ. μειώνεται σε 0,52€/κ.μ., για κατανάλωση από 1-40 κ.μ., κατηγορία  που αντιστοιχεί στο 62,5% των καταναλωτών.
-          Από 1,03 €/κ.μ. μειώνεται σε 0,88€/κ.μ., για κατανάλωση από 61-80 κ.μ.
-          Από 4,10€ €/κ.μ. μειώνεται σε 3,30€/κ.μ., για κατανάλωση από 201 και άνω κ.μ.
-          Καταργείται η χρέωση της μηδενικής κατανάλωσης βάση τεκμαρτής δαπάνης.
Να σημειωθεί ότι η καθιέρωση κλιμακωτού τιμολογίου ύδρευσης δεν αντιβαίνει στην αρχή της ανταποδοτικότητας αφού η διαβάθμιση του κόστους αναλόγως προς το βαθμό χρήσης της υπηρεσίας είναι στοιχείο της ανταποδοτικής φύσης της και μπορεί να εφαρμοστεί υπό το πρίσμα και της παροχής κινήτρου για εξοικονόμηση και συνετή χρήση του νερού.

Μειώνονται τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού
Μειώνονται δύο συντελεστές τελών καθαριότητας και φωτισμού και ειδικά:
-          Από 5€/τ.μ σε 4€/τ.μ τα τέλη των στεγασμένων χώρων ανεξαρτήτου χρήσης από 1.001τ.μ. και μέχρι 6.000τ.μ.
-          Από 3€/τ.μ. σε 2,40τ.μ. τα τέλη των στεγασμένων χώρων ανεξαρτήτου χρήσης από 6.000τ.μ. και άνω

Μειώνεται ο φόρος  ηλεκτροδοτούμενων χώρων, (Φ.Η.Χ)
Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων επιβλήθηκε υπέρ των Δήμων από 1/1/1981 με τον Ν. 1080/80 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της περί των προσόδων των ΟΤΑ νομοθεσίας κ.λ.π.» και επιβάλλεται ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους στεγασμένους ή μη χώρους που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου και ηλεκτροδοτούνται από την ΔΕΗ (άρθρο 10 παρ.1 Ν.1080/80)
Καθιερώνεται 50% μείωση επί του συντελεστή Φ.Η.Χ. για το 2014 για τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου που αποδεδειγμένα και σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, άποροι, ανάπηροι.

Μειώνονται τα τέλη των Κοιμητηρίων.
Η δημιουργία πλεονάσματος στην οικονομική διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα κοιμητήρια μας επιτρέπει να μειώσουμε τους συντελεστές,
-          Από 430€ σε 400€ για τα τέλη τριετούς ταφής, ενώ το 2010 ήταν 489€
-          Από 130€ σε 100€ για τα τέλη εκταφής, ενώ το 2010 ήταν 163€
-          Από 20€ σε 15€ ανά έτος για τα τέλη ανακομιδής και καθαριότητας
-          Μείωση τελών παρατάσεων ταφής

11 σχόλια:

 1. Ξεχνάμε μονίμως κάτι πολύ βασικό. Γιατί πληρώνουμε ανά 4μηνο χρεώσεις στο νερό και όχι ανά δίμηνο όπως παντού? Και επίσης, γιατί αφού μπαίνουμε μέσα, δε δίνουμε το νερό πίσω στην ΕΥΔΑΠ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Για ποιά εντιμότητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα μιλάει ο δήμαρχος? Για ποιά οργάνωση και νοικοκύρεμα? Πρέπει να είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου.
  Με 6.500.000 ευρώ βεβαιωμένα έσοδα από δημοτικούς φόρους θα έπρεπε η πόλη της Αρτέμιδας να έχει τελείως διαφορετική όψη. Τί να πρωτοθυμηθώ? Ότι έχει 140 εργατοϋπαλλήλους και έδωσε το μάζεμα των μπάζων και των κλαδιών σε εργολάβο έναντι 200.000 ευρώ? Αφού έχεις τόσους υπαλλήλους και τους πληρώνεις αδρά, γιατί δεν τους έβαλες να μαζέψουν τα κλαδιά και τα μπάζα, που σημειωτέον πληρώνεις πάνω από 1.000.000 ευρώ για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που διαθέτει ο δήμος? Έτσι δήλωσες στον προϋπολογισμό του 2013. Δίνεις 1.200.000 ευρώ για ανταλλακτικά, ελαστικά, καύσιμα για ποιά και πόσα φορτηγά? Υποτιμάς την νοημοσύνη μας?
  Για ποιόν ηλεκτροφωτισμό μιλάς? Που κυκλοφορείς με φακό για να μπορέσεις να περπατήσεις το βράδυ. 400.000 ευρώ ξοδεύεις από τον προϋπολογισμό. Τα υπόλοιπα τί τα κάνεις? Γιατί δεν έβαλες επιπλέον κολώνες για να βλέπουμε?
  Μήπως ζεις σε άλλη πόλη? Την βρωμιά, τα αγριόχορτα (που το καλοκαίρι κόντεψαν να μας κάψουν ζωντανούς) δεν τα βλέπεις? Απ' όπου και να περάσεις βλέπεις σκουπίδια και βρώμα.
  Τρία χρόνια στο δήμο και δεν κατάφερες να φτιάξεις τους χωματόδρομους της πόλης. Και μιλάς για οργάνωση, νοικοκύρεμα , εντιμότητα και διαφάνεια? Όταν υπογράφεις τις παράνομες άδειες μουσικής στα μαγαζιά του Αγίου Νικολάου, σε κατοικημένη περιοχή, αφήνοντας ξάγρυπνους τους κατοίκους μέχρι το πρωί, μιλάς για εντιμότητα και διαφάνεια? Ποιές διαδικασίες διαφάνειας έχουν οι άδειες αυτές?
  Να ξέρεις όμως ότι δεν θα φύγεις ατιμώρητος από το δήμο για όλα αυτά!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βρε μπλογιτη ,ΨΗΦΟΥΣ ΠΑΙΡΝΕΙ .Ολα αυτα τα εξοδα ,δεν μοιραζονται νομιζεις?Εγω πιστευω οτι φερονται σοσιαλιστικα στην ρεμουλα.Μοιραζουν σε πολλους μεσα και εξω.Αν δεν κινηθει το χρημα ,πως ΘΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΨΗΦΟΣ?ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ? Τι ψηφο να δωσει μια κολωνα?Εχουμε αναγκες σε ρευστοτητα.Καθε κολωνα τι ειναι?Ενας δυο ψηφοι το πολυ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΜΦΙΒΟΛΟ.Μια ομως αναθεσουλα,μια συμβασουλα,μια ενοικιασουλα,μια αδειουλα,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ?

   Διαγραφή
 3. Δημαρχε και λοιποι παρατρεχαμενοι σε ποιους τα πουλατε αυτα; Ουτε κοροϊδα ειναι ολαος ουτε κουτοχορτο τρωει.Εχετε τελειωσει και δεν το εχετε παρει ειδηση.Αντε καλη απολογια και οΘεος να βαλει το χερι του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παω στοιχημα.Θα γινει του δημοτολογιου του Δημου Αθηναιων.Θα γεμισει η Σπαταρτε μνησια πολυτεκνους.Σιγα μην ειναι σε θεση να καταγραψουν σωστα οι δημοτικοι ποιοι το Δικαιουνται.Μ ΟΥΦΑ ΕΙΝΑΙ.και δουλεμα προεκλογικου τυπου.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΑΝΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ για να ειναι μεγαλυτερη η καταναλωση και με την κλιμακωτη χρεωση ,να πληρωνουμε με το ακριβοτερο τιμολογιο περισσοτερα.Ετσι το κερδος τους μεγαλωνει γιατι η Ευδαπ τους το χρεωνει με μια χρεωση.Αυτη ειναι η αληθεια και οχι γιατι δεν μπορουν να βγαζουν λογαριασμους ανα διμηνο.ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΔΟΥΛΕΜΑ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ....ΟΧΙ.Ανεισπρακτα τελη ,ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ?
  Βαλτε ταξη στα ανεισπρακτα ,ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΟΥ ΑΣΚΕΙΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ (ετσι το λενε)ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΩΝ....ΑΝΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Υποχρεωτική μείωση μετά την ακύρωση των αυξήσεων του 2012 και 2013.ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ Λ/ΣΜΟΥΣ 2012 ΚΑΙ 2013.KAI NA ENΗΜΕΡΩΣΕΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ 2012,2013 ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΟ,ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ SMART PARK ,ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΠΛΟΓΚΙΤΗ 4 10.
  ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ?ΤΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ?
  Αυτα να απαντησετε που μου κανετε ΤΑΧΑΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΤΣΕΠΗ.
  Αντε γιατι παραεγινε η προκλητικοτητα σας.......
  Με την πυρκαγια τι εγινε?ΜΗΠΩΣ ΧΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ,γιατι και αυτο το περιμενω,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ, ΕΙΝΑ Η ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ.Αυτο καλουνται να υπερασπιστουν οι ΠΟΛΙΤΕΣ.Τα υπολοιπα ειναι πολιτικολογιες ,πολιτικολογουντων πολιτευομενων,που ετσι εμαθαν ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΑΕΡΟΛΟΓΙΕΣ ,θα συνεχισουν να εξαπατουν.Ας μου πει καποιος οτι δεν ειναιΜΕΙΖΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΜΑ Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ,και ειναι πολιτικο θεμα αν ΔΗΛΩΝΕΙΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Η οτι σου κατεβει .Οι πραξεις δειχνουν τι πιστευει κανεις απο λογια και κομματικουρες ΧΟΡΤΑΣΑΜΕ και ειδατε ΤΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΙΡΟΥΝ,αυτοι που τα ακολουθησαν τοσα χρονια.Τοσης εκτιμησης ,που να μην τολμουν να υπερασπισουν καν ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ, Η ΕΣΤΩ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ. Σιωπη .....αφωνοτεροι ιχθυος ,,καθονται και περιμενουν τις αποφασεις των ελεγκτικων αρχων ,μηπως και καταφερουν και γλυτωσουν τον πληρη διασυρμο και με ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΒΟΥΛΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑΣ

  Ας δούμε το φαινόμενο Αριστογείτονας που γράφει σε όλα blog με τις καλύτερες προθέσεις.
  Ποιος ήταν ο Αριστογείτων στην Αρχαία Ελλάδα.
  Ενώ στην σύγχρονη χωρίς θάρρος να τα λέει με το όνομα του δανείζεται το όνομα της αρχαιότητας.

  Ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτονας ήταν ένα ερωτικό ζευγάρι της αρχαίας Αθήνας που σκότωσε το 514 π.Χ. τον Πεισιστρατίδη τύραννο Ίππαρχο, αδελφό του Ιππία κυρίως για λόγους προσωπικής εκδίκησης και ερωτικής αντιζηλίας.(ααα!)
  Οι δύο δράστες και ερωμένοι κινήθηκαν εναντίον του Πεισιστρατίδη Ίππαρχου επειδή αυτός επανειλημμένα προσπάθησε να σαγηνεύσει τον νεότερο από αυτούς, δηλαδή τον Αρμόδιο, και όταν δεν τα κατάφερε, για να τον εκδικηθεί, τον εξευτέλισε δημοσίως.
  Το ζεύγος των ερωμένων το έφερε βαρέως και δολοφόνησε τον Ίππαρχο στη διάρκεια της γιορτής των Μεγάλων Παναθηναίων.
  Η σωματοφυλακή του Ίππαρχου σκότωσε επί τόπου τον Αρμόδιο. Ο Αριστογείτονας, αν και μέσα στην αναμπουμπούλα και την κοσμοσυρροή διέφυγε για λίγο, πιάστηκε πολύ γρήγορα.
  Στη συνέχεια πάντως ο Αριστογείτονας βασανίστηκε τρομερά και αποκάλυψε πολλά ονόματα συνωμοτών που ήταν μάλιστα και φίλοι του Ιππία. Ο Αριστοτέλης δεν είναι βέβαιος για το κατά πόσον ο τυραννοκτόνος έδινε τα πραγματικά ονόματα των συνεργατών του. Αναφέρει ότι μπορεί όσα κατέδιδε να ευσταθούσαν, αλλά μπορεί και να κατονόμαζε σκόπιμα φίλους του Ιππία που ήταν στην πραγματικότητα αμέτοχοι, επιδιώκοντας να εκτελεστούν και έτσι να αποδυναμωθεί αλλά και να απομονωθεί ακόμα περισσότερο ο Πεισιστρατίδης
  Αμέσως μετά μέμφθηκε κοροϊδευτικά τον Ιππία ότι έδωσε το χέρι του στο φονιά του αδελφού του και έξαλλος εκείνος, τράβηξε το σπαθί του και τον σκότωσε.

  Τόσο ο Αρμόδιος όσο και ο Αριστογείτονας ανήκαν στο γένος των Γεφυραίων, μιας μεγάλης ομάδας κατοίκων της Αττικής που δεν θεωρούνταν αυτόχθονες και ανήκαν στην ουσία στην τάξη των μεταναστών.(ααα!)

  Η λέξη που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης είναι «μαλακός» που την εποχή εκείνη σήμαινε τον θηλυπρεπή άνδρα, αλλά και τον μαλθακό, τον γλοιώδη κόλακα ή τον υποτακτικό και πάντως τον δειλό και λιπόψυχο, σε χρωματιστό λόφο.
  Πάντως το ερωτικό πάθος ήταν εκείνο που έδωσε το έναυσμα για τη συνωμοσία του Αρμοδίου και του Αριστογείτονος και ο ξαφνικός φόβος τους (ότι προδόθηκαν) ήταν εκείνο που οδήγησε στην υλοποίηση του σχεδίου τους κλείνει το θέμα των κινήτρων ο Θουκυδίδης.

  Ανακεφαλαίωση:
  ο Αριστογείτονας ήταν ένα ερωτικό ζευγάρι της αρχαίας Αθήνας με
  ερωτικό πάθος
  αποκάλυψε πολλά ονόματα συνωμοτών που ήταν μάλιστα και φίλοι του Ιππία.
  είναι «μαλακός», θηλυπρεπής άνδρας, γλοιώδης κόλακας, υποτακτικός, δειλός και λιπόψυχος.

  Τώρα εξηγούνται όλα. Απλά πράγματα.

  Πάντως την παραμονή του θανάτου του, ο Ίππαρχος είχε δει στον ύπνο του να στέκεται από πάνω του ένα πολύ ψηλός άνδρας και να λέει την εξής αινιγματική φράση:
  «ν’ αντέξεις αυτό που δεν αντέχει ούτε η καρδιά ενός λιονταριού, γιατί κανείς στη γη δεν μπορεί να αδικήσει ανθρώπους χωρίς να το πληρώσει».

  ¨γιατί κανείς στη γη δεν μπορεί να αδικήσει ανθρώπους¨

  Φίλε ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΔΕΝ ΜΑΖΕΥΩ ΑΛΛΕΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΕΣ.......ΤΙΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΟΠΟΥ ΝΑΝΑΙ ΤΑ ΣΤΡΟΥΘΙΑ .....
  ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ?Δεν τους δινουν αρκετο καλαμποκι να φανε ,τα πουλακια της Σπαταρτε μνη σιας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας