ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα 20:30


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ             κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 25 Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.      Λήψη απόφασης - ψηφίσματος για την εφαρμογή του Ν.4250/2014 περί συγκριτικής «αξιολόγησης».
2.      Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’αριθμ.12/2009 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας  καταστήματος (είδος) καφετέριας - εστιατόριο της  εταιρείας «ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με την διακριτική επωνυμία “RIVIERA”.
3.      Λήψη απόφασης περί ανάκληση της υπ’αριθμ.27/2010 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας  καταστή-ματος (είδος) Αναψυκτηρίου χωρίς παρασκευαστήριο - καφετέριας - open bar - της εταιρείας «ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με την διακριτική επωνυμία “WET PLUS.

4.      Λήψη απόφασης περί οριστικής ανάκληση της υπ΄αριθμ.16/2008 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  καταστήματος Καφενείο ιδιοκτησίας του κ. Σωτηρόπουλου Βασιλείου επί της Λεωφ. Βραυρώνος αρ.15 στην Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος.
5.      Λήψη απόφασης περί οριστικής ανάκλησης της υπ΄αριθμ.27/2009 άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Κ.Υ.Ε της εταιρείας «Ν. & Δ. Θεοφιλόπουλος – Κ. Βαλασίδης Ο.Ε.».
6.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο: «Κυκλοφοριακή Μελέτη για το έργο: Ανάπλαση Ο.Τ. 391-392 Δ.Ε. Αρτέμιδος».
7.      Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής στην παραλία Αρτέμιδος και έγκρισης των όρων προκήρυξης αυτών.
8.      Λήψη απόφασης για την ανάρτηση των ορίων του οικισμού Πηγάδι Κατσίκη της Δ.Ε. Αρτέμιδος της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης οικισμών εκτός σχεδίου για εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες & ένταξη στο σχέδιο».
9.      Λήψη απόφασης περί άρσης απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. Γ1386 των Π.Ε.10-11 της Δ.Ε. Αρτέμιδος.
10.  Λήψη απόφασης περί άρσης απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 235 της Π.Ε. 4 της Δ.Ε. Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.8/2014).
11.  Λήψη απόφασης περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού μετά από δικαστική απόφαση για άρση απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 2051 της 13ης Π.Ε. της Δ.Ε. Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. 9/2014).
12.  Λήψη απόφασης περί άρσης απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ. 630 & 631 (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.24/2014).
13.  Λήψη απόφασης για μερική εξόφληση δαπανών που αφορούν οφειλές της ΚΕΔΗΣ από υπόλοιπα μισθοδοσίας εργαζομένων και προμηθευτών (αρ.απόφ.Ο.Ε.---/2014).
14.  Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.αποφ.Ν.Π.Δ.Δ.21/2014).
15.  Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την εξέταση των δικαιολογητικών των αιτήσεων για τους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2014-2015.
16.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της εθελοντικής εργασίας μίας (1) Νοσηλεύτριας στην Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας (Δημοτικά Ιατρεία).
17.  Λήψη απόφασης περί προμήθειας αδρανών υλικών, σκυροδέματος, ψυχρού ασφαλτομίγματος.
18.  Λήψη απόφασης περί διόρθωσης της υπ’αριθ.106/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφών και επαναβεβαιώσεων τελών κατόπιν έγκρισης πρακτικών από την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ως προς την αιτιολογία.
19.  Λήψη απόφασης περί παράτασης της σύμβασης για την εργασία Εκκένωση Βόθρων του Δήμου.
20.  Λήψη απόφασης περί παράτασης της σύμβασης για την εργασία Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών.
21.  Λήψη απόφασης περί παράτασης περαίωσης της εργασίας «Συντήρηση – Επισκευή Ελαστικών Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος έτους 2013».
22.  Λήψη απόφασης περί παράτασης περαίωσης της εργασίας «Μεταφορά Ακινητοποιημένων λόγω βλάβης Οχημάτων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος».
23.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης της ΤΣΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ από Χρηματικούς Κατάλογους, λόγω του ότι έχουν καταχωρηθεί σε λάθος πρόσωπο και επαναβεβαίωση στον ΖΩΓΑΝΑ ΛΕΩΝΙΔΑ που είναι ο  πραγματικός υπόχρεος.
24.  Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης της υπ’αριθμ.114/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφής οφειλών από χρηματικό κατάλογο τελών καθαριότητας και φωτισμού.
25.  Λήψη απόφασης για διαγραφή χρηματικού ποσού από χρηματικό κατάλογο για πρόστιμο διατήρησης (Μπερτόλης Ισίδωρος).
26.  Λήψη απόφασης για διαγραφή χρηματικού ποσού από χρηματικό κατάλογο για πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης (Στουραΐτης Κωνσταντίνος).
27.  Λήψη απόφασης για διαγραφή χρηματικού ποσού από χρηματικό κατάλογο για πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης (Μιχελή Κυριακούλα).
28.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής προστίμων ΤΑΠ από τον υπόχρεο Παγώνα Αναστάσιο του Ιωάννη.
29.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής αρνητικών χρεώσεων από καρτέλες οφειλετών λόγω λάθους καταχώρησης από την Οικονομική Υπηρεσία πριν την συνένωση στο νέο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος.
30.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών και προσαυξήσεων από τον χρηματικό κατάλογο τελών κοιμητηρίου  (Παπουτσής Εμμανουήλ).
31.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο τελών καθαριότητας χωρίς ρεύμα (Σάββας Ηλίας).
32.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο τελών καθαριότητας χωρίς ρεύμα (Πετράκης Πέτρος).
33.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο τελών καθαριότητας χωρίς ρεύμα (Κόλια Μηλιά – Παναγόπουλος Γεώργιος).
34.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο ΤΑΠ και τελών καθαριότητας χωρίς ρεύμα (Γιαννακόπουλος Γεώργιος – Μπαμπασίδη Παρασκευή).
35.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο εισφορών σε χρήμα (Φράγκου Βασίλειος).
36.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο τελών καθαριότητας και φωτισμού (THE CARTOON STORES ΑΕ & GIM ΑΕ).
37.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο παραβάσεων του Κ.Ο.Κ λόγω διπλοεγγραφής (Σαραγούδας Δημήτριος).
38.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο από  τα τέλη παρατάσεως έτους 2007-2008-2009-2010, για τον λόγω ότι έχει πληρωθεί με το υπ’αριθμ.Διπλοτ.17656 /7-9-2007 (Μανώλη - Σφυρή Βασιλική).
39.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών τέλους και προστίμου επί των ακαθαρίστων εσόδων της κας Ασπιώτη Δήμητρας.
40.  Λήψη απόφασης περί έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών του Δήμου μας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θερμοκρασία και Άνεμοι στην παραλία της Αρτέμιδας